Uppdrag (symptom-)Granskning

31 augusti, 2017
Janne Josefsson:
Det skjuts som aldrig förr i Sverige. Hur löser samhället problemen med gängkriminalitet, skjutningar och otrygghet? Enligt rikspolischef Dan Eliasson finns det 23 områden där det råder grov kriminalitet, laglöshet och rädsla. På bara fem år har 30 människor mördats i gängkrigets Göteborg, i en våldsspiral som inte tycks gå att bryta och som bara eskalerar. 30 liv. Söner, bröder, klasskamrater och två små barn.
– Polisen vet vilka som dödar. Grannar, skolkamrater, vänner och folk i närområdet vet också det. Och alla är överens: det handlar om ett fåtal personer som åsamkar en enorm skada, smärta och sorg. Varför tillåts några få unga män plåga en skötsam majoritet? Varför står samhället handfallet trots att varningslamporna blinkat ilsket i decennier?
Per-Olof Wikström, professor i kriminologi:
– Det handlar inte primärt om bristen på fritidsgårdar, frånvarande pappor eller trångboddhet. Det handlar främst om hur vissa miljöer skapar värderingar som främjar kriminalitet. De som sysslar med allvarlig kriminalitet börjar ofta i väldigt unga år. Så det beror inte på att de är arbetslösa. Då måste man fokusera på vad det finns för jordmåner och kontexter som gör att man tycker den här typen av beteenden är acceptabla?
Janna Atta från Eritrea, som bott 22 år i Biskopsgården:
Hur långt har vi kommit i Sverige.!? Det känns inte som förut, i dag känner man sig inte hemma här. Biskopsgården är en transithall. Folk kommer in på gårdarna här med väskor – och går ut med väskor. Vilka är de? Jag känner inte igen mig i Biskopsgården. Jag känner mig som en främling här.
………….
Under sina många år på SVT har Janne Josefsson utvecklat en häpnadsväckande förmåga att “gå som katt kring het gröt”. D v s att nogsamt uppehålla sig vid symptomen utan att beröra de grundläggande orsakerna.
I detta första avsnitt av Uppdrag Gransknings (UG) fokusering på gängkriminalitet, skjutningar och mördande nämns i programmet inte ett enda ord om den massinvandring som pågått under drygt tre decennier. Det närmaste man i programmet kommer detta – som ju en stor majoritet av svenska folket inser är orsaken till hela problematiken – är eritreanska Janna Attas ord om förändringen som gör att inte ens hon känner igen Sverige längre..!
Anledningen till att Janne Josefsson inte lyfter fram en sådan faktor är hans aktsamhet för att antyda denna invandringspolitik som problemskapande – i vetskap om var “taket” finns för att få behålla jobbet som reporter i SVT.
Av samma anledning uppehåller sig Janne Josefsson endast vid de offer för brottsligheten som bestått av invandrare. Inte ett ord om de många helt oskyldiga svenskar som fallit offer för senare års “kulturberikning”. Där inte minst gruppvåldtäkterna och morden på ett antal unga kvinnor borde vara det som mer än annat upprörde Janne Josefsson.
Av samma skäl upprepas i programmet det mantra vi hört till leda sedan många år tillbaka; De kriminella är bara ett fåtal – den stora majoriteten består av skötsamma och hederliga människor. Rundgången av floskler blir även i detta program tydligt, eftersom det samtidigt slås fast av professor Per-Olof Wikström att; det finns jordmåner och kontexter som gör kriminaliteten accepterad.
Sannolikt förstår hela svenska folket att det är precis så det förhåller sig. Att vore det så att “den stora majoriteten” av de skiftande etniciteterna och kulturerna i dessa invandringsområden precis som svenska folket i övrigt bestod av “skötsamma och hederliga människor”, så hade inte den miljö/kontext och acceptans för kriminalitet funnits som nu kan konstateras. Istället skulle detta framstå som en abnormitet som Polisen – i samverkan med andra myndigheter och de boende – ganska enkelt kunde åtgärda och beivra.
Därför är det uteslutet att inte också Janne Josefsson inser hur det förhåller sig. Att han inte själv “reser” den frågan i programmet beror naturligtvis – åter igen – på hans omsorg om sitt välbetalda jobb på SVT.
Det kan då konstateras beträffande UG´s första avsnitt att summan av det som framkom gällande kriminaliteten  – d v s symptomen – bara var floskler, motsägelsefyllda och till intet förpliktande svammel om samhällets ansvar för dessa segregerade utanförskapsområden. För ett halvsekel sedan, då Sverige ännu var ett homogent land förskonat från folkvandringar från tredje världen, kunde de få problem som eventuellt uppstod lösas genom “social ingenjörskonst”. Att det i dag med den motsvarighet som kallas “integrationspolitik” ska gå att åtgärda de gigantiska problem och den groteska brottslighet som följt på massinvandringen, är fullständigt verklighetsfrämmande.
I UG´s timmeslånga program framkom det egentligen bara en enda meningsyttring som hade substans och realism i botten. Nämligen den högt uppsatta tjänsteman som menade att Allt blir bra – om de kriminella bara skjuter ihjäl varandra”!
Ska man däremot med trovärdighet ta sig an problematiken för att lösa det – inte bara mildra och/eller sopa under mattan orsakerna – måste givetvis frågan om invandringspolitiken upp allra högst på agendan. Det säger sig själv att det är helt omöjligt att bryta trenden av brottslighet och kriminalitet om inte inflödet till Sverige stoppas. Det är i själva verket lika utsiktslöst som att stå vid stranden med hink o spade för att motverka den ena tsunamin efter den andra som drabbar ett land.
Tsunamin 2
Dessvärre finns det ingenting hos de styrande politikerna – allra minst som den fatala invandringspolitiken nu “förstärkts” med Helene Fritzon (!) – som tyder på en tillnyktring och en kursändring undan den bakom hörnet väntande katastrofen.
Och som sagt; Av Janne Josefsson kan vi inte förvänta oss något bidrag för Sveriges räddning och rehabilitering. Åtminstone inte före hans pensionering…

Jan Schermans demokratiförsvar…Är en enkel väg mot diktatur.

30 augusti, 2017
https://www.svtplay.se/video/14933308/forum/forum-29-aug-09-00?start=auto&tab=senaste
Jan Scherman intervjuas av Cecilia Gralde med anledning av hans serie om “Demokratin i Sverige”, som ska sändas i jan-feb 2018.
(C:a 4:05:00 in i sändningen)
“Enligt konstitutionen ska all offentlig makt utgå från folket”, citerar Jan Scherman och uttrycker sitt stora bekymmer över situationen.
“Vi måste vakna”, säger han och refererar till den tyske författaren och journalisten Sebastian Haffners ord om Hitler och nazismen; “Hur kunde det hända? Jo, därför att ingen trodde det kunde hända – och därför gjorde ingen någonting”.
Demokratin måste försvaras hela tiden, säger Jan Scherman. Men eftersom allt färre engagerar sig i partipolitiken som medlemmar, “måste var och en ta ansvar och agera”. På arbetsplatserna och vid fikaborden bör var och en ta ansvar för och bemöta främlingsfientlighet och rasism.
– Gör folk inte det då?, undrar Cecilia Gralde.
“Inte i tillräckligt stor utsträckning”, summerar Jan Scherman.
………….
Det som bekymrar Jan Scherman är de nya sociala mediernas förutsättningar att via information och opinionsbildning hota den “verkliga demokratin”, ett problem som avspeglas i opinionsundersökningar och valresultat – samt vikande medlemssiffror i 7-klöverpartierna.
Att det på arbetsplatser och vid fikabord “inte i tillräcklig stor omfattning” motargumenteras till stöd för den Politiskt Korrekta “demokratin” och politiken beror förstås enligt Jan Scherman inte på att människor där pratar om den verklighet man lever i och därför uttalar sina befogat och relevanta kritiska synpunkter på i första hand den ansvarslösa massinvandringspolitiken och alla de konsekvenser som denna har. Istället inbillar sig Jan Scherman att “folkflertalet” naturligtvis tycker som han själv, d v s att Sverige ska fortsätta med den politik som ger vårt land en position som “humanitär stormakt” med ett mångkulturellt samhälle som slutmål. Men att de inte är tillräckligt modiga och därför “inte tar sitt ansvar”.
Om Jan Scherman är “bekymrad” idag, så är det nog en mild västanfläkt mot vad han lär uppleva om han får leva något tiotal år till. Han använder sig i intervjun av liknelsen att “en kran som är påslagen inte går att stänga av”. Innebörden av detta har sannolikt Jan Scherman inte själv riktigt insett ännu…
Omvänt ska nog vi som eventuellt också får uppleva ännu något decennium få se ljuset i den svarta tunnel som Jan Scherman et consortes i mainstream-medierna och politiken försatt vårt Sverige i.
Avrundningsvis:
– Undertecknad har i hela mitt långa liv varit snudd på vaccinerad från konspirationsteorier av alla slag. Inklusive teorierna om den makt som utövas globalt i form av judiska finansoligarkier.
Dock blir det allt svårare att värja sig mot de allt fler empiriskt underbyggda undersökningar som visar ett mönster genom tid och rum på hur just denna maktutövning skapat elände och krig runt om i världen, samt hur denna understöds av inte minst medierna i Sverige. Där Anna Hagwalls ifrågasättande av Bonniers monopol bara är en modest antydan om ett fatalt tillstånd och problem för svenska folket.
Min efterhand stärkta övertygelse om denna folkgrupps betydelse för samhällsutvecklingen får ofrånkomligen ett tillskott vid åhörandet av Jan Scherman. Den tidigare mycket aktive producenten av Marxistisk litteratur är icke minst 100-procentigt förtrogen med marxisten Gramscis teori om betydelsen av den “kulturella överbyggnadens hegemoni”. En sentens som kanske borde präntas på Jan Schermans gravsten framöver..?
Eftersom släktforskning aldrig varit något prioriterat område för mig kan jag inte med säkerhet säga något om hans rötter och bakgrund. Men vissa befaranden kan man ha, förstås.

Skandal: Migverket gav svenskt medborgarskap till gruppvåldtäktsman

30 augusti, 2017

MIGRANT FÅR MEDBORGARSKAP ***UNDER HÄKTNING FÖR GRUPPVÅLDTÄKT*** AV MIGRATIONSVERKET

GRUPPVÅLDTÄKTEN JÄRFÄLLA – NU TOTALHAVERI OCH KOMPLETT RÄTTSSKANDAL

En total rättsskandal utspelar sig just nu runt en av de häktade gruppvåldtäktsmännen i Järfälla som Granskning Sverige lämnade över till polisen i Stockholm.


Palatsrevolution -eller damage control- inom regeringen ?

28 augusti, 2017

Statsminister Stefan Löfvens närmaste medarbetare Emma Lennartsson har meddelat att hon avgår efter nya uppgifter om hanteringen av IT-skandalen på Transportstyrelsen.

Lennartsson ska ha fått uppgifter tidigare än vad som sagts. Men statsminister Stefan Löfven ska inte ha blivit informerad då.

Med Lennartssons brådstörtade, nästintill panikartade, sorti ändras maktbalansen dramatiskt i partiet och i regeringen.

En söndag, vid ett extrainkallat regeringssammanträde och under extremt ”hårda” villkor – utan lön – tyder på att det finns allvarligare fel än att bara ha missförstått ett underlag eller möte. Att missförstå har inte ett uppsåt, villkoren tyder på att Lennartsson vid något tillfälle fattat ett eller flera beslut som hon insett såväl vidd som betydelse av.
Läs mer på Ledarsidorna.

/Elfyma+


Fredrik Reinfeldts skugga faller tungt över Moderaterna

28 augusti, 2017

AKB har nu kastat in handduken och avgått som Moderaternas partiledare. En ny partiledare ska väljas i oktober.

Fredrik Reinfeldts anhang (de som krävde AKB:s avgång) vädrar nu morgonluft och förväntar sig en återgång till Reinfeldts öppna hjärtan politik och stängda dörrar mot SD.

Stockholmsmoderaternas Joakim Larsson låter i gårdagens Agenda som ett eko av Fredrik Reinfeldt och hans oresonliga hat mot Sverigedemokraterna.

Det finns därför anledning att granska varifrån detta hat emanerar
-ett hat som kommer att vara grunden för Moderaternas politik framöver
– om Reinfeldts anhängare får bestämma.

Ett GS-reportage som fått förnyad aktualitet efter AKB:s avgång

/Elfyma+


Humor på lördag 

26 augusti, 2017

Varjager 


Sant så sant 

26 augusti, 2017

Varjager 


Sveriges arbetare skall betala för alla. 

26 augusti, 2017

http://www.skd.se/2017/08/25/kommunen-kopte-burkinis-till-skolbarn/

Hässleholms kommun har köpt in burkinis till flickor för att alla ska kunna vara med i simundervisningen.
– Vi vet att det finns elever som inte kan delta i simundervisningen utan mer täckande klädsel så det är helt enkelt för att få ett så högt deltagande som vi kan, säger biträdande förvaltningschefenRolf Bengtsson.

– Visst finns det en del som tycker att slöja och heltäckande klädsel är ett uttryck för kvinnoförtryck men det är inte skolans ansvar att göra den tolkningen. Eftersom det inte finns någon sorts förbud i Sverige mot att bära slöja eller heltäckande klädsel så kan inte heller vi i skolan säga att man inte får klä sig så.

………..

 

Om nu de muslimska föräldrarna inte tillåter döttrarna att simma i vanliga baddräkter, så är det väl deras egen skyldighet att köpa “burkinis” för sina barn. Skolan köper knappast in baddräkter till de svenska barnen.

 

Man får onekligen intrycket att förvaltningschefen Rolf Bengtssonuppehållit sig så djupt och länge i simbassängen att det uppstått syrebrist i hans hjärna.!?

 //Kenneth Sandberg  


Sanningen 

26 augusti, 2017

Varjager 


Hjältedåd av ”invandrare”  enligt Pk media. Bilderna säger något annat. 

22 augusti, 2017

Varjager 


Medborgarplatsen Live 19/8 – med Conrad

22 augusti, 2017

PS. Donera gärna en peng till Ingrid&Conrad så att Conrad får råd att klippa sig hos en riktig frisör.(Relaterat om frisörer)

/Elfyma+


Vellinge visar vägen. 

22 augusti, 2017

Vellinge kommun vill bli först i Sverige med att införa ett tiggeriförbud och man tänker inte acceptera ett nej från länsstyrelsen. Om länsstyrelsen försöker stoppa förbudet kommer de styrande politikerna att envist driva ärendet till domstol, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Det är i skånska Vellinge som de styrande högerpolitikerna är fullt beslutna om att förbjuda tiggare på kommunens gator.

Varjager 

.


När kommer Sverige att vakna? 

22 augusti, 2017

  Bråk, mord och våldtäkt är vardag. Ändå står vår polis handfallna och agerar inte på direktiv från Dan Eliasson. Pengar öser ut till den nya adeln och svensken går på sina knän. Allt för att köpa bostad i områden utan mångkulturella inslag. Vad krävs för att folk ska våga vakna? 

Varjager 


Våran statsminister ljuger öppet i Polen. 

21 augusti, 2017

Det är pinsamt att höra honom, man skäms ta mig fan som svensk. 

https://mobile.twitter.com/daccraft/status/899309128153272321
Varjager 


Vad är mängder av döda kvinnor och barn om de bara är européer? Enligt SVT. 

21 augusti, 2017

Det pågår en kampanj mot ursprungs befolkningen i Europa. 

Varjager