Försäljning av uppehålls- och arbetstillstånd. Ny guldgruva för nysvenska ”entreprenörer”.

29 januari, 2013

I Alliansens Sverige finns det oändligt många sätt att tillskansa sig PUT med åtföljande livslång bidragsförsörjning i det förlovade landet.

De som inte lyckats ljuga sig in i landet kan köpa sig ett uppehållstillstånd direkt av Migrationsverket, eller indirekt via kriminella ”företagare” som säljer arbetstillstånd för en verklig eller fejkad verksamhet.

Två anställda på Migrationsverket i Malmö greps i morse misstänkta för att ha sålt uppehållsrätter till ett tiotal asylsökande från Afrika och Mellanöstern

Tjänstemännen ska ha tagit emot mellan 50.000 och 100.000 kronor i mutor. De är nu misstänkta för grovt mutbrott, rapporterar SVT:s Sydnytt.

I december år 2008 infördes en arbetskraftsreform som möjliggjorde för människor utanför EU/EFTA att komma till Sverige för att arbeta om de erbjudits anställning.

När migrationsminister Tobias Billström sjösatte reformen gick argumenten ut på att Sverige behövde importera specialister till bristyrken.

Men samtidigt togs prövningen mot arbetsmarknadens behov bort. Arbetsgivare i alla branscher avgör nu själva om de anser sig behöva rekrytera utanför EU:s gränser.

Resultatet är att två tredjedelar av nästan 60 000 arbetstillstånd som beviljats sedan 2008 gått till enkla jobb, i yrken där arbetslösheten i Sverige redan är rekordstor. Och handeln med tillstånden fortsätter, trots Migrationsverkets skärpta rutiner.

Migrationsverkets statistik visar att runt 65 procent av de hittills beviljade tillstånden gällt LO-jobb, främst inom städ,restaurang och bygg. Detta trots att arbetslösheten inom restaurangbranschen i dag är nära 10 procent heltidsarbetslösa, plus lika många i åtgärder.

SCB bekräftar att en av sex arbetskraftsinvandrare som folkbokfört sig i Sverige efter ett år helt saknar deklarerad inkomst. And­ra har haft lägre vita inkomster än den lön som angivits till Migrationsverket.

– Många arbetsgivare söker låga kostnader och underdånig arbetskraft, inte unik kompetens, säger Thord Ingesson, utredare på LO.

I fjol beviljades ett enda tillstånd ”sjuksköterskor med särskild kompetens och barnmorskor” och två till biomedicinska analytiker.

Arbetsmarknadsforskaren Olof Åslund på Statens institut för arbetsmarknadsutvärdering, IFAU, varnade redan 2007 i ett remissvar till regeringen för att ökad rekrytering från tredje land rimligen delvis måste ses som ett försök att hålla tillbaka svenska löner och arbetsvillkor. (Läs mer i DN).

Man behöver inte vara en Einsten för att kunna förutse utfallet av denna huvudlösa reform.

Den lägsta lön som Migrationsverket accepterar för att bevilja arbetstillstånd är endast 13 000kr/mån före skatt.
Knappast en lön som lockar kvalificerade specialister till Sverige.
För det krävs en lön på minst 30 000kr/mån före skatt.

”Regeringens arbetskraftsreform leder till lönedumpning och diskriminering av svenskar” sade Erik Almqvist i Riksdagen i dec. 2012 (YouTube).

//Elfyma+


Etniska svenskar, världens 2 farligaste ord.

16 maj, 2012

Hur skall man annars tolka ankdammen i Stockholm? Alla skriker som stuckna grisar. Men ingen säger något om att det är så verkligheten ser ut. Svensken jobbar och betalar för dessa snyltare.

Varjager


Brist på yrkeserfarna arbetssökande.

8 december, 2010

Nu kommer min fråga?

Var kommer Somalier, Irakier, Afghaner och alla de andra dagdrivarna med för yrkeserfarenhet som gör att våra gränser måste stå öppna?

”Trots att det ljusnar på arbetsmarknaden och jobben blir fler ser Arbetsförmedlingen att det finns en särskild utmaning när det gäller två grupper där arbetslösheten har ökat kraftigt de senaste två åren: funktionsnedsatta och utrikes födda.
Gemensamt för de grupper som har svårast att få arbete är en svag utbildningsbakgrund. Antalet personer som saknar ett jobb och som har grundskola som högsta utbildning har ökat med 40 000 på två år, varav gruppen utrikes födda och funktionsnedsatta står för närmare tre fjärdedelar.”

Så vilken nytta har vi av ”arbetskrafts invandringen” som det pratas och pushas för så mycket? Är det högskole utbildning som krävs för att hacka lök i en pizzeria?

Varjager


För alla er som tror att Moderaterna vill skärpa till kraven för invandring.

29 augusti, 2009

Läs detta och inse att borgligheten som ni kände till inte finns längre.

”Kramar och jubel. MUF-ordförande Niklas Wykman var lättad och mycket glad när kvällens långa debatt om integrationspolitik var över. En majoritet gick alltså på hans linje och sa ja till att papperslösa, som fått jobb i Sverige, inte ska behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka om arbetstillstånd. Den ansökan ska i stället kunna göras här, i Sverige.

Jag med flera har länge arbetat för att vi ska ha en mer fri arbetskraftsinvandring i Sverige. Det här betyder jättemycket för moderat integrationspolitik, det betyder jättemycket för massor av människor som i dag inte har hopp om en bättre framtid, sa Wykman till Aftonbladet.

Däremot sa stämman efter en intensiv debatt ja till partistyrelsens förslag att kunna återkalla ett medborgarskap, om någon fått det på felaktiga grunder. Niklas Wykman och många andra i bland annat ungdomsförbundet ville se ett nej till förslaget.
– Men jag tycker att debatten visade väl att man måste visa tydligare vad man menar med felaktiga grunder. Det finns inget stöd i Moderaterna för att återkalla ett medborgarskap lättvindigt, sa Wykman.”

Innan ni lägger eran röst på något av 7 klövern fundera då på hur mycket mer du skall betala för invandringen och de så kallade ”papperslösa”?


Opinion i Skånskan.

16 juli, 2009

Uppmanar er till att läsa denna debatt artikel. Saxar ur den. Skånskan.se

”Asyl- och invandringspolitiken inom EU kan inte avskärma sig från det akuta krisläge som råder i många medlemsstater.
Aldrig så god vilja att visa öppenhet räcker när flera länder har svårt att försörja sin egen befolkning.
Att öka invandringen till EU innebär med automatik ännu snabbare växande arbetslöshet och hårdare påfrestningar på välfärdssystemen.
Spanien som med generösa amnestier gav många invandrare uppehållstillstånd står nu på ruinens brant på grund av en ogenomtänkt invandringspolitik.
En del som gått bort sig i statistiken menar att många EU-länder kommer att få stor arbetskraftsbrist och behöver ha öppnare gränser.
Men den arbetskraftsbristen kommer till stor del att kunna lösas inom EU genom ökad rörlighet av arbetskraft mellan medlemsländerna. Dessutom är kvinnorna starkt underrepresenterade på arbetsmarknaden i många länder.
Om kvinnosysselsättningen skall närma sig nivån i de länder där andelen yrkesverksamma kvinnor är högst, däribland Sverige, kommer det att ske mycket stora tillskott av arbetskraft.
Men någon ökad öppenhet för massinvandring till EU är inte realistisk vare sig ekonomisk eller fysiskt, när en rad länder och storstäder i dag präglas av överbefolkning och havererad integrationspolitik.
Öppnare gränser leder direkt till socialbyråerna.
Så illa är läget och det måste varje ansvarskännande politiker inse och inte förlora sig i flummiga visioner.”


Fredag igen.

3 april, 2009

Lite mer tankar och funderingar. I dessa tider då SAP mer koncentrerar sig på hångel mellan samma kön än samhället i stort. Jag sitter och funderar en massa på varför det enda som aldrig sinar är”flykting” strömmen till gamla Svedala? Hur kommer det sig att nu öppnar även SAP för att vi skall jobba längre och släppa in mer arbetskraftsinvandring? När alla pratar om en arbetslöshet på över 10% då blir man mörkrädd över våra PK politikers visioner. Sedan skall vi dela ut ID-kort till folk som inte är medborgare med. Så snälla läsare vart är vi på väg? Vad har ni för tankar om allt? Skriv av er och maila bloggen så lägger vi upp det!


Vem betalar kalaset?

2 april, 2009

Jag begriper mig inte på våra politiker och de senaste nyheterna om massarbetslöshet och de konsekvenser som följer på den som nu debatteras. Men jag kan inte formulera mig omkring det, jag börjar nästan bli stum av den märkliga politiken som bedrivs i Sverige. Sverige ska köras i botten, det har politikerna bestämt, medan de själva roffar åt sig det de hinner.

Några som inte blir stumma är Webmagasinet REBELL som har en läsvärd artikel med rubriken:

Sverige på väg mot massarbetslöshet:

”Och budskapet till kommunerna, landstingen, de arbetslösa och alla andra som väntar på mer pengar från regeringen var tydligt: ”Utrymmet för permanenta ofinansierade reformer är mycket begränsat”, sa Borg och upprepade med betoning på varje ord: ”Utrymmet är mycket begränsat.” Om man inte talar massinvandring av asylsnyltare och deras anhöriga förstås….Sedan augusti förra året har de offentliga finanserna försvagats med 150 miljarder. Arbetslösheten har stigit med två procent och det blir bara värre.”