Röster har … hörts för att Annie Lööf inför komplicerade regeringsförhandlingar skulle kunna vara den möjliga kompromissen.  Ett moraliskt hederligt kort inför valet av nya statsminister. Ett kort som på framsidan visar en glatt leende drottning med vurm för human flyktingpolitik bör synas. Men baksidan visar något annat, något som hon uppenbarligen inte vill tala om, som få känner till och som innebär att hon rimligen bör vara diskvalificerad som såväl statsminister som utrikesminister. Att ens vara statsråd i en svensk regering kan ifrågasättas. Förra året blev nämligen Annie Lööf invald i Trilaterala Kommissionen.

Organisationen är en av de lobbyorganisationer som bildats av hyperrika angoamerikanska oligarker för att påverka världsordningen till sin och sina globala…