Pålitliga källor…..

23 februari, 2023

Msm är verkligen inte pålitliga källor.

Varjager


Ytterligare ett klockrent inlägg.

30 januari, 2023

Spelar ingen roll hur mycket man ber folk att söka sanningen. Msm är allt de tror på.

Varjager


Frihet och självständighet

12 januari, 2023

Varjager


Yttrandefrihet dör och folket tittar på.

27 december, 2022

Varjager


När vi alla hyllar det öppna samhället i väst.

24 december, 2022

Men det är uppenbart att det är bara en version som är ”demokratisk”.

Apparently, it wasn’t enough for the European Union to block access to media outlets on TV and radio, and demand that YouTube and all social media restrict access to them across Europe. Now, with a ninth round of sanctions, they’ve frozen the assets and funds of various media outlets, including RT’s parent company ANO TV-Novosti.

“Through its subordinate media outlets, including RT, it spread pro-Kremlin propaganda and disinformation, and supported Russia’s war of aggression against Ukraine,” according to the new sanctions announcement.

And here I thought that some of us were just relentlessly mocking the ineptitude and mismanagement of the European Union, joking about how “democratic” the EU likes to think it is even as it sends out European Commission President, “queen” Ursula von der Leyen to tell the plebeians who never voted for her how they have to stick it to Russian President Vladimir Putin by shivering and starving all winter, and just generally trying to help the public understand the discreet interests behind some of the moves being made by Western countries which would otherwise be incomprehensible to the average rationally thinking person. It’s the kind of thing that many of us have been doing across a whole range of highly prominent Western media outlets our entire careers. But the EU sees it differently when the outlet that gives those voices a platform happens to be Russian, alleging without any specific details or qualification that the media outlet “supported, materially or financially, actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.” By covering and commenting on the news? Really? Or is it just that anything that challenges the official narrative coming out of the EU — and could potentially lead to Europeans focusing the blame for their own suffering on their own elected officials and supranational overlords — has to be censored? That may work for a while, but not forever. As former British Prime Minister Winston Churchill once said, “The truth is incontrovertible. Malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end, there it is.”

New world order genom Eu.

Varjager


Bara dom som har något att dölja försöker censurera

22 juli, 2022

svenskamorgonbladet.se/2022/07/20/kronikor-emilia-ogell-bara-dom-som-har-nagot-att-dolja-forsoker-censurera/

Bara dom som har något att dölja försöker censurera

Nätgranskare och gränsöverskridande nätcensur tvingas på hela EU

10 juli, 2022

8 juli 2022 kl. 06.30 EU:s Digital Services Package klubbades igenom i Europaparlamentet i måndags. Lagpaketet innehåller en rad censuråtgärder för att strypa yttrandefriheten på nätet. Digital Services Act (DSA) innebär bland annat att så kallade Trusted Flaggers – betrodda anmälare – ska rekommendera för nätjättarna och andra företag vilket innehåll som ska tas bort. […]

Nätgranskare och gränsöverskridande nätcensur tvingas på hela EU

Lamotte, väldigt bra skrivet om situationen.

19 juni, 2022

Att Lamottes tystnad är ett steg i en historisk process som kan leda till yttrandefrihetens nedmontering på bredare front reflekterar de inte över, tidsperspektivet är för kort.

För det andra påminns vi om att relationen till makten är den nyckel som hjälper oss förstå det som just hänt. Makten har formella regler men den agerar även informellt. Lamottes öde belyser ett strukturellt fenomen, en repressiv logik som inte finns nedtecknad i lagböckerna. Det står inte nedskrivet någonstans att ”oliktänkande journalister ska hotas till tystnad” men så är praxis. Först utmålar etablissemanget en kritiker som ”högerextremist” eller rentav ”rasist”, idag ett par av de mest allvarliga beskyllningar som finns. I förbigående noteras att det sällan är staten direkt som kommer med dessa beskyllningar, men om man följer pengarna/presstödet är kopplingen tydlig. Som förtalslagstiftningen är utformad finns det också högst begränsade möjligheter för de utsatta att försvara sig, trots att vi här de facto har att göra med en skadlig form av förtal vad gäller allt från karriärer till sociala relationer. I ett samhälle så genomsyrat av det offentliga som Sverige stängs mängder av ekonomiska dörrar för den som pekats ut som ”högerextremist”.

Joakim Lamotte på grund av hot upphört med sin verksamhet har reaktionerna från det officiella Sverige lämnat mycket övrigt att önska. Det har funnits inslag av skadeglädje, lustifikationer och en stor portion tystnad, hoten mot Lamotte har kort sagt ansetts ha begränsat nyhetsvärde och begränsad tyngd.

Läs resten här.

Varjager


ORDET, DET FRIA TÄNKANDET OCH YTTRANDEFRIHETEN

27 maj, 2022

En viktig, för att inte säga den viktigaste, friheten är yttrandefriheten. Inte bara i sig utan för att den också påverkar och är grund för ordet och det fria tänkandet.  Yttrandefriheten är att likna vid och sammanhänger med den fria tanken och det fria obegränsade tänkandet. Free speech = free thinking. Free thinking = free speech. Vi tänker med ord och […]

ORDET, DET FRIA TÄNKANDET OCH YTTRANDEFRIHETEN

Snart även i Sverige.

6 maj, 2022

Det är bara en tidsfråga.

Varjager


Med tanke på Socialdemokraterna…..

3 maj, 2022

Varjager


Det är ju sant.

3 maj, 2022

Varjager


Censur är den nya yttrandefriheten

29 april, 2022

Censur är den nya yttrandefriheten

Klockrent

26 april, 2022

Varjager


Läs och begrunda vad som eliten vill göra.

15 april, 2022

Pandemin visade tyvärr mångas fula tryne. Som att vi inte har någon opposition när det kommer till kritan och att vi har en regering som så fort de kan vill inskränka folks grundläggande fri- och rättigheter. De kunde bara inte den här gången i lika stor utsträckning på grund av våra gedigna grundlagar.

Men det vill de ändra. Såklart.

Det är sittande regeringen som avgör vilka sjukdomar som ska klassas inom ramen för Smittskyddslagen och nu vill de via den lagen få möjligheter de gick miste om under Covid. Men nästa gång, då jäklar.

Och eftersom socialisterna i Rosenbad inte respekterar utredningsväsendet ska allt gå snabbt och det är som vanligt en enmansutredare, mer regel än undantag tyvärr för de författningsföraktande sossarna.

Rebecca skriver det klockrent och tydligt.

Regeringen vill kunna införa lock-downs för obegränsad tid. För sjukdomar som de själva har makten att klassa som samhällsfarliga, det vill säga det behövs inte en av WHO utsedd pandemi ens.

De vill också kunna ge böter eller fängelse för individer som bryter mot reglerna.

Läs allt här.

Varjager