Ämne: ”Det finansiella utrymmet” och pensionärerna

Statsrådsberedningen                            v g diarieför och meddela dnr tack

Statsministern Fredrik Reinfeldt                                                        ”

Statsråden Björklund, Borg, Hägglund, och Lööf       ”

Henrik von Sydow, Riksdagens skatteutskott                                     ”

Alliansens samarbetspartner Gustav Fridolin, Miljöpartiet f k

 

Ämne: ”Det finansiella utrymmet” och pensionärerna

Sänkt pension – igen

För tredje gången på fem år slår bromsen till och sänker pensionerna 2014  Detta beror enligt Pensionsmyndigheten   på ”dåliga tider.”  Hur går  dessa ”dåliga tider” ihop med statsministern skryt i riksdagsdebatten den 16 januari om hur bra det går för Sverige?

För femtielfte gången upprepar statsministern  i DN den 17 januari  med anledning av sänkningen av pensionerna att ”det är högst osäkert hur läget och utrymmet  kommer att se ut i de offentliga finanserna.”

Hur går denna ”osäkerhet om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med statsministerns skryt i riksdagsdebatten om hur bra det går för Sverige?

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna ” ihop med att Sveriges kommuner och landsting, SKL  räknar med att minst 70 procent av dagens invandrare förblir arbetslösa efter två år och måste försörjas med skattemedel?  Enligt regeringens utredare professor Jan Ekbergs ESO-rapport  2009:3 ”Invandringen och de offentliga finanserna”  ”har var fjärde invandrare efter nio år i Sverige inte hittat sitt första jobb.”  För invandrarkvinnor tar det ännu längre tid. Ekberg konstaterade att ”invandringen inneburit en belastning på svensk  ekonomi de senaste decennierna. P g a invandrarnas låga deltagande i arbetskraften blir inbetalningarna i skatter och avgifter lägre än utbetalningar för bidrag och ersättningar.”    Professor Ekberg drog slutsatsen att ” det således inte finns några starka offentligt finansiella argument för framtida invandring.”

Utan den massinvandring som regimen förespråkar och som belastar de offentliga finanserna skulle det givetvis finans utrymme för lägre beskattning av pensionärerna och en pension som det går att leva på. Ett av regeringen största svek är att pensionärerna straffbeskattas för at finansiera massinvandringen.

 

”Det finansiella utrymmet” och massinvandringen

Hur går denna ”osäkerhet om hur läget och utrymmet kommer att se ut i de offentliga finanserna”  ihop med den planerade massinvandringen i år och nästa år?  Enligt Migrationsverkets prognoser förra året kommer 174 5000 asylsökande till Sverige under två år. Med kännedom om den dåliga tillförlitligheten i verkets prognoser är detta givetvis i underkant. 

 Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att Sverige ensamt tar emot  60 procent av alla asylsökande i Norden  (och Baltikum) – tio gånger fler än Finland och åtta gånger fler än Danmark?  De senaste två åren har Sverige placerat  sig på fjärde respektive femte plats bland världens samtliga i-länder. Endast USA, Tyskland och Frankrike har tagit emot fler asylsökande än Sverige.

Sverige har tagit emot hälften av alla irakier som flytt till EU och är nu givetvis

det största mottagarlandet av syrier i hela unionen – vi tar emot lika många syrier som alla andra EU-länder tillsammans.

När invandringen  enligt  Eurostat 2008 minskade med 15 procent i övriga  EU ökade den med 85 procent i Sverige!

Hur går ”osäkerheten om läget och  utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med Migrationsverkets prognos  i slutet av 2012 att 18 000  syrier kommer att söka asyl under 2013?   T o m den 27 december 2012 hade 7 733 syrier sökt asyl i Sverige jämfört med 627 året innan. 

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att Migrationsverket räknar med en merkostnad på 8, 1 miljarder kr för fyra år för behandlingen av 41 000 asylansökningar?

 Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att invandringen är på väg upp i historiskt höga nivåer med över 1 000 asylsökande i veckan?

 

”Det finansiella utrymmet ”och de ensamkommande unga männen

Hur går  ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med  Europas största mottagande av ensamkommande unga män   – på politiskt korrekt svenska benämnda ”barn”  – från några av världens mest outbildade länder?

Under 2000-talet fram till 2011 ökade antalet ensamkommande unga män med 700 procent i Sverige.

Medan denna kategori invandrare  från 2010  till 2011 minskade med mellan 4 – och 50 procent i ovanstående dessa länder ökade den i Sverige med 54 procent

2011  kom 2 657 ensamkommande unga män till Sverige varav 82 procent beviljades asyl. Inget annat land kommer i närheten av dessa siffror. Det näst största mottagarlandet – Storbritannien – tog emot 1 277 personer. Tabell 1

Utöver  de ensamkommande unga männen tar regeringen med öppna armar även emot deras anhöriga. Enligt uppgift från 2011 har 1 130 anhöriga – inräknat makar till ”barnen”  (!!) – kommit hit och skall försörjas oavsett ”läget och utrymmet i de offentliga finanserna.

 

”Det finansiella utrymmet” och anhöriginvandringen    

Hur går ”osäkerheten om  läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med en  gigantisk anhöriginvandring  från främst Somalia, Afghanistan m fl utomeuropeiska länder

p g a Alliansens  absurda överenskommelse med  extremisterna i Miljöpartiet?  Sverige tar emot flest somalier i Europa. Medan antalet asylsökande somalier sjunker i  övriga Europa stiger antalet i Sverige. Under första kvartalet 2012 ökade antalet asylsökande somalier med 75 procent  p g a  regeringens oheliga allians med MP!

Redan 2009 –  dvs innan den ödesdigra  överenskommelsen med MP  – utgjorde anhöriginvandrarna över 35 procent av beviljade uppehållstillstånd.

Talet om att de som tar hit sina anhöriga skulle kunna försörja dem och ordna bostad åt dem  blev som vanligt endast ett kraftfullt slag i luften. Av de 41 000 anknytningsfall som Migrationsverket avgjorde  förra  året  tillämpades försörjningskravet i endast 348 fall dvs i mindre än en procent av fallen.

 

”Det finansiella utrymmet” och tusentals illegala invandrare

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att de mellan 30 000 – 50 000 illegala invandrare som befinner sig i landet skall få gratis hälso- och sjukvård samt skola och utbildning genom överenskommelsen med MP?

Hur går denna kostsamma överenskommelse – vars syfte var att hindra Sverigedemokraterna från att få inflytande i invandrings – och integrationspolitiken – ihop med ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna”?

 

”Det finansiella utrymmet” och den dyrbara integrationen

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med regeringens enorma satsningar på integration av ett illiterat trasproletariat från tredje världen? Hur kan det finnas obegränsat med pengar till alla dessa meningslösa integrationsprojekt  – etableringsstöd, etableringsersättning mm mm – men inte till skattelättnader för pensionärerna?

 

”Det finansiella utrymmet” påverkar aldrig invandring och integration

Varför har statsministern och regeringen aldrig några  som helst förbehåll om osäkerheten om ”läget och utrymmet i de offentliga finanserna” när det gäller invandring och integrationsprojekt? 

Som finansiär av Era invandrare och straffbeskattad pensionär kräver jag svar på denna fråga och övriga frågor i brevet.

P g a Ert och Er regerings totala svek  mot etniskt  svenska pensionärer är det utomordentligt glädjande att Sverigedemokraterna  – som är det enda riksdagsparti som för de etniska svenskarnas talan – enligt den  senaste  Yougov-mätningen  perioden 5 december – 8 januari – skulle få  12, 5 procent  om det vore val idag!  Fp fick 4,9 procent, kd  och c 4,5  – och  MP 8,3 procent.  

Jag ber statsråden notera att frågorna i brevet icke är retoriska utan kräver konkreta svar, tack.

 

Avslutningsvis

Undrar jag – och många med mig – när regeringen  tänker återbetala de 167 miljarder av pensionärernas  pengar som i en fempartiöverenskommelse – med Bengt Westerberg i spetsen –  konfiskerades ur AP-fonden i samband med 90-talets finanskris?

 

Inger-Siv Mattson. F d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd.

 

Tabell 1Antal ensamkommande unga män  – s k  ”barn”  2011

Sverige 2 657
Norge    854
Danmark    284
Finland    250
Tyskland    677    (Tyskland har 80 miljoner invånare)
Storbritannien 1 277   (Storbritannien har ca 60 miljoner  invånare)

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: