Bilden av massinvandringen som ekonomisk vinst har nu krackelerat totalt.

14 augusti, 2014

Nu ser vi sanningen komma fram mer och mer. Det är inga småsummor som Reinfeldt och 7 klövern slösar bort. De krossar tryggheten för svenskarna och tar våra pengar till bidragsinvandrare. Det finns ingen förklaring till varför någon vid sina sinnens fulla bruk skulle rösta på 7 klövern.

Enligt Migrationsverket är de utökade finansieringsbehoven för asyl och migration 48 miljarder kronor sammanlagt för i år och de kommande fyra åren. 48 miljarder utöver redan budgeterade belopp, alltså.”

Tänk vad de beloppen skulle kunna göra för den svenska åldringsvården. Tänk vad det skulle kunna innebära för svenska fattigpensionärer.

”Den svenska invandringen skiljer ut sig i det att andelen utomeuropéer är väsentligt högre än i många andra EU-länder. Ungefär hälften av de utrikes födda i Sverige kommer från ett land utanför Europa. Det hänger samman med vår flyktingpolitik. 18 procent av de beviljade svenska uppehållstillstånden 2011 gavs till asylsökande. I Nederländerna var motsvarande siffra 10 procent, i Tyskland 4 procent. Hela 38 procent av de beviljade svenska uppehållstillstånden gick samtidigt till anhöriginvandrare. Det är en dubbelt så hög andel som i immigrantländerna Nederländerna och Österrike. Men i gruppen flyktingar arbetar bara 60 procent 15 år efter ankomsten till Sverige, allt enligt SCB:s statistik.”

Siffror som 7 klövern vet om, lägg då på kostnader för Polis och rättsväsendet. Då förstår ni varför allt skärs ner för oss Svenskar.

Låt er sedan inte luras av M:s senast utspel att tiggeri borde förbjudas. För Ryggradslöse har dementerat det starkt.

Varjager


Rädslan för att Svenska folket skall lägga ihop kostnaderna för massinvandringen är monumental.

3 oktober, 2013

Vilket Elfyma+ har påvisat i tidigare inlägg. Nu kommer den stora frågan, kommer svensken att vakna? Kommer vi inse att det är en börda utan dess like för vårt land.

 

Varjager


Det finns inga pengar! till Svenskar.

10 mars, 2013

Det svaret fick 89-åriga Erika från Rissna i Jämtland när hon ansökte om färdtjänst för att kunna ta sig till affären och till kyrkan någon gång emellanåt!

Trots att hon har besvär med både knän och höfter så anses hon vara “ för frisk” och fick avslag inte bara en gång utan tvång rungande nej! Du får klara Dig själv!

 

Vid ett boende för ensamkommande “barn” i norra Jämtland krävde en av dom små spädbarnen att få åka till frisören.

Det fanns frisör på orten med det passade inte det brådmogna håriga barnet, utan han krävde att få komma till en speciell modefrisör i Östersund, 16 mil enkel resa.

Hans egna butler tog hyrbilen och körde extra till Östersund i detta synnerligen livsviktiga ärende!

 

Snorungen var nöjd ett par dagar, men sen hände något och han slängde den 3 månader gamla lap top:en i golvet, precis som för tre månader sedan när den 1 år gamla datorn åkte ut genom fönstret.

Ett fönster som kostade 4000:- att ersätta, ett standardpris eftersom glasmästaren varit där på besök 5 gånger tidigare under 1½ års tid.

Erika kanske sökte hjälp på fel ställe, varför inte försöka hos migrationsverket, dom verkar ju ha outsinliga penningvalv att ösa ur!

Vänligen

Janne


Ämne: ”Det finansiella utrymmet” och pensionärerna

29 januari, 2013

Statsrådsberedningen                            v g diarieför och meddela dnr tack

Statsministern Fredrik Reinfeldt                                                        ”

Statsråden Björklund, Borg, Hägglund, och Lööf       ”

Henrik von Sydow, Riksdagens skatteutskott                                     ”

Alliansens samarbetspartner Gustav Fridolin, Miljöpartiet f k

 

Ämne: ”Det finansiella utrymmet” och pensionärerna

Sänkt pension – igen

För tredje gången på fem år slår bromsen till och sänker pensionerna 2014  Detta beror enligt Pensionsmyndigheten   på ”dåliga tider.”  Hur går  dessa ”dåliga tider” ihop med statsministern skryt i riksdagsdebatten den 16 januari om hur bra det går för Sverige?

För femtielfte gången upprepar statsministern  i DN den 17 januari  med anledning av sänkningen av pensionerna att ”det är högst osäkert hur läget och utrymmet  kommer att se ut i de offentliga finanserna.”

Hur går denna ”osäkerhet om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med statsministerns skryt i riksdagsdebatten om hur bra det går för Sverige?

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna ” ihop med att Sveriges kommuner och landsting, SKL  räknar med att minst 70 procent av dagens invandrare förblir arbetslösa efter två år och måste försörjas med skattemedel?  Enligt regeringens utredare professor Jan Ekbergs ESO-rapport  2009:3 ”Invandringen och de offentliga finanserna”  ”har var fjärde invandrare efter nio år i Sverige inte hittat sitt första jobb.”  För invandrarkvinnor tar det ännu längre tid. Ekberg konstaterade att ”invandringen inneburit en belastning på svensk  ekonomi de senaste decennierna. P g a invandrarnas låga deltagande i arbetskraften blir inbetalningarna i skatter och avgifter lägre än utbetalningar för bidrag och ersättningar.”    Professor Ekberg drog slutsatsen att ” det således inte finns några starka offentligt finansiella argument för framtida invandring.”

Utan den massinvandring som regimen förespråkar och som belastar de offentliga finanserna skulle det givetvis finans utrymme för lägre beskattning av pensionärerna och en pension som det går att leva på. Ett av regeringen största svek är att pensionärerna straffbeskattas för at finansiera massinvandringen.

 

”Det finansiella utrymmet” och massinvandringen

Hur går denna ”osäkerhet om hur läget och utrymmet kommer att se ut i de offentliga finanserna”  ihop med den planerade massinvandringen i år och nästa år?  Enligt Migrationsverkets prognoser förra året kommer 174 5000 asylsökande till Sverige under två år. Med kännedom om den dåliga tillförlitligheten i verkets prognoser är detta givetvis i underkant. 

 Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att Sverige ensamt tar emot  60 procent av alla asylsökande i Norden  (och Baltikum) – tio gånger fler än Finland och åtta gånger fler än Danmark?  De senaste två åren har Sverige placerat  sig på fjärde respektive femte plats bland världens samtliga i-länder. Endast USA, Tyskland och Frankrike har tagit emot fler asylsökande än Sverige.

Sverige har tagit emot hälften av alla irakier som flytt till EU och är nu givetvis

det största mottagarlandet av syrier i hela unionen – vi tar emot lika många syrier som alla andra EU-länder tillsammans.

När invandringen  enligt  Eurostat 2008 minskade med 15 procent i övriga  EU ökade den med 85 procent i Sverige!

Hur går ”osäkerheten om läget och  utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med Migrationsverkets prognos  i slutet av 2012 att 18 000  syrier kommer att söka asyl under 2013?   T o m den 27 december 2012 hade 7 733 syrier sökt asyl i Sverige jämfört med 627 året innan. 

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att Migrationsverket räknar med en merkostnad på 8, 1 miljarder kr för fyra år för behandlingen av 41 000 asylansökningar?

 Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att invandringen är på väg upp i historiskt höga nivåer med över 1 000 asylsökande i veckan?

 

”Det finansiella utrymmet ”och de ensamkommande unga männen

Hur går  ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med  Europas största mottagande av ensamkommande unga män   – på politiskt korrekt svenska benämnda ”barn”  – från några av världens mest outbildade länder?

Under 2000-talet fram till 2011 ökade antalet ensamkommande unga män med 700 procent i Sverige.

Medan denna kategori invandrare  från 2010  till 2011 minskade med mellan 4 – och 50 procent i ovanstående dessa länder ökade den i Sverige med 54 procent

2011  kom 2 657 ensamkommande unga män till Sverige varav 82 procent beviljades asyl. Inget annat land kommer i närheten av dessa siffror. Det näst största mottagarlandet – Storbritannien – tog emot 1 277 personer. Tabell 1

Utöver  de ensamkommande unga männen tar regeringen med öppna armar även emot deras anhöriga. Enligt uppgift från 2011 har 1 130 anhöriga – inräknat makar till ”barnen”  (!!) – kommit hit och skall försörjas oavsett ”läget och utrymmet i de offentliga finanserna.

 

”Det finansiella utrymmet” och anhöriginvandringen    

Hur går ”osäkerheten om  läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med en  gigantisk anhöriginvandring  från främst Somalia, Afghanistan m fl utomeuropeiska länder

p g a Alliansens  absurda överenskommelse med  extremisterna i Miljöpartiet?  Sverige tar emot flest somalier i Europa. Medan antalet asylsökande somalier sjunker i  övriga Europa stiger antalet i Sverige. Under första kvartalet 2012 ökade antalet asylsökande somalier med 75 procent  p g a  regeringens oheliga allians med MP!

Redan 2009 –  dvs innan den ödesdigra  överenskommelsen med MP  – utgjorde anhöriginvandrarna över 35 procent av beviljade uppehållstillstånd.

Talet om att de som tar hit sina anhöriga skulle kunna försörja dem och ordna bostad åt dem  blev som vanligt endast ett kraftfullt slag i luften. Av de 41 000 anknytningsfall som Migrationsverket avgjorde  förra  året  tillämpades försörjningskravet i endast 348 fall dvs i mindre än en procent av fallen.

 

”Det finansiella utrymmet” och tusentals illegala invandrare

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med att de mellan 30 000 – 50 000 illegala invandrare som befinner sig i landet skall få gratis hälso- och sjukvård samt skola och utbildning genom överenskommelsen med MP?

Hur går denna kostsamma överenskommelse – vars syfte var att hindra Sverigedemokraterna från att få inflytande i invandrings – och integrationspolitiken – ihop med ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna”?

 

”Det finansiella utrymmet” och den dyrbara integrationen

Hur går ”osäkerheten om läget och utrymmet i de offentliga finanserna” ihop med regeringens enorma satsningar på integration av ett illiterat trasproletariat från tredje världen? Hur kan det finnas obegränsat med pengar till alla dessa meningslösa integrationsprojekt  – etableringsstöd, etableringsersättning mm mm – men inte till skattelättnader för pensionärerna?

 

”Det finansiella utrymmet” påverkar aldrig invandring och integration

Varför har statsministern och regeringen aldrig några  som helst förbehåll om osäkerheten om ”läget och utrymmet i de offentliga finanserna” när det gäller invandring och integrationsprojekt? 

Som finansiär av Era invandrare och straffbeskattad pensionär kräver jag svar på denna fråga och övriga frågor i brevet.

P g a Ert och Er regerings totala svek  mot etniskt  svenska pensionärer är det utomordentligt glädjande att Sverigedemokraterna  – som är det enda riksdagsparti som för de etniska svenskarnas talan – enligt den  senaste  Yougov-mätningen  perioden 5 december – 8 januari – skulle få  12, 5 procent  om det vore val idag!  Fp fick 4,9 procent, kd  och c 4,5  – och  MP 8,3 procent.  

Jag ber statsråden notera att frågorna i brevet icke är retoriska utan kräver konkreta svar, tack.

 

Avslutningsvis

Undrar jag – och många med mig – när regeringen  tänker återbetala de 167 miljarder av pensionärernas  pengar som i en fempartiöverenskommelse – med Bengt Westerberg i spetsen –  konfiskerades ur AP-fonden i samband med 90-talets finanskris?

 

Inger-Siv Mattson. F d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd.

 

Tabell 1Antal ensamkommande unga män  – s k  ”barn”  2011

Sverige 2 657
Norge    854
Danmark    284
Finland    250
Tyskland    677    (Tyskland har 80 miljoner invånare)
Storbritannien 1 277   (Storbritannien har ca 60 miljoner  invånare)

 


Våra gamla kan knappt få ägg på hemmen, men de har ju bara byggt upp vårt välstånd. Nä bättre är att investera i ”ny anlända invandrarkvinnor” som är gravida.

18 november, 2011

Om man ser SDs valfilm så hånades den för att den gav en overklig bild av ”flyktingpolitiken”. Det skulle aldrig ske att pensionärerna skulle få stå tillbaka sa de. I gårdagens Metro är det ett faktum.

”Kommunstyrelsen godkände i går S, V:s och MP:s kompletteringar till 2011 års budget. Ett resultat av beslutet är att 3,4 miljoner kronor tilldelas det nystartade projektet Mamma­forum som hjälper blivande mammor som nyss anlänt till Sverige. Med hjälp av pengarna kan projektet nu etablera sig de kommande tre åren.
– Får man barn väldigt snart efter att man kommit hit finns det en risk att man blir isolerad hemma, säger Bodil Frey, ordföranden i föreningen Födelsehuset som står bakom Mammaforum.

De har i tre år erbjudit graviditetsstöd till invandrarkvinnor och med Mammaforum vill man ta nästa steg till att motverka utanförskap.”

Men våra gamla får pissa blöjorna fulla och ligga och vänta på döden framför TV:n. Prata om ett slag i ansiktet på de som byggde landet.

Varjager


Är du gammal och svensk? Ja då är det inget brott att låsa in dig på natten.

27 mars, 2011

Tänk sådan skillnad det kan vara……..Gammal och svensk och jobbat hela ditt liv för välståndet i landet. Ja då är det fullt tillåtet att låsa in dig på nätterna. För Sverige har inte råd med vårdare dygnet runt. Men är du ett ”ensam kommande barn” i 20-30 års åldern ja då behöver du vård och omsorg 24 timmar om dygnet. Tänk så konstigt det kan vara. Jobba och gör rätt för dig hela ditt liv och straffas på din ålders höst av dina egna barns generation.

Varjager