Det självförhärligande patrasket

31 juli, 2017

Det självförhärligande och självöverskattande patrasket.

Sällan har vi fått oss så mycket självskryt serverat som när Stefan Löfven hade sin presskonferens med anledning av Alliansens misstroendeförklaring mot tre ministrar. Understatement brukar användas när någon gör ett påstående men då tar till i underkant som t ex; ”Einstein var inte helt obegåvad”.

 

Men så ”ödmjuk” är inte varken Alliansen eller de Röd-gröna. När därför Morgan Johansson (den kanske lataste och mest improduktive minister vi någonsin haft) skall redogöra för nuvarande och kommande ansvarsområde förklarar – utan att blygas det minsta – att han ser den nya namnlagen som det främsta han gjort och känner en otrolig stolthet över, tar man sig för pannan. Denna överdrift går knappast att överträffa. Men det visar också på hans litenhet när han inte förmår värdera betydelsen av de uppgifter han är

satt att utföra!

Han har tills nu också varit migrationsminister. Vi lovades att 80 000 individer som ej beviljats asyl skulle utvisas. Kan det i nuläget röra sig om några tusen..? Han är också justitieminister och därmed ansvarig för rättsväsendet. Vi har i dag en kriminalitet bland invandrare som gör att vi måste gå till Mexico eller andra bananrepubliker för att få en jämförelse. Svenska kvinnor, män, flickor och pojkar har utsatts för tusentals brott hittills och ingen minskning kan skönjas, i stället ökar kriminaliteten för varje dag! Och denne arbetsskygge och inkompetente individ får nu ett utökat ansvarsområde! Om det mot någon borde riktas en misstroendeförklaring så är det ju mot denne ”minister”. Trots detta utnämnde Löfven honom till en av de dugligaste. Det säger åtskilligt också om Löfvens förmåga att göra de rätta prioriteringarna, vilket borde vara en av en statschefs viktigaste egenskaper.

Ygeman som om möjligt är ännu mer inkompetent och handlingsförlamad blir nu gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen! Det är som att tillsätta en kamikazepilot mot det egna partiet.

Försvarsminister Peter Hultqvist går Natoivrarnasärenden när han nästan saknar nog starka superlativ för att skrämma oss med vilken fara Ryssland utgör. Man skulle kunna tro att han också gjorde detta för att mildra kritiken från Alliansen och på så sätt få sitta kvar. Ryssland är inget hot mot Sverige. Det allvarligaste hotet har vi inom Sveriges gränser – nämligen 7-klövern med sina abundsförvanter islamisterna.

Talande för Stefan Löfvens agerande och hänsyn till det egna landet och medborgarna är att han inte någon gång nämnde massinvandringens katastrofala följder och vad han skall göra för att förhindra den annars oåterkalleliga katastrofen, trots att han i nästan varje mening betonade hur han tar ansvar för landet.

Kontentan av hans presskonferens blir med andra ord: Ingen förändring. Hotet från tiotusentals icke civiliserade våldsbenägna invandrare kvarstår.

Allianspatrasket spelar teater inför allt folket. De riktar misstroende mot tre ministrar och hotar med att avsätta regeringen. Men som vanligt stannar det vid ord. När Annie Lööf för att hålla skenet uppe om regeringsduglighet och handlingskraft lovar att fälla regeringen ljuger hon oss medborgare rakt i ögonen. Hon gör detta när hon samtidigt betonar att hon aldrig kommer att sitta i en regering som måste stödja sig på Sverigedemokraterna. Alla vet att då kan Alliansen inte heller regera.

 

Lögnen, handlingsförlamningen, kränkningen och förräderiet mot Sveriges medborgare har nu blivit synonym för Sjuklövern.

Olle Ljungbeck


Malmöbutik måste ha mångfaldsbur mot rånare

29 juli, 2017

En butiksägare i Malmö burar in sig själv av rädsla för rånare.
Han får inte beväpna sig och försvara sig förrän rånarna kört kniven i honom. Då är det nog för sent att värja sig.
Granskning Sverige är nog den enda som lyssnar på offret.

Elfyma+


Ansvar är att inte ta ansvar ?

29 juli, 2017

Allt blev fel -men ingen har gjort något fel (Bild).

Bildresultat för papegojor på en grenVi bara byter plats med varandra och fortsätter som tidigare

Relaterat: Maria Ågren borde ha åtalats

/Elfyma+


En bra fråga för alla hbtq personer. 

27 juli, 2017

Varjager 


Rikets säkerhet kan inte outsourcas !

26 juli, 2017

Jag önskar inget hellre än att den rödgröna regeringen fälls.
Men det löser ingalunda problemet med urspårade offentliga upphandlingar och överdriven outsourcing.

Märk väl att regeringen Löfven ärvt en upphandlingskultur inom offentlig förvaltning med anor från början av 90-talet, innebärande att allt som kan privatiseras ska outsourcas.

Har själv kunnat följa denna utveckling från insidan inom försvarsfamiljen.
Vi brukade då skoja om att nu fattas bara att outsourca återstoden av försvaret till något vaktbolag, eller låta Finland överta försvaret.

”Såväl säkerhetsläckan på Transportstyrelsen som skandalerna kring det rekorddyra bygget av Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm är i grunden resultatet av det marknadstänkande som sedan början av 1990-talet fått fotfäste inom såväl statlig som kommunal verksamhet.

I samma takt som det som tidigare sköttes inom verk och myndigheter lagts ut på entreprenader och dyra konsulter – allt i jakten på billigare lösningar – har skadat tilliten och kvalitén på verksamheterna”, skriver Robert Björkenwall och Jaan Ungerson i GP.

”För många av de statliga myndigheterna har det blivit ett självändamål att kunna visa att de genom bruk av anbudsförfarande och entreprenörer kan pressa priser och bedriva verksamheten billigare. Följderna av det har synts tydligt inom järnvägstrafiken. Transportstyrelsens agerande följer samma mönster.” (Läs mer.)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader inom EU. (Wikipedia).
Avsteg får dock göras för varor och tjänster av betydelse för rikets säkerhet, ex vis upphandling och drift av strategisk försvarsmateriel, inkl berörda IT-system.

Detta torde även gälla Transportstyrelsens upphandling av IT-tjänster.
För hur kan man förhindra att känsliga uppgifter läcker ut om data lagras på utländska servrar och utländsk personal ges fullständig access till våra datasystem ?

Alliansens naivitet och ansvar är ingalunda mindre än de rödgrönas.
”Var servern än står i världen är inte det viktigaste”,  sade AKB igår i SVT.

Beslutet att oursourca Transportstyrelsens IT-system togs redan under Alliansregeringen – innan den rödgröna regeringen tillträdde.

Bara SD, och möjligen V, kan svära sig fria från ansvar eftersom de hållits utanför.

Relaterat idag: Alliansen väcker misstroende mot tre statsråd

Säpo: Outsourcing och offshoring av IT-tjänster kan vara en säkerhetsrisk för svenska myndigheter

/Elfyma+


Isis visar sin sanna läggning. 

26 juli, 2017

Varjager 


Transportstyrelsen lever inte som de lär

25 juli, 2017

”Var rädd om ditt körtkort och tänk alltid på hur du hanterar din personliga information”.

Så skriver Transportstyrelsen på sociala medier – och kommentarerna på det flera månader gamla inlägget som nu sprids är minst sagt syrliga.

Nu, efter skandalen, har inlägget börjat spridas på sociala medier och det har genererat både upprörda och hånfulla kommentarer. Ex.vis:

Och där lyfte Transportstyrelsen ironi till en helt ny dimension.
”Det är bara att hämta nytt på serbiens ambassad.”
”Vi alla kanske skulle ge motsvarande tips till Transportstyrelsen?” ( SVT)

/Elfyma+