”Nog med krokodiltårar – välj en ny väg för äldreomsorgen”

14 oktober, 2013

Höj ambitionsnivån. Äldre runt om i landet får inte den hjälp de behöver
– helt enkelt för att socialtjänstlagen inte kräver det.
(Uppdaterat 15/10-13)

Nu krävs åtgärder och politisk ansvarstagande för att skapa förtroende för äldreomsorgen, skriver kommunalrådet i Solna Malin ­Appelgren (KD), i DN.

Den kommunala behovsprövningen styrs av Socialtjänstlagen som stipulerar att en människa som har behov av äldreomsorg har rätt till en skälig levnadsnivå”.

Detta kan ställas mot LSS, som är en egen lagstiftning som ger handikappade (under 65år)  rätt till ”goda” levnadsvillkor.

I dagsläget finns inget enda parti som föreslår ambitionshöjningar på äldreomsorgens område, hävdar Malin ­Appelgren.

Förklaringen är att LSS-lagstiftningen skapade en verklig kommunalekonomisk gökunge: mellan 1994–2010 ökade kostnaderna med 138 procent och kostnaderna fortsätter att stiga. Då utgör den grupp som omfattas av LSS ändå ett begränsat antal (16000) människor. (mer om LSS)

Om motsvarande ambitionshöjning genomfördes inom äldreomsorgen skulle kommunalskatten behöva höjas med många kronor.

En sådan utgiftsökning skulle innebära en högst påtaglig resurskonkurrens med andra grupper som också behöver, och förväntar sig offentligt stöd. Och detta även om vi chockhöjde skatterna !

Höj ambitionsnivån i socialtjänst­lagen och acceptera att äldreomsorgen kommer att ta betydligt större andel av BNP i anspråk, och därmed tränger ut andra utgifter.

De politiker som inte bara vill visa empati med enskilda fall som figurerar i medierna utan också arbeta för att få till hållbara förändringar som kan garantera en värdig äldreomsorg måste uttrycka vilja att höja ambitionsnivån i socialtjänstlagen och föreslå hur det ska finansieras.

Allt annat framstår som krokodiltårar, skriver Malin ­Appelgren (KD)
(läs hela inlägget).

Kommentar:
Äntligen en PK-politiker som vågar se verkligheten i vitögat.

Är dock inte övertygad om att KD-politikern är beredd att göra de omprioriteringar som krävs för att finansiera ambitionshöjningen -det vore ju som att svära i den politiskt korrekta kyrkan.

Moderaternas husorgan SvD gillar bara Appelgrens Ryanair-inspirerade förslag ”rätt till privat tilläggsfinansiering för nya ”finansieringsvägar” och innovationer.”

Åldringarna får då betala extra för allt utöver sängplatsen på äldreomsorgen. (Nysvenskar och ”papperslösa” givetvis avgiftsbefriade).

Det blir bara välbeställda åldringar (utöver det avgiftsbefriade frälset) som kommer att ha råd med dagliga blöjbyten, varm mat varje dag, frukostägg och andra ”tilläggstjänster”. De blir skinnade inpå bara kroppen inför sin hädanfärd eftersom avgifterna baseras på inkomst/tillgångar.

En annan debattör Touran Boucher (V) skriver att Stockholms stad avvecklar successivt servicehusen och ersätter dem med trygghetsboenden, ofta med hög hyra. De som inte har råd får klara sig hemma med hemtjänst.

I ett servicehus har man en egen lägenhet med trygghetslarm, i huset finns gemensamma lokaler för aktiviteter och måltider, tillgång till sjuksköterska och husets egen hemtjänst. Servicehuset är behovsprövat.

Ett trygghetsboende är ett boende som förmedlas av bostadsförmedlingen och är till för personer över 75 år.

Det finns inte alls samma service på ett trygghetsboende, det inte är behovsprövat och kostar lika mycket för alla – och idag är de dyra, uppemot 9000 kronor i månaden för en tvåa. (Läs mer).

——————————————–

Min egen konklusion är att såväl ambitionshöjningar inom äldreomsorgen som andra välfärdssatsningar skulle kunna finansieras genom omprioriteringar -om den politiska viljan fanns.

Man behöver bara slakta några av vår tids heliga kor och gökungar.
(läs mer).

Enbart inom migrations-/integrationsindustrin skulle 118 miljarder kunna sparas in , enl. SD:s skuggbudget.

Alternativet är att höja skatterna, vilket många kommuner och landsting tvingas till redan idag.

/Elfyma+

Relateratom hoten mot välfärden


Ekonomer avfärdar SD:s skuggbudget på politiska grunder

1 oktober, 2013

SD vill i sin skuggbudget spara drygt 118 miljarder på asyl- och anhöriginvandringen, och i stället prioritera välfärd, skattesänkningar och ökat reseavdrag vilket gynnar glesbygden.
(Uppdaterat 2okt-13.)

Det handlar inte om att minska flyktinginvandringen med 90% som det hävdas i påannonseringen i (SVT-Aktuellt tid 05:38), då endast 3-5% av invandringen består av verkliga flyktingar, kvotflyktingar, enl. FN:s definition.

Nationalekonomerna Carl B Hamilton (FP) och Stefan Fölster (M?) avfärdar SD:s kostnadsberäkningar och menar att invandringen är lönsam på lång sikt, även om den kanske medför kostnader de första åren i Sverige.

De ekonomiska ”snillena” väljer att bortse från är att det ständigt fylls på med nya bidragsinvandrare som skall försörjas under mycket lång tid, ofta under ett helt liv.

Med Hamiltons/Fölsters logik skulle de invandrartäta områdena i Sverige vara välmående oaser som bidrar till landets välfärd, istället för att erodera den.

Bara några minuter efter Stefan Fölsters rituella ”avrättning” av SD:s skuggbudget i Aktuellt , larmade SVT om att mer än 12% av eleverna och 70% av de nyanlända eleverna som slutade nian i våras inte var behöriga till gymnasiet. (Aktuellt tid10:05).

Det handlade inte om krisande skolor där politikernas och journalisternas egna barn gick i, utan om invandrartäta skolor på behörigt avstånd.

Problemet var, enl. Baylan och Jan Björklund, att barnens föräldrar var lågutbildade och inte kunde stötta sina barn och att svenska föräldrar valde att flytta bort sina barn från invandrartäta skolor i stället för att låta sina barn ställa upp som oavlönade hjälplärare för invandrarbarnen.

Jan Björklund såg ingen annan lösning än att bussa invandrarbarnen och deras lärare till andra skolor med svensktalande barn. Men bara inom samma kommun, inte till skolor där politikerna och journalisterna själva bor.

Hur de högutbildade ekonomerna kan se någon lönsamhet i denna import av analfabeter kan kanske förklaras av deras politiska värderingar.

Forskare på det ansedda Yale-universitetet i USA anser sig nu ha funnit belägg för att ekonomernas politiska värderingar har större betydelse för deras ”analyser” än räkneförmågan (Läs mer).

Forskarnas resultat styrker min uttjatade tes att nationalekonomi är mer politik än vetenskap.

Under valrörelsen 2010 påstod många ”chefsekonomer” att kronan och Sveriges ekonomi skulle rasa om Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen.
Det blev som bekant precis tvärtom (läs mer).

Hamilton, Carl B (FP)
Exempel på kända ekonomer med politiska agendor
Hamilton (FP), Fölster (M?), Skingsley (M), Winsth (M?) och Eklund (S)

Vi närmar oss ett nytt val 2014 då landets ”chefsekonomer” kommer att orera i TV-sofforna och förutspå landets undergång – om svenskarna har modet att rösta på Sveriges enda oppositionsparti.
Ta då deras domedagsprofetior med en stor nypa salt Läs mer).

Relaterat:
Fölsters magsura reaktion på SD:s allra första skuggbudget (Läs mer)

Uppföljning 2okt-13.
Fölsters efterträdare på Svenskt Näringsliv, nationalekonomen Li Jansson, avfärdar SD:s skuggbudget som ”amatörmässigt” med svepande formuleringar kryddat med sedvanliga floskler(Expr.)
Artikeln kan inte kommenteras.


Li Jansson- näringslivets wannabe med korrekt värdegrund

Li Janssons lösning är en ”inkluderande” arbetsmarknad med lägre ingångslöner (lönedumpning), mer instegsjobb och mer jobbcoachning. Dvs mer av regeringens misslyckade skattefinansierade arbetsmarknadspolitik.

Vad (praon?) Li Jansson missat är att satsningen på coacher varit så misslyckad att den läggs ner. Coacherna få nu coacha sig själva (SVT).

Och om SN vill vara god och ”inkluderande” så finns det inga lagar som hindrar SN:s medlemsföretag att anställa invandrare eller ”nyanlända”.

Ser inget behov av frikostiga statsbidrag för att anställa invandrare om de nu är så lönsamma som nationalekonomerna påstår. Men det kanske beror på att jag inte är nationalekonom ?

/Elfyma+


Vi är alla ett ”särintresse” i Reinfeldts ögon

31 januari, 2013

Vår Statsminister Fredrik Reinfeldt anser att landets försvar bara är ett ”särintresse” som ska vägas emot andra intressen.

Reinfeldt har rätt -om det inte längre finns något att försvara i Sverige.

Då handlar det bara om att stötta försvarsindustrin och att försörja den krympande skaran försvarsanställda som numera bara kan försvara en begränsad del av Sverige under en vecka.(Läs mer).

Gissar att Sagerska Palatset och officerstäta Täby då kommer att prioriteras av ren själbevarelsedrift.

Vad är det som ska försvaras ?

Vår kultur ? -som bara är barbari enl. Reinfeldt
Vår välfärd ? -som blivit en global allemansrätt
Våra naturtillgångar ? -som numera skänks bort
Vårt näringsliv ? -som till stor del ägs av utländska intressen
Vår demokrati ? -som blivit en demokratur
Vår yttrandefrihet ? -som ständigt hotas av makthavarna
Vår självbestämmanderätt ? -som överförts till Bryssel

eller så handlar det bara om att vidmakthålla

-nomenklaturans maktprivilegier och förmåner ?
-den profiterande ”godhetsindustrin” ? (ex1, ex2, ex3, ex4)
-rätten att utplåna oss själva ? –genom kolonisation av vårt land

Vi behöver i så fall ett försvar mot den inre fienden, inte den yttre.

***************

Politik handlar om att väga olika intressen mot varandra
– och att prioritera rätt. Det gäller även politikens heliga kor.

//Elfyma+


Den enda ambulansen försvann -”när pengarna tog slut”

1 mars, 2012

När landstinget i Västerbotten ska spara får Åseleborna betala med lite av sin trygghet.
I ett slag blev Åsele den kommun i landet där man får vänta allra längst på ambulans.
De högröstade protesterna räckte inte. (Se Uppdrag Granskning)

Uppdrag granskning, Del 7

Landstinget i Västerbotten behöver spara 150 miljoner kronor och ambulansen i Åsele, som drivs på entreprenad av ett lokalt företag, kostar för mycket med tanke på hur lite den används.

Därför har landstinget nu drivit igenom det hårt kritiserade förslaget att dra in ambulansen och täcka upp delar av behovet med en så kallad akutbil (en liten Folka Golf).
Närmast stationerade ambulans kommer istället att finnas i Dorotea, fem mil bort.

Men det är inte så mycket bättre i Dorotea.
Där stängde Landstinget sjukstugans fyra akutplatser.(Läs mer).
Men Doroteaborna vägrar ge sig- de har ockuperat sjukstugan.

Kommentar
Ännu fler exempel på hur den svenska välfärden rustas ner.
Pengarna är ”slut” trots att vi betalar världens högsta skatter.
Men det finns obegränsat med pengar,  och det ”måste få kosta”, när det handlar om asylturism, ensamkommande unga män, vård av illegala invandrare, bistånd och hummerknivsvänsterns finkultur.


Ett ensamkommande ”barn” får kosta upp till 16000kr/dygn, enl. R&D.
Det är mer än vad det kostar att behålla ambulansen i Åsele.
Det är mer än vad det kostar att behålla akutsängar i Dorotea.

Men det hjälper föga att protestera på by-nivå.
Utkräv istället ansvar av era riksdagsmän !

All politik handlar i slutändan om prioriteringar (YouTube).
Exemplen visar att den enes bröd kan bli den andres död..

//Elfyma+

Relaterat:
Vi har råd att vårda ”papperslösa” men inte våra egna 


Politisk slaskteater viktigare än sjukvård i Skåne

29 december, 2011

Region Skåne och Statens kulturråd ger över en halv miljon kronor i stöd till en pjäs om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson .

Den ”fria” teatergruppen som sätter upp pjäsen, som handlar om valet 2014, vill inte teckna en nidbild av partiledaren men ”kritiserar” Sverigedemokraternas politik.

I pjäsen ”granskas” och ”kritiseras” en fiktiv (påhittad) ”SD-politik” som den verklige Jimmie Åkesson påstås driva, ungefär som när journalister och politiska motståndare ”granskar” sina hjärnspöken istället för att läsa partiprogrammet.

Varför ska skattepengar satsas på politisk teater när vi dagligen utsätts för politisk mediateater i TV-sofforna ?

Om det är rätt att ge pengar till pjäsen diskuterar Hans-Olof Andersson, Sverigedemokrat och Maria Nyman Stjärnskog, Socialdemokrat, båda ledamöter i Region Skånes kulturnämnd idag kl. 08.15 i P1-Morgon.

Hans-Olof Andersson (SD) hävdar att pengarna gör större nytta inom sjukvården som måste skära ner med mer än 400 tjänster.
Sossen Maria Nyman Stjärnskog tycker att partipolitisk slaskteater maskerad till ”konst” är viktigare.

”Varje krona som satsas på smörjan ger minst det dubbla tillbaka” påstår det socialdemokratiska mattesnillet, dock utan att kunna redovisa några fakta eller beräkningar som styrker hennes påstående.

//Elfyma+


Dyrare vård och medicin bekostar ”papperslösas” vård ?

9 september, 2011

Gränsen för frikort i vården och för läkemedel höjs från årsskiftet.
Enligt förslaget, som ingår i regeringens budget, höjs gränsen för frikort i vården från 900 kronor till 1 100 kronor.
Gränsen för frikort på apoteket höjs från 1 800 till 2 200 kronor. 

– De här medlen ska gå oavkortat till att stärka vården. Det handlar om 1 miljard kronor som går till landstingen.

I framtiden vill Göran Hägglund att högkostnadsskyddet räknas upp successivt.
Hur det ska gå till utreds av Bo Könberg, landshövding i Södermanlands län och sjukvårdsminister i början av 1990-talet.(SN).

Som av en händelse har Landstinget i Bo Könbergs län (Sörmland) samtidigt beslutat ge gratis sjukvård till illegala invandrare (eufemism: papperslösa), trots att landstinget knappt har pengar till kärnverksamheten.

//Elfyma+


Sänkt restaurangmoms -ännu en felprioritering av alliansen.

8 september, 2011

I Sverige vill regeringen halvera restaurangmomsen från 25 till 12 procent 2012, istället för att sänka skatten på pensioner.
Man räknar med att det ska gå till lägre konsumentpriser, vilket ska få folk att äta mer, och att antalet jobb inom restaurangbranschen på så sätt ska öka.
Regeringen tror att momssänkningen skapar 6.000 nya jobb.

Sänkt restaurangmoms misslyckades i Finland

Sänkt restaurangmoms leder inte till lägre konsumentpriser, utan till större vinster för företagen, visar en ny utvärdering från Finland.
I utvärderingen konstaterar man att bara en tredjedel av alla restauranger i Finland sänkte konsumentpriserna efter att restaurangmomsen sänktes från 22 till 13 procent den 1 juli förra året, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Man har ännu inte räknat ut hur många nya jobb som skapades av momssänkningen förra året.

Men en sänkning av momsen för frisörtjänster 2007 visar att effekterna av den var knappt mätbara.
Man diskuterar nu att höja frisörmomsen igen.(DN)

Kommentar:
Problemet är att vi äter och dricker för mycket, inte för lite.
Restaurangerna skulle få fler gäster om de kastade ut de stöddiga entrevärdarna i stället för gästerna.
Noterar (med tillfredsställelse) att åtminstone ett parti Riksdagen prioriterar rätt.

//Elfyma+


Att gå över Nyköpingsån efter vatten

16 augusti, 2011

Sverige är ett rikt land hävdar de ”godhjärtade” när de argumenterar för mer bistånd till u-länder.

För att få oss och politikerna att öppna biståndskranarna visas ofta tårdrypande bilder på vattenköer i något u-land som lider brist på rent dricksvatten.

Men nu behöver man inte åka till Afrika eller Asien för att få hjärtknipande bilder.

Man kan i stället åka till Nyköping, Oxelösund eller någon annan kommun i Sverige för att fotografera vattenköer. (fler exempel).

Maria Stenfeldt och Heidi Grimbäck sliter med tomdunkar och flaskor och Petra Magnusson siktar in sig medan skorna blir allt blötare.
En allt vanligare syn i våra kommuner

Det handlar inte om olyckshändelser eller naturkatastrofer, utan om sönderrostade VA-nät som borde ha bytts ut för länge sedan.
Inte ens de utplacerade friskvattentankarna innehåller drickbart vatten.

Bristen på pengar och felaktiga prioriteringar har resulterat i att kommunernas VA-nät inte är bättre än i många av de u-länder som vi skickar biståndspengar till (ca 32 000 miljoner kr år 2008)

Skillnaden mot Afrika är att vi inte bär vattendunkarna på huvudet när vi hämtar vårt dricksvatten.

Biståndsmiljarderna skulle göra större nytta i Sverige, för nödvändig upprustning av Vatten- och Avloppsnäten, istället för att göda korruptionen utomlands.

Rubriken travesterar ett gammalt ordspråk.
Nyköpingsån delar staden i två delar.

//Elfyma+

Relaterat:
Parasiter även i dricksvattnet