Moderaten Mohammad får 73200 i månaden för fyra ”flyktingpojkar”

12 november, 2016

Malmö 10-11-2016

http://www.sydsvenskan.se/2016-11-09/malmomoderat-sadlade-om-till-familjehemspappa-mer-radd-om-dem-an-om-mina-egna-barn

 

Till Mohammad Mohammad, f d ingenjör och nu familjehemspappa på heltid

 

Först av allt så vill jag gratulera dig till att ha hittat en ny försörjning som familjehemspappa som säkerligen betalar sig mycket bättre än att jobba som ingenjör.

Tydligen så betalar sig denna nya födkrok så bra att du har råd att renovera ditt hus samt att utföra en tillbyggnad samt ett nytt badrum.

 

I artikeln så påstår du att ersättningen på 73 200 kr i månade i princip går jämt upp om du räknar in förlorad lön och omkostnader.

Ursäkta mig Mohammad Mohammad, men jag tror inte att du är så korkad att du ger dig in på detta om det hela enbart skulle gå jämt ihop. Du gör dig troligtvis en avsevärd vinst som alla andra som ger sig in denna eskalerande bransch som familjehem numera har blivit.

Ingen, inte ens du gör detta enbart av humana skäl utan det är helt enkelt enbart av ekonomiska skäl.

 

I artikeln så säger du att du och din fru kom överens att göra detta för att bidra. Bidra med vad?

Det enda du och din fru bidrar med är kostnader för svenska skattebetalare samt att ni  berikar er själva.

 

Du vill tydligen att man skall betrakta de här ”barnen” som en rikedom för Sverige. För det första så tycker jag inte att en enda av dom ser ut som barn utan om vuxna unga män.

Och naturligtvis så uppger alla att dom är under 18 år och det vet du själv varför dom påstår att dom är det. Har du sett någon ID- handling hos någon av dom som kan styrka den uppgivna åldern? En av dom ,Soltan,  som inte är med på bild uppger att han är 12 och det hade varit intressant att se den lille gossen på en av bilderna också.

Jag betraktar inte dessa ”barn” som en rikedom för Sverige utan helt enkelt en oerhörd kostnad för alla oss andra som inte likt du startar upp ett familjehem.

 

F ö så borde den rätta benämningen på dessa ensamkommande barn ändras till ensamkommande vuxna bedragare eftersom majoriteten av dom ljuger om sin ålder. Och inte bara om sin ålder utan även sin härkomst. Många av dom har t ex sitt hem i Iran och inte Afghanistan och en del av dom har aldrig  ens bott i Afghanistan utan  det är en bluff som presenteras för att öka deras chanser att få asyl i Sverige.

Personligen så kallar jag dessa ”barn” för gökungar eftersom deras föräldrar likt göken låter andra föda upp sina ungar genom att göken lägger sina ägg i främmande fåglars bo och den främmande fågeln står för uppväxten tills gökungen kan klara sig själv.

Jag kan inte fatta vad vi har för skyldighet att bekosta dessa gökungars uppväxt, utbildning, sjukvård, tandvård, boende mm? Jag personligen har bara ansvar för mina egna barn och jag är inte ett dugg intresserad av att ta hand om andras barn som skickas hit från andra sidan jordklotet. Särskilt inte när det inte är frågan om barn utan om vuxna bedragare och att detta förfarande naturligtvis i ett senare skede enbart syftar till att få hit den övriga familjen och släkten som anhörighetsinvandrare.

 

Jag har roat mig med att googla på företaget Aweibo som du tydligen samarbetar med.

Tydligen så är den ansvarige och grundaren av detta företag en f d polis vid namn Nasim Aweidah och han kallar sig för placeringsansvarig.

En annan medarbetare heter Amin Aweidah och han kallar sig för socionom och socialkonsulent. Jag tror att han kan vara far till Nasim Awedah eller i varje fall släkt på något sätt.

En kvinnlig medarbetare heter tydligen Seham Aweidah och är samordnare och konsulent. Antagligen också en släkting eller på annat sätt närstående.

Den tredje medarbetaren som också lystrar till ett arabisktliknande namn är Maya El-Obari och hon är administrativ konsulent.

Dock kan man även finna en medarbetare med svensktklingande namn, Inger Svensson – Malmborg och hon utger sig för att vara psykolog.

 

Styrelsen består av Nasim Aweida och någon som heter Darja Amairi Aweida. Den sistnämnda är av namnet att döma också en släkting eller liknande till familjen Aweidah.

 

På företagets hemsida kan man se bilderna och läsa uttalanden av tre personer som tydligen har tagit företagets tjänster i anspråk och öppnat upp familjehem.

Den ena är Muhammad Muhammad själv och dom två övriga heter Sinisa Stamenkovic, pensionär, och Adly Abu – Hajar som utger sig för att var författare och föreläsare.

 

Troligtvis så skulle man kunna finna fler med exotiska namn om man hade grävt lite till som med hjälp av Aweibo har startat upp familjehem och nu tjänar bra med pengar på denna sorten av verksamhet. Dessa familjehemsbolag verkar drivas som precis som assistensbolagen till stor del, nämligen att dom drivs av folk med invandrarbakgrund.

Varför det är så kan ju var och en spekulera i. En av orsakerna är ju givetvis dom generösa ersättningsnivåerna och troligtvis som vanligt inom asylindustrin den minimala kontrollen av hur verksamheterna sköts och kontrollen av dom som får starta upp dylika familjehem.

Vilket f ö Jens Mikkelsen på sydsvenskan redogjorde för i en tidigare artikel för några dagar sedan. En i sanning skrämmande läsning!

 

Till Muhammad Mohammad vill jag bara ännu en gång framföra mina gratulationer till en lyckad och lönsam verksamhet som du har kunnat starta tack vare aningslösa, naiva och totalt ansvarslösa  svenska politiker som på detta sätt låter våra skattepengar ännu en gång förbrukas av andra länders medborgare, denna gång av ca 35 000 vuxna bedragare som utger sig för att var ensamkommande barn.

Muhammad Muhammad, du kommer om du vill säkert snart även kunna förverkliga den swimmingpool som VA Syd undrade om du hade byggt p g a den ökande vattenförbrukningen.

 

M V H

Sandor Herold, Malmö


Minerad mark..?

23 februari, 2016
http://www.dn.se/sthlm/socialarbetaren-hotades-nu-lever-hon-med-skyddad-identitet/

Socialsekreteraren Margareta räknade med chefernas stöd. Men när ett brandattentat tvingade henne att sälja villan och gå under jorden kände hon sig helt ensam. Det här är berättelsen om hur en socialförvaltning utsätts för systemhotande brottslighet och en enskild tjänsteman tvingas ta den hårdaste smällen.

Margareta hade varit förberedd på att något skulle kunna hända. Oron hade funnits där ända sedan socialnämnden i Botkyrka i maj 2015 beslutat att tvångsomhänderta en handikappad åttaårig pojke med stöd av deras utredning. Utredningen kring den åttaåriga pojken, som vi kan kalla Yassin, hade inletts med en orosanmälan. Personal på Yassins särskola hade sett tecken på att föräldrarna brast i vård och omsorg, bland annat hade blåmärken konstaterats på Yassins kropp. Margareta hade besökt Yassins hem för så kallad observation och noterat att pojken slog sig själv hårt i ansiktet när han blev tillrättavisad. Detta tolkades som att Yassin var van vid fysisk bestraffning. Rutiner kring matning, medicinering och hygienskötsel saknades och föräldrarna ansågs inte ha tillräcklig insikt i pojkens behov.

Margareta hade tidigare varit med om att omhänderta två av familjens andra barn enligt lagen om vård av unga, LVU. Dessa beslut hade också mött protester från barnens föräldrar. Men den här gången fanns det ytterligare en omständighet som fick Margareta att befara att det kunde bli annorlunda. Om de förlorade vårdnaden om yngste sonen Yassin skulle de också mista sin försörjning. Totalt fick föräldrarna 750 000 kronor per år för att vårda pojken, pengar som betalades ut av Försäkringskassan i så kallad assistansersättning.

Tillsammans anklagas männen och en ung kvinna för att ha spridit skräck genom att anlägga bränder på Margaretas kontor inom socialtjänsten i Botkyrka kommun, tapetsera upp aggressiva anslag och sätta eld på hennes bil. Allt enligt det åtal som nu prövas vid Södertörns tingsrätt. På åhörarläktaren syns en grupp män som kommit för att ge de åtalade sitt stöd. En bit bort sitter några av Margaretas före detta arbetskamrater. Ingen av hennes före detta chefer inom Botkyrka kommun är här. Margareta har inte hört något från dem sedan förra året.

http://www.dn.se/sthlm/cheferna-detta-gick-inte-att-forutse/

Socialförvaltningens ledning i Botkyrka ser ingen anledning till självkritik efter att socialsekreteraren Margareta och hennes kollega Sofia nu sagt upp sig.

– Vi har hela tiden försökt ge dem det stöd som vi har bedömt att de behöver och har efterfrågat, säger socialchefen Marie Lundqvist.

  • När rättegången om de många brandattentaten går mot sitt slut har Marie Lundqvist, som Margaretas högsta chefinte besökt rättssalen en enda gång.
  • Göran Törnblom, verksamhetschef vid socialförvaltningens utredningsenhet, säger att han hade tänkt närvara då Margareta hördes men att han i ett sent skede upptäckte att han var förhindrad då han själv kallats att vittna.
  • Margaretas arbetsledaresektionschef Karin Ask-Campbell, såg för sin del inte något syfte med att stötta Margareta i rätten.
………………………..
Kan sviktandet från Margaretas chefers sida bero på att det var “minerad mark” – eftersom klienterna ifråga var “nysvenskar”.!? Ett förhållande som Margareta inte underordnade sitt tjänstemannaansvar.!?
En annan fråga: Hur många kulturberikare av ovannämnda slag och till vilka kostnader har vi i det här landet? Och hur många ämnar 7-klövern fortsätta att importera.!?
Med dessa pengar – som svenska skattebetalare sliter ihop i sitt anletes svett – skulle det säkert varit obehövligt att dra in den ena halvan av ägget för våra gamla i äldreomsorgen…
Arma Sverige!

Trattmata inte medborgarna

15 juni, 2014

Får man inte en oemotståndlig lust att höja rösten och byta samtalsämne när någon på radion berättar att ett bidrag är ”underutnyttjat”?

Känns det inte lite som när någon nämner godis i barns närvaro, trots att det inte är lördag?


Johan Hakelius om bidragslandet Sverige

Och när inslaget fortsätter med en tjänsteman som meddelar att en informationskampanj är på gång – att alla bidragsberättigade naturligtvis ska informeras om vad de går miste om så att de kan begära det de har rätt till.

Vill man inte stänga av radion då, i ett fåfängt försök att lägga locket på?, skriver Johan Hakelius i Aktiespararnas tidning. (Läs mer).

/Elfyma+


Invandrarföretagare avslöjad som bidragsskojare

17 februari, 2014

Organisationen NEEM i Katrineholm som drivs av den ökända bidragsmatadoren Joyce Kimwaga Lundin har lyckats tillskansa uppåt 15 miljoner kr utan att leverera något annat än nya bidragsansökningar.
Det avslöjar SVT-Östnytt idag.  Nu kräver en av de lurade (Tillväxtverket) 676 000kr tillbaka från NEEM. (Uppdaterat 18/2-14)

”Entreprenör” med bidragsansökningar som enda produkt och affärsidé.

I Östnytts tidigare granskning framkom att Neem fått nära 15 miljoner kronor av olika statliga bidragsgivare under förespegling att skapa hundratals företag. I verkligheten blev resultatet mycket blygsammare än så. Idag kom så Tillväxtverkets besked.(Se TV-inslaget).

Vad SVT missat är att bidragssnyltaren sannolikt även har får bidrag från kommuner, Landsting och regioncentra.

Felet är att kontrollen är minimal och samordningen mellan olika bidragsgivare obefintlig. Det inbjuder till fusk.
Varför inte införa lika hård kontroll på bidragen som på våra kapitalinkomster ?
När du och jag får mer än 100 kr i ränteinkomst så rapporteras det automatiskt till Skatteverket.

Tidigare inlägg på temat:

/Elfyma+


FRAMTIDENS STORINDUSTRI TILL SVERIGE!

27 januari, 2013

Det växer så det knakar i den nya svenska industrin!

Nytt år och nya och ännu fler möjligheter till nyföretagande och ännu fler med entreprenörsanda får här sin garanterade försörjning!

Detta är en industri som vuxit från ingenting till en enorm utveckling på bara några fåtal år!

Och den ger stora pengar på kort tid och är helt riskfri.

STORA PENGAR

Man behöver varken kränga traktorer, knark eller damunderkläder och det krävs heller ingen som helst investering för att komma igång.

Vederbörande erhåller professionell starthjälp, betald av staten, och sen är det bara att kvittera ut sina rättmätiga ersättningar och arvoden i fem och sex siffriga belopp.

Du behöver inte ens kunna prata svenska för att klara uppgiften eftersom tolkar på alla språk erhålles helt gratis!

Snarare är det en stor tillgång om Du inte förstår ett enda ord svenska!

Kanske är detta den mest lukrativa affärsverksamheten i Sveriges historia, också med tanke på den minimala arbetsinsats som krävs och samtidigt är den också unik för Sverige! Finns så vitt jag vet ingen annanstans i hela världen.

Någon utbildning krävs inte, analfabeter och en skrupelfri och skamlös inställning till parasiterande samt en både låg panna och moral klarar med fördel arbetet med glans. Ju lägre IQ desto framgångsrikare kommer Du att bli!

Skattefria pengar!

Och metoden kan användas om och om igen hur många gånger som helst! En modern variant på industriell återvinning!

Som att jobba på ackord, men ändå helt fritt från stress och konkurans, ännu lönsammare och ännu snabbare pengar till ännu fler nyföretagare!

Det är bara att sätta igång, man behöver inte ens tillstånd för denna geniala verksamhet och kanske det bästa av allt -det som faktiskt även tilltalar mig- det är skattefria pengar och allt är lagligt, det är t.o.m. så att den svenska staten stöder och uppmuntrar verksamheten! Olika ger framgång och berömmelse och ju mer olika och udda ju mer framgång och klirr i kassan!

Men, det finns dock en liten hake, det fungerar inte om Du är svensk! Tyvärr!

FATTIGA SVENSKAR

Vi är inte alls lämpade inom denna nyskapande industri! Dom få svenskar som försökt har alla misslyckats till 100%!

Potentiella nyföretagare måste vara utlänningar och ju mer utlänning desto bättre går verksamheten och verksamheten blomstrar!

Stora lönnfeta fyrkantiga och färggranna damer med yviga och många kjolar och volanger, underbyxor och mamelucker hör till dom framgångsrikas skara.

Och är Du svart eller blå, färgblind eller analfabet och dessutom kanske inavlad så hör Du till adeln bland dessa företagsledare och blir rik på nolltid.

Udda människor med underliga och sjuka och märkliga idéer och som ofta ses stå med ändalykten i vädret (utan att för den skull lida av kolik) knaprande på mattfransar ,brukar också dom vara synnerligen goda entreprenörer i denna snabbt växande helsvenska storindustri!

Och här flödar kreativiteten och påhittigheten, ju galnare idéer, desto mera kulor och framgång!

Allt är gångbart och rubbet ger genast maximal utdelning.

En svensk variant på Las Vegas.

Dra i den enarmade och skrupelfria banditen och högsta vinsten kommer singlande och här råder vinst varje gång!

Inte en nitlott så långt ögat når!

LYX

Ett liv i lyx!

Vad är det då som produceras i denna geniala industri?

Ingenting, absolut ingenting och det är det som är det fina, vederbörande dras därför inte heller med några som helst materiella kostnader i sin produktion!

Inga utsläpp och luftföroreningar, och inget tärande på våra naturresurser, inte ens EU:s utsläppsrätter krävs!

Kom till Sverige i dag och i morgon kan Du vara en etablerad industripamp i denna mycket lukrativa näring.

Här gäller också mycket enkla regler, regler som inte ens den mest nitiska fackföreningsrepresentant kan klaga på!

Jobba övertid så mycket Ni vill, även om nu detta inte alls är nödvändigt! Arbetsinsatsen inskränker sig till någon enstaka timma per månad, mer behövs inte! Men vill Du ändå jobba övertid, kanske t.o.m. 2-3 timmar per månad så lägger fackets skyddsombud inga som helst hinder i vägen! Det är nämligen Du själv som skriver reglerna!

Dom mest företagsamma kan leva i lyx och överflöd redan med en arbetsinsats på en enda timma per år och Du bestämmer även själv storleken på fakturorna!

Naturligtvis har Du även tillgång till gratis svenska jurister.

Utslitna höftleder, axlar och onda ryggar existerar inte i denna bransch.

Entreprenörerna behöver inte heller betala hyra för sina bostäder, det fixar staten av ren tacksamhet för att dom bara finns!

Likaså semesterresor för hela släkten till fjärran exotiska länder ingår i paketet och skulle vederbörande råka missa hemresan så skickar regeringen omgående sitt privata plan för att hämta dessa ovärderliga nyskapande VIP företagare!

T.o.m. vår statsminister välkomnar personligen dessa nya entreprenörer och ger dom allt sitt stöd och sin välsignelse!

Kan det bli mycket bättre?

Detta är Sverige framtid!

Och lösningen är mycket enkel, bli kränkt och Din lycka är gjord!

Misslyckade svenskar!

Men som jag sa, många svenskar har försökt men alltid misslyckats.

Att som svensk kvinna bli kallad för hora räcker naturligtvis inte alls för att bli kränkt, inte heller om hon blir våldtagen av 6-7 ludna män samtidigt så är hon ändå inte kvalificerad för kränkning!

80-åriga pensionärer har försökt otaliga gånger i olika sammanhang genom att bli både rånade, nerslagna, sparkade medvetslösa, men tyvärr så är det allt för banalt och futtigt!

Svenska ungdomar som brutalt misshandlats av 10-15 modiga lurviga män och sen även fått halsen avskuren är ändå inte kränkta!

För att bli kränkt behövs betydligt tyngre och mycket allvarligare händelser!

Att en neger kallas för neger är naturligtvis en djup kränkning och ges omedelbart inträde till dom kränktas växande skara!

Tjuvar (av utländsk härkomst) som halkar och stukar foten på Din osandade garageuppfart blir alltid kränkta!

Att slafsa i sig en nogger glass en varm sommardag när Din neger granne tittar på är helt otänkbart. Han blir kränkt och erhåller ersättning medan Du straffas!

Beställ inte heller en kaffe blatte, för då blir han in i helsike kränkt och kalla för Guds skull inte den lille svarte mannen för kvarts Kalle, eftersom det genom hörfel kan uppfattas som något helt annat och han blir per automatik kränkt!

Spargrisar som alla banker tillhandahöll förr i tiden är nu eftertraktade objekt i dom kränktas klubb eftersom grisen ger garanterade kulor i dom kränktas påsar.

Och efter döden ska vi naturligtvis vara väldigt uppmärksamma på att inga kors finns på våra gravar eftersom minst en million i Sverige genast blir kränkta av att glo på ett kors!

angry-muslims

Vänligen

Janne