EU-kommisionen kritiserar Sveriges politik

31 maj, 2012

EU-kommissionen blir alltmer nervös över de svenska hushållens skuldsättning.
I en rapport rekommenderar den att Sverige höjer amorteringskraven.

Sverige har bara delvis uppnått de ekonomiska rekommendationer landet fick 2011 från EU. Det gäller budgetkonsolidering, att förebygga risker med hushållens skuldsättning och stigande bostadspriser, samt förbättra arbetsmarknaden för unga och sårbara grupper.

”Hushållens höga skuldsättning innebär förhöjd risk för den makroekonomiska stabiliteten genom att göra hushållens balansräkningar känsligare för negativa chocker, som prisfall på hus, en utdragen period av låg tillväxt eller en realräntechock”, skriver kommissionen.

Kommissionen rekommenderar också att Sverige höjer amorteringskraven och stödjer användningen av fast ränta på bolån.

Men kommissionen varnar också för att Sveriges konkurrensposition hotas på lång sikt av fallande investeringar i forskning och utveckling och otillräcklig kommersialisering av innovationer.

”Sverige verkar släpa efter när det gäller att skapa snabbväxande innovativa företag. Patentaktiviteten hos unga företag i Sverige (under 5 år) är klart lägre än unga företag i USA eller andra nordiska länder”, skriver kommissionen. (läs mer i DI).

Kommentar:
Ja, det är numera en etablerad sanning att hushållens skuldsättning är alarmerande stor i Sverige.
Låga räntor, generösa ränteavdrag och bostadsbristen har drivit upp skuldsättningen.
Läget förvärras av att allt fler hyresrätter reserveras för bidragsinvandrare, eller omvandlas till bostadsrätter om läget är tillräckligt attraktivt.

Att patentaktiviteten hos unga företag är lägre än i andra jämförbara länder är en logisk följd av politiska beslut.

Satsningar på verklighetsfrånvända hobbyutbildningar och  ”genusvetenskaper” stimulerar knappast till innovationer och entreprenörskap.

Skattesubventionerade tjänster (RUT och ROT), och lägre moms för restauranger och pizzerior stimulerar inte heller till de innovationer vi så väl behöver för att överleva som exportnation.

Sanningen är att ska man tjäna mycket pengar i Sverige -till minsta möjliga risk- ska man  undvika allt vad innovationer heter.

Det är ingen tillfällighet att de snabbväxande ”gazellföretagen” finns idag inom den skattefinansierade ”godhetsindustrin”.

Här ingår assistansföretag, invandringsindustrin, biståndsindustrin, ungdomsmottagningar etc.
Möjligheterna att lura till sig extra pengar är stora. För vem vågar ifrågasätta ”de godas” saltade fakturor ?

Jan Emanuel Johansson är inte ensam om att ha gjort en riktig klassresa inom ”godhetsindustrin”.
Här har vi en annan klassresenär.

Varför riskera hus och familj på innovationer när man i stället kan skära guld med täljkniv inom ”godhetsbranschen” ?

//Elfyma+


Köpläge i Lundin Petroleum när Folksam säljer ?

31 maj, 2012

Folksam dumpar alla sina aktier i Lundin Petroleum. Försäkringsjätten tänker sälja aktierna på grund av att familjen Lundin vägrar starta en utredning om den tidigare verksamheten i Sudan.

Folksam tog beslutet att sälja hela sitt innehav på cirka 3,8 miljoner aktier i fredags och på onsdagsmorgonen började allt tätare rykten cirkulera i finanskretsar om att en försäljning var på gång.

Folksam ska slutföra försäljningen, som motsvarar 1,2 procent av aktierna, inom de närmaste sex månaderna.

Med Lundin Petroleums nuvarande aktiekurs är affären värd närmare en halv miljard kronor. (DI).

Fackförbundet Handels säljer också sina aktier värda 3miljoner kr, efter Folksams beslut.

Kommentar:
Lundin Petroleum har blivit de politiskt korrekta hycklarnas främsta hatobjekt.
Det är bra att Folksam säljer sina Lundinaktier. Då kan vi som tror på bolaget köpa aktierna lite billigare.

Folksam är inget moraliskt föredöme, om nu någon tror det.
De har som huvudägare i Swedbank kritiserats hårt av både Finansministern och Finansinspektionen.

Och när Folksam med hög svansföring kritiserar höga ersättningar (löner,bonusar) till giriga företagsledningar så förtiger de att Folksams Vd Anders Sundström ingår i gírigbukarnas skara.

Bröderna Lundin framstår som hederligare och ärligare än Folksams hycklande företrädare.

//Elfyma+


Statsbidrag räcker inte för anhöriginvandring

30 maj, 2012

Det finns en stor oro i kommunerna över att statsbidragen inte räcker när anhöriginvandringen från Somalia väntas öka kraftigt.
Det visar en undersökning som SR International har gjort. (P4-Sörmland).

Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Flen och Vingåker tillhör den grupp på 30 kommuner som har störst andel invånare födda i Somalia.

I en undersökning som SR International har gjort svarar alla fem sörmländska kommuner att de är bekymrade över ekonomin och statsbidragen.

Nio av tio kommuner i SR Internationals undersökning svarar nej på frågan om statsbidragen kommer att räcka för att täcka kostnaderna.

I Sörmland är alla fem kommunerna oroliga över ekonomin. Statsbidragen räcker säkert inte svarar fyra. Troligen inte svarar den femte, Vingåker.

Det är en dom i Migrationsöverdomstolen som gör det möjliget för många somalier i Sverige att återförenas med sina anhöriga.

Nu ska ett DNA-test kunna godkännas för att styrka släktskap.
Tidigare fanns stränga krav på ID-handlingar. Något som inte varit lätt att få tag på i  i det krigshärjade Somalia.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos väntas 20 000 somaliska anhöriginvandrare komma till Sverige i år och nästa år.

Sammanlagt räknar de sörmländska kommunerna med att det kan komma knappt 650 somaliska anhöriga under perioden.
Flest runt, 400 till Eskilstuna och 130 Nyköping.

Flen och Vingåker räknar båda med mellan 50 och 60 anhöriginvandrare. Katrineholm svarar att de inte kan bedöma det.

Runt 400 av de som väntas komma är barn i olika åldrar.

I Nyköping räknar man med att det därför kan bli ont om förskoleplatser, och i Flen kan det bli trångt i skolorna.

Men att ordna fram lämpliga bostäder är det som de sörmländska kommunerna ser som största problemet.

Såväl Eskilstuna som Nyköping och Vingåker ser klara svårigheter att få fram bostäder till de ofta stora familjerna.

Kommentar:
Vi har att se fram emot höjda skatter, nedskärningar i välfärden, skriande bostadsbrist och ännu stökigare skolor.
Det är inte bara Sörmländska kommuner som drabbas.
Samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, vill ha det så här !


Bilderna från Jan Millds blogg

//Elfyma+

Relaterat:
KATrineholms somalier kräver mer av allt
Migrationsverket tror på sagor. 


SD satsar på skolan i Eskilstuna

29 maj, 2012

Praktisk SD-politik i Eskilstuna kommun.
Satsa på skolan och minska bidragen till invandrarföreningarna.

SD vill satsa 30 miljoner kronor om året i barn- och utbildningsnämndens verksamhet, men ännu inte specificerat hur pengarna ska fördelas mellan grund- och gymnasieskolan. Samtidigt ska pengarna i det som Kim Fredriksson, SD:s gruppledare i kommunen, kallar ”betongkassan” krympas rejält.

Och kraven på kommunens invandrare ska ökas.
”De ska lära sig det svenska språket, och samtidigt vill vi dra in föreningsstödet till invandrarföreningar. Föreningsstödet sänder signaler att det är okej att leva frånskilda från det svenska samhället”, säger Kim Fredriksson (ekurinen.se).

//Elfyma+


Topp Moderat lever på inkomstgaranti från riksdagen. 518 199 kronor

29 maj, 2012

Samtidigt jobbar han som lobbyist åt Azerbajd­zjan. Pengarna han tjänar där går in i hans företag som är en tandläkarpraktik. Han skyller på att hans tandläkarpraktik är skyldig så mycket pengar att han inte kan ta ut lön därifrån. Då kommer väl frågan upp, hur kan man lita på en sådan man? Hur kan han fått förtroende i 13 år i Moderaterna? Det är ett klassiskt fall av girighet.

”I valet 2010 åkte Göran Lindblad ur riksdagen efter 13 år som ledamot för Moderaterna. Han var ordförande i riksdagens delegation till Europarådet, en samarbetsorganisation i Europa som arbetar med främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter. Lindblad var också vice ordförande i Europarådets parlamentariska församling.

När Expressen konfronterar Göran Lindblad hävdar han att TEAS är en självständig organisation, men erkänner också kopplingarna till regimen i Azerbajdzjan. Hans uppgift i TEAS är enligt honom att lobba i frågan om kriget mellan Azerbajdzjan och Armenien. Han säger rakt ut att han nu lobbar mot sina gamla kollegor i Europarådet.

– Eftersom jag har en bakgrund som riks­dagens representant i Europarådet, så har jag ganska mycket kontakter, och då har de anlitat mig. Jag gör lobbyaktiviteter gentemot EU-parlamentariker och Europarådsparlamentariker, säger Lindblad.

Men pengarna från TEAS stoppar han in i sitt bolag – en tandläkarpraktik – och får därför ut inkomstgaranti från riksdagen.

– De går rakt in i bolaget, som är skyldigt flera hundra tusen kronor. När det är åter­betalt, då kan jag börja ta ut lön och då kommer ersättningen från riksdagen att minska, säger Göran Lindblad.Under 2011 fick Göran Lindblad på det sättet ut maximal inkomstgaranti från riksdagen: 518 199 kronor.”

Varjager


REN DRAMATIK I VÄSTERÅS!

29 maj, 2012

En man i 40-årsåldern hyrde häromdagen OK:s tvätthall i Västerås.

Men i stället för att rulla in en bil i hallen, så rullade han in en stor persisk matta.

Mattan var dock så stor att den även inkräktade på intilliggande tvättplats, något som mackpersonalen vänligt upplyste mannen om.

Mattans smutsiga ägare, förlåt, den smutsiga mattans ägare blev mycket upprörd av att personalen hade fräckheten att tilltala honom på detta sätt och så vild och aggressiv att polis kallades till platsen.

Mattägaren är nu misstänkt för bl.a. olaga hot.

Han avvisades från platsen, bärandes på en dubbelt så tung matta som när han kom…

Jag kan inte hjälpa att ett belåtet leende ändå sprider sig över mina läppar av denna “berikande” historia -trots att inget nämns var den persiska mattans ägare kom från?

Men, det var kanske Evert Johansson från Skultuna, vad vet jag, vad tror Ni föresten?

Vänligen

Janne

 

 

PS. Heltäckningsmattan på bilden har dock inget med intermezzot i Västerås att göra!


Även ILO spolar Mona Sahlin

28 maj, 2012

Mona Muslim, alias Mona Sahlin, blir inte ny ILO-chef.
Inför tredje röstningsomgången finns hennes namn inte med bland kandidaterna, enligt ILO.
Inte ens svenska LO och TCO ville stödja Sahlins kandidatur.

”Jag beklagar att Mona Sahlin inte blev vald till generaldirektör för ILO. Hon har bedrivit en bra kampanj men den här gången bar det inte hela vägen”, skriver arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) i en kommentar till valet.(DN).

Nu är det bara sopstationen Expo som vill ha henne
-men bara om de slipper betala hennes lön.

//Elfyma+