Vi är alla ett ”särintresse” i Reinfeldts ögon

31 januari, 2013

Vår Statsminister Fredrik Reinfeldt anser att landets försvar bara är ett ”särintresse” som ska vägas emot andra intressen.

Reinfeldt har rätt -om det inte längre finns något att försvara i Sverige.

Då handlar det bara om att stötta försvarsindustrin och att försörja den krympande skaran försvarsanställda som numera bara kan försvara en begränsad del av Sverige under en vecka.(Läs mer).

Gissar att Sagerska Palatset och officerstäta Täby då kommer att prioriteras av ren själbevarelsedrift.

Vad är det som ska försvaras ?

Vår kultur ? -som bara är barbari enl. Reinfeldt
Vår välfärd ? -som blivit en global allemansrätt
Våra naturtillgångar ? -som numera skänks bort
Vårt näringsliv ? -som till stor del ägs av utländska intressen
Vår demokrati ? -som blivit en demokratur
Vår yttrandefrihet ? -som ständigt hotas av makthavarna
Vår självbestämmanderätt ? -som överförts till Bryssel

eller så handlar det bara om att vidmakthålla

-nomenklaturans maktprivilegier och förmåner ?
-den profiterande ”godhetsindustrin” ? (ex1, ex2, ex3, ex4)
-rätten att utplåna oss själva ? –genom kolonisation av vårt land

Vi behöver i så fall ett försvar mot den inre fienden, inte den yttre.

***************

Politik handlar om att väga olika intressen mot varandra
– och att prioritera rätt. Det gäller även politikens heliga kor.

//Elfyma+


Centern jobbar på med att utrota det Svenska.

30 januari, 2013

I Dagens Svd.se kan vi läsa om hur bra allt blir med fri invandring till Sverige. Detta säger 4 st Centerpartister. Jag undrar hur mycket de har blivit lovade av Stureplans Centern? Som standar nu är i Sverige går det inte att kommentera artikeln. Ingenstans i artikeln tass det hänsyn till arbetsmarknads läget och utskeppningen av den Svenska industrin.

”Invandring är en stor potentiell resurs för kommunerna. De som kan erbjuda bostäder, språkutbildning och kompletterande yrkesutbildning har möjligheter som idag inte tas tillvara för att bryta en negativ utveckling och samtidigt ge människor från andra delar av världen en bättre framtid. Värnamo har här visat vägen.
Fullständigt fri invandring till Sverige kan vara svårt om inte andra länder också byter inställning. Men idéprogrammet ska inte bara vara en karta för politiker som är verksamma i Sverige, utan även för vårt aktiva arbete inom EU. Att förändra EU:s regelverk så att fler länder bistår flyktingar och skapar förutsättning för friare regelverk är naturligtvis lika viktigt som reformer i Sverige.

Det är en myt att hög invandring är ett hot mot jobben och välfärden. Med fler invånare växer ekonomin och antalet jobb. ”

Stollar,  rena stollar.

Varjager


I PK-media blir lögner sanning. Tidningssajt släcktes efter attack.

30 januari, 2013

Avpixlat skrev en spegelversion av en krönika som publicerades på Värnamo Nyheters hemsida. Den PK-istiska versionen var som vanligt ett angrepp på Sverigedemokraterna. Avpixlats var ett angrepp på alla dessa PK-journalister. I dagens DN kan vi nu läsa att Avpixlat har tagit på sig skulden för en hacker attack. Dessa lögner sprider PK media helt öppet. När dementin kommer från PK media sedan kommer det att vara en liten notis.

”Artikeln lades sedan ut på tidningens Facebook-sida och därefter igen på hemsidan. Lars Alkner säger till SVT att personer på den främlingsfientliga sajten Avpixlat har tagit på sig skulden för attacken.”

Varjager


Varför använder folk fortfarande svart taxi???

30 januari, 2013

Våldtäkterna tycker man borde vara tillräckligt avskräckande?

”En kvinna som tog en svarttaxi från Östermalm i Stockholm har anmält att chauffören tvingade in henne i ett soprum i närheten av Karlaplan och utsatte henne för en våldtäkt.”

I dagens Sverige blir det enbart notiser när kvinnor våldtas. Vi vet ju vilka det är som kör dessa ”svart taxibilar”.

Varjager


Försäljning av uppehålls- och arbetstillstånd. Ny guldgruva för nysvenska ”entreprenörer”.

29 januari, 2013

I Alliansens Sverige finns det oändligt många sätt att tillskansa sig PUT med åtföljande livslång bidragsförsörjning i det förlovade landet.

De som inte lyckats ljuga sig in i landet kan köpa sig ett uppehållstillstånd direkt av Migrationsverket, eller indirekt via kriminella ”företagare” som säljer arbetstillstånd för en verklig eller fejkad verksamhet.

Två anställda på Migrationsverket i Malmö greps i morse misstänkta för att ha sålt uppehållsrätter till ett tiotal asylsökande från Afrika och Mellanöstern

Tjänstemännen ska ha tagit emot mellan 50.000 och 100.000 kronor i mutor. De är nu misstänkta för grovt mutbrott, rapporterar SVT:s Sydnytt.

I december år 2008 infördes en arbetskraftsreform som möjliggjorde för människor utanför EU/EFTA att komma till Sverige för att arbeta om de erbjudits anställning.

När migrationsminister Tobias Billström sjösatte reformen gick argumenten ut på att Sverige behövde importera specialister till bristyrken.

Men samtidigt togs prövningen mot arbetsmarknadens behov bort. Arbetsgivare i alla branscher avgör nu själva om de anser sig behöva rekrytera utanför EU:s gränser.

Resultatet är att två tredjedelar av nästan 60 000 arbetstillstånd som beviljats sedan 2008 gått till enkla jobb, i yrken där arbetslösheten i Sverige redan är rekordstor. Och handeln med tillstånden fortsätter, trots Migrationsverkets skärpta rutiner.

Migrationsverkets statistik visar att runt 65 procent av de hittills beviljade tillstånden gällt LO-jobb, främst inom städ,restaurang och bygg. Detta trots att arbetslösheten inom restaurangbranschen i dag är nära 10 procent heltidsarbetslösa, plus lika många i åtgärder.

SCB bekräftar att en av sex arbetskraftsinvandrare som folkbokfört sig i Sverige efter ett år helt saknar deklarerad inkomst. And­ra har haft lägre vita inkomster än den lön som angivits till Migrationsverket.

– Många arbetsgivare söker låga kostnader och underdånig arbetskraft, inte unik kompetens, säger Thord Ingesson, utredare på LO.

I fjol beviljades ett enda tillstånd ”sjuksköterskor med särskild kompetens och barnmorskor” och två till biomedicinska analytiker.

Arbetsmarknadsforskaren Olof Åslund på Statens institut för arbetsmarknadsutvärdering, IFAU, varnade redan 2007 i ett remissvar till regeringen för att ökad rekrytering från tredje land rimligen delvis måste ses som ett försök att hålla tillbaka svenska löner och arbetsvillkor. (Läs mer i DN).

Man behöver inte vara en Einsten för att kunna förutse utfallet av denna huvudlösa reform.

Den lägsta lön som Migrationsverket accepterar för att bevilja arbetstillstånd är endast 13 000kr/mån före skatt.
Knappast en lön som lockar kvalificerade specialister till Sverige.
För det krävs en lön på minst 30 000kr/mån före skatt.

”Regeringens arbetskraftsreform leder till lönedumpning och diskriminering av svenskar” sade Erik Almqvist i Riksdagen i dec. 2012 (YouTube).

//Elfyma+


Tjänstemän gripna för sälja uppehållstillstånd.

29 januari, 2013

Nu får vi hoppas att de hängs ut med namn och bild. Annars misstänker man ju att det är folk med utomnordisk bakgrund som gjort detta. För det är ju lätt att misstänka att en handläggare med samma bakgrund gärna ”hjälper” till att få hit sina egna för en liten summa?

”Två tjänstemän på Migrationsverket i Malmö greps i morse misstänkta för att ha sålt så kallade uppehållsrätter till ett tiotal personer från Afrika och Mellanöstern.”

Det som är skrämmande är att det tagit så många år för en internutredning att att be Polisen om hjälp.

”Tjänstemännen ska ha tagit emot mellan 50 000 och 100 000 kronor i mutor. De är nu misstänkta för grovt mutbrott, rapporterar SVT:s Sydnytt.

– Det här är oerhört tråkigt. Det är inte bra för myndighetens anseende och inte heller bra att det kan förekomma sådan här verksamhet, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson till TT.

Uppehållsrätter ges till EU- och EES-medborgare, samt deras anhöriga, så att de får vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. De inblandade har utrustats med pass som gav sken att de är bulgariska medborgare.

Enligt Sydnytt vände sig Migrationsverkets internutredare till polisen i somras sedan de granskat den ena tjänstemannens ärenden.

De misstänkta brotten ska ha begåtts fram till 2008. En av de misstänkta slutade på verket 2008 och den andra är tjänstledig.

Förundersökningen är ett resultat av att myndigheten själv gjorde en polisanmälan efter en interngranskning. Danielsson kan på rak arm inte säga varför det dröjde ända till 2012 innan verket fattade misstankar.

– Problemet med den här typen av brottslighet är att det inte finns något offer som har anledning att gå till polisen.”

Vi svenskar som betalar för det är inte vi offer? Sedan börjar man ju undra varför det är enklare att få uppehållstillstånd i den södra delen av landet? Kan det finnas ett samband? Är detta satt i system?
”En genomgång av migrationsärenden som Ekot har gjort visar att fler ärenden får bifall i södra Sverige än i övriga landet.”

Men det är frågor som jag tror att vi inte kommer att få svar på.

Varjager


Ämne: ”Det finansiella utrymmet” och pensionärerna

29 januari, 2013

Statsrådsberedningen                            v g diarieför och meddela dnr tack

Statsministern Fredrik Reinfeldt                                                        ”

Statsråden Björklund, Borg, Hägglund, och Lööf       ”

Henrik von Sydow, Riksdagens skatteutskott                                     ”

Alliansens samarbetspartner Gustav Fridolin, Miljöpartiet f k

 

Ämne: ”Det finansiella utrymmet” och pensionärerna

Sänkt pension – igen

För tredje gången på fem år slår bromsen till och sänker pensionerna 2014  Detta beror enligt Pensionsmyndigheten   på ”dåliga tider.”  Hur går  dessa ”dåliga tider” ihop med statsministern skryt i riksdagsdebatten den 16 januari om hur bra det går för Sverige?

För femtielfte gången upprepar statsministern  i DN den 17 januari  med anledning av sänkningen av pensionerna att ”det är högst osäkert hur läget och utrymmet  kommer att se ut i de offentliga finanserna.”

Hur går denna ”osäkerhet om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med statsministerns skryt i riksdagsdebatten om hur bra det går för Sverige?

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna ” ihop med att Sveriges kommuner och landsting, SKL  räknar med att minst 70 procent av dagens invandrare förblir arbetslösa efter två år och måste försörjas med skattemedel?  Enligt regeringens utredare professor Jan Ekbergs ESO-rapport  2009:3 ”Invandringen och de offentliga finanserna”  ”har var fjärde invandrare efter nio år i Sverige inte hittat sitt första jobb.”  För invandrarkvinnor tar det ännu längre tid. Ekberg konstaterade att ”invandringen inneburit en belastning på svensk  ekonomi de senaste decennierna. P g a invandrarnas låga deltagande i arbetskraften blir inbetalningarna i skatter och avgifter lägre än utbetalningar för bidrag och ersättningar.”    Professor Ekberg drog slutsatsen att ” det således inte finns några starka offentligt finansiella argument för framtida invandring.”

Utan den massinvandring som regimen förespråkar och som belastar de offentliga finanserna skulle det givetvis finans utrymme för lägre beskattning av pensionärerna och en pension som det går att leva på. Ett av regeringen största svek är att pensionärerna straffbeskattas för at finansiera massinvandringen.

 

”Det finansiella utrymmet” och massinvandringen

Hur går denna ”osäkerhet om hur läget och utrymmet kommer att se ut i de offentliga finanserna”  ihop med den planerade massinvandringen i år och nästa år?  Enligt Migrationsverkets prognoser förra året kommer 174 5000 asylsökande till Sverige under två år. Med kännedom om den dåliga tillförlitligheten i verkets prognoser är detta givetvis i underkant. 

 Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att Sverige ensamt tar emot  60 procent av alla asylsökande i Norden  (och Baltikum) – tio gånger fler än Finland och åtta gånger fler än Danmark?  De senaste två åren har Sverige placerat  sig på fjärde respektive femte plats bland världens samtliga i-länder. Endast USA, Tyskland och Frankrike har tagit emot fler asylsökande än Sverige.

Sverige har tagit emot hälften av alla irakier som flytt till EU och är nu givetvis

det största mottagarlandet av syrier i hela unionen – vi tar emot lika många syrier som alla andra EU-länder tillsammans.

När invandringen  enligt  Eurostat 2008 minskade med 15 procent i övriga  EU ökade den med 85 procent i Sverige!

Hur går ”osäkerheten om läget och  utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med Migrationsverkets prognos  i slutet av 2012 att 18 000  syrier kommer att söka asyl under 2013?   T o m den 27 december 2012 hade 7 733 syrier sökt asyl i Sverige jämfört med 627 året innan. 

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att Migrationsverket räknar med en merkostnad på 8, 1 miljarder kr för fyra år för behandlingen av 41 000 asylansökningar?

 Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att invandringen är på väg upp i historiskt höga nivåer med över 1 000 asylsökande i veckan?

 

”Det finansiella utrymmet ”och de ensamkommande unga männen

Hur går  ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med  Europas största mottagande av ensamkommande unga män   – på politiskt korrekt svenska benämnda ”barn”  – från några av världens mest outbildade länder?

Under 2000-talet fram till 2011 ökade antalet ensamkommande unga män med 700 procent i Sverige.

Medan denna kategori invandrare  från 2010  till 2011 minskade med mellan 4 – och 50 procent i ovanstående dessa länder ökade den i Sverige med 54 procent

2011  kom 2 657 ensamkommande unga män till Sverige varav 82 procent beviljades asyl. Inget annat land kommer i närheten av dessa siffror. Det näst största mottagarlandet – Storbritannien – tog emot 1 277 personer. Tabell 1

Utöver  de ensamkommande unga männen tar regeringen med öppna armar även emot deras anhöriga. Enligt uppgift från 2011 har 1 130 anhöriga – inräknat makar till ”barnen”  (!!) – kommit hit och skall försörjas oavsett ”läget och utrymmet i de offentliga finanserna.

 

”Det finansiella utrymmet” och anhöriginvandringen    

Hur går ”osäkerheten om  läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med en  gigantisk anhöriginvandring  från främst Somalia, Afghanistan m fl utomeuropeiska länder

p g a Alliansens  absurda överenskommelse med  extremisterna i Miljöpartiet?  Sverige tar emot flest somalier i Europa. Medan antalet asylsökande somalier sjunker i  övriga Europa stiger antalet i Sverige. Under första kvartalet 2012 ökade antalet asylsökande somalier med 75 procent  p g a  regeringens oheliga allians med MP!

Redan 2009 –  dvs innan den ödesdigra  överenskommelsen med MP  – utgjorde anhöriginvandrarna över 35 procent av beviljade uppehållstillstånd.

Talet om att de som tar hit sina anhöriga skulle kunna försörja dem och ordna bostad åt dem  blev som vanligt endast ett kraftfullt slag i luften. Av de 41 000 anknytningsfall som Migrationsverket avgjorde  förra  året  tillämpades försörjningskravet i endast 348 fall dvs i mindre än en procent av fallen.

 

”Det finansiella utrymmet” och tusentals illegala invandrare

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att de mellan 30 000 – 50 000 illegala invandrare som befinner sig i landet skall få gratis hälso- och sjukvård samt skola och utbildning genom överenskommelsen med MP?

Hur går denna kostsamma överenskommelse – vars syfte var att hindra Sverigedemokraterna från att få inflytande i invandrings – och integrationspolitiken – ihop med ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna”?

 

”Det finansiella utrymmet” och den dyrbara integrationen

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med regeringens enorma satsningar på integration av ett illiterat trasproletariat från tredje världen? Hur kan det finnas obegränsat med pengar till alla dessa meningslösa integrationsprojekt  – etableringsstöd, etableringsersättning mm mm – men inte till skattelättnader för pensionärerna?

 

”Det finansiella utrymmet” påverkar aldrig invandring och integration

Varför har statsministern och regeringen aldrig några  som helst förbehåll om osäkerheten om ”läget och utrymmet i de offentliga finanserna” när det gäller invandring och integrationsprojekt? 

Som finansiär av Era invandrare och straffbeskattad pensionär kräver jag svar på denna fråga och övriga frågor i brevet.

P g a Ert och Er regerings totala svek  mot etniskt  svenska pensionärer är det utomordentligt glädjande att Sverigedemokraterna  – som är det enda riksdagsparti som för de etniska svenskarnas talan – enligt den  senaste  Yougov-mätningen  perioden 5 december – 8 januari – skulle få  12, 5 procent  om det vore val idag!  Fp fick 4,9 procent, kd  och c 4,5  – och  MP 8,3 procent.  

Jag ber statsråden notera att frågorna i brevet icke är retoriska utan kräver konkreta svar, tack.

 

Avslutningsvis

Undrar jag – och många med mig – när regeringen  tänker återbetala de 167 miljarder av pensionärernas  pengar som i en fempartiöverenskommelse – med Bengt Westerberg i spetsen –  konfiskerades ur AP-fonden i samband med 90-talets finanskris?

 

Inger-Siv Mattson. F d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd.

 

Tabell 1Antal ensamkommande unga män  – s k  ”barn”  2011

Sverige 2 657
Norge    854
Danmark    284
Finland    250
Tyskland    677    (Tyskland har 80 miljoner invånare)
Storbritannien 1 277   (Storbritannien har ca 60 miljoner  invånare)

 


FRAMTIDENS STORINDUSTRI TILL SVERIGE!

27 januari, 2013

Det växer så det knakar i den nya svenska industrin!

Nytt år och nya och ännu fler möjligheter till nyföretagande och ännu fler med entreprenörsanda får här sin garanterade försörjning!

Detta är en industri som vuxit från ingenting till en enorm utveckling på bara några fåtal år!

Och den ger stora pengar på kort tid och är helt riskfri.

STORA PENGAR

Man behöver varken kränga traktorer, knark eller damunderkläder och det krävs heller ingen som helst investering för att komma igång.

Vederbörande erhåller professionell starthjälp, betald av staten, och sen är det bara att kvittera ut sina rättmätiga ersättningar och arvoden i fem och sex siffriga belopp.

Du behöver inte ens kunna prata svenska för att klara uppgiften eftersom tolkar på alla språk erhålles helt gratis!

Snarare är det en stor tillgång om Du inte förstår ett enda ord svenska!

Kanske är detta den mest lukrativa affärsverksamheten i Sveriges historia, också med tanke på den minimala arbetsinsats som krävs och samtidigt är den också unik för Sverige! Finns så vitt jag vet ingen annanstans i hela världen.

Någon utbildning krävs inte, analfabeter och en skrupelfri och skamlös inställning till parasiterande samt en både låg panna och moral klarar med fördel arbetet med glans. Ju lägre IQ desto framgångsrikare kommer Du att bli!

Skattefria pengar!

Och metoden kan användas om och om igen hur många gånger som helst! En modern variant på industriell återvinning!

Som att jobba på ackord, men ändå helt fritt från stress och konkurans, ännu lönsammare och ännu snabbare pengar till ännu fler nyföretagare!

Det är bara att sätta igång, man behöver inte ens tillstånd för denna geniala verksamhet och kanske det bästa av allt -det som faktiskt även tilltalar mig- det är skattefria pengar och allt är lagligt, det är t.o.m. så att den svenska staten stöder och uppmuntrar verksamheten! Olika ger framgång och berömmelse och ju mer olika och udda ju mer framgång och klirr i kassan!

Men, det finns dock en liten hake, det fungerar inte om Du är svensk! Tyvärr!

FATTIGA SVENSKAR

Vi är inte alls lämpade inom denna nyskapande industri! Dom få svenskar som försökt har alla misslyckats till 100%!

Potentiella nyföretagare måste vara utlänningar och ju mer utlänning desto bättre går verksamheten och verksamheten blomstrar!

Stora lönnfeta fyrkantiga och färggranna damer med yviga och många kjolar och volanger, underbyxor och mamelucker hör till dom framgångsrikas skara.

Och är Du svart eller blå, färgblind eller analfabet och dessutom kanske inavlad så hör Du till adeln bland dessa företagsledare och blir rik på nolltid.

Udda människor med underliga och sjuka och märkliga idéer och som ofta ses stå med ändalykten i vädret (utan att för den skull lida av kolik) knaprande på mattfransar ,brukar också dom vara synnerligen goda entreprenörer i denna snabbt växande helsvenska storindustri!

Och här flödar kreativiteten och påhittigheten, ju galnare idéer, desto mera kulor och framgång!

Allt är gångbart och rubbet ger genast maximal utdelning.

En svensk variant på Las Vegas.

Dra i den enarmade och skrupelfria banditen och högsta vinsten kommer singlande och här råder vinst varje gång!

Inte en nitlott så långt ögat når!

LYX

Ett liv i lyx!

Vad är det då som produceras i denna geniala industri?

Ingenting, absolut ingenting och det är det som är det fina, vederbörande dras därför inte heller med några som helst materiella kostnader i sin produktion!

Inga utsläpp och luftföroreningar, och inget tärande på våra naturresurser, inte ens EU:s utsläppsrätter krävs!

Kom till Sverige i dag och i morgon kan Du vara en etablerad industripamp i denna mycket lukrativa näring.

Här gäller också mycket enkla regler, regler som inte ens den mest nitiska fackföreningsrepresentant kan klaga på!

Jobba övertid så mycket Ni vill, även om nu detta inte alls är nödvändigt! Arbetsinsatsen inskränker sig till någon enstaka timma per månad, mer behövs inte! Men vill Du ändå jobba övertid, kanske t.o.m. 2-3 timmar per månad så lägger fackets skyddsombud inga som helst hinder i vägen! Det är nämligen Du själv som skriver reglerna!

Dom mest företagsamma kan leva i lyx och överflöd redan med en arbetsinsats på en enda timma per år och Du bestämmer även själv storleken på fakturorna!

Naturligtvis har Du även tillgång till gratis svenska jurister.

Utslitna höftleder, axlar och onda ryggar existerar inte i denna bransch.

Entreprenörerna behöver inte heller betala hyra för sina bostäder, det fixar staten av ren tacksamhet för att dom bara finns!

Likaså semesterresor för hela släkten till fjärran exotiska länder ingår i paketet och skulle vederbörande råka missa hemresan så skickar regeringen omgående sitt privata plan för att hämta dessa ovärderliga nyskapande VIP företagare!

T.o.m. vår statsminister välkomnar personligen dessa nya entreprenörer och ger dom allt sitt stöd och sin välsignelse!

Kan det bli mycket bättre?

Detta är Sverige framtid!

Och lösningen är mycket enkel, bli kränkt och Din lycka är gjord!

Misslyckade svenskar!

Men som jag sa, många svenskar har försökt men alltid misslyckats.

Att som svensk kvinna bli kallad för hora räcker naturligtvis inte alls för att bli kränkt, inte heller om hon blir våldtagen av 6-7 ludna män samtidigt så är hon ändå inte kvalificerad för kränkning!

80-åriga pensionärer har försökt otaliga gånger i olika sammanhang genom att bli både rånade, nerslagna, sparkade medvetslösa, men tyvärr så är det allt för banalt och futtigt!

Svenska ungdomar som brutalt misshandlats av 10-15 modiga lurviga män och sen även fått halsen avskuren är ändå inte kränkta!

För att bli kränkt behövs betydligt tyngre och mycket allvarligare händelser!

Att en neger kallas för neger är naturligtvis en djup kränkning och ges omedelbart inträde till dom kränktas växande skara!

Tjuvar (av utländsk härkomst) som halkar och stukar foten på Din osandade garageuppfart blir alltid kränkta!

Att slafsa i sig en nogger glass en varm sommardag när Din neger granne tittar på är helt otänkbart. Han blir kränkt och erhåller ersättning medan Du straffas!

Beställ inte heller en kaffe blatte, för då blir han in i helsike kränkt och kalla för Guds skull inte den lille svarte mannen för kvarts Kalle, eftersom det genom hörfel kan uppfattas som något helt annat och han blir per automatik kränkt!

Spargrisar som alla banker tillhandahöll förr i tiden är nu eftertraktade objekt i dom kränktas klubb eftersom grisen ger garanterade kulor i dom kränktas påsar.

Och efter döden ska vi naturligtvis vara väldigt uppmärksamma på att inga kors finns på våra gravar eftersom minst en million i Sverige genast blir kränkta av att glo på ett kors!

angry-muslims

Vänligen

Janne


Nu skärper Regeringen kravet på Migrationsverket.

27 januari, 2013

De måste använda ännu mer orsaker för att dela ut uppehållstillstånd. Det finns snart inget som man inte kan söka asyl för i Sverige. Vart är vi på väg?

Regeringen skärper kraven på Migrationsverket när det gäller bedömningen av personer som uppger sexuell läggning som asylskäl.

Förföljelserna och trakasserierna av hbtq-personer har ökat i flera afrikanska länder. I Ryssland godkände duman nu i helgen i en första omgång ett lagförslag om förbud mot ”homosexuell propaganda”. I Sverige blir sexuell läggning ett allt vanligare asylskäl.”

Maria Ferm kräver att lagen skall ändras så att alla kan stanna på skattebetalarnas bekostnad.

”Enligt den svenska lagstiftningen ska man söka uppehållstillstånd med familjeanknytning utanför Sverige. För Adel Khanzadpor innebär det livsfara att åka till Iran. Han var aktiv i partier som arbetar mot den islamistiska regimen, arbetade för kurders rättigheter och har inte gjort sin militärtjänst. Migrationsverket menar trots detta att Adel kan åka till Iran och gå till svenska ambassaden och söka uppehållstillstånd där.
Att människor ska hamna i denna situation är inte acceptabelt. ”

Det enda dessa saker leder till är upplösningen av Sverige som nation. Den stora frågan är varför hatar våra politiker de etniska Svenskarna?

Varjager


Daniel Swedin klagar på fingerpekande när det gäller åsikter, sedan pekar han ut sina politiska motståndare…..

26 januari, 2013

Prata om att vara splittrad….Han är dessutom en lögnare som inte kontrollerar fakta.

”Har misstänklig­görandet och fingerpekandet gjort något med vår tilltro till ­varandra? Hur vi ser på andra ­människors ­svaghet?

Jag tror det. Tror du?”

Innan dessa rader har han pekat ut alla som vill diskutera invandringspolitiken. Rena lögner om SD politiker och andra. Han använder till och med sin konkurrent som underlag. Man undrar lite om denna ”journalistiska inavel” snart inte får dessa tidningar att kursa..

Dessa rader anklagar han thoralf för, men ingenstans har thoralf skrivit det som Lars Lindström skriver.

På luciadagen i fjol var den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Thoralf Alfsson arg. Han hade sett SVT:s ”Luciamorgon” och upprörts över att lucian ­inte var tillräckligt blond, inte tillräckligt ”svensk”.”

Så när 08:journalisternas egna rasism tolkar andras texter då vet man att de som vanligt är propaganda maskinen som jobbar.

Varjager


Lego kan stämmas för skurkmoské ………

26 januari, 2013

Är det i sina egna ögon de är skurkar?

”Ärkeskurken Jabbas Lego-palats är misstänkt lik en moské, med minaret och allt, och precis som i filmerna är Jabba en storrökare av vattenpipa.

Den turkiska kulturföreningen kräver nu i ett uttalande på sin hemsida att Lego ber om ursäkt till alla som kan ha tagit illa upp av byggsatsen.

Enligt The Telegraph var det en av föreningens medlemmar som reagerat på likheterna efter att hans syster köpt boxen till sin son.

Kulturföreningen har på sin hemsida även publicerat en bild som pekar ut likheterna de ser mellan Jabbas palats och Hagia Sophia moskén i Beirut.

Föreningen skriver också att man överväger att vidta rättsliga åtgärder mot företaget.

Legos talesperson Katharina Sasse säger att Stjärnornas krig är enda inspirationen till byggsatsen och beklagar om någon tagit anstöt.”

Man undrar hur de får in sin religion i alla sagor???

Varjager


Dispatch International

26 januari, 2013

Kære venner

Med sans for det kontroversielle har Lars Hedegaard og Ingrid Carlqvist valgt denne artikel som ”Ugens Uundgåelige”, som vi gerne ser genudgivet så mange steder som muligt – sørg blot for at linke tilbage til Dispatch International (d-intl.com) i forbindelse med artiklen:

http://dev.d-intl.com/sv/articles/international/2013-01-24/joe-mccarthy-hade-r-tt-hela-tiden

Med venlig hilsen

Henrik Ræder Clausen
Dispatch International


Sanna Lundell , anklagar män. Utan att se vilken sorts män som begår gruppvåldtäkter.

25 januari, 2013

Detta är Sannas egna ord. ”Gruppvåldtäkter var förr ovanliga i Sverige. Nu ­tillhör de vår vardag.”

Detta är effekterna av den massinvandring som Sanna så ohämmat har hyllat. Men det finns det ingen eftertanke om. Man blir så arg när sanningen är mitt framför näsan på henne men hon låtsas inte om den. För då blir deras egen skuld i detta fenomen så tydlig. Städa rent framför egen dörr Sanna och erkänn din del i dessa fall.

Varjager


Skydda dina barn i Sverige mot mobbare, då döms du av domstolen.

25 januari, 2013

I Sverige får man inte läxa upp mobbare om du är en förälder. Då kommer du dömas i svenska domstolar. I Sverige har vi ju som sagt ett curling samhälle utan dess like.

Ingen tar något ansvar, nr det blir det ramaskri.

”Domen meddelades i går i Falu tingsrätt. Flickan blev i flera månader trakasserad av tre andra elever på högstadieskolan i Dalarna.

När hon en dag i mars i fjol under lunchen sms:ade sin pappa att hon blivit mobbad igen blev han ursinnig, bland annat för att han uppfattade att skolan inte gjort något åt det. Han åkte till skolan för att läxa upp mobbarna.
Läraren fanns i klassrummet när pappan kom dit. Hon uppger, enligt domen, att hon inte såg på vilket sätt de inblandade lämnade rummet, eftersom det var stökigt i klassen. När hon kom ut såg hon hur de tre pojkarna satt på en bänk och ”såg helt förstörda ut” och att den upprörde pappan förklarade att det måste bli slut med mobbingen av hans dotter. Läraren förklarade att saken var löst eftersom hon tidigare den veckan talat med pojkarna.(samma lärare som har så stökigt i klassen att hon inte ens märker att 3 elever lämnar klassrummet.) Skolan valde att polisanmäla honom. Falu tingsrätt ansåg att de tre pojkarna lämnade en trovärdigt beskrivning av händelsen och dömde pappan för misshandel och olaga hot till 75 timmars samhällstjänst. Han ska även betala skadestånd till de tre pojkarna på sammanlagt 17 000 kronor.”

En patetisk dom, där en skola har tappat kontrollen och en förälder försöker åtgärda det. Bara i Sverige…

Varjager


Dagens tidning på arabiska!

25 januari, 2013

Sveriges första tidning på arabiska har nu sett dagens ljus!

Man ryser av obehag över denna vidriga nyhet,  att det verkligen har gått så långt med Sverige.

Och ju längre vi väntar desto svårare blir det att återbörda dessa människor till deras egna länder!

Man ska stämma i bäcken och inte i ån   -och en del verkar inte vilja stämma över huvud taget!

Det svenska folket applåderar sin egen undergång!

http://www.e-pages.dk/malmov/84/

Vänligen

Janne