USA:s nykolonialism är det största hotet mot världsfreden – del 1

28 september, 2016

Rebloggar Lars Berns intressanta analyser av den nya världsordningen och hur USA:s intressen påverkar våra politiker, våra media och gemene man vare sig vi vill det eller inte.
Vi behöver motbilder och alternativa uttolkningar av verkligheten för att förstå den.

anthropocene

president_eisenhower_and_john_foster_dulles_in_1956

Jag kommer här i ett antal krönikor att ge min version av den historiska bakgrunden till alla krigen i Mellanöstern under min livstid.

Atlantic Charter

För att säkra en fredlig efterkrigsutveckling lanserade USA:s president Franklin D. Roosevelt den 14 augusti 1941 den s.k. Atlantic Charter. Chatern kom till genom en överläggning med Storbritanniens Winston Churchill. Den beskrev förutsättningen för USA:s stöd till européernas krig mot nazismen och ratificerades senare av övriga av Andra Världskrigets allierade ledare. Min bild är att Roosevelt med chatern ville undvika misstagen som gjordes vid Versaillesfreden efter Första Världskriget och som då Woodrov Wilson förgäves försökte förhindra.

Atlantic Chartern lade upp ideologin för den anglo-amerikanska säkerhetspolitiken efter kriget. Chartern hade de åtta huvudpunkterna:

  1. Inga territoriella erövringar skulle eftersträvas
  2. Territoriella justeringar måste ske i samklang med önskemålen hos berörda folk
  3. Alla folks rätt till självbestämmande
  4. Minskade handelshinder
  5. Globalt ekonomiskt samarbete och ökad social välfärd
  6. Arbete för…

View original post 553 fler ord


USA:s nykolonialism är det största hotet mot världsfreden – del 2

28 september, 2016

anthropocene

800px-arc194238-jfk-robert-edward

Amerikansk utrikespolitik efter kriget har i väldigt stor utsträckning formats av ett slutet sällskap inom det amerikanska etablissemanget som bildades år 1922 under namnet Council on Foreign Relations (CFR). Sällskapet som styrs av starka intressen från industri och finansvärld är ett instrument för att möta isolationistiska strömningar inom amerikansk politik som hotar de rika oligarkernas globala imperiebyggnad.

Målet var en utåtriktad utrikes- och säkerhetspolitik som understödde amerikanska företags och bankers verksamheter runt om i världen. Riktig fart fick verksamheten mot slutet av 30-talet när finansfamiljer som Rockefeller, Ford och Carnegie sköt till stora belopp till verksamheten. Sällskapet blev USA:s viktigaste lobbygrupp och fick ett avgörande inflytande över landets utrikespolitik som kvarstår än i idag. CFR är mer än någon annan organisation kärnan i det amerikanska maktetablissemanget.

Med början 1939 erhöll rådet en allt större tyngd inom regeringen och utrikesdepartementet, när man startade sina strikt konfidentiella War and Peace Studies

View original post 965 fler ord


Hur man slipper svara på frågor har blivit en ädel PK-sport

28 september, 2016

När Granskning Sverige ringer upp makthavare kan vi få höra de mest fantastiska undanflykter när de blir trängda av någon som vågar ifrågasätta deras doktriner.
Vana som de är att oemotsagda få spotta i medvind.
Frågan är om inte den här avslutningen tar priset.

/Elfyma+


Åter igen får vi inget läsa i Svensk media. Tror ni det är någon skillnad i vårat land? Kod291

27 september, 2016

”Vulnerable girls as young as 12 were plied with drugs and alcohol before they were ‘abused, raped and trafficked for sex’ by violent Somali gang, court hears

  • Alleged victims suffered ‘degrading, violent and horrible’ sexual abuse
  • Men – mostly older teenagers – saw girls as ‘cheap and easy’, court hears
  • Some of the seven were ‘pestered again and again’ for sex by the men
  • Defendants deny all 46 charges against them at Bristol Crown Court ”

Detta lär inte dragas upp i PK-media.

Men våran media i Sverige undanhåller inget. Utan sanningen lyser igenom som exempel DN.SVT etc etc etc

Varjager


Metros terrorism

27 september, 2016
http://www.metro.se/kolumner/tanvir-mansur-det-ar-dags-att-terrorstampla-nazisterna/EVHpiw!VGPCZQVmMiCbM/
Tanvir Mansur, Metro
Tanvir Mansur 2
“Den inhemska terrorismen från dessa nationalister är alldeles för farlig för att bortse från. De sprider antisemitism, islamofobi och rasism. De vill störta demokratin. Misshandel, dödshot, bränder. De behöver stoppas”.
………………
Tanvir Mansur bottenskrapar decennier av upplagor i PK-media för att få ihop argument till sin definition av de patriotiska nationalisternas kamp som “terrorism”. Hans rabiata text lider som vanligt total avsaknad av fakta och objektivitet.
Den enda rad som nuddar verkligheten är hans påstående om Nordiska Motståndsrörelsens (NMR)onödiga våldsbrott”. Vilket rymmer en delvis sanning, men då i ett avseende som Tanvir Mansur näppeligen avser; För visst kunde de våldshandlingar som NMR tvingats till för att freda sig – och andra utsatta svenskar – undvikits om föremålen för deras försvarskamp inte tillåtits ägna sig åt överfall och attacker, utan tagits omhand av Polisen respektive utvisats från vårt land.
Trots alla ansträngningar från PK-mediernas sida att undanhålla fakta gör den groteska verklighet som rullar på att svenska folket ändå i allt större omfattning upplever och inser den annalkande katastrofen för  Sverige. Rimligtvis ligger inte det val långt fram då partier som vill återställa ordningen erhåller den majoritet som krävs för ytterst radikala och nödvändiga åtgärder.
En detalj i sammanhanget är att personer som Tanvir Mansur i den stunden rimligtvis ligger väldigt långt framme vad gäller möjligheten att få skyndsam hjälp med att lämna det Sverige som vimlar av – svenska (!) – terrorister…

Arbetsförmedlingens A-barn…

26 september, 2016
“Myndigheten genomdriver en politik vars målsättning är att genom att skapa en gräddfil för nyanlända främlingar frysa ute etniska svenskar och andra från arbetsmarknaden i Sverige”.
“Målgruppen är i första hand utrikes födda som läst SFI nivå D, alternativt nivå C med goda kunskaper (bedömningsförmåga)…”.
andreas-johansson-kolleger-af
Andreas Johansson med kollegor på Arbetsförmedlingen
………………..
Kenneth Sandberg

EXPO och Polisen i samarbete

26 september, 2016
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23590753.ab
Polisen: Firmor attackerar unga flyktingar i Stockholm
Killarna berättar att de flyr därifrån. De är livrädda och på sin vakt hela tiden, säger polisen Christian Frödén.
De samordnade attackerna mot ensamkommande unga beskrivs av den antirasistiska stiftelsen Expo, som analyserar information om intoleranta grupper, som en ny typ av våld.
Det här är en del av den kultur av medborgargarden som vi ser växa i Europa. Där framförallt män har en uppfattning om att de behöver skydda majoritetsbefolkningen mot flyktingar, säger Poohl.
Polisen uppmanar de ensamkommande att ringa 112 när de råkar ut för de våldsamma grupperna, men enligt polisen är det svårt att förmå dem att kontakta myndigheter när de helst undviker sådan kontakt.
Ungdomarna beskrivs ofta som en grupp som begår brott. Det är klart att den problematiken finns, med det finns också anledning att nyansera bilden av den här gruppens utsatthet, säger Frödén
……………
Polisens främsta uppgift är att skydda svenska folket mot brottslingar av olika slag. Ett uppdrag som på grund av den stora invasionen av – icke minst illegala – utlänningar kapitalt misslyckats med under senare år. I detta läge prioriterar polismannen Christian Frödén att offentligt utveckla sin advokatyr för en stor grupp marockanska “ensamkommande ungdomar” (!) som rånar och terroriserar försvarslösa svenskar och gör storstaden otrygg för unga flickor och kvinnor i största allmänhet.
Därtill tar Christian Frödén hjälp av den ökända vänsterextrema och våldsbejakande organisationen EXPO i sin “analys” av den absurda situationen i Stockholm. Istället för att rikta en appell mot styrande politiker att skyndsamt återbörda marockanerna till sitt hemland, rekommenderar han “de skrämda ungdomarna” att ringa 112 för assistans..!
Spontant ger hans agerande intryck av att handla om ett totalt felaktigt yrkesval. Flera alternativ framstår som långt mer logiska än hans självpåtagna “fosterpappa-roll” för tredje världens äventyrare; Främst ett jobb som talesman för EXPO, alternativt “Ingen människa är illegal” eller någon annan närbesläktad rörelse. En karriär inom Miljöpartiet och/eller Vänsterpartiet torde knappast vara utesluten för denne PR-man för ett “mångkulturellt samhälle” med “alla människors lika värde”.
Skulle det trots allt handla om hyckleri, d v s enbart en “godhetsfasad” av härskande PK-snitt, så finns ju också alternativet att slå mynt av “godheten” genom att t ex starta ett HVB-hem för just stackars “ensamkommande barn/ungdomar”. Vilket med stor sannolikhet skulle vara åtskilligt lukrativare än den magra lönen som polis…
Summa summarum; Ska Sverige ha den minsta chans att återfå det samhällslugn och den trygghet som Christian Frödéns föräldragenerationer en gång skapade, så måste det till en mycket radikal förändring av politiken – samtidigt som Polisorganisationen rehabiliteras med adekvata krav på de som anställs inom kåren.
Kenneth Sandberg