Det finns inga ”goda” bomber

30 september, 2016

President Barack Obama och Angela Merkel fördömer syriska bombningar av IS-kontrollerade områden i Aleppo som ”barbariska” (SVT).

Bildresultat för b52 vietnamBildresultat för vietnam chemical warfare

Vad ska vi då kalla USA:s massiva bombningar och kemiska krigföring mot Vietnam ? Kärleksbombning ?

Bildresultat för bombning vietnam
Var barnen i Vietnam legitima militära mål ?

Bildresultat för bombningen av dresden

Vad ska vi då kalla den omfattande terrorbombningen av tyska städer under andra världskriget med brandbomber ?  Brandövning ?

Bildresultat för hiroshima bomb

Vad ska vi då kalla utplåningen av två japanska städer med atombomber ? Vapentest mot mänskliga mål ?

Vad ska vi då kalla USA:s och Israels användning av fosforbomber mot befolkningscentra ? Gudomligt fyrverkeri ?

Det finns inga ”goda” bomber !
De grymmaste bombningarna har utförts av USA.

/Elfyma +


Strategi för att kontrollera opinionsbildningen

30 september, 2016

Försöken att påverka debatten i Sverige och bilden av Sverige ökar, enligt Anders Ygeman.

Sverige ska därför gå med i Natos center för strategisk kommunikation.

Nato har ett center för stratetisk kommunikation, Stratcom, som arbetar med den här typen av frågor och som ska hjälpa Nato att nå sina mål. Sverige har varit intresserad av att gå med tidigare och i går fattade regeringen det formella beslutet att gå med i centrat.

Det finns ju de som är kritiska till det här och ser Stratcom som en del av Natos propagandaarsenal. Hur ser du på det?

– Vi ska inte bli någon del av någons propaganda. Däremot ska vi höja vår egen kunskap och förmåga och vi ska vara med bidra till att höja kunskapen och förmågan hos andra länder i vår omvärld.

En tjänsteman på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer placeras vid Stratcom. Sverige hade hoppats på att få en chefsposition men så blir det inte till en början i varje fall. (SR).

Vad vill regeringen egentligen vill uppnå med detta ?
Är det oppositionen (vi) som är den verkliga måltavlan?
Snaran dras åt allt hårdare för att stoppa fri opinionsbildning.
Har Sverige i praktiken blivit medlem i Nato ?

/Elfyma+


USA:s nykolonialism är det största hotet mot världsfreden – del 3

30 september, 2016

Den historiska bakgrunden till konflikterna i mellanöstern är viktigt att känna till. Lars Berns försöker här ge en förklaring.

Att härska genom att söndra och skapa motsättningar är en beprövad metod ända sedan de spanska conquistadorna med små styrkor lyckades erövra en hel kontinent.

anthropocene

%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87Syrien

CIA bildades efter kriget år 1947, redan två år senare började man sina nykoloniala aktiviteter i Syrien. Under kriget hade syriska patrioter förklarat krig mot nazismen och slängt ut sina franska kolonialherrar från Vichy-regimen. Man formade därefter en skör sekulär demokrati efter västligt mönster.

I mars 1949 skrev den nya regimens demokratiskt valde president Shukri-al-Quwatli under sin dom när han ställde sig tvekande till den s.k. Transarabiska oljepipelinen genom Syrien. Den var ett amerikanskt projekt för att frakta olja från Saudiarabiens rika oljefält till hamnar i Libanon. Parallellen med den gasledning som USA idag vill dra från Gulfen genom Syrien till Europa är bestickande.

CIA iscensatte en statskupp mot den demokratiskt valde presidenten och satte i hans ställe in en handplockad diktator, den tidigare straffade svindlaren vid namn Husni al-Za´im. Han gjorde omedelbart sitt jobb genom att upplösa det valda parlamentet och därefter godkänna USA:s pipeline. Ett knappt halvår…

Visa originalinlägg 818 fler ord


Jan Helin gömmer sig under sekreterarnas kjolar

29 september, 2016

Välkommen till sveriges allsmäktiga Statstelevion,
vi svarar inte längre på några frågor från tittarna.
Vi skiiiter i vad titarna tycker om oss.

Så säger dom förstås inte -men det är vad dom menar.
Debatt om debatten om debatten i SVT.

/Elfyma+


USA:s nykolonialism är det största hotet mot världsfreden – del 1

28 september, 2016

Rebloggar Lars Berns intressanta analyser av den nya världsordningen och hur USA:s intressen påverkar våra politiker, våra media och gemene man vare sig vi vill det eller inte.
Vi behöver motbilder och alternativa uttolkningar av verkligheten för att förstå den.

anthropocene

president_eisenhower_and_john_foster_dulles_in_1956

Jag kommer här i ett antal krönikor att ge min version av den historiska bakgrunden till alla krigen i Mellanöstern under min livstid.

Atlantic Charter

För att säkra en fredlig efterkrigsutveckling lanserade USA:s president Franklin D. Roosevelt den 14 augusti 1941 den s.k. Atlantic Charter. Chatern kom till genom en överläggning med Storbritanniens Winston Churchill. Den beskrev förutsättningen för USA:s stöd till européernas krig mot nazismen och ratificerades senare av övriga av Andra Världskrigets allierade ledare. Min bild är att Roosevelt med chatern ville undvika misstagen som gjordes vid Versaillesfreden efter Första Världskriget och som då Woodrov Wilson förgäves försökte förhindra.

Atlantic Chartern lade upp ideologin för den anglo-amerikanska säkerhetspolitiken efter kriget. Chartern hade de åtta huvudpunkterna:

  1. Inga territoriella erövringar skulle eftersträvas
  2. Territoriella justeringar måste ske i samklang med önskemålen hos berörda folk
  3. Alla folks rätt till självbestämmande
  4. Minskade handelshinder
  5. Globalt ekonomiskt samarbete och ökad social välfärd
  6. Arbete för…

Visa originalinlägg 553 fler ord


USA:s nykolonialism är det största hotet mot världsfreden – del 2

28 september, 2016

anthropocene

800px-arc194238-jfk-robert-edward

Amerikansk utrikespolitik efter kriget har i väldigt stor utsträckning formats av ett slutet sällskap inom det amerikanska etablissemanget som bildades år 1922 under namnet Council on Foreign Relations (CFR). Sällskapet som styrs av starka intressen från industri och finansvärld är ett instrument för att möta isolationistiska strömningar inom amerikansk politik som hotar de rika oligarkernas globala imperiebyggnad.

Målet var en utåtriktad utrikes- och säkerhetspolitik som understödde amerikanska företags och bankers verksamheter runt om i världen. Riktig fart fick verksamheten mot slutet av 30-talet när finansfamiljer som Rockefeller, Ford och Carnegie sköt till stora belopp till verksamheten. Sällskapet blev USA:s viktigaste lobbygrupp och fick ett avgörande inflytande över landets utrikespolitik som kvarstår än i idag. CFR är mer än någon annan organisation kärnan i det amerikanska maktetablissemanget.

Med början 1939 erhöll rådet en allt större tyngd inom regeringen och utrikesdepartementet, när man startade sina strikt konfidentiella War and Peace Studies

Visa originalinlägg 965 fler ord


Hur man slipper svara på frågor har blivit en ädel PK-sport

28 september, 2016

När Granskning Sverige ringer upp makthavare kan vi få höra de mest fantastiska undanflykter när de blir trängda av någon som vågar ifrågasätta deras doktriner.
Vana som de är att oemotsagda få spotta i medvind.
Frågan är om inte den här avslutningen tar priset.

/Elfyma+


Åter igen får vi inget läsa i Svensk media. Tror ni det är någon skillnad i vårat land? Kod291

27 september, 2016

”Vulnerable girls as young as 12 were plied with drugs and alcohol before they were ‘abused, raped and trafficked for sex’ by violent Somali gang, court hears

  • Alleged victims suffered ‘degrading, violent and horrible’ sexual abuse
  • Men – mostly older teenagers – saw girls as ‘cheap and easy’, court hears
  • Some of the seven were ‘pestered again and again’ for sex by the men
  • Defendants deny all 46 charges against them at Bristol Crown Court ”

Detta lär inte dragas upp i PK-media.

Men våran media i Sverige undanhåller inget. Utan sanningen lyser igenom som exempel DN.SVT etc etc etc

Varjager


Metros terrorism

27 september, 2016
http://www.metro.se/kolumner/tanvir-mansur-det-ar-dags-att-terrorstampla-nazisterna/EVHpiw!VGPCZQVmMiCbM/
Tanvir Mansur, Metro
Tanvir Mansur 2
“Den inhemska terrorismen från dessa nationalister är alldeles för farlig för att bortse från. De sprider antisemitism, islamofobi och rasism. De vill störta demokratin. Misshandel, dödshot, bränder. De behöver stoppas”.
………………
Tanvir Mansur bottenskrapar decennier av upplagor i PK-media för att få ihop argument till sin definition av de patriotiska nationalisternas kamp som “terrorism”. Hans rabiata text lider som vanligt total avsaknad av fakta och objektivitet.
Den enda rad som nuddar verkligheten är hans påstående om Nordiska Motståndsrörelsens (NMR)onödiga våldsbrott”. Vilket rymmer en delvis sanning, men då i ett avseende som Tanvir Mansur näppeligen avser; För visst kunde de våldshandlingar som NMR tvingats till för att freda sig – och andra utsatta svenskar – undvikits om föremålen för deras försvarskamp inte tillåtits ägna sig åt överfall och attacker, utan tagits omhand av Polisen respektive utvisats från vårt land.
Trots alla ansträngningar från PK-mediernas sida att undanhålla fakta gör den groteska verklighet som rullar på att svenska folket ändå i allt större omfattning upplever och inser den annalkande katastrofen för  Sverige. Rimligtvis ligger inte det val långt fram då partier som vill återställa ordningen erhåller den majoritet som krävs för ytterst radikala och nödvändiga åtgärder.
En detalj i sammanhanget är att personer som Tanvir Mansur i den stunden rimligtvis ligger väldigt långt framme vad gäller möjligheten att få skyndsam hjälp med att lämna det Sverige som vimlar av – svenska (!) – terrorister…

Arbetsförmedlingens A-barn…

26 september, 2016
“Myndigheten genomdriver en politik vars målsättning är att genom att skapa en gräddfil för nyanlända främlingar frysa ute etniska svenskar och andra från arbetsmarknaden i Sverige”.
“Målgruppen är i första hand utrikes födda som läst SFI nivå D, alternativt nivå C med goda kunskaper (bedömningsförmåga)…”.
andreas-johansson-kolleger-af
Andreas Johansson med kollegor på Arbetsförmedlingen
………………..
Kenneth Sandberg

EXPO och Polisen i samarbete

26 september, 2016
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23590753.ab
Polisen: Firmor attackerar unga flyktingar i Stockholm
Killarna berättar att de flyr därifrån. De är livrädda och på sin vakt hela tiden, säger polisen Christian Frödén.
De samordnade attackerna mot ensamkommande unga beskrivs av den antirasistiska stiftelsen Expo, som analyserar information om intoleranta grupper, som en ny typ av våld.
Det här är en del av den kultur av medborgargarden som vi ser växa i Europa. Där framförallt män har en uppfattning om att de behöver skydda majoritetsbefolkningen mot flyktingar, säger Poohl.
Polisen uppmanar de ensamkommande att ringa 112 när de råkar ut för de våldsamma grupperna, men enligt polisen är det svårt att förmå dem att kontakta myndigheter när de helst undviker sådan kontakt.
Ungdomarna beskrivs ofta som en grupp som begår brott. Det är klart att den problematiken finns, med det finns också anledning att nyansera bilden av den här gruppens utsatthet, säger Frödén
……………
Polisens främsta uppgift är att skydda svenska folket mot brottslingar av olika slag. Ett uppdrag som på grund av den stora invasionen av – icke minst illegala – utlänningar kapitalt misslyckats med under senare år. I detta läge prioriterar polismannen Christian Frödén att offentligt utveckla sin advokatyr för en stor grupp marockanska “ensamkommande ungdomar” (!) som rånar och terroriserar försvarslösa svenskar och gör storstaden otrygg för unga flickor och kvinnor i största allmänhet.
Därtill tar Christian Frödén hjälp av den ökända vänsterextrema och våldsbejakande organisationen EXPO i sin “analys” av den absurda situationen i Stockholm. Istället för att rikta en appell mot styrande politiker att skyndsamt återbörda marockanerna till sitt hemland, rekommenderar han “de skrämda ungdomarna” att ringa 112 för assistans..!
Spontant ger hans agerande intryck av att handla om ett totalt felaktigt yrkesval. Flera alternativ framstår som långt mer logiska än hans självpåtagna “fosterpappa-roll” för tredje världens äventyrare; Främst ett jobb som talesman för EXPO, alternativt “Ingen människa är illegal” eller någon annan närbesläktad rörelse. En karriär inom Miljöpartiet och/eller Vänsterpartiet torde knappast vara utesluten för denne PR-man för ett “mångkulturellt samhälle” med “alla människors lika värde”.
Skulle det trots allt handla om hyckleri, d v s enbart en “godhetsfasad” av härskande PK-snitt, så finns ju också alternativet att slå mynt av “godheten” genom att t ex starta ett HVB-hem för just stackars “ensamkommande barn/ungdomar”. Vilket med stor sannolikhet skulle vara åtskilligt lukrativare än den magra lönen som polis…
Summa summarum; Ska Sverige ha den minsta chans att återfå det samhällslugn och den trygghet som Christian Frödéns föräldragenerationer en gång skapade, så måste det till en mycket radikal förändring av politiken – samtidigt som Polisorganisationen rehabiliteras med adekvata krav på de som anställs inom kåren.
Kenneth Sandberg

Svensk yttrandefrihet framkallar många skratt

25 september, 2016

Denne okände man är en av mina absoluta favoriter.
Roligare än våra svenska politruker som kallar sig komiker och som inte vågar skoja om etablissemangets- och sitt eget- hyckleri.

Vet inte om översättningen är helt korrekt.
Men varför förstöra en rolig historia med att vara petimeter ?

/Elfyma+


Rapport från Folkets Demonstration 24sept 2016

25 september, 2016

Folkets Demonstration kunde genomföras som planerat trots idoga försök av de politiskt korrekta att stoppa evenemanget. Valet av plats hade polisen gjort- inte arrangörerna.
(Uppdaterat 26/9-16)

Själv höll jag på att missa allt pga det usla skicket på våra järnvägar innebärande att tåget bara kunde köra i snigelfart fram till huvudstaden. De som var smartare hade i god tid bokat en plats på Swebus. Det kommer jag också att göra i fortsättningen, eller så tar jag bilen i stället. (Löfven lovar rusta upp järnvägen efter valet 2018. Ett tomt löfte.)

Väl framme i Stockholm blev det språngmarsch till Raoul Wallenbergs torg, i stället för en efterlängtad strömmingslunch på Hötorgshallen.

Blev sedan inte insläppt av polisen. Torget var omgärdat av kravallstaket, poliser och vrålande vänsterpatrask som blockerade ingången och pekade finger. Fick springa runt torget ett par varv för att hitta någon öppning som ännu inte var blockerad. Varför låter polisen allt detta ske är obegripligt.

Sveriges Radio var på plats och kunde förtälja att demonstrationen var regeringskritisk (vilket är sant),  men var fanns de främlingsfientliga talarna som enl. SR hade bjudits in ? (SR).
Har regeringskritisk blivit synonymt med främlingsfientlig ?
Eller var det nationalsången som motiverade epitetet ?
Kvinnorna tal var, tillsammans med  Stefan Torsells, vassast idag.
Stefan Torsell. Nina Drakfors. Barbara Trusz. Annelie SjöbergUlf Holmgren.

fd-talare-1Främlingsfientligt att sjunga vår nationalsång ?

SVT, TV4, Expressen och Aftonbladet syntes inte till, men det brukar inte hindra dem från att fabulera ihop en historia grundat på ”sanningsvittnet” Expo.

Men Mona Sahlins lögner kanske vi nu slipper efter att hon ännu en gång ertappats med att ljuga och bedra.

Apropå Expo, så tyckte jag mig se några av dem smyga omkring. Var inställd på att ”intervjua” en av dem, men han blev nervös och pös iväg när jag började fibla med min videokamera.

odin

Nytt för dagen var att Soldiers of Odin var närvarande. De uppträdde helt öppet och det var inga svårigheter att prata med dem. Jag försökte givetvis ta reda på varför de var där och demonstrerade.

De tycktes dela demonstrationens paroller och demokratiska syfte.
Insinuationerna att det skulle handla om ett gäng kriminella nazister med odemokratiska värderingar tycks vara gripna ur luften. Det var ju inte dom som bråkade och väsnades på torget -tvärtom. Varför inte kritisera bråkmakarna (det goda våldet) bakom kravallstaketet i stället?

Soldiers of Odin expanderar och etablerar sig nu på allt fler orter,  till polisens och de kriminellas förtret. SoO lovade patrullera även i mina kvarter, så nu kanske man vågar ge sig ut på stan även efter mörkrets inbrott.

Nej, jag har inget förtroende för polisen – på förekommen anledning.

Har bl.a utsatts för två mordförsök, misshandel och skadegörelse utan att polisen lyft ett finger. Polisanmälningarna avskrevs rutinmässigt som ”uppklarade”.

Den politiserade polisen är ett skämt. Inte konstigt att ambitiösa poliser tröttnar och slutar.

Men polisen kan inte alltid blunda. (källa)

Sponsrar hellre idealister som Soldiers of Odin än en ineffektiv poliskår som ”hellre spelar innebandy än gör sitt jobb”, för att travestera Leif GW Persson. Risken är förstås att ”soldaterna” professionaliseras till beskyddarligor om polisen/politikerna inte i tid tar sitt ansvar och gör sitt jobb.

Soldiers of Odin har dock missat att skydda sitt varumärke.
Namnet kan därför missbrukas av meningsmotståndare som vill dj*vlas och misskreditera dem.
När man googlar på Soldiers of Odin så hamnar man hos Expo, Aftonbladet etc.

Tror att det här kan vara deras hemsida, men är inte säker.

PS.
Folkets Demonstrations hemsida hackades 24-25/9 och kunde inte nås.
Cyberkriget pågår för fullt.


Det är våra ”goda” landsmän som hotar vår säkerhet- inte Putin.
Läs nekrologen om allas vår Kjell Albin, så förstår du vad jag menar.

/Elfyma+


Idag var jag arg på riktigt

24 september, 2016

/Janne


Folkets Demonstration idag i Stockholm

24 september, 2016

Knyter du näven i byxfickan och svär du tyst för dig själv?

Sluta med det och gör istället något. Nu har du möjlighet att hjälpa till.


Nu idag den 24/9 2016 DEMONSTRERAR VI IGEN
Plats: Raoul Wallenbergs Torg
Tid:   13:00 – 15:00
Kom i god tid

Din insats:
– Behövs
– Är viktig
– Gör skillnad

För mera informaton, besök oss på:
http://www.folketsdemonstration.se

Eller på Facebook
https://www.facebook.com/groups/452206741632661/

Med folket -för Sverige
hälsar arrangörerna för 
Folkets Demonstration

Nu när yttrandefriheten sitter trångt är det viktigare än någonsin att inte låta sig tystas !
Det är inte bara Wolodarski som försöker stoppa oss.
Dom är många som vill det – men vi blir allt fler och fler och fler.

/Elfyma+