1 maj…..

30 april, 2019

Varjager


Tusentals i demonstration på Mynttorget för gamla och hemlösa.

28 april, 2019

Onsdag den 24 april demonstrerade organisationen ”Vid din sida” för gamla och hemlösa.

Deltagarna samlades först i Humlegården där vi först får möta Tommy Westman som anser att skatten bör avskaffas för de pensionärer som har lägst pension.

Många pensionärer har varit frustrerade över orättvisor och har luftat sin irritation på Facebook. Denny Abrahamsson har just avslutat en rättegång där han stod anklagad för hets mot folkgrupp. Han menar att den unga generationen inte törs säga sin mening i känsliga frågor och att han inte tänker låta sig tystas. (Läs mer)


SwebbTV -om den svenska kronans kollaps och klimatsvindeln

28 april, 2019

Kronan fortsätter falla och Lars Bern uttrycker oro för att detta inte går att komma till rätta med.

Vi har målat in oss i ett hörn med stigande skulder och vikande ekonomi. Sveriges bytesbalans, som har varit stark, försämras nu trots att kronans värde faller.

Dessutom finns risk för en fullständig bankkollaps om räntorna stiger. Vid förra finanskrisen gick bankerna till statsmakterna för att få hjälp. De nya regelverken innebär att man istället kan ta insättarnas pengar.

Kronan har fallit med 20 % de senaste fem åren och med över 30% sedan den släpptes fri 1992. Fram till 70-talet höll svenska kronan jämna steg med schweizerfrancen medan det i dag går nästan 10 kronor på en franc. (Läs mer).


Vem bryr sig om befolkningen i Sverige när man kan…

27 april, 2019

Varjager


Lööfs beskrivning av Sverige: Folket får inte tänka fritt – och den som är samhällskritisk riskerar böter

27 april, 2019

Det borde hon sagt i stället för att kritisera Ungern. För i Sverige jagas folk med blåslampa om de avviker i åsikter. Så vad menar Annie Lööf är värst? Att man värnar sitt folk? Eller att man inte lyder globalisterna?

Varjager


Klimatalarmismen är det största hotet mot välfärden

27 april, 2019

Klimatalarmismen har inget annat syfte än att berika korrupta politiker, journalister och ”forskare”.
”Klimatkrisen” har nu seglat upp som EU-valets viktigaste fråga basunerar SVT och SR triumferande ut.
Finns det verkligen inget som är viktigare än att rädda Miljöpartiet i EU-valet ?

anthropocene

Foto: Boston University (R. Myeneni)

Enligt en vetenskaplig studie i tidskriften Nature från 2016 som refererats av amerikanska NASA har den stigande halten av växthusgasen koldioxid i atmosfären (från 0,03 till 0,04 procent) under efterkrigstiden haft en enormt positiv effekt på jordens växtlighet. Under de senaste tre decennierna har vissa regioner upplevt en över 50 procentig ökning av växtligheten, medan bara 4 procent visat en minskad växtlighet. Jordbruket slår snart skörderekord varje år.

Studien med titeln ”Greening of the Earth and its drivers” använde sig av satellitdata för att spåra och kartlägga ökningen av växtlivet över hela världen från år 1982 till år 2015. Den här studien visade att stigande atmosfärisk koldioxid kraftigt gynnar växtlivet, vilket resulterar i en anmärkningsvärd ökning av växtligheten på alla jordens kontinenter.

Växtligheten på en viss yta mäts med ett index kallat LAI (Leaf area index). Indexet definieras som den projicerade lövytan inom en viss…

Visa originalinlägg 749 fler ord


Dumheter är standard i Sveriges regering.

24 april, 2019

Varjager