Muslimer skyller problem vid fostran på svenska samhället

31 januari, 2009

”Lilia Lahmar jobbar dagtid på Nygårdsskolan i Skäggetorp i Linköping. Kvällstid leder hon kommunens kurs i barnuppfostran för arabisktalande föräldrar. Kursplanen är exakt densamma som för svensktalande.

Men det är inte ovanligt att deltagarna hos Lilia Lahmar känner en stor osäkerhet inför sin föräldraroll i Sverige.

De vågar inte alltid säga ifrån till sina barn för att de är rädda att staten ska ta barnen ifrån dem för att de sätter gränser.” (Min fetning av stilen)

SR Östergötland

Man häpnar över muslimers ständiga klagan att de är offer för det svenska samhället. Blir barnen kriminella säger de till polis och sociala myndigheter att barnen blivit försvenskade. Så att sätta gränser innebär att slå barnen, eller vad är man rädd för?

Läs inlägget: Muslimska föräldrar får gratiskurs för att inte slå sina barn, bloggen Muslimska friskolan


Lösningen på problemet Sverige: Survival of the fittest!

31 januari, 2009

Saxat från bloggen Rakryggad, Ben Dan har ordet: Mångkultur vs Monokultur:

Weine skrev 28e jan: “massinvandring per definition gör svenskar till minoritet och i förlängningen utraderas vi”. Det är ju helt fel. Invandring gör ju per definition att antalet svenskar blir fler. För att Sverige ska vara framgångsrikt även i framtiden så är det dessutom absolut nödvändigt med invandrare som utsätter den svenska kulturen för prövningar. Survival of the fittest!

De områden där det traditionellt svenska visar sig vara bäst kommer inte att påverkas, de områden där det traditionellt svenska visar sig vara näst bäst eller sämre kommer förändringar att ske. Det gäller precis allt och alla. Från svenska språket till traditioner, utbildning och styrelseskick. Allt!

Så när Sverigedemokraterna och andra xenofober propagerar för att bevara svensk kultur på grund av att den är just svensk, så gör man Sverige en otjänst. Man gör Sverige sämre förberett att vara framgångsrikt även imorgon. Konkurrensutsätt svensk kultur. Bevara det som överlever och glöm resten. Utvecklingen är inte skonsam mot bakåtsträvare.(Min fetning av stilen)

Läs hela inlägget, klicka på länken ovan, det är värt en genomläsning eftersom receptet är att ”konkurrensutsätta kulturen”: invandring och mångkultur är absolut nödvändigt för ett framgångsrikt Sverige 2.0.

Månne detta är det som händer runt i Sverige där invandrare kastar sten, förstör tunnelbanestationer, rånar banker och privatpersoner, angriper polis och räddningstjänsten, misshandlar sina klasskamrater och bränner ner skolor och andra byggnader. Våldtar svenska flickor då de inte är vana att se kvinnor utan slöja och burka och gå utan manligt sällskap. De våldtar för att svenska kvinnor är omoraliska och horor och förtjänar inte bättre, enligt imamer och den politiska propagandan från Mellanöstern, som de tar med sig hit.

De unga skolkar och missköter skolan som anses vara en viktig del av den svenska kulturen, utbildningsväsendet som enligt svensk kultur banar väg för framtiden. Där muslimska kvinnor kräver att få ha sin religiösa och kulturella klädsel, trots att den är ohygienisk och obekväm för de flesta arbetsuppgifter på den svenska arbetsmarknaden. Muslimer kräver egna vårdcentraler för att deras tro och kultur inte tillåter annat. Man könsstympar och tvingar sina döttrar till mödomshinneoperationer för att hennes värde som brud inte ska sjunka om hon haft föräktenskapligt sex. Man hedersmördar sina döttrar och systrar för att heders-och klankulturen kräver detta.

Osv, osv…

Det handlar om att konkurrensutsätta den svenska kulturen med den kultur vi kan se dessa bedriva i sina hemländer.

Det handlar om den som passar bäst in: Survival of the fittest!


Debattartikel om islamister från 2005

31 januari, 2009

Från bloggen Som jag ser det Vad har de sju gjort sedan 2005? kommer följande lästips:

”Att de muslimska fundamentalisterna flyttar fram sina positioner är inget nytt för oss övriga muslimer. Däremot verkar våra politiker inte begripa någonting.

Det skriver författaren och översättaren ALAN DESIWAR. Han förstår varför s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul väljer att flytta från Tensta.

Han skriver: ”På förskolor och skolor vittnar personalen om föräldrarnas upprörda reaktioner när de tagit barnen till kyrkan i samband med lucia och jul. Vårdpersonal som hänvisar en akut sjuk kvinna till en manlig läkare, när det inte finns en kvinnlig läkare tillgänglig, blir utskällda – av den äkta mannen som hänvisar till religiösa förbud. Mammor berättar att deras barn tvingar dem att bära slöja.”

Läs hela debattartikeln:

Islamisterna får oss att fly från förorten, Expressen Debatt

Läs också bloggen Som jag ser det!


Tidningen Svensk polis om illegala flyktingar

31 januari, 2009

Saxat från Leffe 45:s Weblog:

”De instanser som skall upprätthålla vår demokrati monteras i allt snabbare takt ned nu. Endast bidragen till föreningar med västfientlig agenda är bibehållna.
Tidningen Svensk polis skriver.

Varje år förs omkring 20.000 flyktingar illegalt in i Sverige. Majoriteten av dem får hjälp att ta sig över gränserna hela vägen från, framförallt, Irak.
Men assistansen är långt ifrån gratis.
Taxan för att ta sig till Sverige är 7.000–15.000 dollar. Människosmuggling har blivit ett “populärt” brott, där vinsterna är höga och risken för att åka fast har varit minimal.
Arbetet mot människosmugglare är kostsamt. Notan för att nysta upp den senaste härvan i Västra Götaland slutade på 3,5 miljoner kronor.

När polismyndigheten nu tvingas spara, läggs verksamheten på is. Myndigheten ska knapra in 100 miljoner (Västra Götaland)kronor med alla möjliga medel under det kommande året. I kärva tider måste man se över all verksamhet, menar länsordningspolisens chef Erik Nord.

– Vid så här stora besparingar måste vi i första hand koncentrera oss på att klara den lagstadgade verksamheten, säger han.

Ett sådant åtagande för gränspolisens del är den yttre kontrollen vid gränserna. Här har problemen periodvis varit stora, på grund av att det saknats personal, berättar Erik Nord.”

Ytterligare slag mot demokratin, Leffe 45:s Weblog


Islamiseringen av Malmö fortsätter

31 januari, 2009

Saxat från bloggen Muslimska friskolan, läs gärna hela inlägget:

Malmös gymnasieelever kan välja arabiska

2009-01-30 13:03

Arabiska införs som modernt språk på gymnasiet i Malmö från och höstterminen i år.

Beslutet fattades av Utbildningsnämnden på fredagen.

Arabiska görs därmed tillgängligt som språkval för alla elever i likhet med exempelvis spanska, franska och kinesiska.


Placeringen blir på Malmö Latinskola.

Det är oerhört glädjande att vi nu kan bredda elevernas språkval med ännu ett stort och viktigt språk, säger utbildningsnämndens ordförande, kommunalrådet Agneta Eriksson (s).

Kontaktperson

Agneta Eriksson 0705 33 75 69″

Svensk polis skjuter skarpt

31 januari, 2009

Svensk polis leker amerikansk, eller? Jag trodde man skulle avväpna människor i Sverige, inte döda. Men den svenska polisen kanske har förändrat sin taktik?

Det var ju tur att Konstfackseleven inte bar något vapen också, då kanske hon hade legat på bårhuset med sitt lilla 15-sidiga kompendium, där hon lämnade information om att hon utförde ett examensarbete….

”Efter samtal med sjukvården bekräftades att mannen var psykiskt sjuk. Väl på plats konstaterade polisen att mannen befann sig inne i villan med ”en hel arsenal med knivar”.
När två piketpoliser gick in i huset kom mannen springande mot dem beväpnad med en av knivarna. Polisen befallde ”släpp kniven” utan att få någon respons. Då skjuter de verkanseld direkt och mannen avlider omedebart, säger Eva-Gun Westford til Expressen. En internutredning kring händelsen, samt en teknisk undersökning,  kommer nu att genomföras.”

Poliser sköt ihjäl förvirrad 57-åring, Dagens Juridik


Journalist från Zimbabwe får PUT

31 januari, 2009

”Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut om utvisning av en journalist från Zimbabwe. Migrationsdomstolen anser att journalisten riskerar att bli förföljd om hon återvänder till hemlandet och hon beviljas därför permanent uppehållstillstånd.”

Tidningen Journalisten