Arabiskan går om finskan i Sverige

5 april, 2016

Många nyanlända och ökad medelålder bland Sveriges finskspråkiga gör att arabiskan går om finskan som landets näst största språk.

Den bedömningen gör språkvetare som har granskat hur många som talar olika modersmål.

– Med tanke på det stora inflödet av flyktingar ifjol, så är det väl ungefär nu som arabiska går om finska som landets näst största språk, säger språkvetaren Mikael Parkvall.

I de flesta länder finns nämligen någon form av officiell språkstatistik, men inte i Sverige. Det är olyckligt, tycker Mikael Parkvall.

– Oavsett vilka regeringar vi har haft har de mer eller mindre satt en ära i att inte har någon koll på vad det finns för språk i Sverige, säger Mikael Parkvall.

Att det här är ett känsligt ämne har Mikael Parkvall fått känna på sedan han publicerade sitt arbete. De flesta reaktionerna har varit negativa.

– Jag har aldrig blivit så idiotförklarad i hela mitt liv. (SR).

Relaterat: Arabiskan får status som miniritetsspråk ?

/Elfyma+


Tala arabiska, annars får Du inget arbete!

25 juni, 2013

Ja, så långt har det alltså gått i dagens mångkulturella helvete=Sverige!

Talar man inte arabiska så blir det inget arbete!

Poliser  lär sig arabiska!

Lärare  måste lära sig arabiska!

Personal på migrationsverket talar  arabiska!

Va fan är folk blinda??   Ser dom inte att detta slutar bara på ett sätt om vi inte protesterar och det måste göras nu!  DETTA VANSINNE SKA VI ALDRIG ACCEPTERA!!

http://lt.se/asikter/debatt/1.1905055-maste-jag-lara-mig-arabiska-

Med vänliga hälsningar,

Janne


Dagens tidning på arabiska!

25 januari, 2013

Sveriges första tidning på arabiska har nu sett dagens ljus!

Man ryser av obehag över denna vidriga nyhet,  att det verkligen har gått så långt med Sverige.

Och ju längre vi väntar desto svårare blir det att återbörda dessa människor till deras egna länder!

Man ska stämma i bäcken och inte i ån   -och en del verkar inte vilja stämma över huvud taget!

Det svenska folket applåderar sin egen undergång!

http://www.e-pages.dk/malmov/84/

Vänligen

Janne


Islamiseringen av Malmö fortsätter

31 januari, 2009

Saxat från bloggen Muslimska friskolan, läs gärna hela inlägget:

Malmös gymnasieelever kan välja arabiska

2009-01-30 13:03

Arabiska införs som modernt språk på gymnasiet i Malmö från och höstterminen i år.

Beslutet fattades av Utbildningsnämnden på fredagen.

Arabiska görs därmed tillgängligt som språkval för alla elever i likhet med exempelvis spanska, franska och kinesiska.


Placeringen blir på Malmö Latinskola.

Det är oerhört glädjande att vi nu kan bredda elevernas språkval med ännu ett stort och viktigt språk, säger utbildningsnämndens ordförande, kommunalrådet Agneta Eriksson (s).

Kontaktperson

Agneta Eriksson 0705 33 75 69″

Bilden av det nya Sverige

28 januari, 2009

”Respondenter inom skola, socialtjänst och polis återgav exempel på ungdomar som trots sin födsel och/eller uppväxt i Rosengård aldrig har lämnat sitt bostadsområde och heller aldrig sett Malmös innerstad – 20 minuter därifrån.

Bland annat förekommer grupper av ultraradikala islamistiska medlemmar med hemvist i någon av de källarmoskéer (till skillnad från den officiella muslimska församlingen) som finns i området.

Dessa predikar isolering och agerar åsiktskontrollanter samt upprätthåller en stark hotkultur, där främst kvinnor trakasseras psykiskt och fysiskt.

Nyinflyttade familjer får besök hemma av företrädare för radikala grupper som talar om för dem vilka regler som gäller i Rosengård.

Förhållningsreglerna innebär bland annat att kvinnor som aldrig tidigare burit slöja nu tvingas till det, att flickor och pojkar inte får leka tillsammans och att patriarkala maktstrukturer cementeras.

Vissa av dessa friskolor ger en annan undervisning på arabiska än den som sker på svenska när det gäller värdegrund och demokrati. Därför är det svårt för kommunen att utöva sin tillsyn.

Tvångsgiften av flickor i högstadiet på sommaren mellan klasserna 8 och 9 är ett annat fenomen som kommer fram i vår studie.

Likaså är det problematiskt att många kulturföreningar inte är vad de uppger sig vara. I vissa fall bedriver de i själva verket religiös verksamhet med en radikal hållning. De motsätter sig aktivt all form av integrering i samhället, vilket de även uppmanar sina medlemmar att göra.

Man motsätter sig även demokratiska styrelseformer samtidigt som förtryck av kvinnor/flickor förekommer.”

Saxade bitar från SvD Opinion: Kommuner måste hejda extremism

MAGNUS RANSTORP, forskningschef, FHS/CATS

JOSEFINE DOS SANTOS, forskningsassistent, FHS/CATS

*

Cats betyder Centrum för Assymetriska Hot- och Terrorismstudier och finns på Försvarshögskolan

Om CATS

”Detta centrum är inriktat på studier kring de asymmetriska hoten i informationsåldern.

CATS har i sin utvecklingsprocess fastnat för att det är tre forsknings- och kunskapsområden med vetenskapliga företrädare som har inbördes synergier och som därför bör finnas under det ”asymmetriska paraplyet”:

  • Terrorism Studies (Dr. Magnus Ranstorp)
  • Information Operations Studies (Dr. Dan Kuehl, NDU)
  • Intelligence Studies med Dr. Greg Treverton, RAND, som gästprofessor och Dr. Wilhelm Agrell, Lunds universitet – Sveriges förste professor i underrättelseanalys – som gästprofessor och kvalitativt forskningsstöd. ”

*

Bakgrund till rapporten:

”Dessa frågor måste ställas mot bakgrund av rapporten ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö”, med inriktning på situationen i Rosengård, som idag överlämnas till demokratiminister Nyamko Sabuni.

Regeringen uppdrog på senhösten 2007 åt Försvarshögskolan (FHS) och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) att genomföra en kunskapsöversikt av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering.” SvD

Läs också Muslimska friskolans inlägg:

Rosengård hotar demokratin,

Sabuni: Malmös muslimska friskolor demokratiskt olämpliga, där givetvis en vänsterpartist tar dessa skolor i försvar!

och

Islamic Center erkänner islamism hos eleverna,

samt Systemfel: Första muslimska kalifatet

Tack till dessa bloggar för intressant läsning som jag gärna tipsar om! Ni är suveräna!


Eskilstuna får skyltar på arabiska

15 november, 2008

”Men inte ett ord på arabiska, Eskilstunas näst största språk. Folket berättade i går att stadsbyggnadsförvaltningen placerat ut informationsskyltar med text både på svenska och arabiska.
Förvaltningen vill ha åsikter om vart man ska flytta en av kommunens busshållplatser och ställer frågan på de två största språken i kommunen. Det fick många att engagera sig, kommentera och tycka till om uppgifterna. De flesta tyckte att det räcker med information på svenska på kommunala skyltar i Eskilstuna.”

Om man läser nedanstående kommentatör från tidningen Folket så inser man att det inte är skyltar på arabiska som behövs i E-tuna, det är rejäl språkundervisning i svenska som ska komma före skyltar på allehanda språk!

”Tre ord på arabiska
Tre ord på arabiska gör så Stora problem . Det också ett språk som Svenska och många kan det Språket idag. Om det skulle vara ett annat språk ingen skulle skriva något mot. För att ni tycker om alla andra språket men inte arabiska. Varför kan man fråga????? Varför ni ta mot de om ni tycker inte om de???????

Maria Svensson”

Läs också på bloggen I Mitt Sverige: Det nya Sverige: Arabiska är Eskilstunas näst största språk.


Språkproblem i Rosengård

17 juni, 2008

Språkproblem i Rosengård löses med mer arabiska, år efter år.

Radio Malmöhus rapporterar om muslimska skolor som inte lär ut svenska, utan arabiska och albanska först och främst och svenska i andra hand upp till femte klass.

Radio Malmöhus

För att sedan klara framtida problem i Rosengård försöker man locka barnen att bli byggnadsarbetare. Man börjar tidigt, redan i småskolan;
Från Skånska Dagbladet;
”32 procent av alla i Malmö är invandrare och vi på NCC har bara 1 procent utomnordiska anställda, säger Lars Tengvall.”

Vi gör detta för att vi hoppas att det kan väcka ett tidigt intresse för byggbranschen och bygg- och teknikyrken, och på längre sikt kanske det kan bidra till framtida rekryteringar. Vi har en stor brist på folk i vår bransch och vi måste testa alla vägar att bredda rekryteringsunderlaget, säger Sture Östlund, regionchef på NCC Construction Sverige AB.

NCC pressrelease

Mer hos Muslimska friskolan