Något helt annat än vanligt på bloggen.

29 september, 2006

SvD HAr idag en bok recension om Karl den XII Karoliner. Mats Gellerfelt har recenserat och gjort det bra.

Saxat ur SvD.

”Ännu är det kungen som är fosterlandet förkroppsligad. Det är utomordentligt bra att Peter Ullgren inte har fallit för det politiskt korrekta och fullständigt ohistoriska knepet att framställa Karl XII som en galen diktator i paritet med Hitler. I breven framtonar en äkta kärlek till honom. Även om man är krigstrött så tycks ingen skugga falla över den enväldige. Och tacka för det! I sin enkla uniform och med sitt omvittnat flärdfulla sätt befann han sig alltid mitt ibland sina soldater, åtskilliga gånger sårad, flera gånger nära att stupa innan han faktiskt gjorde det. Man kan förstå de enkla soldaternas känslor när kungen rider genom lägret; det måste vara som om Elvis ringde på min dörr och frågade om han kunde få litet jordnötssmör till mackan.Detta är alltså ett vackert litet äreminne över de kämpar som en gång bar Sveriges ära på sina trötta och värkande axlar.”

Länken till recensionen.


Knivhot och våldtäkt

29 september, 2006


Är det någon som tvival att denna man är av utomnordiskt ursprung.
Vad säger nu multikulti kramarna om denna man? Kanske skulle det vara värt att utvisa denna man?

Saxat ur Expressen.

En man hotade en 23-åriga kvinna med kniv i Karlaparken i Örebro.Hon föll och svimmade av. Då våldtog mannen henne.Med hjälp av en fantombild hoppas polisen kunna gripa mannen som i söndags kväll våldtog en 23-årig kvinna i Karlaparken i Örebro.

Hans Lindströms icke existerande invandrare.

Mina tankar går ut till offret.


Mauricio Rojas kanske skulle tala om detta för Hans Lindström?

28 september, 2006

Rubriken I som möter mig på Expressens fjärde sida idag den 28/9-06.

Sd är inte högerextremister och inte invandringsfientliga.
Det är kränkande att beskriva sverigedemokraternas väljare som obotliga rasister.

Detta skriver Mauricio Rojas i dagens Expressen. Jag tycker att det säger mer än Hans Lindströms alla artiklar sammanlagt.

Jag tar mig friheten att saxa ur denna artikel.

”Många verkar vara djupt förvånade över Sverigedemokraternas (Sd) framgångar, som om det plötsligt hände något helt oväntat som inte kunde inträffa i Sverige. Det tyder på mycket dålig insikt i de stämningar som länge funnits i det svenska samhället trots att många har varnat för just detta.”

”På ett snarast kränkande sätt har Sd:s väljare beskrivits som mindre värda, halvidioter som inte förstår någonting, obotliga rasister fyllda av hatkänslor. Detta är ett föga rättvist synsätt som bara manar fram en ännu starkare reaktion mot ”etablissemanget”.”

”Sd är i själva verket ett populistiskt vänsternationalistiskt parti med en restaurering av ett etniskt homogent folkhem som bärande vision. Det är inte de fria marknadskrafterna eller den kallhamrade kapitalismen som är deras dröm, utan en gemenskap baserad på likhet och djup samhörighet, en varm och solidarisk familjekänsla av den typ som på sin tid kunde mobiliseras av en Per Albin Hansson och socialdemokratin.”

”Begrepp som nazister eller rasister är också felaktiga vad gäller sd, vilket seriösa forskare som Heléne Lööw har påpekat. ”

”Utan att förneka det mest självklara, att det är i Sverige och utifrån svenska förutsättningar denna mångfald ska byggas. Om en växande andel ”etniska svenskar” ser i mångfalden och invandringen ett förnekande i stället för en positiv utveckling av deras historia och kulturarv då har Sverigedemokraterna framtiden för sig.”

Som jag ser det är detta ett bekräftande av Mauricio Rojas att SD är ett etablerat parti och de andra är tvunga att inse verkligheten.

Mauricio Rojas visar vägen.


Expos stortrupper.

27 september, 2006
Gatstenar genom fönstren, yxor i dörrar och hotbrev.
Sverigedemokrater i Göteborg drabbas av hatattacker i sina hem.

Afa trakasserar sverigedemokrater i Göteborg.
Vi ser dig nazistsvin fick Bent Bengtsson sprejat på sin dörr ett par veckor innan valet
och hoten har fortsatt. Han är mer arg än rädd.
Polisen utreder nu flera brott rubricerade som högmålsbrott.


I dag tänkte jag ta upp Expressen och dess hets mot SD.

27 september, 2006

I princip har Expressen sedan valet hetsat mot SD. De enda de inte har gjort ännu är att uppmana till våld emot dem. Men det är väl bara en tidsfråga.
På sin nätversion av tidningen pratar de om SD hemliga etniska plan.
De pratar om SD start och i princip beskriver SD som ett rent extremist parti.

Jag tänkte ta upp några av de punkter som Expressen är chockade över.

1. Sverige ska inom EU stödja förslagen ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter. ( Detta förslag lades fram av bland andra Storbritanniens premiärminister Tony Blair)

2. Intill dess att ett system med ”Safe haven” blivit konsekvent genomfört bör Sverige säga upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Detta skulle innebära en återgång till Genèvekonventionens ursprungliga åtagande, nämligen att ta emot flyktingar från övriga Europa. ( Detta skulle minska riskerna för ”ekonomiska flyktingar” samt islamister)

3. Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet – eljest ingen handläggning och prövning. ( Skulle minska riskerna med folk som går under jorden, samt ”tappar” sina paper.)

4. Fullgod presentation av identitet – eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.

5. Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd.
( Ger resten av EU chansen att kontrollera om de redan har sökt asyl i annat land.)

6. Obligatoriska tester gällande hiv samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.

7. Asylsökande som begår brott – även av mindre grov art – ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan. ( Expressen tycker att vi svenskar skall utså brott och inte gnälla om det utförs av asylsökand.)

8. Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).

9. Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.

10. Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas.

.11. Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.

12. ”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap. ( I syfte att skydda mindre åriga flickor fyller detta ett stort syfte. Men Expressen anser att småflickor inte skall skyddas.)

13. Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.

14. Ingen valfri bosättning för asylsökanden.

15. Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.

16. Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.

17. Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.

18. Upphävande av medborgarskap och uppehållstillstånd vid grov brottslighet (Respekterar man inte vårat land och lagar skall man heller inte verka där i.)

19. Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.

20. Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.( Säger sig själv att det då har varit en lögn i ansökan.)

21. Repatriering av utlänningar som underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut islamska påbud och traditioner (Är du inte bered att helhjärtat stödja Sverige, vad gör du här?).

22. Effektivare utlänningskontroll inne i landet.

23. Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.

24. Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.

25. Förbud mot burka/nikab på allmän plats.

26. Inga fler moskéer på svensk mark.

27. Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.

28. Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.

29. Förbud att sända barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.

30. Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare (Återföra föräldrar ansvaret).

31. Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.

32. Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.

33. Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd ”diskriminering av invandrare”.

Nu vad i dessa punkter är fel? Enligt Expressen alla. Men var bor dessa journalister och redaktörer? I innerstaden i Stockholm. Det är samma människor som odlar myten om multikulti men flyttar så långt i från den som möjligt. Det är samma männiksor som hånar de svenska ungdomar som blir misshandlade och rånade. Kultur och media eliten i detta land är pinsamma utöver det normala efter valet. Hoppas att de vaknar en dag med insikt om vilket förakt och hat mot folket de har spridit.

Expressen har inspirerat dessa Hat-attacker mot SD.

Sådan är den Svenska demokratin. Säg sanningen till folket och bli överfallen och hånad i media.


Hej allihop.

25 september, 2006

Mitt namn är Grim.

Jag har tidigare haft bloggen forntid-framtid, land ska med lag byggas.

Jag har fått en inbjudan av Varjager att skriva här på hans blogg.
Självklart kommer jag att göra det.
Väl mött Sverigevänner.


25/9-06 Måndagen är här.

25 september, 2006

Skrev inget i bloggen under söndagen. Läste nät upplagerna som vanligt.
Men någonstans tröttnar man. En sådan ensidig bild media målar upp om SD och svenskarna som har varit så hemska och lagt sina röster på dem. Jag läser om Eva Isaksson Ståhl, chef för familjeenheten på socialtjänsten i Landskrona som anser att Polisen använder fel beskrivning av busarna. Jag läser i Expressen om de hemliga programen som SD har för invandringen. Det enda som är hemligt med det programet är att Expressen inte trodde att det fanns publicerat sedan 1,5 år sedan på SDs hemsida. Jag läser Hans Lindströms hatiska krönika och förundras hur man kan missa verkligheten så brutalt. Jag sitter med förväntan och hoppas att Hans Lindström tar upp den senaste tidens bilbränder och mord och mordförsöken som har begåtts av ”gäng”. Eller att han tar upp den senaste tidens kvinnoöverfall. Men jag tror att jag kommer vänta förgäves. För enligt Hans Lindström och hans kolleger är det baar svenskar som gör sådant.

Lite exempel på vad helgen har givit landet.

Cykelmannen i Västerås.
Tydligare beskrivning av cykelmannen.

Polisen skall inte tala om vilka det är som begår brotten.

20 åringar är pojkar när det är invandrare som hugger ner familjefäder.

Man kan göra listan lång om man vill.

Men måndagen innehåller även en Positiv krönika.

Wolfgang Hansson skriver om Islam och västvärldens feghet.
Samtidgt har Spaniens ledrae höjt rösten till Påvens försvar. EU kommisionären uttrycker sin avsky över EUs ledarskaps fegehet mot islam. Det finns kanske hopp?

Måste alla vara tysta för Islam?