Nytt avslöjande. Expressen mörkade övergrepp i Malmö

18 januari, 2016

Skandalen växer. Fler och fler vittnen anger att de gått till tidningen med vittnesmål, men att de har ignorerat. Fotografen Freddy Mardell hade t o m bilder på övergreppen, men det ignorerades ändå.

Thomas Mattsson har en del att svara på nu!

http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2016/01/sexterrorn-mot-kvinnor-och-myten-om-en-konspiration-i-media/

”Konspirationer och myter att vi mörkat”

MVH Johan


Antropologer á la Sverige 2016…

17 januari, 2016
http://www.sydsvenskan.se/sverige/overgreppen-som-skakade-europa/
– En ny arabisk våldtäktslek som sprids över Europa. Eller ännu ett exempel på det sexuella våld som alltid funnits i Sverige. Den senaste veckans rapportering om massövergrepp mot kvinnor har skapat oro, hat och många tvärsäkra slutsatser.
  • Martin Eidensten, fältassistenten som var på plats under festivalen och mötte utsatta tjejer, tycker inte att mediernas mer eller mindre explicita jämförelser med övergreppen i Köln stämmer:
– Anledningen sägs nu dessutom vara att övergreppen begåtts av ensamkommande flyktingbarn. Det gör det hela än mer orimligt, för det är helt enkelt inte sant.
– När man får en chans att koppla det här till etnicitet, till flyktingströmmen och till ensamkommande, då blir det plötsligt intressant.
Martin Eidensten
Martin Eidensten (vars ögon sprudlar av vaket intellekt och gnistrande analysförmåga..!)
  • Ida Östensson, grundare av stiftelsen Crossing Boarders och initiativtagare till Fatta-rörelsen, står måndagen den 11 januari i Aktuellts studio. Hon är förbannad över att etnicitet och kultur nu används för att förklara ofredandena:
”Det är rasistiskt. Det är förminskande. De är förnedrande för oss som utsätts för det här varje dag och vet att det inte handlar om socioekonomi, klass, sexuell läggning, religion eller vad det nu än är (typ etnicitet och kultur. Min anm). Det handlar bara om kön. Det är gruppen män som står för det här.”
Ida
Ida Östensson  (som förra året utnämndes av Studieförbundet Vuxenskolan till Årets folkbildare.!? Arma Sverige…)
  • Hilmand Agha är upprörd när han sätter sig för att skriva ett mejl till Sydsvenskans redaktion:
– Hur kan polisen veta att alla stökiga killar den natten kommer från Afghanistan? Hur man kan peka ut en hel befolkning på det sättet?
I nästa andetag:
De kommer från ett land där kvinnor inte får gå ut och där enda sättet att umgås med kvinnor är genom att gifta sig med dem. Och så plötsligt är de i ett land, som de bara hört om i rykten som säger att kvinnorna går nakna på gatorna och ligger med vem som helst. Självklart blir det kulturkrockar.
– Ingen förklarar för dem vilka normer och regler som gäller i det här landet. Det finns mycket okunnig personal, okunniga gode män och lärare. Om vuxna inte reagerar och säger ifrån när de ser att ungdomar går över gränsen, hur ska de då förstå var gränserna går (sic)?
Hilman Agha
Hilmand Agha, ordförande i Afghanskt Akademiskt Kulturcentrum.
(Av fotot framgår ju att Malmö-polisen omöjligt kan se skillnad på en afghan och en infödd Limhamnsbo.)

Nu har för fan SR tappat det helt

11 januari, 2016

Ivan Garcia på Ekot jämför afganernas massövergrepp med Erik XIV och Gustav III. Vad i hela fridens namn är detta?
Detta är sensationellt korkat

Janne


Även Expressen skyddar massvåldtagarna och DN

11 januari, 2016

Ännu ett skandalöst samtal. Denna gången med Expressen.

Janne


Thomas Mattsson är igång med att försöka vifta bort PK medias tystnad gällande sexövergreppen i Europa.

10 januari, 2016

Man kan inte göra annat än att se paniken i Pk-isternas agerande nu. De vet om att de mörkat och undanhållit sanningen från folket. Men locket är öppnat tack vare internet och det gör dessa Pk-ister livrädda. Folket kan söka information och ta del av den utan alla skygglappar som Thomas Mattsson och hans kollegor anlägger på alla artiklar.

Sveriges Television har kritiserats för rubriken ”Stökigt i Köln”, men en sådan formulering bevisar ju inte någon mediekonspiration. Expressen, exempelvis, skickade Europakorrespondenten Mats Larsson till Köln och alla andra stora redaktioner har också rapporterat dag efter dag.

”Etiska regler för press, radio och tv” manar till försiktighet i nyhetsförmedlingen och § 10 slår fast: ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.”

Men i detta fallet med alla dessa övergrepp som pågått runt om i Europa så har förövarnas etnicitet och religion en bidragande faktor. Men detta försöker dessa Pk-isterna att undvika att nämna.

”I går skrev Dagens Nyheter om ungdomsfestivalen ”We are Sthlm” i fjol, och att polis och ordningsvakter då avvisade ett 90-tal unga män från Kungsträdgården i Stockholm efter att unga kvinnor utsatts av killgäng. Enligt DN var de flesta männen som avvisades ”ensamkommande nyanlända”, men om detta framkom intet i tidningar, radio och tv.

Varför kan man fråga sig? Men det svaret är ju rätt enkelt: de rättsvårdande myndigheterna gjorde inget, och då fanns det inte så många utredningar, åtal och domar att återge.

Det handlar mycket om attityder, om respekt och om att samhället gör tydligt för alla vad som gäller.”

Dagens Nyheter som blir totalt ägda av Chang Frick på Nyheterna idag.

En liten flashback till 2005 och DN.

”Det visar juristen Ann-Christine Hjelm, som på uppdrag av Brottsoffermyndigheten granskat grova brottmål i Svea hovrätt (”Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet”). De 27 dömda våldtäktsmännen som ryms i hennes studie levde i ungefär hälften av fallen under socialt oordnade förhållanden. 85 procent var födda utomlands eller av utomlandsfödda föräldrar, vilket ju tyvärr i Sverige i hög grad blivit en klass- och utanförskapsmarkör
Det är inte ovanligt att fysiskt våld mot kvinnor också rymmer sexualiserat våld. Och om man i stället för att titta på våldtäktsmän kikar på vilka det är som slår ihjäl sina fruar så hittar vi inte heller där något tvärsnitt av den manliga befolkningen. Det är män som i hög grad har alkoholproblem, är kriminellt belastade, ofta har låg social status och som ofta är psykiskt sjuka eller störda. Också här är utlandsfödda överrepresenterade (Brå-rapport 2001:11). ”

 

 

Varjager


Tino Sanandaji sågar ännu en vilseledande DN-artikel om kriminella invandrare . Dessa mätningar stoppades 2005

4 januari, 2016

Från Tino´s Facebook.

”DN-debatt om brottslighet: ”Vad gäller minskad invandring som lösning på brottslighet så bidrar gruppen utrikes födda endast med en mindre andel (drygt 20 procent, Källa: Brå) till den totala brottsstatistiken. Den stora majoriteten brott finns alltså kvar även om man skulle sätta helt stopp för invandring.”

Sist Brå rapporterade detta var 2005, om perioden 1997-2001. Då stod de med svenskt ursprung bara för 60 procent av brott även när trafikbrott och andra småbrott räknas in.

”Närmare 60 procent av de nästan 1 520 000 brotten som dessa personer var registrerade för under perioden kan hänföras till personer födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Nästan en fjärdedel av brotten är registrerade på utrikes födda och närmare 20 procent på svenskfödda personer med en eller bägge föräldrarna födda utomlands.

Brå har, med utgångspunkt från detta, försökt skatta hur samtliga anmälda brott fördelar sig på olika grupper. Bilden förändras då något, främst eftersom även de brott som begåtts av personer som inte är folkbokförda i Sverige kommer att inrymmas. Denna grupp beräknas svara för 7 procent av de anmälda brotten under perioden”

Kriminalvården vägrar redovisa andel utrikes födda fångar, men nämner andel utrikes födda som saknar svensk medborgarskap. Ungefär 7 procent av befolkningen är invandrare utan svensk medborgarskap samtidigt som gruppen utgör 29 procent av de i fängelse.

Till detta kommer invandrare med svenskt medborgarskap samt andra generationens invandrare. När det gäller misstänkta för grova våldsbrott som rån och dödligt våld var de med utländsk bakgrund majoritet redan i Brås gamla rapport.

Många av DNs läsare föredrar att leva i ett alternativ universum där invandring har en marginell roll i brottslighet. It’s science!”

 

Vi vet om att DN är den tidning som kämpar om bottenplatsen i PK träsket. Men att de så öppet blir sågade är nog inte deras dröm.

Varjager


Hammenhög – byn där de öppnade sina hjärtan

28 december, 2015

http://www.sydsvenskan.se/skane/hjalpvilja-blandas-med-oro-i-hammenhog/

Med anledning av din stort uppslagna artikel i Sydsvenskan om den stora asylinvandringen till lilla Hammenhög vill jag säga följande.
1. Varför kallar du asylsökande för ”flyktingar” i artikeln? Personer som söker asyl är asylsökande, inte flyktingar. Om Simrishamns kommun, som Hammenhög tillhör, skriver du följande:
”I dag finns det 1 400 flyktingar i kommunen, bara i Hammenhög, med en befolkning på drygt 900 invånare, bor det cirka 400”.
Alla dessa personerna är inte flyktingar. Du blandar samman asylsökande, migranter och flyktingar i en enda röra.
2. Det heter asylboende, inte ”flyktingboende” som du felaktigt skriver.
3. Det heter ”ensamkommande asylsökande ungdomar” (som oftast är unga män), inte ”ensamkommande flyktingbarn” som också det är felaktigt skrivet av dig.
4. Varför är det bara asylsökande män på bilderna? Var är kvinnorna och barnen? Varför har de lämnats kvar i sina hemländer? Det skriver du ingenting om.
5. De asylsökande har gjort en lång resa genom flera säkra länder innan de kom till Sverige. Varför har de inte sökt asyl i första asyl land som Sverige inte är för dessa människor? Inte heller det skriver du någonting om.
6. Under en av bilderna står det följande:
”Killar från ett nyöppnat boende för ensamkommande flyktingbarn väljer bland alla kläder som skänkts av Österlenbor”.
När jag ser hur stora kläderna är på bilden så visar det att de kläderna inte är för barn, de är för vuxna. Så de asylsökande som ska bo på detta nyöppnade boende för ensamkommande kan inte vara barn.
7. Du skriver att ”året efter det att Hammenhög utsågs till ett föredöme för flyktingmottagande var det val i Sverige. Många höjde på ögonbrynen när Sverigedemokraterna fick 26 procent av Hammenhögsbornas röster till riksdagsvalet och 21 till kommunvalet”.
Det är kanske så att det bara är en liten klick Hammenhögsbor som är positiva till asylinvandringen till orten. Det är kanske inte så många ortsbor som vill ha en dramatisk befolkningsförändring av Hammenhög.
Paul

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 100 andra följare