Massinvandringens kostnader -En obekväm sanning.

30 november, 2010

Oberoende brittisk politisk rapport sänder kalla kårar genom det politiska etablissemanget (Realtid 8/4 2008).
Uppdaterat 1/12-10

Storbritannien har liksom Sverige generöst öppnat sina gränser för invandrare.
Utöver den moraliska principen om en generös invandrarpolitik har budskapet till väljarkåren om invandringens nationalekonomiska fördelar i mångt och mycket varit desamma i de två länderna.

Rapporten som det ekonomiska utskottet i överhuset lagt fram på egen begäran har slagit ner som en bomb i det politiska etablissemanget, och kraftigt påverkat debatten.

Efter åtta månaders arbete, intervjuer med ett sjuttiotal organisationer och djupdykningar i all tillgänglig statistik kom de väl så kvalificerade lorderna – bland annat två före detta finansministrar, en före detta riksbankschef – fram till att immigrationen inte haft någon som helst positiv inverkan på ekonomin och att regeringens slutsatser byggde på ovederhäftig och vinklad statistik.

Labour-regeringens hållning att immigrationen medfört ökade vinster för den brittiska ekonomin, i storleksordningen sex miljarder pund per år, ifrågasätts starkt av rapporten. Läs mer

Rapporten om att invandringen i landet kostar mer än den smakar, har splittrat det politiska etablissemanget även i Sverige.
-Men sådana uträkningar är nödvändiga”, menar den svenska samhällsdebattören och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren (S).

-Man måste kunna räkna på det som allt annat. Det var ju nyligen ett fall i Bromölla där man föreslog att man skulle räkna på vad invandringen skulle kosta för kommunen och det tycker jag är helt rimligt”.
-De politiska partierna i Sverige har ju länge försökt att undvika att tala om de här frågorna. Men när man dämpar då kommer känslorna som folk har tryckt ner – för att de vill vara väluppfostrade – finns ändå där” sade han till Realtid april-2008. (Under valrörelsen lät det annorlunda).

Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Växjö universitet har forskat om invandringens kostnader i Sverige.
Sedan sjuttiotalet har han forskat om invandrarnas ställning på arbetsmarknaden, hur den har förändrats över tid, samt hur den offentliga sektorn har fördelat kostnaden mellan infödda och invandrare.

-På 60- och 70-talet hade invandrarna en gynnsam ålderssammansättning, gick ut på arbetsmarknaden omedelbart och bidrog starkt bidrag till skatteunderlaget”. ”Detta samtidigt som man inte tog så mycket i anspråk av den offentliga sektorn som den infödda befolkningen”.

Vad som sedan hände från 1980 och framåt är att invandrarnas sysselsättningsläge har försämrats. -Den höga arbetslösheten motverkar den gynnsamma ålderssammansättningen bland invandrare”. (Läs mer)

AnmBristen på arbetskraft- En myt. 1,5 miljoner människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden (Ekonomiska klubben/Axess TV).
Regeringen räknade inför maktskiftet med att 1,6 miljoner människor befann sig i utanförskap (Expr.)

-Invandringen har blivit en kostnad för de infödda i form av skatter och socialförsäkringsavgifter- mellanskillnaden på årsbasis är
cirka 40 miljarder kronor”. Enl en annan ekonom, Lars Jansson, är kostnaden högre,  (ca 267 miljarder).

Jan Ekberg betonar att eftersom invandrare är yngre än infödda så handlar kostnaden snarare om en misslyckad integrationspolitik än immigrationen i sig.
-Skulle man lyckas med att få dem i förvärvsarbete i samma utsträckning som bland infödda skulle trenden vända igen. (Läs mer)

Migrationsminister Tobias Billström säger,
”Debatten bör handla mer om migration som en positiv kraft än vad den kostar samhället”

Kommentar:
Samme professor Ekberg påstod under valrörelsen att förvärvsfrekvensen bland invandrare är åtminstone 30-40 procent redan efter två år, och att det inte fanns någon undanträngningseffekt på arbetsmarknaden (trots att staten betalar 75% av lönekostnaden om invandrare anställs i stället för svenskar (Läs mer).

Dags att se verkligheten som den är
-istället för att hoppas på mirakel

OM det inte vore för alla OM, skulle massinvandringen vara en guldgruva för den svenska ekonomin.
Invandrartäta Södertälje och Malmö skulle tillhöra de rikaste kommunerna – och helsvenska Vellinge och Danderyd skulle vara bidragsberoende.

//Elfyma+Schweizarna röstade i dag ja till att invandrare som begått vissa brott ska utvisas automatiskt, enligt prognoser som återgavs i tv.

28 november, 2010

Schweiz visar vägen hur man behandlar brottslingar som utnyttjar väst.

”Bakom initiativet står landets största parti, Schweiziska folkpartiet (SVP). Enligt SVP:s förslag ska invandrare som till exempel gjort sig skyldiga till våldtäkt, våldsbrott och missbruk av socialhjälp utvisas automatiskt.

Bara sex av de 26 kantonerna i Schweiz ska ha röstat nej till SVP:s utvisningsförslag. Starkast var stödet i den tysktalande delen av landet.

Enligt prognoserna röstade 53 procent av väljarna för förslaget.

Den schweiziska migrationsmyndigheten uppger att 350-400 personer utvisas från Schweiz varje år. Med SVP-förslaget antaget stiger det antalet till omkring 1 500.

I fjol godkände Schweiz ett SVP-förslag om minaretförbud.”

Varför inför dessa regler inte i Sverige?

Varjager


Muslimsk kvinna fick fängelse!

26 november, 2010

En muslimsk kvinna har dömts till 6 månaders fängelse!

Hon döms bl.a. för falsk anklagelse om rasism mot polisman.

l förhör så ljuger hon friskt och anklagar polismannen för både det ena och det andra, samt även verbalt hotar honom.

Det hon dock inte visste var att det fanns en kamera i polisbilen som filmade hela händelseförloppet och naturligtvis friades polismannen från dom falska anklagelserna, och istället åtalades kvinnan och fälldes som sagt för falsk angivelse och hot.

Titta på filmen och det hysteriskt fladdrande muslimska åbäket.

Jo…jag höll på att glömma en sak, detta hände inte i Sverige utan i Australien.

Ett land som än så länge försöker stå emot islam och i alla fall för det mesta säga sanningen!

-Tänk Er denna nyhet på SVT

Antingen så pixlades spöket vitt eller så visades åbäket öppet och då med lämplig rubrik:

muslimsk kvinna kränks och skymfas på allmän plats av vit rasistisk polisman!

SVT, nyhetsportalen som förvandlar Dina lögner till sanningar!

Vänligen

Janne

(klicka på full-screen så slipper Ni det irriterande reklamhänget)

http://aca.ninemsn.com.au/article.aspx?id=8144154

muslimsk skönhet


Sveriges Historia under 15 000 år

26 november, 2010

Länkar till YouTube, Wikipedia och andra källor
Uppdaterad 28/11-10

TV4-serien med Dick Harrison och Martin Timell

Stenåldern – historien börjar 15 000år sedan
Bronsåldern-Maktens födelse. (1800-500 f. Kr).
Vikingatiden …. (790-1100 e Kr).
Medeltiden….(1100-1350 eKr)
Riket Sverige börjar ta form under ledning av Birger Jarl

Hermans Historia (Herman Lindqvist)

Gustav Vasa (Gustav I). 1523-1560.
Riksbyggaren som aldrig  åkte Vasaloppet

Gutav Vasa:s sönerBlodsbröderna

Erik XIV… 1560-1558.
Äldste son till Gustav I. Förgiftad av Johan ?

Johan III . ….1568-1592.
Halvbror till Erik XIV och bror till Karl IX.

Sigismund. 1592-1599.
Satt på 2 stolar. Även Polens kung. Son till Johan III.

Karl IX. …1599-1611.
Hertig Karl -Industrialisten.Yngst av Gustav Vasas söner.
Styrde Sverige från sin ”huvudstad” Nyköping.

Gustav II Adolf. 1611-1632.
Krigarkungen- stupade i Lutzendimman under 30-åriga kriget.

Drottning Kristina 1632-1654.
Gustav Adolfs dotter. Abdikerade och blev katolik.

Karl X Gustav. ..1654-1660.
Krigarkung-uppfostrad av Axel Oxenstierna.

Karl XI. Del 1/1, 1/21/31/4, 1/5,…2/1, 2/22/32/42/5
1660-1697..Gråkappan. Var fem år när hans far Karl X Gustav dog.
Landet var i krig mot Danmark när han blev myndig och kung.

Karl XII. ..1697-1718.
Krigarkungen som aldrig startade något krig.

Adolf Fredrik 1751-1771.
Son till hertigen av Holstein-Gottorp. Gillade att svarva.

Gustav III. 1771-1792.
Teaterfjant som bara talade franska. Son till Adolf Fredrik.

Gustav IV Adolf .1792-1809.(Christopher O’Regan berättar)
Avsatt. Bättre än sitt rykte ? Son till Gustav III.
Sverige förlorar östra rikshalvan (Finland)

Karl XIII. 1809-1818
Den siste Oldenburgaren. Bror till Gustav III.

Karl XIV JohanJean Baptiste Bernadotte. 1818-1844.
Marskalken som skapade fred. Anfader till Carl XVI Gustaf.

Familjen Bernadotte-Revolutionens barn (Läs mer)

Carl XVI Gustaf 1973- ?? Sverige blir ”mångkulturellt”.
Svenskan blir 2:a språk. Media, lobbygrupper och EU styr landet.
Stadsdelar töms på svenskar.Bidragsförsörjn./parallellsamhällen.
Hederskulturer och sharialagar tar över Rättssamhället.
Nya lagar som diskriminerar svenskar införs.
anklagade svenskar måste bevisa sin oskuld (jmf häxprocesserna).
DO får Inkvisitorisk roll som uttolkare av lagar.
-DO kan i praktiken processa ihjäl de anklagade.
Tilltagande uppror med pennan som vapen (1, 2).

Tidigare inlägg (även finska källor)

Elfyma+


Lite saker som vi det vanliga folket aldrig får reda på.

26 november, 2010

Bloggen fick ett tips om diskriminering utan dess like. Det gäller våra barn i skolorna. För att rektorerna skall få budgeten att gå ihop i ”de socialt väl anpassa(Ofta Svenska)” områdena så behöver klassen innehålla minst 28 barn per lärare. I de socialt utsatta områdena (Ofta invandrar områden) har de en högre skolpeng per barn så räcker det om klasserna har 22 barn per lärare. Allt detta för budgeten skall gå ihop. Detta innebär att skolpengarna tas ifrån svenska barn för att gynna ”socialt utsatta” områden. Detta är ren diskriminering mot svenska barn och ger naturligtvis våra barn sämre förutsättningar.Då man genom forskning vet att större grupper ger sämre resultat. Ändå sjunker betygen i dessa ”socialt utsatta” områden. Samt andelen som blir gymnasium behöriga minskar . Vem har beslutat om denna koloniala politik? Vem tar tag i denna diskriminering?

Detta tips kommer från en mycket trovärdig källa. Om detta är sant är skolpolitiken under all kritik och grunden för det diskriminerande vi ser i den styrande eliten idag. Kom ihåg att det är våra skattemedel som göder ett system som diskriminerar våra egna barn.

Varjager


Finns det någon svensk kultur värd att satsa på ?

25 november, 2010

Uppdaterad 29/11-10

Kulturdebatt: Hörde igår en radio-debatt mellan en PK-kulturnisse och en Sverigedemokrat.
SD vill stödja svensk folklig kultur i stället för andra länders kulturer.
Kulturnissen påstod att det inte finns någon ”svensk” kultur värd att bevara och stödja.

Vilhelm Moberg är ett utmärkt exempel på folkligt förankrad svensk kultur. (Klipp: RaskensUtvandrarna, Nybyggarna)
Moberg anklagade f. ö dåtidens etablissemang för maktmissbruk, korruption och rättsröta. Vi skulle behöva en ny Moberg på barrikaderna idag (Läs mer).

Sven Delblanc är en värdig efterföljare till Vilhelm Moberg.
Delblancs ”Hedebyborna” skildrar 30-40 talets Sverige när ståndssamhället bryts upp (fler klipp).
Delblancsällskapet spelar Hedebyborna i Trosa på somrarna.

Ivar Lo Johansson arbetarförfattare som bl.a skrivit Kvinnofabriken (Tuppen). Humoristisk skildring av vardagen för fabriksarbeterskor.

Bengt Bratt:s TV-serie ”Hem till Byn” är också en pärla inom svensk kultur.
Serien skildrar livet i (och utvandringen från) en döende svensk landsbygd på 60-70talet (klipp).
Vår tids ”utvandrare” tvingades lämna sina gårdar och söka sin utkomst inom industrin. De fick i bästa fall hyra en nybyggd svindyr lägenhet i något miljonprogramsområde.  Nu har även industrijobben försvunnit och folk har flyttat vidare. Bara Migrationsverket vill hyra de tomma bostäderna.

Lars Molin är mästerlig i sina träffsäkra och humoristiska skildringar av svensk kultur och folklynne.
Klipp: Kunglig toilette. Badjävlar. Potatishandlaren.
Filmerna finns på DVD som kan köpas på nätet eller från SVT.

Lasse Åberg är också en träffsäker humoristisk skildrare av det svenska. Filmerna uppskattas för att folk känner igen sig.
Filmerna har blivit kassasuccér utan ett öre i kulturstöd (klipp, 1, 23).

Andra folkkära svenska författare är August Strindberg (Hemsöborna), och Astrid Lindgren som läses över hela världen (klipp 1, 2).

Ingmar Bergman hyllas av kultureliten när han skildrar sina demoner och sin överklass-barndom, men han är knappast folkkär.
Skildringarna är helt humorbefriade och berör bara kultureliten.

Inom den folkliga kulturen försöker man plocka fram glädjeämnen och humor i en grå vardag.
Folklustpelen, lokalrevyerna och bygdespelen kan dessutom engagera en hel bygd, till skillnad mot furstarnas finkultur i de finare salongerna.
”Till Dramaten kan man gå för att få skratta eller för att få gråta”.
Vad är det som är roligt i ”En handelsresandes död” ?,
”I väntan på Godot ?, eller i Lars Noréns neuroser ?
Det roligaste jag kan hitta på repertoaren är ”Familjelördag”.
Om det ska satsas skattepengar på kultur- satsa på det som berör breda folklager och det som folk vill betala för.

//Elfyma+

Relaterat:


Sharia domstolar? Romska Domstolar? Hur många domstolar finns det i det svenska samhället.

24 november, 2010

Ur Aftonbladet
”Hallick dömdes – i romsk domstol.
Den 14-åriga flickan såldes till ett 100-tal män.
En av hallickarna frikändes – men dömdes till dryga böter i romernas egen domstol, avslöjas i ”Uppdrag granskning” i kväll.
Den då 14-åriga romska flickan är begåvningshandikappad, och utnyttjades av två tjejkompisar, då 17 och 19 år.
De sålde henne till ett hundratal män i Malmöområdet för 500 kronor i halvtimmen.
En tredje hallick, en man, pekades ut av de kvinnliga förövarna och även han åtalades, men i tingsrätten tog kvinnorna plötsligt tillbaka sina utpekanden och mannen friades.
SVT:s ”Uppdrag granskning” avslöjar i kväll att mannen ändå blev dömd – av romernas egen domstol ”Romani kris”.
Straffet blev två års uteslutning ur den romska gemenskapen och ett stort bötesbelopp till den utnyttjade flickans familj.
– Han fick en fribiljett. Vi kom överens med familjen. Det var en uppgörelse, säger den 14-åriga flickans egen pappa i programmet.
Den 19-åriga kvinnliga hallicken dömdes till fem års uteslutning, ”magerdo”.
– Jag får inte gå hos folk, jag får inte sitta hos dem, jag får inte prata med dem, jag får inte dricka kaffe och äta mat med andra romer, säger hon.
Romani kris är något romer inte pratar om, det hålls inom kulturen. ”
Fundera nu på hur det skulle skrikits om det hade varit en svensk kultur som dömde brottslingarna.

Varjager