Morgan Johansson och Socialdemokraterna börjar uppfylla vallöften.

27 februari, 2021

Varjager


Från Reklamproffesorn.

26 februari, 2021

Mannen som systematiskt våldtagit kvinnor i södra Stockholm har traumatiserat så många att en folder nu skickas ut till de drabbade.

Samtidigt som fakta bevisar att alla våldtäkter begås av en stor majoritet invandrare. Men inte mycket om det i PK media.

Varjager


Politikerklassen har våldfört sig på den arbetande befolkningen

20 februari, 2021

En väldigt bra debatt artikel.

Vettig vänster och vettig höger har ganska mycket gemensamt idag. Den nya skiljelinjen som börjar skönjas är snarare den mellan medborgarna och de folkvalda, vilka som en konsekvens av det parlamentariska systemet allt mer fjärmat sig från väljarna. Mot bakgrund av att lönen för arbetet som riksdagsledamot utgår som heltidssysselsättning, att politikernas löner och ersättningar ligger skyhögt över vanliga medborgares, partibidragen är omfattande och det saknas förhinder mot att folkvalda kan sitta hur länga som helst vid makten alternativt använder den politiska karriären som språngbräda för en vidare karriär inom områden som gynnats av den egna politiken. Politikerna har utvecklats till en egen klass. Det är det sista som varken Sverige eller medborgarna behöver. Resultaten är katastrofala. Vi ger några exempel.

Den oplanerade migrationspolitik som regeringarna under 2000-talet fört har inte bara varit huvudlös. Konsekvenserna drabbar den arbetande delen av befolkningen hårdast. Med mängder av nyanlända utan utbildning, ibland analfabeter, sker omfattande lönedumpning och förslumning på arbetsmarknaden. Detta understöds med skattepengar genom en rad olika projektanställningar, försörjningsstöd och olika former av skatteavdrag, vilket alltsammans ökar klassorättvisan i skattesystemet.

Genom att bjuda in och uppmuntra mängder av unga män i brottsaktiv ålder från kulturer med värderingar mycket olika den svenska och dessutom se till att det enda stället där de kan bo, mycket trångt, ofta är ett så kallat utanförskapsområde med stora sociala problem, har grogrund för kriminalitet skapats.

Även om numera även medborgare i mer välartade områden börjar drabbas av den nya kriminaliteten så är det framförallt det arbetande folket och deras söner och döttrar som utsätts. I detta fall spelar det ingen roll; brottsoffren är både etniska svenskar och nyanlända. Våldtäkter exploderar och särskilt personrån, ofta utförda av gäng, är relativt nya företeelser som alla drabbar skötsamma medborgare. Detta är ett resultat av vanstyre och cynisk planering från den politiska klassen där S, C, L M, KD och MP har växlat vid makten.

Läs hela artikeln här.

Varjager


Om det fortfarande finns någon som tror att SVT inte är ett propaganda organ för Socialdemokraterna.

14 februari, 2021

Vakna Sverige, vakna nu. Det är era barn och barnbarn som utsätts för effekterna av massinvandringen.

Varjager


Då kan ju herr Johansson stryka det omedelbart. Eller ljuger han om mikroförslaget som han strider för?

9 februari, 2021

Det är skicklig politisk teater. Framträdandet i SVT:s Agenda på söndagskvällen var inget undantag. Justitieministern pressades om det nya förslaget om en humanitär skyddsgrund som Liberalerna har tagit strid om.

Migrationsverket har varnat för att förslaget skulle innebära att humanitära skäl inte längre utgör en undantagsbestämmelse, utan med tiden kommer att omfatta alltfler fall. Det kan i sin tur påverka människors vilja att återvända till sina hemländer efter ett avslag, skriver Migrationsverket i sitt remissvar, och ”skulle kunna innebära att incitamenten att använda irreguljära sätt att ta sig till Sverige ökar”.

Det skulle alltså utesluta gruppen ensamkommande som omfattas av gymnasielagen, utländska studenter, arbetskraftsinvandrare med flera.

Men i regeringens eget förslag hävdas raka motsatsen. På sidan 17 står det uttryckligen: ”Som framgår ovan kan det röra sig om tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats på andra grunder än skyddsbehov.”

Om ”Det kontroversiella tilläggsförslaget från S och MP är bara ”ett mikroförslag i marginalen”, försäkrade Morgan Johansson.” då kan ju herr Johansson stryka det omedelbart. Eller ljuger han om mikroförslaget som han strider för? MP lämnar kanske regeringen, om mikroförslaget inte kommer med, och regeringen faller.

Uppenbarligen försöker Morgan och S ge en bild av att inget ändras till väljarna samtidigt som överrenskommelsen med MP och C uppenbarligen syftar till att lösa situationen som gymnasielagen skapade utan att behöva skylta med det i media straxt innan ett valår, utan man vill lösa det i det tysta. Beviset för det ligger dels i att man inte kunde göra upp i kommitén, mer i Morgans hymlande, men framförallt i att gymnasielagens starkaste försvarare MP och C vägrar att justera överrenskommelsen utan säger att det bara är förtydliganden. Uppenbarligen ville man ursprungligen ha överrenskommelsen töjbar för att kunna tolka den som man vill.

Migrationsverket som uppenbarligen velat tala klarspråk försöker Morgan avvisa och feltolka. Vi tror vi lever i en öppen demokrati, men avståndet till auktoritära stater är uppenbarligen inte så stort när ansvarig minister i statstelevisionen, (Den svenska versionen av Pravda,) utfrågas utan kritiska följdfrågor när han uppenbarligen fabulerar? Var finns faktachecken i SVT?

Läs allt här, man kan få lov att kommentera fortfarande.

Varjager


Sjuka människor med sjuka ideologier kommer ALDRIG föra vår Värld framåt. Hårt arbete och en sund kultur är det enda BOTEMEDLET !

8 februari, 2021

Jag tycker att ni ska läsa mer om detta på bloggen Hedniska Tankar. Mycket kloka ord.

Homo Sapiens, var Neanderthaliensis, hade en mycket större hjärnvolym i genomsnitt än vi. Medeltalet då var ca 1500 kubikcentimeter för en man, emot ca 1450 nuförtiden – för en vit kaukasier, dvs, eftersom afrikaner och personer från MENA-länderna faktiskt har signifikant lägre intelligens, och utvecklingsmässigt tjänar vi därför inget på att importera dem hit. Nu är det i och för sig sant att det är ungefär så med hjärnor som med plånböcker, inom rimliga gränser, dvs. Storleken har i de flesta fall mindre betydelser – vad som betyder något är hur många neuroner vi kan pressa in i skallen, eller hur hjärnbarkens struktur ser ut, och hur hjärnans delar är organiserade. Men Neanderthalarna hade fortfarande större pannlober och tinninglober än vi, vilket innebär att de hade fler neuroner över för kognitiva processer och starkare luktsinne, bland annat. Vår ras – ja – just det – Homo Sapiens var Sapiens ÄR en RAS och inget annat, eftersom vi tillhör exakt samma djurart som Neanderthalaren – biologiskt sett har vi väldigt få skillnader – högst 2 % av vårt genom eller arvsmassa är olik deras – är farligt nära gränsen nedåt – 1000 kubikcentimeter – och går man under den hjärnvolymen, är man ofelbart nere på en sämre kognitiv nivå – vissa afrikanska kvinnor, som det nu finns fler och fler av i Sverige, har en genomsnittlig hjärnvolym på ca 980 kubik i vuxet tillstånd, och det är farligt lite – redan manliga Homo Erectus, för 2 miljoner år sen hade 1100 kubik och därmed betydligt mera – medan forskare också har slutit sig till, att når man över 1500 kubik, så utvecklas förmodligen de kognitiva processerna eller kreativiteten på ett sätt, som de flesta av oss som lever idag bara kan göra oss en vag föreställning om…

Läs hela inlägget. Innan det blir bortaget. Då det skrivs rakt ut om raser och dess intelligens.

Varjager


I Socialdemokraternas Sverige gynnas främst utländska kriminella män – medan kvinnor, barn och gamla far allt mer illa

31 januari, 2021

En klockren beskrivning av Sverige under globalisternas kreatur. 7 klövern…

Senaste tidens debatt har präglats av prat om konservativa partiers påstådda försök att inskränka den svenska aborträtten och att det på något sätt skulle vara ogynnsamt för kvinnor om socialdemokraterna ihop med Centerpartiet och Miljöpartiet inte längre bestämde i Sverige. Jag lyssnar på Annika Strandhälls när hon slår sig för bröstet och hävdar hur mycket hennes parti gjort för jämställdheten. Men sanningen är att det bara är politiska floskler. Den enskilt största grupp som idag gynnas i Sverige är kriminella utlänningar, främst unga män. Gamla människor behandlas exempellöst illa. Barn lider. Kvinnor vågar knappt gå ut med sina hundar. Januarimånad är knappt slut men männen som numera härskar i vårt land har redan bjudit på tre spektakulära balkongflygningar med katastrofal följd för de kvinnor som kastats ut. Alliansregeringen Löfvens Sverige är trasigt, splittrat, allt fattigare, med hisnande skatteslöseri och en ekonomiskt skriande orättvis politik samt växande arbetslöshet. Vårt vackra land är allt mer miljöförorenat som följd av huvudlös nedläggning av fungerande kärnkraftverk som ger ren och billig energi, men framför allt har samhället under socialdemokraterna blivit mycket mer ojämställt och farligt för kvinnor, barn, gamla och djur. Vinnarna är de kriminella männen – framför allt medborgare i flera av världens mest ojämställda länder, som likt kungar härjar i ett av konflikträdsla darrande Sverige.

Läs resten här, Katarina Janouch är väldigt tydlig.

Varjager


Svensken slav under global hegemoni!

25 januari, 2021

Foliehatten frågar om svensken är slav. Jag hävdar att vi som svenskar är slavar pga våra korrupta politiker som sålt ut våra barn och deras framtid.

Alla har inte riktigt klart för sig att svensken inte längre är fullvärdiga medborgare i nationen Sverige, utan slavar under global hegemoni. Den hjärntvättade vänstersvensken har inte ens snuddat vid den tanken och det är självklart för ”Löfven” att en afghan ska ha samma rättigheter som hens nyfödda dotter. Varför ska vi arbeta, vara skötsamma och duktiga, om det är sånt här dravel som regeringen håller på med som vi får leva under som dessutom är väldigt kostsamt? Dessa pengar kunde istället ges till pensionärerna, så att vi inte behöver skämmas i internationella jämförelser för våra urusla pensioner.

Här finns det en extremt viktig utbildningsinsats att göra om vi någon gång ska kunna frigöra från frågan rörande invandring som många ser som stendöd. Vad är det som driver S och MP att vara ännu generösare och i praktiken välkomna alla i världen?
Massinvandringen har redan skett och det är en fråga som svenskarna förlorade för kanske 30 år sedan. Skadan är redan skedd och ett idisslande kring pågående invandring är blott slöseri med tid. Likaså är AfS mantra om ”återvandring” meningslöst att driva innan vi är befriande från den globala hegemonin.

Vi kommer aldrig tillåtas att driva en massiv återvandring ens om AfS hade egen majoritet – den globala hegemonin skulle bomba oss sönder och samman.
Många vill inte betraktas som skötsam av en ordning som flera gånger i opinionsundersökningar sagt nej till afghaner och alla andra invandrare, eftersom deras individuella rättigheter står över våra nationella intressen.

När den globala hegemonin väl är borta så kommer den etniska rensningen att lösa sig utan större problem. Kampen måste stå mot globalismen och globalism betyder precis det som Expo, SKMA och ADL säger att det betyder. En växande och brett förankrad antisemitism är det enda som kan hjälpa oss ur den bur vi idag är inlåsta i.

Läs resten här. Det är skrämmande läsning. Men det finns alternativ.

Varjager


Importerat monster!

7 januari, 2021

https://www.friatider.se/forrymd-skolmordare-gripen-mordet-vid-bankomaten
Sjubarnspappan Joakim Forsberg, 45, mördades vid en bankomat i Rissne.
Nu har skolmördaren Mikolaj Kowalew, som nyligen rymde från rättspsyk, gripits för mordet, enligt Aftonbladet.

Mikolaj Kowalew, 19, dömdes 2018 till sluten rättspsykiatrisk vård efter att ha knivmördat en 16-åring på Enskede gårds gymnasium.
I mitten av december rymde han från vårdinrättningen Helix i Huddinge.
………….

Ett sådant här monster borde naturligtvis inte vårdas någonstans. Avrättning är det enda realistiska.

Liksom för dom ansvariga för den förda massinvandringspolitiken..!

//Kenneth Sandberg


“Lokala media och politiker gör allt för att tysta ner mig.” Vad som händer när du beskriver verkligheten.

6 januari, 2021

Från Katarina Janouch blogg.

“Lokala media och politiker gör allt för att tysta ner mig. De vill inte att sanningen ska komma ut om läget i Växjö. Speciellt med tanke på att vårt kommunalråd valts in i Moderaternas partistyrelse….” Orden är John Curovac, ICA-handlare som sedan hösten 2019 kämpat mot aggressiva gäng av främst invandrarungdomar som attackerar hans butik, kunderna och personalen och som utnyttjar lokalerna som plattform för knarkhandel. För att John vågat ställa sig upp och säga ifrån har han brutit mot tystnadskulturen har han blivit utfryst, mobbad och politiskt förföljd av såväl Socialdemokraterna samt Moderaterna i Växjö, samt av medierna, och dessutom av ICA:s högsta ledning. Även högt Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare, har utövat påtryckningar för att tysta Johns kritik mot ett fallerat system där kriminella ges frihet och utrymme att terrorisera samhället. Lokalpolitiker som Bo Frank (M) som är kommunfullmäktiges ordförande i Växjö kommun (och tillika borgmästare) har på sin blogg uppmanat till bojkott av Johns ICA-butik. Det har även det socialdemokratiska kommunalrådet Malin Laube gjort. Lauber vill “bygga Växjö starkare” men har inga problem med att aggressiva invandragäng attackerar skötsamma företagare i hennes stad… John säger att han vägrar ge upp. Innan nyår publicerade han en livesändning på Facebook som har setts av en miljon tittare. Från att ha varit utfryst i Växjö vänder nu vinden. Mest på grund av att invandrargängens våld drabbar allt fler. Frågan är om hela Sverige ska behöva stå i brand innan politikerna agerar? “Vi är de kriminella ungas Playstation, vi vuxna. Gängen har oändlig makt och frihet de inte kan hantera, och samtidigt så skiter staten i dem. Det här måste få ett slut. Vi vuxna måste återta Sverige. Annars är landet förlorat.”
Att svenska politiker förföljer enskilda företagare och manar till bojkott av deras verksamhet är häpnadsväckande. Men detta har drabbat ICA-handlaren John Curovac i Växjö. Curovac är själv flykting från Bosnien och kom till Sverige 1992. Han är förfärad över samhällsutvecklingen, men främst av politikernas vekhet och brist på handlingskraft. Och faktiskt rena övergrepp mot honom som enskild näringsidkare.

– Det var när jag kom upp med idén att köra de kriminella gängen med taxi hem till politikerna som de gick emot mig, säger John när jag ringer upp honom. Om politikerna inte ansåg dessa gäng vara farliga för butiken, så kunde de väl lika gärna välkomna dem hem till sig?

Vad John inte hade räknat med var att medierna skulle vända sig mot honom, de också, tillsammans med de politiker de var satta att granska.

– Det som hände var att moderaterna gaddade ihop sig med socialdemokraterna som styr Växjö, och med medierna, mot mig.

Men låt oss backa bandet. Johns problem började för tre år sen, med det han beskriver som mer eller mindre ungdombus.

– Det var mindre grupper som störde och attackerade oss, de snattade och sprang ut. Grupper om fyra, fem, kanske tio personer. Sen har det eskalerat. Nu är det mer hat och hit och aggressivt, dominant beteende där man vill få sin vilja genom våld. Man manifesterar, “jag bestämmer här”.

Hur skulle du beskriva de här personerna?

– I början fanns här några svenska ungdomar bland dem, det var tonåringar till 90% med invandrarbakgrund och kanske 10% svenskar. Plötsligt i mars 2019 hade gänget vuxit till 40-50 personer. Då hade svenskarna försvunnit och kvar var bara utlänningar.

Detta visar att Moderaterna inte bryr sig om folket. Socialdemokraterna har redan deklarerat att de är ett parti för bidragsinvandring.

Läs allt här och dela.

Varjager


SARA OMAR INTERVJUAD AV LARS ÅBERG, BULLETIN: “OM VI VILL SLUTA SOM MELLANÖSTERN, SOM DE LÄNDER DÄR RELIGIONEN HAR MEST ATT SÄGA TILL OM, DÅ KAN VI FORTSÄTTA SOM VI GÖR, MED DET SYSTEM OCH DE POLITIKER VI HAR OCH MED DE TANKESÄTT VI HAR. HELA DEMOKRATIN ÄR FAKTISKT I FARA.”

4 januari, 2021

Sara Omar:

När en lärare blir halshuggen på öppen gata i Paris är det också grunden för det som vi har kämpat för som angrips. Detta måste vi se i ögonen. Vi är godtrogna som tänker att det inte händer i Skandinavien. De mörka krafter som har fjättrat människor i de muslimska samhällena är på väg hit upp. Det som jag har flytt från finns nu här bland oss.

Och vidare:

Jag åker runt och säger att vårt system inte längre duger. Vi kan inte lösa problemen när vi inte vågar gå på djupet med dem. Vi klarar inte av att sätta ord på problemens identitet och omfattning eftersom vi är så rädda för vad andra ska säga, för att bli kallade rasister och islamofober. Tidigare kunde jag ropa högt mellan Mellanöstern och Danmark utan att mina ord betydde någonting, men nu sprids mina värderingar viralt. Det går att påverka samhället; med friheter och rättigheter kommer ansvar som man ska leva upp till.

Läs resten här.
Varjager


Rapparen Yasin Byn har häktats, misstänkt för stämpling till människorov

4 januari, 2021

Rapparen Yasin Byn har häktats, misstänkt för stämpling till människorov
Yasin har sedan tidigare dokumenterade kopplingar till det kriminella nätverket Shottaz som av polis pekats ut som ett av de mest våldsamma i Stockholm.
Rapparen är tidigare dömd till fängelse i drygt två år för grovt vapenbrott. Han har också suttit häktad i tre månader misstänkt för mord, men släpptes 20 mars 2020 och därefter lades utredningen ned.

Yasin Abdullahi, 21, även kallad Yasin Byn och känd rappare har häktats tillsammans med två andra invandrare misstänkta för mord på sin vän Vincent Tchakoute Mbinkeu.

Rapparen Yasin Byn, 21, från Rinkeby i nordvästra Stockholm släpptes den 3 november 2019 villkorligt från fängelset där han avtjänade ett straff på två år och tre månader för grovt vapenbrott. Mindre än två månader efter frigivningen greps han på nytt. Nu sitter han häktad som misstänkt för att ha mördat en tidigare vän, Vincent. Vincent är samme person som 2018 begick grovt vapenbrott samtidigt som Yasin Byn”.
…………..

Ingen dålig repertoar han har, Sveriges populäraste artist!

Självklart borde han lämnas tillbaka till det land han kom ifrån, så att hans egna folk får njuta av hans “sång”.

//Kenneth Sandberg
PS: Skulle byråkraterna i Somalia vägra att ta emot honom, så finns det väl transportplan han kan dumpas ifrån på lagom höjd..!


Nu är vi enligt Expressen ett invandrarland.

26 december, 2020

Därför ska vi betala för globalisternas hantlangare politik.För uppenbarligen är invandrare hårdare drabbat av Covid än ursprungsbefolkningen.

Staten måste ta höjd för att Sverige är ett invandrarland.

Är det någon som frågat oss svenskar om massinvandringen?

Nästan hälften av dem som har vårdats på landets intensivvårdsavdelningar för covid-19 har, eller hade, utländsk bakgrund (46 procent). Det är en mycket hög siffra, då andelen med utländsk bakgrund i befolkningen snarare är runt 25 procent.

En annan uppseendeväckande siffra, även den från Socialstyrelsen, är att personer med utländsk bakgrund står för 22 procent av dödsfallen i Sverige. Det är i paritet med befolkningsandelen, förvisso – men nio av tio som avlider i covid är ju 70 år eller äldre och där dominerar de svenskfödda stort.

De är hela tiden svensken som ska offra allt för att journalister och politiker,vill ha massinvandring. Den etniska rensningen mot svenskar slutar aldrig.

Varjager


Hur kommer det sig att det alltid är de vitas fel?

26 december, 2020

Varför är det alltid slavhandeln i varje argument? Alexandra Pascalidou tar och hittar en till som skyller på vita.

För att rota vidare ringer jag psykologen Hanna Wallensteen som är specialiserad på minoritetsstress.

I medier har många, inte minst på SVT och SR (Expressen, 24/10), vittnat om vad det innebär att avvika från normen. Andras tystnader har varit lika talande. I dess kölvatten har ett nytt ord dykt upp: minoritetsstress.

Värst drabbade är mina svarta systrar och bröder.

Forskningen fokuserade först på sexuella minoriteter.
Minoritetsstress är ordet som beskriver hur personer som ingår i stigmatiserade minoriteter drabbas av fysiska och psykiska påfrestningar på grund av sin minoritetsstatus. Forskningen fokuserade först på sexuella minoriteter men såg snart att denna stress påverkar alla stigmatiserade grupper – relaterade till kön, klass, etnicitet och hudfärg.

– Internetgenerationen är påläst, engagerad och organiserad kring frågor om rasism på ett sätt vi inte tidigare sett i Sverige, säger Wallensteen som själv är adopterad från Etiopien.

– I miljöer där vitt är norm och beslutsfattare så gott som alltid är vita möter välutbildade, drivna unga vuxna med utländsk bakgrund negativa förväntningar, begränsade utvecklingsmöjligheter, ifrågasättanden och hinder som deras vita jämnåriga slipper. När de påtalar orättvisorna kan reaktionen från den vita majoriteten i bästa fall bli förvåning och oförståelse, i värsta fall skarpa tillrättavisningar, förnekelse och uppsägningar, fortsätter hon.

Så att invandrare inte klarar av kraven som arbetslivet ställer är vårat fel. För de anser att det är orättvist att bli kravställda. Sedan kommer punchlinen.

– Vår svenska självbild utgår ifrån att vi är ett antirasistiskt och jämställt folk. Vi har inte någon omfattande tradition av att kritiskt granska vår egen del i exempelvis den transatlantiska slavhandeln, vår behandling av våra urfolk och vårt rasbiologiska institut.

Att sedan det var afrikanska kungar och hövdingar som sålde sina fiender som slavar sägs inte ett ljud.

Varjager


Chocken : Migrationen en fortsatt förlustaffär för Sverige

20 december, 2020

Är det verkligen en chock?

Situationen på arbetsmarknaden gör att flyktinginvandringen innebär en kostnad för de offentliga finanserna även lång tid efter det att flyktingarna invandrat till Sverige

Gruppen utrikes födda från länder utanför Europa har vuxit avsevärt i storlek under senare år. Vid 2000-talets början var omkring 55 000 personer av Sveriges totala befolkning födda i länder i Afrika och omkring 220 000 födda i länder i Asien. Motsvarande antal år 2010 hade ökat till 115 000 respektive 410 000. År 2019 var drygt 230 000 personer av Sveriges totala befolkning födda i Afrika medan omkring 780 000 var födda i länder i Asien.

https://www.di.se/debatt/migrationen…r-for-sverige/

Det är rent fabulösa siffror och det handlar om en period på knappt tjugo år, alltså en så kort tidsperiod att nästan varje person är gammal nog att minnas ett före och ett efter. Och likväl förnekade under lång tid mångkulturvurmarna att det ens handlade om en massinvandring. Begreppet massinvandring stämplades som ”rasistiska överdrifter” trots att vi nu ser faktiska siffror som indikerad att det de facto handlade om en enorm massinvandring, nära nog på gränsen till ett organiserat folkutbyte. För vi ska komma ihåg att det inte bara har fyllts på med över en miljon utomeuropéer på bara ett par årtionden, under samma tid har svenskarna fortsatt att både föda färre barn och att åldras och dö. Dessutom har den här miljonen utomeuropéer som flutit in i stort sett alltid varit i fertil ålder, vilket innebär att de fött barn som nu i sin tur står på gränsen till vuxenvärlden.

Jag tror inte jag överdriver om jag gissar att vi har tappat kanske femhundratusen etniska svenskar under den här tidsperioden samtidigt som vi har fått in kanske två miljoner första och andra generationens utomeuropeiska invandrare i folkmängden. Klart att detta förändrar gatubilden, samhället, kulturen och statistiken över både sociala utgifter och kriminalitet. Vilket vi också ser. Vi har under den här tidsperioden gått ifrån att beskriva exempelvis Stureplansmassakern som en oerhörd händelse som skakade Sverige till att ha ett samhälle där det öppnas automateld på gatan på närmast veckobasis och där en butik som bombas av maffian bara blir en tidningsartikel i några timmar.

Men att påpeka detta har varit och är fortfarande ”rasism”. Att notera förändringen och rösta för trygghet har kommit att kopplas samman med nazism. Man är alltså nazist om man känner sig obekväm i en trappuppgång som tömts på etniska svenskar och där lägenheterna istället fyllts med araber som varken jobbar eller talar svenska. Man är alltså rasist om man vill förändra detta.

Det är ett sådant fruktansvärt svek mot det svenska folket från de styrande eliterna att man baxnar. I ett rimligt samhälle hade den här sortens medvetet kaos resulterat i folktribunaler. Istället är det offren som pekas ut som förövare och beskylls för bruna tankar.

Varjager