Något helt annat än vanligt på bloggen.

29 september, 2006

SvD HAr idag en bok recension om Karl den XII Karoliner. Mats Gellerfelt har recenserat och gjort det bra.

Saxat ur SvD.

”Ännu är det kungen som är fosterlandet förkroppsligad. Det är utomordentligt bra att Peter Ullgren inte har fallit för det politiskt korrekta och fullständigt ohistoriska knepet att framställa Karl XII som en galen diktator i paritet med Hitler. I breven framtonar en äkta kärlek till honom. Även om man är krigstrött så tycks ingen skugga falla över den enväldige. Och tacka för det! I sin enkla uniform och med sitt omvittnat flärdfulla sätt befann han sig alltid mitt ibland sina soldater, åtskilliga gånger sårad, flera gånger nära att stupa innan han faktiskt gjorde det. Man kan förstå de enkla soldaternas känslor när kungen rider genom lägret; det måste vara som om Elvis ringde på min dörr och frågade om han kunde få litet jordnötssmör till mackan.Detta är alltså ett vackert litet äreminne över de kämpar som en gång bar Sveriges ära på sina trötta och värkande axlar.”

Länken till recensionen.


Knivhot och våldtäkt

29 september, 2006


Är det någon som tvival att denna man är av utomnordiskt ursprung.
Vad säger nu multikulti kramarna om denna man? Kanske skulle det vara värt att utvisa denna man?

Saxat ur Expressen.

En man hotade en 23-åriga kvinna med kniv i Karlaparken i Örebro.Hon föll och svimmade av. Då våldtog mannen henne.Med hjälp av en fantombild hoppas polisen kunna gripa mannen som i söndags kväll våldtog en 23-årig kvinna i Karlaparken i Örebro.

Hans Lindströms icke existerande invandrare.

Mina tankar går ut till offret.


Mauricio Rojas kanske skulle tala om detta för Hans Lindström?

28 september, 2006

Rubriken I som möter mig på Expressens fjärde sida idag den 28/9-06.

Sd är inte högerextremister och inte invandringsfientliga.
Det är kränkande att beskriva sverigedemokraternas väljare som obotliga rasister.

Detta skriver Mauricio Rojas i dagens Expressen. Jag tycker att det säger mer än Hans Lindströms alla artiklar sammanlagt.

Jag tar mig friheten att saxa ur denna artikel.

”Många verkar vara djupt förvånade över Sverigedemokraternas (Sd) framgångar, som om det plötsligt hände något helt oväntat som inte kunde inträffa i Sverige. Det tyder på mycket dålig insikt i de stämningar som länge funnits i det svenska samhället trots att många har varnat för just detta.”

”På ett snarast kränkande sätt har Sd:s väljare beskrivits som mindre värda, halvidioter som inte förstår någonting, obotliga rasister fyllda av hatkänslor. Detta är ett föga rättvist synsätt som bara manar fram en ännu starkare reaktion mot ”etablissemanget”.”

”Sd är i själva verket ett populistiskt vänsternationalistiskt parti med en restaurering av ett etniskt homogent folkhem som bärande vision. Det är inte de fria marknadskrafterna eller den kallhamrade kapitalismen som är deras dröm, utan en gemenskap baserad på likhet och djup samhörighet, en varm och solidarisk familjekänsla av den typ som på sin tid kunde mobiliseras av en Per Albin Hansson och socialdemokratin.”

”Begrepp som nazister eller rasister är också felaktiga vad gäller sd, vilket seriösa forskare som Heléne Lööw har påpekat. ”

”Utan att förneka det mest självklara, att det är i Sverige och utifrån svenska förutsättningar denna mångfald ska byggas. Om en växande andel ”etniska svenskar” ser i mångfalden och invandringen ett förnekande i stället för en positiv utveckling av deras historia och kulturarv då har Sverigedemokraterna framtiden för sig.”

Som jag ser det är detta ett bekräftande av Mauricio Rojas att SD är ett etablerat parti och de andra är tvunga att inse verkligheten.

Mauricio Rojas visar vägen.


Expos stortrupper.

27 september, 2006
Gatstenar genom fönstren, yxor i dörrar och hotbrev.
Sverigedemokrater i Göteborg drabbas av hatattacker i sina hem.

Afa trakasserar sverigedemokrater i Göteborg.
Vi ser dig nazistsvin fick Bent Bengtsson sprejat på sin dörr ett par veckor innan valet
och hoten har fortsatt. Han är mer arg än rädd.
Polisen utreder nu flera brott rubricerade som högmålsbrott.


I dag tänkte jag ta upp Expressen och dess hets mot SD.

27 september, 2006

I princip har Expressen sedan valet hetsat mot SD. De enda de inte har gjort ännu är att uppmana till våld emot dem. Men det är väl bara en tidsfråga.
På sin nätversion av tidningen pratar de om SD hemliga etniska plan.
De pratar om SD start och i princip beskriver SD som ett rent extremist parti.

Jag tänkte ta upp några av de punkter som Expressen är chockade över.

1. Sverige ska inom EU stödja förslagen ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter. ( Detta förslag lades fram av bland andra Storbritanniens premiärminister Tony Blair)

2. Intill dess att ett system med ”Safe haven” blivit konsekvent genomfört bör Sverige säga upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Detta skulle innebära en återgång till Genèvekonventionens ursprungliga åtagande, nämligen att ta emot flyktingar från övriga Europa. ( Detta skulle minska riskerna för ”ekonomiska flyktingar” samt islamister)

3. Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet – eljest ingen handläggning och prövning. ( Skulle minska riskerna med folk som går under jorden, samt ”tappar” sina paper.)

4. Fullgod presentation av identitet – eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.

5. Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd.
( Ger resten av EU chansen att kontrollera om de redan har sökt asyl i annat land.)

6. Obligatoriska tester gällande hiv samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.

7. Asylsökande som begår brott – även av mindre grov art – ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan. ( Expressen tycker att vi svenskar skall utså brott och inte gnälla om det utförs av asylsökand.)

8. Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).

9. Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.

10. Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas.

.11. Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.

12. ”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap. ( I syfte att skydda mindre åriga flickor fyller detta ett stort syfte. Men Expressen anser att småflickor inte skall skyddas.)

13. Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.

14. Ingen valfri bosättning för asylsökanden.

15. Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.

16. Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.

17. Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.

18. Upphävande av medborgarskap och uppehållstillstånd vid grov brottslighet (Respekterar man inte vårat land och lagar skall man heller inte verka där i.)

19. Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.

20. Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.( Säger sig själv att det då har varit en lögn i ansökan.)

21. Repatriering av utlänningar som underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut islamska påbud och traditioner (Är du inte bered att helhjärtat stödja Sverige, vad gör du här?).

22. Effektivare utlänningskontroll inne i landet.

23. Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.

24. Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.

25. Förbud mot burka/nikab på allmän plats.

26. Inga fler moskéer på svensk mark.

27. Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.

28. Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.

29. Förbud att sända barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.

30. Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare (Återföra föräldrar ansvaret).

31. Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.

32. Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.

33. Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd ”diskriminering av invandrare”.

Nu vad i dessa punkter är fel? Enligt Expressen alla. Men var bor dessa journalister och redaktörer? I innerstaden i Stockholm. Det är samma människor som odlar myten om multikulti men flyttar så långt i från den som möjligt. Det är samma männiksor som hånar de svenska ungdomar som blir misshandlade och rånade. Kultur och media eliten i detta land är pinsamma utöver det normala efter valet. Hoppas att de vaknar en dag med insikt om vilket förakt och hat mot folket de har spridit.

Expressen har inspirerat dessa Hat-attacker mot SD.

Sådan är den Svenska demokratin. Säg sanningen till folket och bli överfallen och hånad i media.


Hej allihop.

25 september, 2006

Mitt namn är Grim.

Jag har tidigare haft bloggen forntid-framtid, land ska med lag byggas.

Jag har fått en inbjudan av Varjager att skriva här på hans blogg.
Självklart kommer jag att göra det.
Väl mött Sverigevänner.


25/9-06 Måndagen är här.

25 september, 2006

Skrev inget i bloggen under söndagen. Läste nät upplagerna som vanligt.
Men någonstans tröttnar man. En sådan ensidig bild media målar upp om SD och svenskarna som har varit så hemska och lagt sina röster på dem. Jag läser om Eva Isaksson Ståhl, chef för familjeenheten på socialtjänsten i Landskrona som anser att Polisen använder fel beskrivning av busarna. Jag läser i Expressen om de hemliga programen som SD har för invandringen. Det enda som är hemligt med det programet är att Expressen inte trodde att det fanns publicerat sedan 1,5 år sedan på SDs hemsida. Jag läser Hans Lindströms hatiska krönika och förundras hur man kan missa verkligheten så brutalt. Jag sitter med förväntan och hoppas att Hans Lindström tar upp den senaste tidens bilbränder och mord och mordförsöken som har begåtts av ”gäng”. Eller att han tar upp den senaste tidens kvinnoöverfall. Men jag tror att jag kommer vänta förgäves. För enligt Hans Lindström och hans kolleger är det baar svenskar som gör sådant.

Lite exempel på vad helgen har givit landet.

Cykelmannen i Västerås.
Tydligare beskrivning av cykelmannen.

Polisen skall inte tala om vilka det är som begår brotten.

20 åringar är pojkar när det är invandrare som hugger ner familjefäder.

Man kan göra listan lång om man vill.

Men måndagen innehåller även en Positiv krönika.

Wolfgang Hansson skriver om Islam och västvärldens feghet.
Samtidgt har Spaniens ledrae höjt rösten till Påvens försvar. EU kommisionären uttrycker sin avsky över EUs ledarskaps fegehet mot islam. Det finns kanske hopp?

Måste alla vara tysta för Islam?


Politiska hoten mot SD.

23 september, 2006

Läs och förundras. Man kan fråga sig om detta är ett ytterligare tecken på hur bra multikulti-förespråkarna och SAP har drillat stormtrupperna.

Saxat ur Smålandsposten.

Sverigedemokraterna har alltså fått ett mandat i Tingsryds kommunfullmäktige. Men frågan är vem som vågar ta plats?

– Anledningen är att många av våra medlemmar är rädda att förlora sina jobb, bli utsparkade ur facket eller bli utsatta för överfall från vänsterextremister om de offentligt företräder partiet, fruktar han.

Verkligheten i Sverige idag. Demokratins högborg.


Aftonbladet förlöjligar svenskarna i Landskrona.

23 september, 2006

Läser över dagens nätversion av Aftonbladet, eller skall jag kalla den Aftonlögnen?

Men i alla fall. Aftonbladet beskriver Landskrona i ett rosa skimmer av kärlek och lycka.
De enda som stör P Kadhammar är de svenska alkolisterna samt de 240 grov missbrukande knarkande svenskarna. Men jag atr mig frihet att saxa ur texten här.

”Personrånen fördubblades mellan 2005 och 2006, från 30 till 60 anmälda brott, och biträdande närpolismästaren Mats Karlsson säger att ”en stor del av rånen begås av invandrarungdomar”. Men han vet inte hur stor del. Våldsbrott utomhus där offret är obekant med gärningsmannen har också ökat, från 44 år 2004 till 67 stycken år 2005. Men dessa våldsbrott är de traditionella: ensam berusad man på, i anslutning till eller på väg hem från krogen får stryk av för honom okänd person. Ett typiskt mönster för våldsbrott utomhus, även i städer med få invandrare. ”

Men här ser jag en skillnad som Aftonbladets Hr Kadhammar inte gör. Ensam berusad man på väg hem rånas och misshandlas oftast av invandrar gäng. Men det har Mr Kadhammar utelämnat. Precis som han glömmer tala om att det finns entniska gäng som bara anfaller svenska ungdomar.

Svenskar skall krypa inför invandrar gäng.

Så om jag skulle använda samma sätt som Hr Kadhammar resonerar kan jag med övertygelse hävda att det är ett krig på väg.
Men det gör jag inte. Men jag ser en dyster framtid om integrations frågan inte får diskuteras utan bemötas enbart med fjantar som Hr kadhammar.

Allt är frid och fröjd i Landskrona, här älskar alla varandra. Hr Kadhammar style.


God morgon Sverige.

21 september, 2006

Hade i morse en dam från Lärarnas Riksförbund i studion.
Hon pratade om elevernas syn på homosexualitet samt nazism och förintelsen.
Denna dam var upprörd för 20% av eleverna ansåg att homosexualitet var en sjukdom.
Denna dam var lika upprörd över att förintelsen ansågs av en del elever vara propaganda.
Med detta mönster och antal vill jag påstå att resultat är precis i tid med antalet muslimska elevr som går i årskullarna i våra skolor. Vad tror ni?

Se filmen.


Sverige tar emot ca 11% av EU hela asylsökande.

21 september, 2006

Det verkar som om MP+V+S lämnar ett tungt ansvar på folket nu när de är ute.
De har lämnat en tung börda som kommer kosta oss Svenskar Miljarder.

Saxat från SVT.

Enligt en UNHCR-rapport sökte cirka 84.200 personer asyl i EU första halvåret i år. Det är 21 procent färre än i fjol. I Sverige sökte 8.871 asyl, en ökning på elva procent.

Enligt Migrationsverkets Lars-Gunnar Lundh är den svenska ökningen en konsekvens av vår lagstiftning. Den tillfälliga asyllagen och nya utlänningslagen har dragit upp de svenska siffrorna, menar han.

De flesta sökande kommer från Irak, Somalia, Afghanistan och Eritrea.
-För det första är det inga konflikter i närheten av Europas gränser
längre, och dessutom ska vi inte sticka under stol med att stadigt
striktare asylpolitik i vissa europeiska länder får effekt.

Tänk om Sverige kunde tänka på sin egen situation och införa en striktare asylpolitik?
Då kanske det hade blivit ett slut på massinvandringen som bara kostar oss pengar.

Sverige går emot tvärsemot resten av EU.


Känner vi igen mönstret? Vad kommer det kosta oss….

20 september, 2006

Nu visar det sig att ett flygbolag har gått i konkurs och 150 ”svenskar” sitter fast i Kurdistan.
Den stora frågan igen är hur man kan vara flykting och ändå kunna flyga hem direkt till Kurdistan? Sedan undrar jag hur många av dessa som jobbar hemma i Svedala?
Hur många har bidrag?

Läs och fundera på vad detta kommer kosta oss.

”Svenskar” Fast i Kurdistan.


Nu vet jag varför de etablerade partierna fruktar SD.

20 september, 2006

För de säger vad de etablerade själva säger i slutna sällskap. Det visar sig nu senast på moderaternas valvaka i Vellinge. Detta börjar bli smått patetiskt. Vi har Sjödin i SSu och nu en moderat som säger detta så öppet.

Saxat ur Sydsvenskan.

”Det är väl inte så konstigt. Med alla jävla invandrare som finns där.” Så förklarade Bengt Hansson, moderat kommunpolitiker i Vellinge med flera tunga uppdrag, Sverigedemokraternas framgång i Landskrona.

Moderat gör en icke pk kommentar.

Men vad har de för rubrik sättare på Sydsvenskan???? Var är rasismen i uttalandet???


En liten notering bara.

20 september, 2006

Misstänkt valfusk polisanmält
NORRKÖPING

– Jag åkte dit och såg hur en kvinnlig socialdemokratisk valarbetare lämnade över ett igenklistrat kuvert till en man, säger Eriksson till tidningen.Enligt honom satt en annan socialdemokrat bredvid och bladade in valsedlar i kuvert och klistrade igen dem. Enligt vallagen får bara den som röstar stoppa in valsedlarna i kuverten.

Sossarna igen. Även i detta val verkar de som de fuskar.


Sverige som demokrati…….Gäller inte alla.

20 september, 2006

Jag slutar snart att bli förundrad. Nu efter valet som varit börjar kritiska röster höjas i Partiledningarna. Sd , nu skall de ta debatten minsan. Nu skall de se över antalet stolar i nämder så att de inte kan få inflytande någonstans. Det får mig att undra hur snabbt fall inte fasaden om Sverige som ett demokratiskt land.

Först denna fråga om Partiestöd. Alla partier som passerar 2,6 procent får de. 33000 kronor, sedna är det ytteligare 33000 för varje 10 del efter det.

Marita Ulvskog kommentar saxat ur SvD.

– Vi har de regler vi har. Men jag tycker att man kanske borde diskutera partistödet, säger social-demokraternas partisekreterare Marita Ulvskog.

Sven Otto Littorin är om möjligtvis ännu mer frånvarande i sina kommentarer.

– På lokal nivå måste vi kräva att de faktiskt tar ansvar för sina åsikter. De ska inte segla på en räkmacka genom politiken, säger han.Hittills har ”alla försökt undvika dem lite till mans” säger Sven Otto Littorin.

Jag vill veta vad han klassar som räkmacka?? Att bli utsatt för hot och misshandel. Bojkottad av hela makteliten för att man för fram folkets åsikter? Varför stoppade moderaterna förfrågan om att skattebetalarnas förening skulle kolla upp vad nuvarande flykting politik kostar?

Sven Olle Littorin är en fjant.

De enda partiet som inte lagt några förbud är MP. Vilket hedrar deras demokratiska ådra.
Resten av de etablerade partierna borde stryka demokrati ur sina programm.

Sista saxningen i denna soppa är ur SvD med.

Men kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) lovar att inte sätta sig i en situation där sd har utslagsröst. Istället kan antalet ledamöter i nämnderna få ett antal som gör att partiet inte får en sådan roll.– Men det gör vi inte för att slippa sd utan för att få en effektiv organisation.

Läs själva och förundras över demokratins förespråkares inställning till demokrati.