Det finns inga ”goda” bomber

30 september, 2016

President Barack Obama och Angela Merkel fördömer syriska bombningar av IS-kontrollerade områden i Aleppo som ”barbariska” (SVT).

Bildresultat för b52 vietnamBildresultat för vietnam chemical warfare

Vad ska vi då kalla USA:s massiva bombningar och kemiska krigföring mot Vietnam ? Kärleksbombning ?

Bildresultat för bombning vietnam
Var barnen i Vietnam legitima militära mål ?

Bildresultat för bombningen av dresden

Vad ska vi då kalla den omfattande terrorbombningen av tyska städer under andra världskriget med brandbomber ?  Brandövning ?

Bildresultat för hiroshima bomb

Vad ska vi då kalla utplåningen av två japanska städer med atombomber ? Vapentest mot mänskliga mål ?

Vad ska vi då kalla USA:s och Israels användning av fosforbomber mot befolkningscentra ? Gudomligt fyrverkeri ?

Det finns inga ”goda” bomber !
De grymmaste bombningarna har utförts av USA.

/Elfyma +


Strategi för att kontrollera opinionsbildningen

30 september, 2016

Försöken att påverka debatten i Sverige och bilden av Sverige ökar, enligt Anders Ygeman.

Sverige ska därför gå med i Natos center för strategisk kommunikation.

Nato har ett center för stratetisk kommunikation, Stratcom, som arbetar med den här typen av frågor och som ska hjälpa Nato att nå sina mål. Sverige har varit intresserad av att gå med tidigare och i går fattade regeringen det formella beslutet att gå med i centrat.

Det finns ju de som är kritiska till det här och ser Stratcom som en del av Natos propagandaarsenal. Hur ser du på det?

– Vi ska inte bli någon del av någons propaganda. Däremot ska vi höja vår egen kunskap och förmåga och vi ska vara med bidra till att höja kunskapen och förmågan hos andra länder i vår omvärld.

En tjänsteman på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer placeras vid Stratcom. Sverige hade hoppats på att få en chefsposition men så blir det inte till en början i varje fall. (SR).

Vad vill regeringen egentligen vill uppnå med detta ?
Är det oppositionen (vi) som är den verkliga måltavlan?
Snaran dras åt allt hårdare för att stoppa fri opinionsbildning.
Har Sverige i praktiken blivit medlem i Nato ?

/Elfyma+


USA:s nykolonialism är det största hotet mot världsfreden – del 3

30 september, 2016

Den historiska bakgrunden till konflikterna i mellanöstern är viktigt att känna till. Lars Berns försöker här ge en förklaring.

Att härska genom att söndra och skapa motsättningar är en beprövad metod ända sedan de spanska conquistadorna med små styrkor lyckades erövra en hel kontinent.

anthropocene

%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87Syrien

CIA bildades efter kriget år 1947, redan två år senare började man sina nykoloniala aktiviteter i Syrien. Under kriget hade syriska patrioter förklarat krig mot nazismen och slängt ut sina franska kolonialherrar från Vichy-regimen. Man formade därefter en skör sekulär demokrati efter västligt mönster.

I mars 1949 skrev den nya regimens demokratiskt valde president Shukri-al-Quwatli under sin dom när han ställde sig tvekande till den s.k. Transarabiska oljepipelinen genom Syrien. Den var ett amerikanskt projekt för att frakta olja från Saudiarabiens rika oljefält till hamnar i Libanon. Parallellen med den gasledning som USA idag vill dra från Gulfen genom Syrien till Europa är bestickande.

CIA iscensatte en statskupp mot den demokratiskt valde presidenten och satte i hans ställe in en handplockad diktator, den tidigare straffade svindlaren vid namn Husni al-Za´im. Han gjorde omedelbart sitt jobb genom att upplösa det valda parlamentet och därefter godkänna USA:s pipeline. Ett knappt halvår…

Visa originalinlägg 818 fler ord


Jan Helin gömmer sig under sekreterarnas kjolar

29 september, 2016

Välkommen till sveriges allsmäktiga Statstelevion,
vi svarar inte längre på några frågor från tittarna.
Vi skiiiter i vad titarna tycker om oss.

Så säger dom förstås inte -men det är vad dom menar.
Debatt om debatten om debatten i SVT.

/Elfyma+


USA:s nykolonialism är det största hotet mot världsfreden – del 1

28 september, 2016

Rebloggar Lars Berns intressanta analyser av den nya världsordningen och hur USA:s intressen påverkar våra politiker, våra media och gemene man vare sig vi vill det eller inte.
Vi behöver motbilder och alternativa uttolkningar av verkligheten för att förstå den.

anthropocene

president_eisenhower_and_john_foster_dulles_in_1956

Jag kommer här i ett antal krönikor att ge min version av den historiska bakgrunden till alla krigen i Mellanöstern under min livstid.

Atlantic Charter

För att säkra en fredlig efterkrigsutveckling lanserade USA:s president Franklin D. Roosevelt den 14 augusti 1941 den s.k. Atlantic Charter. Chatern kom till genom en överläggning med Storbritanniens Winston Churchill. Den beskrev förutsättningen för USA:s stöd till européernas krig mot nazismen och ratificerades senare av övriga av Andra Världskrigets allierade ledare. Min bild är att Roosevelt med chatern ville undvika misstagen som gjordes vid Versaillesfreden efter Första Världskriget och som då Woodrov Wilson förgäves försökte förhindra.

Atlantic Chartern lade upp ideologin för den anglo-amerikanska säkerhetspolitiken efter kriget. Chartern hade de åtta huvudpunkterna:

  1. Inga territoriella erövringar skulle eftersträvas
  2. Territoriella justeringar måste ske i samklang med önskemålen hos berörda folk
  3. Alla folks rätt till självbestämmande
  4. Minskade handelshinder
  5. Globalt ekonomiskt samarbete och ökad social välfärd
  6. Arbete för…

Visa originalinlägg 553 fler ord


USA:s nykolonialism är det största hotet mot världsfreden – del 2

28 september, 2016

anthropocene

800px-arc194238-jfk-robert-edward

Amerikansk utrikespolitik efter kriget har i väldigt stor utsträckning formats av ett slutet sällskap inom det amerikanska etablissemanget som bildades år 1922 under namnet Council on Foreign Relations (CFR). Sällskapet som styrs av starka intressen från industri och finansvärld är ett instrument för att möta isolationistiska strömningar inom amerikansk politik som hotar de rika oligarkernas globala imperiebyggnad.

Målet var en utåtriktad utrikes- och säkerhetspolitik som understödde amerikanska företags och bankers verksamheter runt om i världen. Riktig fart fick verksamheten mot slutet av 30-talet när finansfamiljer som Rockefeller, Ford och Carnegie sköt till stora belopp till verksamheten. Sällskapet blev USA:s viktigaste lobbygrupp och fick ett avgörande inflytande över landets utrikespolitik som kvarstår än i idag. CFR är mer än någon annan organisation kärnan i det amerikanska maktetablissemanget.

Med början 1939 erhöll rådet en allt större tyngd inom regeringen och utrikesdepartementet, när man startade sina strikt konfidentiella War and Peace Studies

Visa originalinlägg 965 fler ord


Hur man slipper svara på frågor har blivit en ädel PK-sport

28 september, 2016

När Granskning Sverige ringer upp makthavare kan vi få höra de mest fantastiska undanflykter när de blir trängda av någon som vågar ifrågasätta deras doktriner.
Vana som de är att oemotsagda få spotta i medvind.
Frågan är om inte den här avslutningen tar priset.

/Elfyma+