Nu skärper Regeringen kravet på Migrationsverket.

27 januari, 2013

De måste använda ännu mer orsaker för att dela ut uppehållstillstånd. Det finns snart inget som man inte kan söka asyl för i Sverige. Vart är vi på väg?

Regeringen skärper kraven på Migrationsverket när det gäller bedömningen av personer som uppger sexuell läggning som asylskäl.

Förföljelserna och trakasserierna av hbtq-personer har ökat i flera afrikanska länder. I Ryssland godkände duman nu i helgen i en första omgång ett lagförslag om förbud mot ”homosexuell propaganda”. I Sverige blir sexuell läggning ett allt vanligare asylskäl.”

Maria Ferm kräver att lagen skall ändras så att alla kan stanna på skattebetalarnas bekostnad.

”Enligt den svenska lagstiftningen ska man söka uppehållstillstånd med familjeanknytning utanför Sverige. För Adel Khanzadpor innebär det livsfara att åka till Iran. Han var aktiv i partier som arbetar mot den islamistiska regimen, arbetade för kurders rättigheter och har inte gjort sin militärtjänst. Migrationsverket menar trots detta att Adel kan åka till Iran och gå till svenska ambassaden och söka uppehållstillstånd där.
Att människor ska hamna i denna situation är inte acceptabelt. ”

Det enda dessa saker leder till är upplösningen av Sverige som nation. Den stora frågan är varför hatar våra politiker de etniska Svenskarna?

Varjager