Oansvarigt av fack att utesluta SD:are.

30 september, 2010

Kul att det börjar uppmärksammas. Det är skadligt för Sverige att Facket sitter så i knät på SAP.

Varjager


Hur Facket bryter mot grundlagen. Men Sverige är den sista Sovjet staten.

29 september, 2010

Aftonbladet har skaffat nya kollegor i jakten på oliktänkande.. Facket åsiktregistrerar medlemmar och utesluter de som vågar avvika.
Finns det något kvar av demokrati fasaden i Sverige? För en fasad är vad det var. För 2 veckor sedan stog blocken mot varandra och sade att de var så ”olika” Dagen efter kom SD in i Riksdagen och då försvann alla ”olikheter” ut genom dörren på ett bräde.Men jag vill ge Facket en liten läs stund. Grundlags skyddade rättigheter.
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1998:1437).

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).

3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.
Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling. Lag (1988:1439).”

Det finns inget kvar av facket som sade sig kämpa för alla rättigheter. De vill utesluta SD men har inget emot att ha våldsfacister från vänstern i sjukvårdyrken. Är det nu så att SD medlemmar utesluts anser jag att de skall driva frågan hela vägen till ERU domstolen och hänvisa till sian mänskliga rättigheter. För hur 7 klövern än ser på demokrati är detta sista spiken i kistan. Ni kan sluta låtsas nu!

Varjager


Kvinnofrid? Våldtäkter och mord på kvinnor är nu vardagsmat.

28 september, 2010

Vilket parti pratar om det? Inget, Elin blev mördad i Biskopsgården. Samma plats som den uppmärksammade gäng-våldtäkten som genom fördes av en gäng somalier. De blev ju svenskar i svensk media men verkligheten kom ju fram. Tack vara bloggar och politisk inkorrekta websidor. Skall vi gissa på att det inte är Sven Svensson som gjort det denna gången heller?

Uppdaterat:Bloggen tackar för tipset och beviset på Aftonbladet fula sätt att mörka gräningsmannen.

Varjager


En ny smygare. 3 offer men ändå kan inget signalement publiceras.

28 september, 2010

Då vet vad det är för bakgrund på den gärningsmannen. Av utländsk härkomst. Aftonbladet

”Trots att signalementen som kvinnorna kunnat lämna är mycket vaga beskriver de en lång, smal man.”

Med andra ord är det inget Aftonbladet vill publicera och då är det automatiskt en man av utländsk  härkomst.

Varjager


Sverige-hycklarnas paradis

28 september, 2010

Uppdaterat 2/10-10

Hur står det egentligen till med solidariteten på Aftonbladet? skriver PI i sin betraktelse av media-hyckleriet i Sverige.

”En nyfiken medlem på Flashback, ”Kafir”, kollade upp hur många invandrare Aftonbladet själva har i sin stab.

Resultatet får en att misstänka att Helin & company inte riktigt lever som de lär och den naturliga följdfrågan måste bli – råder apartheid på Aftonbladet ?” skriver PI och redovisar alla namnen i AB:s ledning och redaktion (Läs mer).

Om AB levde som de lärde skulle det vimla av ”Muhammed” på framträdande poster i AB:s ledning/redaktion. Men så är inte fallet- alla är lika som Jan Helin.

Även på Sörmlands Nyheter är alla lika, men alla är kanske inte lika insnöade.

På Varjagers inkorrekta redaktion är hälften invandrare.

Sug på den- självgoda hycklare i mediasverige..

//Elfyma+

Relaterat:
Ännu en hycklare till AFA:s politiska gren EXPO
(granne till Jan Helin i det burgna Bromma)

# Sakine Madon sågar Jan Helin jäms med fotknölarna


Thomas Mattson har fått konkurrens om posten som största hycklaren.

28 september, 2010

Jan Helin på Aftonbladet passerar nog Thomas med en liten del.

”Hej Leif. Jag bor i ett villaområde som är lika homogent som de enklaver du beskriver. Vi hålls ihop av att vi jobbar mycket, lägger sjuka pengar på bilar och resor, har fina trädgårdar som vi inte hinner sköta och kan varenda avsnitt av Solsidan. Det är vanligt i hela världen att människor som är lika vill bo nära varandra. Och ofta är det saker som jobb och intressen som gör att man gillar varandra. En del gillar bara de som är av samma etnicitet som en själv.”

Så enligt Jan Helin kan man enklast sammanfatta det.

Är du svensk och inte är lika bra betald som Jan Helin skall just ”DU” hålla käften och bo i mångkulturen han hyllar. Men skillnaden är att Jan Helin vill inte bo där du tvingas bo.

Varjager


I det nya Sverige med SD i riksdagen blir våldsamma upplopp bara notiser.

27 september, 2010

Läser i Aftonbladet att det varit våldsamma upplopp och sammandrabbningar mellan ”ungdomar” och Poliser.
Som vanligt som sig bör är det intet av intresse för oss att det brinner i förorterna och att ”ungdomar” anfaller polisen.
”Polisstationen i Husby i västra Stockholm vandaliserades sent i går natt i ett våldsamt upplopp. Ett stort antal ungdomar hade dessförinnan gått till attack mot tunnelbanestationen. Stenkastarna angrep också de över tio polispatruller som kom till området.
– De ska ha varit maskerade och skingrades snabbt efter att vi kommit dit, säger Stefan Nordenmark, befäl vid Stockholmspolisens länskommunikationscentral.
Polisen satte in hundar och tungt utrustade kravallpoliser i jakten på förövare. Upprinnelsen till upploppet var enligt polisen okänd i natt.
– Det måste ha varit någon av deras vänner som gripits, säger ett vittne.
Ingen var i natt gripen för upploppet. ”

Varjager


Bristen på arbetskraft- En myt

27 september, 2010

50.000 jobb borta i krisens spår. 50.000 industrijobb som försvann under den värsta krisen i modern tid är troligen borta för alltid. Det visar en ny prognos som Teknikföretagen har gjort.

På Volvo Powertrain – Köpings största arbetsplats – ledde ekonomikrisen till att nästan hälften av alla som jobbade tvingades att sluta.

Några fick komma tillbaka efter ett par månader. En av dem är montören Torbjörn Ericsson. Efter fyra månaders arbetslöshet ringde den förre arbetsgivaren och ville ha honom tillbaka.

”Man ska kunna mycket inom allt, dator och sådant som är modernt i dagens läge”, säger Torbjörn Ericsson.

Krisen har gjort att företaget rationaliserat sin verksamhet och produktiviteten har ökat med över tio procent i år.

Den trenden kommer att fortsätta. Personal har fortbildats och nya maskiner har satts in för att göra fabriken så effektiv som möjligt.

Så här ser det ut i hela den svenska industrin i dag. Under krisen tappade verkstadsindustrin hela 65.000 jobb – från 350.000 till en bra bit under 300.000.

Återhämtningen kommer att bli svag, enligt Teknikföretagens beräkningar.

”Det har börjat öka igen. Vi har ökat med 5.000 jobb från botten och kan troligen addera med ytterligare 10.000 under loppet av nästa år”, säger chefekonomen Anders Rune.

Han tror att branschen kommer att vara uppe i 300.000 jobb igen under 2011. Facit av krisen blev alltså att 50.000 jobb har försvunnit. Sett utifrån tidigare kriser som Sverige gått i genom så är det jobb som aldrig mer kommer igen. SVT. (Inslaget i SVT-Play).

Kommentar:
Propagandan FÖRE valet om tilltagande arbetskraftsbrist och behovet att importera arbetskraft har EFTER valet ersatts med sanningen. Arbetslösheten är hög- trots att hälften av 40-talisterna redan lämnat arbetsmarknaden.
Lägg därtill att varje industrijobb brukar ge jobb till 2-3 personer hos underleverantörer, servicenäringar, offentlig verksamhet etc.
Det innebär att 100000-150000 jobb kan ha försvunnit.
Kraven på arbetskraften har dessutom skruvats upp. Numera krävs kvalificerad utbildning och erfarenhet för de flesta industrijobb.

Uppdatering: MP tänker samarbeta med Alliansen om arbetskrafts- och asylinvandringen för att att inte SD ska få något inflytande i SD:s profilfrågor. SD blir tvungna att markera i andra frågor för att bemöta provokationen.

//Elfyma+


När argumenten tryter…

27 september, 2010

Politiskt korrekt kamp för allas olika värde.
Bild: okänd upphovsman.

Politiskt inkorrekt kamp för allas lika värde
Bild: Fröken Sverige

//Elfyma+


Hur kan Thomas Mattsson sitta med i en panel för Yttrandefrihet?

27 september, 2010

Det är frågan jag ställer mig? Thomas blogg.

”Under Bokmässan deltog jag också i en yttrandefrihetsdebatt som Göteborgs-Posten och Tidningsutgivarna arrangerade. Det var ungefär samma upplägg som i Örebro tidigare i år, då Nerikes Allehanda också bjöd in skolungdomar att med blå och gula lappar tycka till om yttrandefrihetsfrågor.
Nils Funcke, sekreterare i Yttrandefrihetskommittén, och jag deltog i panelen både i Örebro och Göteborg och den här gången hade vi sällskap av Mattias Göransson från Filter, Axél Anden från Medievärlden, Anders Goliger och Emma Bergström från Göteborgs-Posten samt Ulrika K Engström som tidigare arbetade på en tidning i Kina.
Alla, faktiskt, sa kloka saker men mest spännande var kanske att höra Engström berätta om hur lätt det var att successivt börja tillämpa självcensur när hon verkade som journalist i Kina. Det var tänkvärt och gäller nog också många journalister som utsätts för ett annan uttalat eller outtalat tryck än från en kinesisk censor.”

Varjager


Finland mer demokratiskt än Sverige

26 september, 2010

Finland. Sannfinländarna har i opinionsundersökningarna ökat från 10,7 till 12,5 procent på bara en månad och har fördubblats på drygt ett halvt år, skriver Merit Wager på sin blogg.

Partiet förespråkar,  i likhet med Sverigedemokraterna, en mer restriktiv invandring, trots att invandringen till Finland är mycket lägre än till Sverige.

Sannfinländarnas historia enl. partitidningen ”Perussuomalaiset”.

Partiet liknar det nybildade Frihetspartiet – Finlands framtid (Vapauspuolue – Suomen tulevaisuus).

Trenden är tydlig. Partier som förespråkar en restriktiv invandringspolitik går framåt i Norden.

Sannfinländarna bemöts i media som andra partier utan nedsättande epitet.  De behöver inte heller löpa gatlopp och utsättas för politiska attentat som SD i Sverige..

Lyssna på detta befriande neutrala inslag om partiet i Yleisratio (YLE) som är Finlands motsvarighet till SVT.
Kritik mot etablissemanget och de stora partierna får framföras utan att censuren griper in och ”tillrättalägger”.
Partiledarna analyserar läget på ett sansat sätt utan försöka tillvita Sannfinländarna åsikter som de inte har.
Finland har smärtsamt fått erfara vad lögnaktiga politiska hatkampanjer i svensk tappning kan leda till.

Svenska media och politiker borde skickas till Finland för att få grundutbildning i yttrandefrihet och demokrati.
I Finland försöker partierna VINNA väljare till sig.
I Sverige försöker partierna SKRÄMMA väljare till sig..

//Elfyma+


Nu kan jag inte vara tyst längre. Hur mycket kan Aftonbladet säga emot sig själv?

26 september, 2010

De har en kampanj som säger vi gillar Olika. Men röstar man inte som Aftonbladet vill utan är olik Aftonbladet, ja då hatar de dig. Förklara den för mig? Sedan har de efter 1 veckas rabiata kampanjande knappt fått ihop mer än SD fick i Riksdagsvalet. Det roligaste är sedan att antagligen kan man trycka in den knappen hur många gånger man vill…Sedan kan man se hur de hånar offren för antidemokratiska attacker med bild på offret och en chans att trycka på alla gillar olika kampanjen samtidigt. Varjager


De pratar om manifestationer mot nazism.

25 september, 2010

Men inga tåg anordnas för våldet mot SDs politiker…..Fundera på det ni.

”I tumultet knivskars SD-kandidaten flera gånger, men fick inga livshotande skador.
Enligt partiledningen i Göteborg fick kandidaten även höra att han borde lämna Sverigedemokraterna.
– Dådet var absolut politiskt motiverat, det har vi förstått.
– Vissa invandrare har tyckt att han inte ska vara Sverigedemokrat då han är från Mellanöstern och skrek att han ska lämna partiet. Det var en extremt våldsam misshandel som han råkade ut för, säger Mikael Jansson.
Polisen ville sent under fredagskvällen inte avslöja vilka uppgifter som framkommit i förhör med den knivskurne mannen, men ser mycket allvarligt på överfallet.”

Varjager


Hymlande politiker

25 september, 2010

”Vet du icke, min son, med hur litet förstånd världen styres, lär riksrådet Axel Oxenstierna ha sagt till sin son.
Samma kan man sägas om politiker och journalister, som inte kunde/ville förutse utvecklingen – eller förteg den”, säger nestorn Albert Kronberg känd för sin frispråkighet i Ring p1.

”Ibland tror jag att Sverige befinner sig  i någon slags modifierad diktatur, där ledningen ser till att bara en enda åsikt får basuneras ut. Förtigandet om verkligheten kan dock inte pågå hur länge som helst, sanningen kommer alltid fram.

Nu ojar sig både alliansen och De rödgröna, men vad då? De flesta svenskar såg denna utveckling sedan länge och att SD kom med i riksdagen var bara en fråga om tid. Både politikerna och journalisterna borde skämmas, man kan rent av påstå att massmedia inte fyller den uppgift som den skall göra – informera, inte förtiga.

Vad är det för folk som sitter i riksdagen och i redaktionerna?
I början på 90-talet förbjöds forskningen om kärnkraften och de flesta forskare fick pensioneras. Nu är det brist på kunnigt folk inom kärnkrafttekniken och riskerna för haverier i verken stiger – särskilt med tanke på att effekten på flera reaktorer har höjts – och stängt av helt säkra och fungerande verk.

Den flummiga skolundervisningen utan disciplin bidrar också till en viss ”låt gå”- mentalitet.Man kan undertrycka informationen en tid, men inte hur länge som helst, och verkligheten kommer alltid ikapp.

Nu är SD i riksdagen och de kommer att tala klarspråk, till skillnad från hymlande politiker och ”positivt” vinklande journalister. Dessa talar hela tiden om ”främlingsfienlighet” istället borde de ha kritiserat den obefintliga integrationen.

Att Sverige har tagit emot alltför många invandrare är uppenbart. Man bjuder inte in flera gäster till bords, än vad som det finns plats och mat för. Människorna, som landet inte kan ge någon vare sig dräglig tillvaro eller framtid, de som lever på socialbidrag i slumartade bostäder, hamnar i fundamentalism, blir lätt offer för brottsligheten – och då uppstår ömsesidig ”främlingsfientlighet”.

De invandrare som har arbete och försörjer sig själva har ingen något emot, men när svensken ser alltför många främlingar utan arbete, då börjar han/hon tänka i andra banor och röstar på Sverigedemokraterna”, avslutar fd. flyktingen Albert Kronberg sitt inlägg i  SN.

Kommentar:
Åldermannen Albert Kronberg i Nyköping har gjort många klarsynta inlägg om den urspårade invandringspolitiken.
Mina högtidsstunder är när Albert ringer till RingP1 och talar klarspråk.
Albert 1. Albert 2. Grek som håller med. Sosse som vill censurera.

Elfyma+


Ännu en hycklare till AFA:s politiska gren EXPO

25 september, 2010

Expos ansvarige utgivare journalisten och tv-profilen Robert Aschberg plockar in Cecilia Stegö-Chilò, före detta kulturminister numera senior rådgivare på Springtime, i styrelsen. Socialdemokraternas valgeneral Bo Krogvig är delägare i samma Springtime.

Det var i somras som Expo beslutade sig för att försöka rekrytera Cecilia Stegö Chilò, men det är först nu det har blivit känt. Och i veckan var hon med på sitt första styrelsemöte. Hon ser fram emot uppdraget:

”Få saker engagerar mig mer än försvaret av det öppna samhället. Jag har följt de främlingsfientliga krafternas framfart på nära håll i Europa och vet att det behövs ett brett engagemang om inte deras enkla lösningar och budskap ska bli framgångsrika”, säger Cecilia Stegö Chilò som själv bor i det burgna helvita reservatet Bromma.

Efter valet stod det klart att Sverigedemokraterna får 5,7 procent av rösterna och 20 mandat i riksdagen.
Så här i efterhand är Cecilia Stegö Chilò förvånad över att Expos kartläggning av Sverigedemokraterna inte fick större uppmärksamhet (Resume).

Kommentar:
Ännu en hycklare tar plats i Expos styrelse.

Cecilia Stegö Chilò utsågs till kulturminister, men fick avgå efter avslöjanden att hon aldrig betalt TV-licens och diverse ljusskygga svarta affärer som inte tålde offentlighetens ljus (AB).

Denna hycklare anser att Expos lögnaktiga statsfinansierade kampanjer inte uppmärksammats tillräckligt  i media.

Att Expos Daniel Poohl så gott som varje dag opåtalat fått förtala SD  i alla stora media tycks inte vara nog.

Nu kommer denna hycklare som hyllar marknadsekonomin att sitta i styrelsen för en tidning/stiftelse som till 99% finansieras med skattemedel och med pengar från Allmänna Arvsfonden.
Skattebetalare och avlidna svenskar finansierar således Expos subversiva verksamhet.
Sensmoral: Skriv testamente, om ni inte vill att era tillgångar går till Expo, AFA:s politiska gren.

//Elfyma+