Vad alla vet, men inte någon vågar prata om.

31 maj, 2019

Varjager


Deras egna ord.

30 maj, 2019

Varjager


SwebbTVs konferens maj 2019

29 maj, 2019

För er som inte kunde delta på SwebbTVs konferens om det stora bedrägeriet, som vi alla är utsatta för, finns nu möjlighet att se alla inläggen i repris på YouTube.


Att syltryggens parti har så starka ledare lokalt. Det är imponerande.

28 maj, 2019

Staffanstorp does it again: Inför slöjförbud.

Integrationsplikt och slöjförbud för barn i för- och grundskola. Det är några av de nya förslagen som Staffanstorps starke man Christian Sonesson (M) lägger fram i syfte att integrera de invandrare som kommunen har tvingats ta emot.

Jag är imponerad av att det finns politiker som vågar ställa krav på invandrare. Annars är svenska politiker väldigt fega och kräver enbart av svenskar att vi ska leverera. En bra politiker ställer kraven på kravmaskinerna med.

Varjager


Sörmland vill sparka ut både L och Fi ur EUP

27 maj, 2019

Ja du läste rätt. Om Sörmlänningarna fått bestämma hade inte bara Fi åkt ut ur EU-parlamentet. Även Liberalerna hade åkt ut med huvudet före.
De fick bara 3,3% av rösterna. (SR).

I Nyköpings kommun blev SD störst i Lunda valkrets med hela 25,4%, medan bara 2% lade sin röst på Liberalerna. Liberalerna har blivit ett renodlat storstadsparti.
Även i Söderköping,Östergötland, är SD störst.
Skillnaderna mellan stad och land kan inte bli tydligare.

/Elfyma+


Som sammanlagd vinnare står de konservativa EU-skeptikerna.

27 maj, 2019

De är nu nästan lika stora som de två gamla blå och rödgröna partigrupperna, 27 procent, mot 38 för blå och 34 för rödgröna partier.

En anledning till att massmedier inte presenterar det så, är att dessa partier är väldigt differentierade och har stora olikheter i framtoning och radikalitet. Sverigedemokraterna drar till exempel en tydlig gräns mot de partier som samarbetar med Putins regim. Med dem blir det inget organiserat samarbete.

Men i många frågor, särskilt med det arbetssätt som råder i EU, borde man kunna komma fram till att rösta på samma sätt. Och därmed få mer makt över parlamentets beslut.

Självklart då i att begränsa EU:s vilja att expandera, för att istället fokusera på kärnuppgifterna. Man kan skapa ökad respekt för medlemsländernas nationella traditioner och självbestämmande.

Även om dessa konservativa partigrupper inte har mer än 27 procent av mandaten, kan det betyda mycket för hur debatten förs inom unionens betong- och glashus. Om kritik alltid finns närvarande, istället för att utopisterna som hittills kunnat sitta och drömma utan att bli oemotsagda, tvingas dessa konfronteras med verklighetens konsekvenser i diskussionerna. Det torde leda till bättre genomtänkta beslut. Och mindre fluffiga ”visioner” utan markkontakt.

På det sättet kan parlamentet bli mer nyktert.

Läs mer på samtiden.

Varjager


Äntligen

27 maj, 2019

Varjager