Barometern som ägs av GOTA Media mörkar gruppvåldtäkter. Men anser att Thoralf är ansvarig för kommentarer på sin blogg.

31 december, 2011

Efter att ha läst på Thoralf Alfssons blogg kan man inte bli annat än spy sjuk. Sveriges värsta gruppvåldtäkt döljs av Barometern. Men att någon skrivit en kommentar som direkt raderades av Thoralf det skriver Barometern spaltmeter om. Krigsrubriker, men att en svensk kvinna bli9r gruppvåldtagen av 11 män skrivs intet om, intet….

”Den 2 december begicks en gruppvåldtäkt i Migrationsverkets lokaler i Mariannelund. En gruppvåldtäkt begången av 11 män, som betecknats som den värsta och grövsta i modern svensk historia. Alla gärningsmännen kommer från Afghanistan enligt uppgifter i media, bosatta bland annat i Vimmerby och Hultsfreds kommun. Denna gruppvåldtäkt har inte med en enda artikel, inte en enda rad, inte ett enda ord omnämnts i Barometern från den 3 december fram till den 11 december. Läsarna skall uppenbarligen hållas ovetande om gruppvåldtäkten och gärningsmännens bakgrund.

Både Barometern och Östran ägs idag av Gota Media, detsamma gäller även Ölandsbladet. Med andra ord har Gota Media totalt monopol på nyhetsförmedlingen i regionen. Inga alternativ finns med andra ord.

Det gör min kritik av Gota Medias planerade nybyggnation mycket obekväm för Gota Media. Att jag ligger på andra myndigheter som t.ex. Länsstyrelsen angående dessa byggplaner är helt klart irriterande för Gota Medias ledning och ansvariga på tidningsredaktionerna men även för kommunalrådet Johan Persson. Att jag dessutom har mage att kritisera deras publicistiska ansvar och hur deras anställda journalister sköter sitt jobb är än mer irriterande gissar jag. Inte minst för dessa journalister.

Jag tvekar inte en sekund på att det är detta som är orsaken till den förföljelse som jag utsätts för av dessa tidningar. Så fort de ser minsta möjlighet att misskreditera mig tar de chansen även om det endast gäller en enda kommentar bland tusentals på min blogg. Exemplen är många under bara det senaste året.

Östran som numera ägs av Gota Media har givetvis också gjort samma journalistiska bedömning som Barometern att en kommentar på min blogg har större nyhetsvärde än en fruktansvärd gruppvåldtäkt i regionen men ingen vill uppenbarligen sätta sitt namn under artiklarna. Skillnaden är att Östran även lagt ut sina artiklar på nätet och att de går att kommentera.”

Jag vill på detta sättet dra mitt strå till stacken och belysa de korrumperade medierna som finns i vårat land. Hjälp Thoralf och prata med era vänner och bekanta om detta förtryck.

Varjager


Den som tiger, samtycker…

31 december, 2011

Så brukar det ju heta: den som tiger samtycker! Precis som man i Sverige anklagar tyskarna för att ha gjort på 1930- och 1940-talen… Tigit och samtyckt!

Fast då var det en annan -ism som med hot, våld, terror och mord lade Tyskland under sig och förödmjukade stora delar av Europa. Då hette den ideologiska pesten nationalsocialism. I dag heter den islamism. I likhet med nazismen en utpräglad vålds- och mördarideologi, vilande på samma expansiva fundament. Med motsvarande brist på respekt för demokrati och människoliv. Och vars näring stavas: hat och förakt. Riktat mot den kristna världen med dess kultur, livsstil och moraliska värderingar.
Islamismens erövringståg (i skydd av förfalskad religion…) rycker på bred front fram i Västeuropa, Storbritannien samt på Skandinaviska halvön. Stormtrupperna i egenskap av självmordsbombare, terrorister och samhällsvandaler har redan banat vägen för ockupationsarmén.

Historien upprepar sig. Scenariot ser generellt likadant ut. Det ena landet i Europa efter det andra erövras och tvingas underkasta sig en -ism. Islamism. Stad efter stad faller i händerna på muslimerna och det islamistiska våldet, med vidhängande mördarideologi. Bostäder, bilar och hela kvarter sätts i brand, affärer rånas och plundras, allmän egendom vandaliseras och stadsdelar fylls av skräck och förvandlas till ”no go areas”. Med andra ord: social kaos.

Islamismens varumärke karaktäriseras av hot, våld, död och socialpolitisk instabilitet framkallat genom samhällsterrorism, provokation och intolerans, vilket leder till raserandet av sociala strukturer. Samtidigt finns ett uttalat förakt för demokrati och rättsväsende. Det är dessa destruktiva ingredienser som vi dagligen konfronteras med: härska genom att söndra.
Mönstret känns igen från hela Västeuropa (samt även i andra världsdelar, där islam fått fotfäste), där muslimerna vunnit terräng och etablerat sig. Förorter, städer och zoner blir till kopior och sociala spegelbilder av miljöerna i de muslimska länderna.
Polis, räddningstjänst och övriga kristna befolkningen möts av förnedring och våld: stenar, knivar, skjutvapen, bomber, raketer och våldtäkt. Västeuropa är under attack, och befinner sig sedan flera år i ett lågintensivt krig med islam, på flera fronter. Var finns ländernas respektive försvarsmakt?

På en punkt skiljer sig historien åt: de invaderade länderna bjuder inget motstånd. Spridda politiska motståndsgrupper försöker mobilisera. Dess defensiva insatser är dock kraftlösa. Under tiden flyttar islam kontinuerligt fram positionerna, med hjälp av Allah och det demografiska vapnet, och i skydd av ”mänskliga rättigheter”, ”religionsfrihet”, ”allas lika värde” och en rad FN-konventioner. I Sverige dessutom understött av regeringen Reinfeldt & 7-klövern, samt DO förstås. Ingen fattar någonting… Ingen reagerar. Har befolkningen drabbats av en black out?

Människorna har efter en knapp generation redan glömt… att demokratin ständigt måste försvaras, om man inte vill förlora den. Det är tveksamt om USA skulle ställa upp för att rädda den gamla världens demokratier en tredje gång…
Nej, Europa får skylla sig skälvt och måste på egen hand ordna upp det förestående sammanbrottet. Efter att likgiltigt bara stått och tittat på, medan islamismen tilläts bomba sig in i de Västeuropeiska parlamenten. Västeuropas regeringar är kusligt passiva. Befolkningen flyr. I går judar. Medan i dag alla kristna måste passa sig.

Moskéer (sambandscentraler/ideologiska centrum) växer på ockuperad mark upp likt svampar ur jorden. I dag den 31 december får vi veta genom Axpixlat att man gett byggnadslov för en ny moské i Östersund. Islamiseringen av Sverige går som på räls!

Och i Sverige skall man, i traditionell anda av undergivenhet, klädsamt nog till och med bygga en ismoské i anslutning till ishotellet i Jukkasjärvi! Detta enligt radions Eko-nyheter för en månad sedan.
Följande uttalande fälldes av Storbritanniens förre premiärminister Margaret Thatcher under en intervju med en svensk journalist, med anledning av Sveriges neutralitet:
– Om alla länder varit neutrala under andra världskriget, hade Tyskland (nazismen) segrat!

Islam är ingen religion i traditionell bemärkelse. Utan en våldsideologi med social destabilisering, marginalisering och segregation på agendan, och som präglar det dagliga livet i hela den muslimska världen. Kaosartade miljöer är ett perfekt incitament för islamismen… som då lätt tar kontrollen.
Västeuropas uppbyggda och organiserade socialpolitiska infrastruktur överutnyttjas och överbelastas, missbrukas, splittras och söndras inifrån. Inte minst genom alla nya regler, påbud och krav från muslimerna.
Oförmöget att fungera som det en gång var tänkt, slutar det med kollaps. Parallellt sker negativ politisk infiltration. En nedbrytande och upplösande process av hela samhällen, genomförbar till följd av toleranta och konstitutionellt demokratiska system – vars akilleshäl är att in extenso inbjuda till kränkning av demokratiska värderingar och rättigheter. Islamismen är islams politiska instrument och destruktiva spjutspets.

Islams expansion sker på bekostnad av Europas demokratiska konstitutioner!

Det är oerhört skrämmande hur enkelt en odemokratisk våldsideologi obesvärad (med religionsfrihet som kamouflage…) medges exploatera demokratiska samhällen, för att infiltrera och etablera sig och sprida sitt ideologiska gift. Islamismen utnyttjar effektivt demokratins svagheter. Taktiken för islams övertagande är mycket komplex.
Och hela konceptet med inspiration från en arabisk sagobok från 600-talet, vilken medges allt större inflytande i vårt samhälle. En bok, med vars hjälp islam och dess islamistiska företrädare – styrda av globala ambitioner med universella perspektiv – tillsammans med inhemska kollaboratörer och medlöpare vill tvinga ett apatiskt Sverige och ett förlamat och socialpolitiskt viljelöst Västeuropa, tillbaka till århundraden före den mörka, oupplysta medeltiden.
Det alltmer avkristnade och denationaliserade Sverige, med sin kristna befolkning, befinner sig i en utomordentligt allvarlig situation. Fast det politiskt korrekta (ryggradslösa) etablissemanget vägrar medge detta, samtidigt som svenska folket totalt manipulerats och förts bakom ljuset.

Den kristna världen är islams fiende. Befolkad av otrogna hundar, vilka det i enlighet med Koranen är fullt legitimt att slå ihjäl! Kvinnorna i de ockuperade länderna blir ofta kränkta och skändade en masse; en kvinna är bara värd hälften så mycket som en man enligt den islamistiska världsbilden… Eller är det kanske en tillfällighet att, Sverige har världens näst högsta antal anmälda våldtäkter, efter Lesotho i Afrika?

Begreppen islam, muslimer och islamism framkallar panik och rädsla bland folket. Ingen vågar opponera sig eller säga emot. Man sänker blicken och vänder bort sina huvuden. Ingen ser någonting. Ingen hör något. Ingen vill ens försöka förstå vad som håller på att hända. Bland politikerna i de ockuperade länderna, tillsammans med dess massmedia, (särskilt i Sverige) är beröringsskräcken total. Grävande journalistik får i Sverige ett eget begrepp; det enda grävande som journalisterna i Sverige sysslar med, är sin egen redaktionella grav!

Om någon offentligt i ord eller text, skulle uttrycka sig kritiskt om muslimer eller islamism… utbryter genast neurotisk hysteri i de politiskt korrekta leden. På ett i hög grad obehagligt sätt har man låtit sig skrämmas till tystnad med hot om våld och vedergällning. Vilket då i stället utvecklats till en tävling, där man på ett genant och naivt sätt, försöker överträffa varandra i vem som kan presentera flest politiska respektive redaktionella superlativer (floskler) kring islam med dess mordinspirerade ideologi, martyrskap och dödsdyrkan. Medan pilgrimsresor, ramadan och andra islamistiska spektakel, brukar röna stor uppmärksamhet i svensk media. Är det inte sådant som på ren svenska kallas för: oanständigt krypande och fjäskande?
Detta groteska fenomen tycks för övrigt genomsyra alla myndigheter, institutioner och administrationer över hela landet.

Det svenska samhällets eftergifter är en historisk tragedi utan dess like, och är på väg att kosta Sverige både dess frihet, identitet och demokratiska konstitution. Samt dess ekonomi, då Sverige tycks ha kommit att fungera som världens största socialbyrå för muslimer.
Till följd av massmedias oanständiga lögner, döljande av fakta, kollaborativa och okritiska policy, självcensur och politiska korruption i allmänhet, undanhålls människorna i landet information om verkligheten. Man går helt miste om den samlade bilden, om hur allvarlig situationen egentligen är.

Allt fler räds för att öppet kritisera islam. Det finns ögon och öron överallt. Följden kan bli ödesdiger; det finns flera ruskiga exempel. Och det kommer att bli ännu värre. Detta är bara början!
Ju längre islamiseringen fortskrider, desto större inflytande genom infiltration av islamister på alla samhällsplan. Inom snar framtid finns man på allt högre poster, inom alla sektorer. I landets regering finns redan flera islamister. En redan kvävd massmedia, kommer att tystna helt.

Den dagen media styrs och kontrolleras av muslimska/islamistiska producenter, ansvariga utgivare, chefredaktörer, redaktionschefer, ledarskribenter och redaktörer för pressens demokratiska forum (insändar- och debattsidor) – ja, då är det kört för den redaktionella tryck-, press- och yttrandefriheten i landet.
Detta kommer muslimer lojala sin ideologi och Koranen att se till. De som fortfarande vågar producera redaktionellt material som riktar kritik mot islam, kommer att spåras upp och straffas hårt. Sannolikt till och med dödas. Angiveriet kommer att drivas till sin spets, i likhet med vad vi känner från andra ism-diktaturer, som hämtat näring från vålds- och mördarideologier.

I globaliseringens (islamiseringens) tid, då Saudiarabien öppnar banker, köper upp företag och etablerar sig över hela Europa och samtidigt pumpar in massor med pengar i en lång rad olika verksamheter och projekt (inte minst moskébyggen och koranskolor), vore det infantilt att tro att man dessutom inte önskar skaffa sig inflytande i mediavärlden! Det finns dem som hävdar att detta redan är verklighet… genom diskret hyrda ombud.

Betyder vårt kristnade land inte mer för oss? Eller våra barn och barnbarn… Önskar vi verkligen lämna över detta brutala arv till dem vi älskar och tycker om…?

Vill vi ogenerat att kommande generationer av vårt eget kött och blod skall vakna till böneutroparens ylande från minareten bakom ICA-affären? Vill vi verkligen att landets domstolar börjar döma efter sharialagar medan våldet och hatet mot de otrogna eskalerar? Vill vi utan invändningar att det nya herrefolket i allt skarpare tonläge bestämmer dagordningen? Vill vi uppriktigt att den etniska befolkningen i accelererande takt skall närma sig demografiskt underläge! Vill vi på allvar att arabiska skall bli andraspråk i Sverige – vilket faktiskt redan är verklighet på flera platser?
Vill vi dessutom acceptera att äta halalslaktat kött? (Ideologiskt/islamistiskt präglade köttprodukter, där fågeln eller djuret rituellt vänds mot Mekka, medan en imam rabblar Koranverser, samtidigt som man skär halsen av kycklingen och snittar halspulsådern på nötdjuret eller lammet, och låter djuret långsamt förblöda.)

Händer inget genomgripande, ligger detta inte i någon avlägsen framtid… Våra barns och barnbarns dom kommer inte att bli nådig: man kommer att förbanna oss intill tidens ände – som den fega och rädda, och undfallande och egoistiska generationen.
Samtidigt som man kommer att ställa samma anklagande frågor… som så ofta ställts, och fortfarande hörs, i skuggan av vad som skedde i Europa för en knapp mansålder sedan:
Varför blundade ni? Varför teg ni? Varför lät ni det ske? Varför reagerade ingen? Varför gjorde ingen något?

Jack London


Samizdat fick diktaturen på fall…

30 december, 2011

Hej igen Varjager…

Med anledning av vad Henrik Höjer skriver i sin artikel i dagens SvD, och som bl a Avpixlat tagit upp på sin sida:

http://www.svd.se/kultur/understrecket/moralpanik-nar-asikterna-slapptes-fria_6739227.svd

… så låter jag bifoga ytterligare en artikel.

Samizdat fick diktaturen på knä…

En falskklingande, enstämmig och disharmonisk hyllningskör har under åratal gnolat samma sorgliga ”Inbördesbeundransången” i Sveriges riksdag. Från och med senhösten 2010 kompletteras ljudbilden av en melodisk andrastämma: i form av SD. Som med helt nyskrivna körverk bjuder på en fräsch repertoar med taktfasta framtidstoner. Tack och lov!

Propagandaministeriet understött av Expo, AFA och övriga vänsterfalangen samt svensk massmedia förstås, jobbar för högtryck. På landets tidningsredaktioner komponeras lögner och förtal på löpande band, och producera groteska nidartiklar om SD. Vilka sedan i falsett trumpetas ut i svensk media. Det tycks pågå en inbördes tävling, om vem som förmår ljuga ihop mest vulgära kompositionen!

I takt med att den importerade kriminaliteten och dwt mångkulturella samhällsvåldet ökar, desto billigare och smaklösare blir PK-pressens tongångar mot SD. Som om vore det SD:s fel! Undrar vem som bär ansvar för att, ögonvittnen i samband med den permanentade samhällsterrorn i Malmö, Landskrona, Göteborg, Södertälje, Örebro, Trollhättan, Borlänge, Karlstad, Umeå… ofta jämför scenerna med händelser i inbördeskrigets Bagdad eller kaosets Beirut och anarkins Libyen, och nu i dag… våldets och dödens Kairo i Egypten?

Handen på PK-hjärtat: är det verkligen Sverigedemokraterna som bär skulden…?

Det som länge utgjorde det mest groteska exemplet på anklagelse, växte fram i anslutning till det brutala dråpet i Landskrona, där en ung muslimsk libanes slog ihjäl en 78-årig dam på en parkeringsplats. Och där sedan etablissemanget i en koordinerad hat- och smutskampanj försökte belasta och lägga skulden på SD för det inträffade.

Denna händelse överskuggas dock i dag av massakern på Utöya, vilket naturligtvis också detta – enligt den onda extremvänstern – är SD:s fel…

Ett äckligt och motbjudande spektakel byggt på falska anklagelser, som direkt för tankarna till en sjaskig tredje världen komplott; där sådana figurer som den girige och mediekåte brännvinsadvokaten Leif Silbersky slår på djungeltrumman. Ackompanjerad av lögnhalsen och mediefjanten Jerzy Sarnecki; PK-Sveriges egen Bagdad Bob. Om jag inte minns fel, var muslimernas egen PR-konsult i Sverige, islamologen och landsförrädaren Jan Hjärpe med på ett hörn, och gnolade någon sura till den fredsälskande ”religionen” (läs: mördarideologin) islams försvar i samband med händelsen i Landskrona.

Så ter sig den mediasituationen i Sverige, nyåret 2011-2012. Enkelriktad, politiskt korrupt vars policy bygger på – ”genom redaktionell censur och monopol på det fria ordet, förinta all kritik från oliktänkande skribenter och åsiktsyttrare i landet”.  Alltså: systematiskt bespottande av det fria ordet!
Vi andra finns inte! Vi har avvisats till en slags karantän, för att förhindra smittspridning i form av det fruktade sanningsviruset. Redaktionell husarrest. Därmed finns officiellt heller inga protester mot vad som sker i Sverige!
I vilken demokratisk rättsstat i Europa, skulle det som pågår i Sverige varit möjligt för media att genomföra?
Skulle det gått i Polen, Frankrike, Ungern, Danmark, Österrike, Italien, Spanien… nej, det är mycket tveksamt. Dessutom finns i dessa länder en annan politisk (press)kultur, där media representerar diametralt motsatta åsikter med differentierad politisk inriktning. Alltså en medial pluralism som fullständigt saknas i Sverige.

Svensk, homogen massmedia brister fullständigt och totalt i politisk mångfald!

Att säga ”fel saker” i Sverige; som kritik mot invandringen, påpeka den överrepresenterade brottslighetet bland mångkulturen eller ifrågasätta integrationspolitiken, leder lätt till social utstötning och att jobbet plötsligt hamnar i farozonen. Att öppet bekänna sig till SD, kan innebära uteslutning ur fackförening, styrelser och sociala organisationer. Detta är extremt allvarliga tendenser till psykisk tortyr, politisk utpressning och regelrätt hjärntvätt, samt ytterst graverande bevis för att folket skräms, manipuleras och hotas eller tvingas till tystnad.
Ingen vill väl anställa en främlingsfientlig eller ha med rashatare och medlemmar från extremhögern att göra!

I Sovjetunionen hörde socialpolitiska repressalier till vardagen. Författare, intellektuella och kulturprofiler hotades och trakasserades ständigt, belades med skriv- och arbetsförbud eller fängslades och skickades till Gulag. Medan förrädare och korrupta medlöpare premierades. Känns detta kanske igen…? Visst! Detta sker dagligen i Sverige!

Fast… PK-Sverige hade aldrig kalkylerat med det nya begreppet: sociala media. Det blev en kalldusch. Vänstern som länge haft politiskt tolkningsföreträde i detta land, satte sin marxistiska, urvattnade soppa i halsen!
Den vänsterextrema och skattefinansierade tankekontroll- och åsiktsregistreringsorganisationen EXPO, dit bland annat Transportarbetarförbundet donerat 300 000 kronor av sina medlemmars fackföreningsavgifter… håller fullständigt på att få frispel i sin smutskastningskampanj mot SD! Man går till och med så långt att man utesluter sverigedemokrater ur Transportarbetareförbundet!

Lek med tanken. Tänk om exempelvis Handelsanställas förbund, skulle få för sig att plötsligt kasta ur alla kommunister/miljöpartister ur sitt förbund. Vad tror ni då hade hänt i det mediala Sverige? Föreställ er slaskpressens förstasidor, ledare, krönikor… debattprogram och morgonsoffor i den statliga televisionen!

Svensk massmedia påminner om vad som en gång präglade DDR; i dag länder som Kina, Afghanistan, Nordkorea och Iran. Politiskt enkelriktad, totalstyrd, korrupt och centraliserad. Vars uppgift är att förtiga sanningen och producera lögner. Samt berätta om 7-klöverns förträffliga politiska agenda. Någon kritik existerar inte på dagordningen!
Det har gått så långt att, landets statsminister i SVT på bästa sändningstid uppmanade folket att inte rösta på SD. Något som i samma andetag påstods ”hota Sveriges stabilitet och ekonomi”. Dessutom hävdade Reinfeldt i samband med det politiska våldet mot SD att: ”Sådant får man räkna med om man röstar på Sverigedemokraterna…”
Precis så uttryckte sig Sveriges statsminister – Fredrik Reinfeldt – i statskontrollerad svensk TV hösten 2010! Utan så mycket som en bokstav av ifrågasättande från övriga media…

Det gick en mansålder i Sovjetunionen, något mindre i DDR och Tjeckoslovakien. Och så en dag, föll muren med ett väldigt brak, som hördes vida omkring. Samma sak kommer att hända i Sverige. Sanningen har större sprängkraft än alla bomber tillsammans!

I likhet med Sverige, föregicks östdiktaturernas kollaps av omfattande redaktionell undergroundverksamhet. På ryska kallat samizdat. Situationen var påfallande lik den i Sverige; statsapparaten och dess funktionärer som tillsammans med PK-etablissemanget värnade om sina privilegier, och där som här – disponerande nationens samlade massmediala resurser. Och precis som i Sverige, pumpades det in fenomenala summor skattepengar i den enorma propagandaapparaten. Det fick kosta vad det ville, för att ljuga folket fullt av skit!
Oppositionen var hänvisad till stencilerade ”tidningar” som distribuerades i smyg. Hand- och maskinskrivna artiklar cirkulerade på arbetsplatser och caféer. Det var långt innan internet fanns. Och man höll till i källare, garage och vindsvåningar på samhällets kalla skuggsida.

En bekant som var en av hjärnorna bakom Charta 77 i Tjeckoslovakien, brukar säga: – Tänk om vi haft internet på den tiden!

Sanningen är det mest fruktade vapnet i totalitära system. Åsiktsdiktaturer i likhet Sverige, där den växande islamistiska/extremvänsterorienterade massmördarideologin allt mer kommit att lamslå landet politiskt, utgör inte något undantag.
Kritiker och skribenter, som i dagens Sverige genom censur och åsiktsförtryck, samt brist på respekt för det fria ordet, är hänvisade till samhällets redaktionella skuggsida, förfogar dock över ett långt bättre vapen än skrivmaskiner och dupliceringsapparater: Internet! Oslagbart både vad gäller snabbhet och åtkomlighet.
Information som läggs upp är instant tillgänglig för alla, i sina egna hem! Ett problem kvarstår dock: bättre marknadsföring så att man hittar fram till oss…

Internet kommer att få demokratins och Sveriges fiender på fall: 7-klöverns politiker, antidemokrater, islamister, landsförrädare, terroristkollaboratörer, åsiktsfascister, censurförespråkare, vänsterfalangen och korrupt massmedia.

Det handlar inte om… utan istället när det kommer att ske!

Jack London


Somalier kraschar bil vid flykt med 200kg droger.

30 december, 2011

I dagens Aftonbladet läser vi naturligtvis inget om smugglarens bakgrund. Men med historiken bakom drogen Khat så är det inte svårt att klura ut den biten.

Bilen var full av drogen kat.

Mannen körde rakt igenom tullen vid Öresundsbron.
När tullpersonal följde efter kraschade han in i ett räcke i hög fart.
Mannen är i 20-årsåldern och hans bil uppmärksammades av tullen vid Örestundsbron vid 04.50-tiden i morse. Men när personalen försökte kontrollera bilen tryckte föraren gasen i botten och körde in mot Sverige. Tullpersonal larmade ambulans och räddningstjänst samtidigt som de tog hand om den skadade föraren.
När han lyftes över i ambulansen var han vid medvetande och kunde kommunicera.
Bilen visade sig innehålla flera stora säckar med drogen kat.
Mannen misstänks nu för olovlig körning, drograttfylla och troligtvis även narkotikasmuggling.”

Ytterligare en gång har Reinfeldt ”riktiga” svenskar bevisat sitt värde.

Varjager


Morgondagens Sverige är redan här…

30 december, 2011

Hur den förrädiska Alliansen framgångsrikt förvaltar det socialdemokratiska arvet. Eller… en motbjudande studie i hur man framgångsrikt ödelägger ett helt land, på kortast möjliga tid.

Trots daglig opposition i sociala media och på andra forum på samhällets redaktionella skuggsida, mot systemets utarmning av nationalstaten Sverige, vill ingen ansvarig politiker lyssna. Situationen blir alltmer frånstötande för varje vecka. Samtidigt som svensk press med sina åsiktsfostrande journalister censurerar all form av kritik och föraktar oliktänkande, medan massinvandringen lovordas och kläs i mångkulturella superlativer.
Åsiktsdiktaturen bestämmer den absurda dagordningen. Sverige skall fungera som världens största socialbyrå; framför allt för muslimer, samt på senare tid även för zigenare. Punkt slut!

Det politiska målet, tillika sinnesrubbade beslutet, om upplösning av nationalstaten och utplåning samt islamisering av Sverige ligger orubbligt fast. Mitt framför våra ögon utspelas en nationell tragedi utan dess like. Gruppvåldtäkt på ett helt land.
Okontrollerad massinvandring i symbios med oansvariga, obegåvade och omdömeslösa politiker, påhejade av okritisk och korrumperad massmedia, leder till dramatisk underminering av samhället, kaos samt destabilisering. Politiskt vansinne tillsammans med redaktionellt vanvett, är på väg att fullständigt lamslå och successivt söndra landet. Sverige håller på att förblöda…

”Flyktingindustrin” har utvecklats till ett omättligt svart hål, som glupskt tuggar i sig miljard efter miljard av svenskarnas skattepengar. Offentliga sektorn i anslutning till flyktingcirkusen växer så det knakar, medan man måste spara på alla övriga kostnader. Inte minst på den tidigare traditionellt politiskt heliga treenigheten: vård, skola och omsorg.
I dag är det en annan treenighet som gäller: islamisering, mångkultur och integration. Samtidigt som offentliga sektorer i samhället havererar en efter en; inte ens infrastrukturen fungerar längre. Oberoende källor räknar med en kostnad på minst trehundra miljarder om året för att hålla hjulen rullande i denna totalt improduktiva ”industri”! Alltså över 800 (åttahundra) miljoner om dagen…!

Någon förändring till det bättre finns inte i sikte. Det händer ingenting, med aldrig så hårt knutna svenska händer i byxfickorna! Demokratin som berövats oss genom censur, smutsjournalistik, politisk lögn, falsk propaganda och massmedial tystnad kring verkligheten, tillsammans med tvång, politiska hot och vänsterextremt våld, kan aldrig återerövras genom likgiltighet. Så enkelt, eller så svårt, är det… Demokratin måste ständigt försvaras. Öppna historieboken!

Gång efter annan genomför den odiskutabelt neurotiske Fredrik Reinfeldt, tillsammans med stalinisterna och marxisterna i miljöpartiet, för svenskarna direkt föraktfulla och för samhället i övrigt fullständigt destruktiva och förnuftsvidriga beslut. Ett av de senaste, i en oändligt lång rad av hån mot svenskarna, går ut på att belöna utlänningar med fri tand- och sjukvård, samt att dessa även medges starta företag… vilka enligt svensk lag illegalt uppehåller sig i landet! Alltså man premierar helt öppet individer som bryter mot svensk lagstiftning! Genom att ge dessa – enligt svensk lag kriminella individer – sociala rättigheter som svenskarna själv måste betala dyrt för… Vansinnet saknar totalt gränser i dagens Sverige!

Fast de manipulerade, hunsade och nedtryckta svenskarna förefaller inte vilja ha sitt redan svårt sargade land tillbaka; en gång präglat av trygghet, öppenhet, framåtanda samt demokrati. Vuxna svenska män och kvinnor som har skaffat både barn och familj, har bil, motorcykel och eget hus med trädgård, ansvarsfulla jobb och vana att dagligen dag fatta beslut kring familjen och arbetet. Vuxna svenska män och kvinnor som åker på semester till Thailand, har husvagn, sommarstuga och båt, jagar och fiskar, flyger till Australien och USA, bjuder goda vänner på fest… äter god mat och dricker utsökta viner.
Men vilka ändå inte har mer (civil)kurage än att man enkelt låter sig toppridas och skrämmas av det motbjudande politiska etablissemangets egen vulgära och falska skapelse: Rasistspöket!  Detta är en nationell ynkedom utan dess like…

Vid riksdagsvalet den 19 september 2010, var det drygt nittiofyra (94!) procent av den röstberättigade svenska befolkningen som utan att blunda önskade sig detta Sverige:

… daglig import av arbetslöshet och nya bidragstagare, okontrollerad massinvandring från utomeuropeiska länder, ”arbetskraftinvandring” till icke existerande arbeten, anhörighetsinvandring av hela byar i Mellanöstern, Afghanistan, Somalia… kontinuerligt utbyte av den etniskt svenska befolkningen, ökande bidragsförsörjda etniska enklaver som lever isolerade från svenska samhället… på bara några årtionden har en femtedel av landets befolkning bytts ut, de sista 35 åren har 1,3 miljoner utlänningar beviljats uppehållstillstånd i Sverige, de flesta från muslimska länder i Mellanöstern och Afrika.

…de senaste två åren har 190 102 utlänningar beviljats uppehållstillstånd i Sverige… mångkulturellt kaos, religiös fanatism, islamism, antisemitism, analfabetism, vandalism, samhällsterrorism, vänsterextremism, asylturism, mångkulturism, bidragsturism, politisk terrorism, marxism… utanförskap, slum, fattigdom, gatutiggeri, arbetslöshet, segregation, misslyckad integration, oanständigt parasiterande på socialsystemet, fusk och bedrägeri, assistansligor, plundring av socialsystemet, fuskande vårdcentraler, olagliga trafikskolor, mångkultursvindleri… nygamla sjukdomar, konsangvinitet, sekundäreffekter/sjukdomar till följd av massiv inavel, omskärelse, dagliga kniv- och skottskador, orealistiskt hög belastning på sjukvården… ghetton, förortshelveten, släktfejder, kusiner, bröder, morbröder, farbröder, bilbränder, hämndaktioner, skolpyromani, dagliga skjutningar på öppen gata, vandalisering av polisbilar, uppeldning av halva stadsdelar (Malmö).

…gatstenar används som vapen, pistolbeväpnade småtjuvar, bilbrännare, etniska konfrontationer… upplopp, samhällsterror, sabotage, kravaller, flaggbränning, terroristattacker mot utryckningsfordon, stenkastning mot bussar och bilar från viadukter, väpnade rån mot busschaufförer, vandalisering av allmän egendom, mord, oprovocerat våld, trafikvåld, gatuvåld, skamvåld, ökat våld och hot mot brevbärare – arbetsförmedlare – sjukhuspersonal – socialtjänstemän – personal på asylboende och flyktingförläggningar, snöröjare i invandrartäta områden utsätts för hot och sabotage genom att man kastar sten och isblock… misshandel,  stöld, rasering av strukturerna i samhället… organiserad brottslighet, tung och brutal kriminalitet.

…beskyddarligor, kriminella gäng, ungdomsgäng, våldsbenägna flickgäng, gängkrig, gängrån, gängmisshandel, gängrelaterad brottslighet, pyrotekniska smällare och raketer avfyras i skollokaler, våldsprovokationer, tonårsmördare, ritualmord, ständigt vapenskrammel, bombattentat, butiksrån, värdetransportrån, ungdomsrån, vägrån, väskryckning, plundring… klanrivalitet,  rån av handikappade, rån av åldringar, rån i hemmen, villainbrott.

…lägenhetsinbrott, aggressivitet, manipulering/skimning av bankautomater, nya droger, khattuggande, vapensmugglare, narkotikasmugglare, människosmugglare, hormonpumpade kamphundar på gatorna, religiösa konflikter, utpressning, politiska hot, nyårsraketer som vapen mot polisen, brandbomber mot polisbilar och polisstationer, attacker mot olika samhällsfunktioner, integrationsproblem.

…massmördarideologin islam ges allt större inflytande i samhället, krympande yttrandefrihet samt växande hot från islam, islamistiska dödshot mot svensk konstnär (Lars Vilks), upphävd kvinnofrid, muslimer mördar sina egna döttrar, muslimska ”hedersmord”, muslimska balkong- och tunnelbaneknuffare, muslimska män vars ”respekt och heder” sitter i deras döttrars könsorgan… tvångsäktenskap, barnäktenskap, kvinnomisshandel, kidnapping, ingen respekt för kvinnan, svenska kvinnor förolämpas ständigt, svenska kvinnor betraktas som horor och allmän egendom, svenska kvinnor tilltalas svennehora, gruppvåldtäkter, serievåldtäkter, brutala våldtäkter, synnerligen hänsynslösa våldtäkter, åldringsvåldtäkter, barnvåldtäkter, våldtäktsförsök, arabiska läkare som våldtar patienter… balkongknuffning, kidnapping, könsstympning av muslimska flickebarn, muslimskt kvinnoförtryck… moskébyggen, muslimska bönerum i skolor och på arbetsplatser, muslimska bönerum på IKEA, muslimska toaletter i (hål i golvet) på Malmö Högskola, källarmoskéer, minareter, halalslakt, muslimskt präglat livsmedel, muslimska krav i all oändlighet, muslimska politiska gatudemonstrationer, skolböcker och läroplan skrivs om för att passa islam, ingen skolavslutning i kyrkan, muslimanpassad TV, muslimska undantag, muslimska friskolor, muslimska koranskolor, muslimska flickskolor, särskilda muslimska högtider, särskild skolmat för muslimer, muslimska bidragssvindlare, önskemål om särskild lagstiftning för muslimer, separata badtider på allmänna bad för muslimer, muslimsk könsapartheid, muslimska sharialagar, islamister i Sveriges riksdag: Abdirizak Waberi (m), Mehmet Kaplan (mp), Nalin Pekgul (s),  koranen i svenska kyrkan, koranen på dagis, koranen i skolan, koranen hit och koranen dit… kränkta muslimer, diskriminerade muslimer, förolämpade muslimer, missförstådda muslimer, militanta muslimer, muslimska åldringsdräpare (Landskrona), muslimska självmordsbombare, ”svensk/muslimska” terrorister, radikala islamister,  extremt höga muslimska födelsetal, demografisk krigföring, … niqab, slöja, burka, ingifte, polygami, degenerering, expansiv islamisering, det blivande kalifatet Sveriges väg mot islamsk monokultur… under tiden poppar moskéer (terrorist- och sambandscentraler) upp som svampar ur jorden.

Vidare tycker 94 procent av svenskarna att följande är helt OK…

Transportarbetarförbundet donerar 300 000 kr till redan skattefinansierade vänsterextrema åsiktsregistreringsorganisationen EXPO… Leif Silbersky (girig brännvinsadvokat), Jerzy Sarnecki (notorisk lögnare), Jan Hjärpe (politiskt korrekt islamvän och muslimkramare), Katri Linna (tidigare DO & omplacerad landsförrädare) alla ”kända från TV-sofforna”… hårt politiskt styrd (politiskt korrumperad) polis, självförnekelse av svensk kultur, förakt för egna traditioner, enligt DO har jul blivit vinterfest och julklapp benämns vinterpresent, självutplåning, ekonomisk utarmning, parallella samhällen, tidigare utrotade kackerlackor och vägglöss sprider sig i landet med rasade fart, svensk skola allt sämre, åsiktsförtryck, censur av det fria ordet, politiskt korrekthet, våldet sprider sig och ökar lavinartat… våld, våld och åter våld i aldrig tidigare skådad omfattning… Sverige underkastar sig villkorslöst Islam.

… för att inte tala om detta som älskas av 94 procent av svenskarna…

Sverige avskaffar sig självt, Sverige begår nationellt och kulturellt massjälvmord, Sveriges internationella rykte allt sämre, Sveriges politiker har förlorat kontrollen över landet, Sverigefientlig statsminister som avskyr Sverige och svenskar, Sverige är fånge i sina egna fantasier, Sverige ifrågasätts allt oftare av utländsk massmedia, Sveriges grannländer kritiserar svensk flyktingpolitik då länder i närområdet blir lidande, Sverige importerar krig, Sverige välkomnar och ger fristad åt terrorister, Sverige är omtyckt gömställe för krigsförbrytare och brottslingar från när och fjärran länder, Sverige har absolut noll koll på vilka som tar sig in i landet, Sverige operationsbas för internationell islamsk terrorism och självmordsbombare, Sverige tar emot alla människor/folkgrupper inga andra länder vill ha innanför sina gränser, Sverige fungerar som en terroristfarm som göder och föder upp islamistiska terrorister där man ostört i lugn och ro kan studera Koranen och planera massmord på oskyldiga människor runt om i världen, Sverige använder regeringsplanet för att flyga hem terrorist från Guántamo på Cuba.

… medan det här tycks gillas alldeles särskilt mycket av 94 procent svenskar…

Sverige blir för varje dag ett allt osäkrare land att leva i, Fredrik Reinfeldt äventyrar kraftigt svenskarnas säkert och nationens intressen. Sveriges domstolar tillämpar två lagsystem: ett för svenskar och ett för ”nysvenskar med spännande kulturer”, Sverige måste i dag spara inom alla områden – utom på den muslimska invandringen… Samtidigt brinner Sveriges skolor. De senaste fem åren har det, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i genomsnitt inträffat fler än 470 skolbränder per år. Minst hälften av skolbränderna är bevisat anlagda! Sverige innehar därmed överlägset både Europa- och världsrekord gällande skolbränder, vilka 2009 kostade skattebetalarna en miljard kronor.
Medan Sverige även i fortsättningen uttalat också önskar tillhöra den internationella eliten gällande anmälda och begångna våldtäkter.
Sverige är etta i Europa när det gäller anmälda våldtäkter, och för närvarande världstvåa efter Lesotho i mörkaste… Afrika! Sverige är också det land i Europa, som ligger i topp beträffande flest lägenhets- och villainbrott per capita och år; enligt Trygg-Hansa ökade dessa brott med 36 procent från 2006 till 2009! Att döma av färska notiser i dagspressen, fortsätter dessa inbrott att stadigt öka. Till detta kommer ett par tusen anlagda bilbränder om året; även här ligger Sverige i topp i Europa. Sverige tillhör dessutom de europeiska länder som har överlägset störst problem med människohandel och arbetskraftsexploatering!

… som grädde på moset, och vilket 94 procent av svenskarna verkligen riktigt kan glädja sig åt…

Som om allt detta inte vore nog, tycks de anställda inom Sveriges myndigheter tillhöra världens mest oansvariga och flummigaste individer: av de omkring 20 miljarder som Försäkringskassan (Sveriges skattebetalare…) blivit blåst på i den omfattande ”Irakiska assistanshärvan” antas betydande belopp ha gått direkt till Al-Qaida!  Och det känns ju tryggt att veta… samtidigt som Sverige kommit att fungera som Europas i särklass största sociala avstjälpningsplats!
Lika tryggt känns det att se landets fullständigt passiva polis stå med händerna i byxfickorna och titta på, medan de antidemokratiska islamisterna hand i hand med den lika odemokratiska och extrema stenkastarvänstern från AFA (Reinfeldts blodhundar), skränande och hotfulla intar landets gator och torg med våld. Efteråt hyllade av stalinisterna och marxisterna på Expo.
Mona Sahlin (officiell Sverigehatare, socialdemokrat, känd muslimälskare och landsförrädare) sade år 2003 följande i tidningen Metro: “Det känns fantastiskt att Sverige nu är det mest mångkulturella landet i världen. Och på så kort tid dessutom.”

Allt medan moderaterna blir allt populärare. Man ligger ständigt i topp på opinionsmätningarna. Jag fattar absolut ingenting! Önskar någon kunde förklara för mig hur allt detta hänger ihop.

Men… var det egentligen detta Sverige du önskade dig, då du stod vid valurnorna den 19 september 2010? För mig är det fullständigt obegripligt. Fast OK! Då känns det väl bra att veta (fast de flesta svenskar har ingen aning om det, då det totalt tystats ner i massmedia) att denna socialpolitiska och multikulturella kompost sedan den 24 november 2010 är garanterad genom Sveriges nya grundlag! Detta till löpande kostnader som för länge, länge sedan passerade gränsen en biljon kronor; en biljon lika med ofattbara tusen miljarder!

Samtidigt röstade du ja till att behålla korrupt och politiskt styrd svensk massmedia, som inte med ett ord nämner eller ens med en bokstav skriver om detta som du just läst… utan i stället med ”Rasiststämpeln” skrämt svenska folket till tystnad. Press, radio och TV har genom censur, lögner, förtryck av oliktänkande, desinformation, vilseledande propaganda och mörkläggning av fakta under många år lagt locket på och fört svenskarna bakom ljuset.

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) manipulerar, censurerar, förvränger fakta, redigerar och modifierar inhemska händelser, samt utländska nyhetstelegram, för att dessa skall passa det mångkulturella och islamistiska Sverige. Samtidigt som TT själv producerar förljugna, mångkulturvänliga och politiskt korrekta och tillrättalagda artiklar för svensk press. Med andra ord: rena beställningsarbeten. Detta är en mycket bisarr propagandaverksamhet!
TT ägs av Sveriges tidningar; i dess styrelse ingår figurer som: chefred. Jonathan Falck (v ordf) Göteborgs-Posten; VD Dan Lannerö, Upsala Nya Tidning; VD Anna Settman, Aftonbladet; VD Johan Ståhl, Sydsvenskan; VD Bengt Ottosson, Expressen, VD Gunilla Herlitz; chefred. Jan Helin, Aftonblandet… osv. osv. Aftonbladet är största ägare av TT med 20 procent. TT är alltså en absolut politiskt korrekt och genomkorrupt cocktail! Tankarna leder förstås osökt till de gamla stalinistiska förbrytarregimernas nyhetsbyrå TASS i Sovjetunionen…

Framgångsrikt har man gemensamt lyckats dölja den fruktansvärda sanning om vad som dagligen utspelas i vårt samhälle, som leder till att Sverige ohjälpligt är på väg tillbaka till tiden före medeltiden. Större delen av befolkningen – nittiofyra procent – tycks dock fortfarande vara ”lyckligt ovetande” om katastrofen som lurar runt hörnet… Vi snackar alltså avancerad och framgångsrik hjärntvätt på hög nivå!!
Det är utomordentligt fantastiskt hur man i ett och samma land, lyckats samla så mycket idioti samt de absolut både sämsta och mest avskyvärda mänskliga egenskaper från hela världen!

Är det detta som kallas mångkultur!? Eller helt enkelt ett oansvarigt och vanvettigt politiskt experiment som håller på att gå alldeles åt helvete…

Kanske värst av allt: intelligenta, bildade, erfarna och pålästa människor som varnar för, och pekar på, de fruktansvärda konsekvenserna av den okontrollerade massinvandringen med tillhörande havererade flykttingpolitik – och talar om vad som håller på att ske med Sverige – betraktas som utvecklingsstörda, motbjudande högerextrema fascister och främlingsfientliga rasister i bruna skjortor…!

Jack London


Rikspolisstyrelsen slår in öppna dörrar…

30 december, 2011

Malmö, Landskrona, Göteborg… blir till obehagliga påminnelser om när kriminaliteten i ett land nått smärtgränsen. Skottlossning har blivit rutin. Polis och räddningstjänst
provoceras och förödmjukas; raketer, brandbomber och stenkastning hör till
vardagen, samtidigt som räddnings- och tjänstefordon systematiskt vandaliseras.
Bilar brinner över hela landet varje natt. Samhällsterrorismen har fått fotfäste.
Så gott som dagligen skjuts en människa ner på öppen gata någonstans i Sverige.
Vecka efter vecka… månad efter månad! Medan illegala vapen cirkulerar i aldrig
tidigare skådad omfattning.

Direktiv för polisens arbete kanaliseras via justitiedepartementet. Politiskt styrda
polischefer tvingas sitta vackert. Lyssna och lyda! Efter att politikerna sagt sitt, blir
det inte mycket till polis över. Att som underbemannad svensk polis med politiskt
bakbundna händer, konfronteras med grovt kriminell mångkultur, där terrorism och
tung internationell brottslighet äventyrar samhällsstrukturerna, är bäddat för katastrof.
Det begriper även den politiskt mest oinvigde!
Trots allt måste Rikspolisstyrelsen (RPS) ge sken av auktoritet. I synnerhet som
det dagligen skjuts på gator och torg över hela landet. Fast detta sker i stort sett
uteslutande med illegala vapen. Men att hitta dessa, är som att leta efter en nål i en
höstack! För att visa handlingskraft, har RPS blivit politiska specialister på att slå in öppna
dörrar. Gällande legala vapen i allmänhet, samt en handsvapen i synnerhet!

RPS har vänt sig till Justitiedepartementet och vill ha ytterligare vapenamnesti. En
permanent sådan… i tron att de kriminella frivilligt skulle låta avväpna sig. Ambitiöst
och initiativrikt! Nej, snarare ett förtvivlat slag i luften. Det förändrar inte situationen
kring illegala vapen. Det tycks främst handla om ett politiskt ofarlig önskemål,
samtidigt som man diplomatiskt sträcker vit flagg inför en totalt hopplös situation.
I ett gränslöst EU, är det lika riskfritt att ta med sig ett par pistoler och ett par askar
parabellum in i Sverige, som två paket smör. Och att på hemmaplan köpa en illegal
pistol eller ett automatvapen, är inte konstigare än att handla en låda smuggelvodka.
Det skiljer dock i pris. Det tar mindre än en förmiddag att köpa ett illegalt vapen i
Sverige.

När Sovjetunionen kollapsade 1991, hade Röda Arméns manskap i östra Europa,
inte fått lön på ett helt år. Hemma väntade arbetslöshet och ett land i upplösning.
Alltså, sålde man allt som gick att avyttra. Vapenarsenaler bytte ägare; stridsvagnar
och kanoner, tjeckoslovakiska, jugoslaviska och ryska 9 mm pistoler och AK 47:or
(Kalashnikov) samt ammunition. Från Baltikum i norr till Bulgarien i söder.
Penningstarka ”entreprenörer” handlade friskt, och byggde upp lager inför
morgondagen. Det är dessa förråd som i dag ”läcker”. Hur stora mängder det handlar
om, är det ingen som vet. I östra Europa har jag själv erbjudits att köpa vapen. Men
artigt tackat nej. Med dagens öppna gränser medför det dock inga som helst problem
att föra in ett par vapen till Sverige.
Kontrollen vid landets gränser är obefintlig. Både vad gäller vapen och vilka som tar
sig in i Sverige!
Biltrafiken till landet är intensiv. Det talas ofta om Öresundsbron. Visst, men… varje
vecka åker (förutom privatbilar, husvagnar och husbilar) tusentals lastfordon fram och
tillbaka på de många färjelinjerna. Inte minst från Baltikum och östra Europa. Bakom
ratten sitter vanliga familjeförsörjare från ett politiskt och ekonomiskt turbulent östra
Europa, och som inte alltid är så välbetalda, bland vilka det finns elastiska samveten.
Ett par pistoler samt några askar ammo, gör att familjen kan unna sig lite extra. En
trailer erbjuder tusen ställen att gömma ett par pistoler på.
Jag vet att det fungerar så. Men frågan är om politiker, RPS eller människor i
allmänhet känner till detta? Eller om man överhuvudtaget bryr sig!
Hur många illegala vapen som varje vecka hittar vägen till Sverige, finns det ingen
som vet. Att komma åt denna lågfrekventa vapensmuggling, med vidöppna gränser,
reducerad tullpersonal och obefintlig gränspolis, är naturligtvis en fullständig utopi!
Hur många illegala vapen som är i omlopp, eller antal individer som dagligen går
beväpnade i Sverige, är det ingen som har en susning om. Något vi heller aldrig lär
få reda på; kanske lika bra det. Och någon vapenamnesti kommer aldrig att bidra till
förändring. Detta är den osminkade verkligheten i Sverige sommaren 2011!

Med den politik som i dag bedrivs i Sverige, genererat av rådande system, är det
förståeligt om RPS resignerat och gett upp beträffande illegala vapen. Ibland har
polisen tur i samband med kontroller vid Öresundsbron, och får lite bonus i form av
några pistoler.
Under rådande premisser finns det dock inte skuggan av en chans att styra upp och
bekämpa den accelererande illegala vapenmarknaden i Sverige, lika lite som det
går att komma åt de illegala vapnen. Det är en omöjlighet. För hade det varit möjligt,
hade man naturligtvis redan gjort det!

Det kommer fortfarande att finnas 10 000, 30 000 eller 70 000 illegala vapen i
omlopp. Kanske ännu fler! Pistoler och automatkarbiner. En sak vet vi: de används
flitigt! Detta väcker förstås frustration hos RPS, som inte är sena att agera…
Det går inte bara att sitta på rumpan och titta på hur illegala vapen likt en tsunami
sköljer in över landets gränser! Enklast är förstås att klämma åt de legala
vapenägarna!
Därför… en ny pressrelease, med RPS senaste, ”handlingskraftiga” åtgärder! Ännu
en gång: ytterligare restriktioner som exklusivt drabbar jägare och sportskyttar.
Resultatet bidrar till ännu mer byråkrati, fler förordningar, regler, bestämmelser, krav
och ”fappar” som gör det särskilt komplicerat – samt förstås dyrare – att lagligt äga
eller anskaffa vapen för jakt och sportskytte. Polismyndigheten vet redan det mesta
om de licensierade vapenägarna: vapennummer, typ av vapenskåp, personnummer
samt all övriga personalia. Varför då hålla på…?
Dessutom är de legala vapenägarna medvetna om att, man knappt vågar nysa
offentligt förrän licenserna är i farozonen. Sveriges legala vapenägare har kommit att fungera som en permanent nödutgång för
RPS. Det blir till ett klassiskt spel för gallerierna, dessvärre med sannolikt oönskade
effekter som följd. Medges RPS ”handlingskraftiga” åtgärder fortsätta, kommer det sluta med att den
laglösa, kriminella sektorn blir ensam aktör på scenen som vapenägare i Sverige.
RPS fåfänga slöseri med juridiska och personella resurser, kallar jag att slå in öppna
dörrar!

Christer Johansson


Ortodoxa judar och talibaner -samma andas barn ?

29 december, 2011

Motsättningarna mellan ultraortodoxa judar och resten av den israeliska befolkningen växer. På tisdagskvällen samlades tusentals israeler i staden Beit Shemesh till ett protestmöte mot de ultraortodoxas kampanj för könssegregering.

De ultraortodoxa judarna i Israel är en snabbt växande grupp. de driver en uppmärksammad kampanj för åtskillnad mellan könen, bland annat i skolorna. Kvinnor uppmanas bära anständig klädsel och inte gå på trottoarer avsedda för män, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

I ett tv-program, som sändes förra veckan, kan man se hur småflickor på väg till skolan bespottas och kallas horor av män i den ultraoortodoxa stadsdelen i Beit Shemesh, där spänningen blivit akut och våldsam.

Beit Shemesh, mellan Tel Aviv och Jerusalem, har 100 000 invånare. Drygt hälften av dem är ultraortodoxa. (Dagen).
Könssegregering upp i israelisk rätt, efter att kvinna vägrade sitta längst bak i bussen.

Kommentar:
Dessa judar har samma medeltida kvinnoförnedrande syn som islamisterna i Afghanistan.
Inte konstigt att sekulära judar protesterar, eller väljer att lämna Israel.
Parasiterande religiösa fanatiker hör inte hemma i en modern civilisation.

//Elfyma+


Medierna sprider myter om utvisningar, säger fd gränspolis

29 december, 2011

Det är inte bara regeringens ”Bagdad Bob”, Erik Ullenhag, som sprider myter om invandringen.

Verkställighet av utvisningar kan dröja länge eftersom den berörde inte vill uppge sin rätta identitet.
Men sekretessen kring detta gör att medierna kan sprida vilseledande information, skriver fd gränspolisen Daniel Wall Andersson på Newsmill.

Den senaste tiden har utvisningar återigen debatterats i Sverige.
Anledningen är bland annat det uppmärksammade fallet med en barnfamilj i Ånge som utvisades till Armenien och flera fall där aktivister blockerat Migrationsverkets förvar i syfte att stoppa utvisningar.

Fram till i år jobbade jag själv på Gränspolisen med att verkställa utvisningar. Där märkte jag själv hur kontroversiellt ämnet är – men också hur låg kunskapen, hos allmänheten, är om hur lagstiftningen fungerar.

Mitt yrke ledde någon gång till rena utfrågningar i sociala sammanhang.

Men, du har ju varit med och skickat hem asylsökande, sade några. Jag förklarade försiktigt att vi inte har verkställt några asylsökande eftersom den människan är i processen för ett eventuellt uppehållstillstånd, och vi kan ju inte sända hem någon som inte fått sitt ärende prövat.

Jamän, ni skickar hem flyktingar i alla fall, sade andra. Jag förklarade att jag aldrig verkställt en endaste flykting eftersom en flykting, enligt gällande lag, får uppehållstillstånd. Nu blev ansiktena än mer frågande.

Men, vilka skickar ni tillbaka då? Jag försökte på ett värdigt sätt förklara att jag verkställer de som sökt uppehållstillstånd men, efter prövning enligt utlänningslagen, inte fått detta beviljat.

Jag försökte även att förtydliga att jag, som polis, bara verkställer de som fått avslag men inte lämnar landet frivilligt, skriver Daniel Wall Andersson   (Läs mer).

//Elfyma+


Vad har Martin Schibbye och Johan Persson med pressfrihet att göra?

29 december, 2011

Med tanke på att de tagit sig in ett land olagligt? De har begått en brottslig handling som de säger sig vilja ta straffet för. Tänk om de fått 11 år enbart för att ta sig in i landet olagligt?

Varför skriker alla att nu skall det sättas press på Etiopien för att frige Martin Schibbye och Johan Persson. Varför?

Samma människor som skriker om att frige Martin Schibbye och Johan Persson tar inte på något vi upp de som fängslas för att de är kristna? De tar inte upp mordhoten och kräver inte att EU skall agera mot islamister som vill mörda Lars Vilks och Sören Westergaard.  Men att 2 ”journalister” tar sig in olagligt i Etiopien, då skall det ropas på pressfrihet och yttrandefrihet. När får vi se Jesper Bengtsson, ordförande Reportrar utan gränser,Ulrika Knutsson, ordförande Publicistklubben,Ola Larsmo, ordförande Svenska Pen kräva att SD skall få en replik i varje artikel som hetsar mot SD? Att folk sparkas ur fackförbund för att de har fel ”politisk” åsikt?

Hyckleriet i vänster kretsar vet inga gränser….

Varjager


Falska poliser söker upp äldre. Skall vi slå vad om vilken bakgrund dessa brottslingar har?

29 december, 2011

Det brukar vara Romer som begår dessa åldringsbrott. Vad tror ni det är denna gång?

”Fyra anmälningar om att falska poliser försökt lura äldre personer gjordes på onsdagen i Värmland. I Säffle ringde två män på hos en kvinna, visade någon legitimation och ville se sig om, eftersom det varit inbrott i huset. När männen gått, var även smycken borta.

Tre personer blev uppringda av någon som utgav sig för att vara polis och frågade om hembesök, eller om de äldre förvarade värdesaker hemma.”

Konstigt att det skall vara så enkelt att råna äldre svenskar. Varför kräver inte mer folk att få se legitimationen? Varför går inte Polisen ut med Signalementet?

Varjager


Politisk slaskteater viktigare än sjukvård i Skåne

29 december, 2011

Region Skåne och Statens kulturråd ger över en halv miljon kronor i stöd till en pjäs om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson .

Den ”fria” teatergruppen som sätter upp pjäsen, som handlar om valet 2014, vill inte teckna en nidbild av partiledaren men ”kritiserar” Sverigedemokraternas politik.

I pjäsen ”granskas” och ”kritiseras” en fiktiv (påhittad) ”SD-politik” som den verklige Jimmie Åkesson påstås driva, ungefär som när journalister och politiska motståndare ”granskar” sina hjärnspöken istället för att läsa partiprogrammet.

Varför ska skattepengar satsas på politisk teater när vi dagligen utsätts för politisk mediateater i TV-sofforna ?

Om det är rätt att ge pengar till pjäsen diskuterar Hans-Olof Andersson, Sverigedemokrat och Maria Nyman Stjärnskog, Socialdemokrat, båda ledamöter i Region Skånes kulturnämnd idag kl. 08.15 i P1-Morgon.

Hans-Olof Andersson (SD) hävdar att pengarna gör större nytta inom sjukvården som måste skära ner med mer än 400 tjänster.
Sossen Maria Nyman Stjärnskog tycker att partipolitisk slaskteater maskerad till ”konst” är viktigare.

”Varje krona som satsas på smörjan ger minst det dubbla tillbaka” påstår det socialdemokratiska mattesnillet, dock utan att kunna redovisa några fakta eller beräkningar som styrker hennes påstående.

//Elfyma+


Politiska domstolar även i Sverige

28 december, 2011

”Etiopien är ingen rättsstat i den mening som vi lägger i begreppet. Domarna mot de svenska journalisterna betraktas allmänt som politiskt motiverade”, skriver PK-media i Sverige.

Statsminister Fredrik Reinfeldt var snabb med att rikta tydlig kritik mot det rättsliga utslaget i Etiopien, samtidigt som han hoppades att det kritiserade politiserade rättssystemet skulle öppna vägar för benådning av Schibbye och Persson, trots att de svenska revolutionärerna ertappades på bar gärning bland beväpnade terrorister, vilket bryter mot Etiopiens lagar.

PK-media kräver nu att Reinfeldt utövar politisk utpressning mot Etiopien för att få svenskarna fria, vad än utslaget i domstolen blir.

Det Etiopiska rättssystemet må vara politiskt influerat – men är det så mycket bättre i Sverige ?

Vårt eget rättssystem bygger på politiskt tillsatta nämndemän som dömer i våra Tingsrätter (tidigare härads- och rådhusrätterna).

Numera finns politiskt tillsatta nämndemän även inom hovrätt,förvaltningsrätt (tidigare länsrätt),kammarrätt, fastighetsdomstol och migrationsdomstol. (Wikipedia).

Det är de politiska partierna som utser nämndemännen.
Nämndemännen förväntas vara opartiska trots att de i praktiken sitter på politiska mandat beroende av valutgången.

Till syftena hör både att ge allmänheten inblick i den dömande verksamheten, och sålunda höja förtroendet för domstolarna, och att tillse att rättstillämpningen ligger i linje med det allmänna rättsmedvetandet.(Wikipedia).

De partipolitiskt sammansatta domstolarna har funnits i hundratals år utan att någon ifrågasatt rättssystemet.

Men efter Sverigedemokraternas inträde i politiken har systemet med politiskt tillsatta nämndemän börjat ifrågasättas (Svt-rapport).
Det som ansetts ”rättssäkert” i hundratals år har nu plötsligt blivit ”rättsosäkert”.

Omvändelsen under galgen handlar mer om politiskt egenintresse än omtanke om rättssäkerheten.
Partitillhörighet tillmäts större betydelse än rättsmedvetande, kompetens och hederlighet.

Lägg därtill en politiserad lagstifning:
-Kravlös utlänningslag som ingen behöver följa (Läs mer)
-Diskrimineringslag som diskriminerar svenskar.
-Särlagar och privilegier för etniska grupper.

Vi kan inte kritisera andra länders rättssystem när vi själva har ett politiserat rättssystem.
Exempel: Kriminell moderat politiker slipper fängelsestraff.

//Elfyma+


Hur är detta möjligt?? All invandring var ju en kassako pga av sin utbildning och kunskap?

28 december, 2011

Dessa rader säger allt, vi har haft en massinvandring till Sverige av okunniga och halta och lyta. Men enligt 7 klövern är det de som skall rädda våra pensioner. I Dagens DN läser vi.

”Antalet öppet arbetslösa med funktionsnedsättning har ökat snabbare än de någonsin gjort i svensk arbetsmarknadshistoria, skriver AF i sin senaste prognos. De är i dag nästan 69 000, vilket är 30 000 fler än för tre år sedan. Det beror till stor del på att många överförts från sjukförsäkringen till AF genom regeringens reformer, men även på att många förlorade sina jobb under krisen 2008—2009.

Invandrare har också ökat kraftigt bland de arbetslösa. En orsak är flyktinginvandring av utomeuropeiskt födda. Andelen som saknar gymnasiekompetens har på senare år stigit från 40 till 50 procent. Många riskerar att aldrig komma in i arbetslivet varnar AF.”

Vad var det vi sa…..Andra bloggar med samma tanke.Länk1,Länk2

Varjager


En fråga om Etiopien.

28 december, 2011

Nu bryr jag mig inte om de 2 ”journalisterna” som är gripna och dömda i Etiopien. Men hur kommer det sig att vi ger dem bistånd? Enligt kabinettssekreterare Frank Belfrage ger vi dem bistånd för fattigdomsbekämpning och detta är ett humanitärt bistånd. Men Etiopien har en väldigt stor arme som kämpar mot Islamisterna i Somalia. Så varför ger vi dem bistånd överhuvud taget?

”I oktober 2008 presenterade den etiopiska regeringen ett lagförslag som innebär att det bistånd som landet tar emot från andra länder inte får gå till arbete för demokrati och mänskliga rättigheter, utan enbart till ekonomisk utveckling. Detta innebar att bland annat Sverige sänkte biståndet till landet.”

Det måste till en översyn över alla bistånd som Sverige betalar ut, då det mesta verka gå till att föda diktatorer och diverse korrupta politiker.

Varjager


Johannes Forssberg: Även dårens våld kan vara politiskt.

27 december, 2011

Han anser att Brievik är ansvarig och att han hade ett politiskt motiv.Att Brieviks bedömts som sinnesjuk, ja det gör han ändå till en person som är politisk.  Men ingenstan i artikeln kan man läsa om självmordsbombaren Taimour Abdulwahab. Var då inte hans våld politiskt med? Samma Forssberg som ansåg att Muslimska Brödraskapet var bra för Egypten.Det är inte att undra på att hankommer så bra överens med Mattias Gardell.

”Religionshistorikern och syndikalisten Mattias Gardell hävdade bestört att den psykiatriska diagnosen ”avpolitiserade” mördaren. Den la skulden för Utöya på en sjuk hjärna i stället för det hatiska samhällsklimat som hjärnan uppfylldes av. Högermannen Johan Hakelius tyckte likadant fast tvärtom. Han menade att schizofrenin gjorde Breivik ”obrukbar som politiskt slagträ” men skrockade i stället glatt.”

För var Johannes Forssberg säger är: Tänk inte själva vi tänker åt er. Ni tänker fel.

”I en artikel på SVT-debatt varnar riksdagsman Malm västländerna för att ”stötta” Egyptens största oppositionsrörelse – det Muslimska brödraskapet.
Det verkar inte troligt att Bildt, Sarkozy och Obama, gemensamt övervägar att predika Brödraskapets credo: ”Islam är lösningen!”. Därför är det oklart vad Fredrik Malm menar med att man inte ska ”stötta” organisationen. Men han förespråkar alltså en stark beröringsskräck.
Han fruktar att om man ger bröderna ett lillfinger kommer de att rycka åt sig hela handen, knyta den, och upprätta en islamistisk diktatur byggd på medeltida värderingar. ”

Tänk vad fel han hade den gode Forssberg när han sa att Muslimska Brödraskapet var ”demokratiska”. Tror ni han kommer att skriva en ursäkt? Med facit i hand och mord på kopter fick Fredrik Malm rätt.

Varjager