Sebastian Stakset, 26 år tycker det är tråkigt att hans mordhot mot Åkesson utreds.

31 oktober, 2012

Han öppnar starkt i Aftonbladet med denna kommentar.

”– Det här är en sak mellan mig, min advokat och polisen. Det är fett tråkigt att ni skriver om det, ni går Sverigedemokraternas ärenden. Sverige har blivit ett jävla rasseland.”

Så enligt detta föredöme som Fryshuset anser att han är, är det hemskt att han blir uppmärksammad bara för att han mordhotar en Partiledare som sitter i Riksdagen offentligt och på sociala medier. Man kan väl säga rätt så enkelt att han inte är den vassaste kniven i lådan.

”Sebastian Stakset bad sin familj och arbetsgivaren Fryshuset om ursäkt för sitt klumpiga ordval där han sa sig vilja tortera ihjäl Jimmie Åkesson med en avbitartång. Han vägrade be SD-ledaren om ursäkt.”

Han kanske skall gå en allmän kurs i demokrati? Det borde nog Fryshuset kunna stå för? Eller han kan ju ta sin förmögenhet efter sin Rapkarriär?

Varjager


En sak som framstår i mer och mer tydlig dager. Det är snyltare och kravmaskiner som väller in i vårat land.

31 oktober, 2012

Vilket vi ser mer och mer nu i medier. Hur att numera är det inte pensionerna som skall räddas utan massinvandringen är en humanitär sak. Dessa kravmaskiner som väller in över våra gränser har inget sunt förnuft. De skall bara ha och ha. Men det är en taktik som funkar i Sverige. Då vi har 7 klövern, som gjort gemensam sak att ge bort allt som Svenskar genom generationer jobbat ihop. Tror ni att det är någon tvivel om detta? Läs länken och se hur de desperat vinklar allt.

Varjager


Förljugen artikel i Dagens Samhälle.

30 oktober, 2012
Läs gärna – och kommentera falsariet via era respektive sajter och tidskrifter.
Dels hänvisas till BRÅ – det av regeringen styrda desinformationsinstitutet – när lögnaktig statistik presenteras. Inte med ett ord nämns de många svenskar som blivit misshandlade, rånade och våldtagna just på grund av att de varit just svennar och “svennehoror”. Svenskarna är som bekant en population som inte kan omfattas av begreppet “hets mot folkgrupp”.
Dels gör det vämjeliga kräket Björn Lagerbäck ett uttalande som omöjligt kan ha täckning i den typ av brottslighet som han erfarit i Brottsofferjourernas Riksförbund där han varit ordförande. Där det sannolikt till 95 procent handlar om offer för icke-svenskars upprätthållande av sin och släktens “heder”..!

//Kenneth

http://www.dagenssamhalle.se/hatbrott
Tre män har gripits i Arboga misstänkta för attacken mot Migrationsverkets anläggning. Händelsen är ett exempel på den vanligaste formen av hatbrott i Sverige.
Just brott med främlingsfientliga/rasistiska motiv är den vanligaste formen av anmälda hatbrott i Sverige, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. 3 936 av de totalt 5 493 brotten i fjol hade sådana motiv. 854 klassificeras som homo-, bi- eller heterofobiska och 651 som antireligiösa.
I Malmö bildades 2010 Dialogforum, på initiativ från kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S). Bland annat för att verka mot hatbrott. Medlemmarna i Dialogforum tillhör grupper som är utsatta för hatbrott: muslimer, judar, somalier och romer.
– Vi fick uppdraget att se efter vad vi kan göra för att få i gång en dialog mellan olika grupper och få alla männi­skor i Malmö engagerade i de här frågorna, säger projektledaren Björn Lagerbäck, psykolog och tidigare ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund.

Björn Lagerbäck: 

– Var och en har ett ansvar för att sluta att diskriminera. Gör upp med dina fördomar, sprid inte skit! Våga ställa dig upp och säga ifrån om du hör någon säga något dumt på bussen eller tåget.


– Vi måste sluta söka upp främlingsfientliga spöken som inte finns, sa Jasenko Selimovic (FP).

29 oktober, 2012

Åsa Romson (MP) går i taket. Sedan kommer Folkpartistens nästa uttalande.

”–Ni har gått till långa och grova överdrifter om vilka handlingar som kallas för främlingsfientliga sa han.
Selimovic tog upp statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande om ”etniska svenskar mitt i livet” samt debatten om Astrid Lindgren och Tintin som bevis för sin tes.
–Vi som vill ha ett öppet Sverige måste våga debattera de här frågorna för att föra Sverige på rätt väg.
–Det lilla ni gör märker ingen. Det stora problemet i er politik är att ni har varit delaktiga i den här jakten på alla som kan kallas för främlingsfientliga.”

Inget nytt under solen här heller. Det är en tävling mellan dessa vilka som är godast. Men det verkar vara en möjlighet till att lyfta upp debatten.

Varjager


Ersättningen för flyktingar har inte höjts på 18 år skriker Sydsvenskan.

29 oktober, 2012
Ersättningen för flyktingar har inte höjts på 18 år skriker Sydsvenskan i en fet och indignerad rubrik på förstasidan i sin papperstidning (29/10).
Att det som sedan redovisas gäller asylsökande, inte flyktingar, framgår endast av den finstilta fortsättningen.
http://www.sydsvenskan.se/sverige/flyktingar-far-61-kr-om-dagen/
För propagandaorganet Asylsvenskan har ändamålen helgat medlen sedan många år och numera anstränger man sig inte över hövan för att kamouflera lögnerna.
Flykting kan endast den kallas som erhållit uppehållstillstånd utifrån den svenska utlänningslagens kriterier gällande skyddsbehov. Bedömningar som relativt vår omvärld är i särklass “generösa”.
Beträffande den ekonomiska ersättningen för denna kategori så har det ända sedan 1992 års Lag om introduktionsersättning skett en höjning vida överträffande den som gäller pensioner och ersättningar i de försäkringssystem som gäller den svenska befolkningen.
Som om inte den provocerande särbehandlingen av “nysvenskar” skulle vara mer än tillräcklig, infördes av Alliansen fr o m 2010 det s.k Etableringsstödet. Genom detta har inte bara ersättningssummorna höjts generellt. Dessutom har den i förhållande till exempelvis svenskars försörjningsstöd redan mycket höga ersättningen plussats på med ett bostadsbidrag upp till 5700 kronor. Utöver detta medför egna inkomster upp till 8000 kr/månad ingen reducering av etableringsstödet.
Att Asylsvenskan basunerar ut den indignerade rubriken om stackars “flyktingar” som inte har fått höjda ersättningar på 18 år, syftar naturligtvis till att vädja hos läsarna om ytterligare empati och stöd för potentiella “nysvenskar” och fortsatt massinvandringspolitik.
Huruvida den bifogade artikeln av Oskar Andersson om Khalid Hassan Said kan gagna det “goda” uppsåtet, är osäkert. Helt lidande ser inte den fryntlige somaliern ut – även om han beklagar sig över att inte så ofta ha råd att “gå och ta en kopp kaffe med en kompis”. I förbifarten nämns att han lämnat hustru och fem barn hemma Somalia, medan han här i Sverige klamrat sig kvar på det tredje året. Det som inte redovisas i artikeln är hur många överklaganden som utnyttjats och hur många ytterligare han avser att använda sig av tills han av “humanitära” skäl erhåller sitt PUT i honungslandet Sverige.
Visst är Sverige fantastiskt – knappast att jämföra med det Malta som Khalid Hassan Said valde bort på sin väg mot det goda livet.

Asylsökande……

26 oktober, 2012

Asylsökande barrikaderade sig på tak
Sverige 25 okt 17:22
En asylsökande man som skulle bli tillbakaskickad till hemlandet barrikaderade sig på taket till en asylförläggning i Ryd, Växjö, på torsdagen.

Enligt en obekräftad uppgift ska mannen ha hotat med att tända eld på sig själv. Räddningsinsatsen från polis och brandkår tog cirka en timme.

– Vi pratade och förhandlade med honom via en av våra förhandlare som fått hjälp en bosnisktalande polis. Efter en stund beslöt sig mannen för att frivilligt lämna taket och komma ner, säger polismannen Christian Johnsson.

Ja nu förstår jag inte riktigt i vad hotet bestod, ville han tända eld på sig själv så är han naturligtvis välkommen att göra det och det hade ju även snabbt och enkelt löst ett stort problem.
Men han kunde kanske ha förflyttat sig från taket först för att undvika skador på byggnaden.
Vänligen
Janne


Bloggen tar weekend paus.

26 oktober, 2012

Barnmisshandlande mångkulturalister

24 oktober, 2012
Barnmisshandlande mångkulturalister.
Alldeles säkert finns det många barnaöden liknande lilla Haddile, men som inte uppmärksammas på samma sätt. Och helt klart är att det ännu mindre skrives något om bakgrunden till varför så många oskyldiga små barn kommer i kläm.
Nämligen att det i oerhört stor omfattning handlar om föräldrar som cyniskt utnyttjar sina barn för att utverka Permanent Uppehållstillstånd i Sverige. Haddile-ärendet är ett fall som mycket tydligt åskådliggör företeelsen:
– Först anländer mamman – eventuellt i sällskap med den blivande, biologiska faddern – för att ansöka om uppehållstillstånd. Då detta avslås stannar modern kvar och framföder så småningom, efter något/några år, lilla Haddile.
Eftersom uppehållstillståndet är den både primära och framgent viktigaste målsättningen lämnar modern helt sonika kvar det lilla (4 månaders..!) barnet i händerna på – ska det visa sig – totalt hänsynslösa bekanta/landsmän (läs “Nysvenskar”).
Ovanstående fruktansvärda hantering av små barn – i syfte att i Sverige åtnjuta ett liv i bekvämlighet – skulle aldrig ha fått sådan omfattning om det hela inte hade möjliggjorts av de många förespråkarna av massinvandring och Sveriges omvandling till “mångkulturellt samhälle”. Lockropen ut i världen om hur lätt det är att här erhålla PUT och därmed också en livslång försörjning, garanterad av lagstiftad positiv särbehandling, kan av helt naturliga skäl inte avvisas hos mycket stora grupper av “företagsamma” personer ute i världen. Allra minst i de utom-europeiska länderna.
Det mest upprörande i sammanhanget är att den i system satta misshandeln av barnen sker tack vare de som á la artiklarna nedan åberopar sin stora medmänsklighet och gränslösa solidaritet med dom som söker sig till “Sverige har råd”.
I klartext: För att dessa “Godister” ska åtnjuta en godhetsgloria, så blundar dom för att det åsamkar en ständigt ökande mängd små oskyldiga barn traumatiska upplevelser..!
Jag kan inte vara den ende som drabbats av kräkreflexer allt som oftast under senare år…
//Kenneth
……………
http://www.skanskan.se/article/20121022/OPINION/710229893/1061/-/beslutet-om-haddile
Dag Gustavsson
Beslutet av Migrationsdomstolen att upphäva utvisningen av tvååriga Haddile var till stor del väntat.
Alla hoppas vi att det slutar väl för Haddile. Vi ska samtidigt påminna oss om att detta fall gjorts synligt för oss genom olika medmänniskors engagemang samt det tryck som media och social media lyckats skapa.
Men det enskilda fallet är just ett enskilt fall och därmed finns det mycket troligt många ”Haddile” vars berättelse aldrig lyfts fram i rampljuset. Den positiva effekten av uppmärksamheten i det enskilda fallet är att det bidragit till att sätta fokus på att hantering av utsatta barn i Sverige måste bli bättre.
……….
http://www.sydsvenskan.se/sverige/fallet-maste-provas-igenstarka-skal-for-och-emot/
Erik Magnusson
Migrationsverket får bakläxa. Migrationsdomstolen i Malmö tvingar verket att göra om hela den utredning som i somras ledde till ett omstritt beslut att utvisa den tvååriga fosterflickan Haddile till ett barnhem i Frankrike.
Om kvinnan visar sig vara Haddiles biologiska mamma hoppas Malén Liewehr att hon avstår från vårdnaden av sitt eget barn och kommer fram till att Haddile har det bäst hos sina fosterföräldrar.
Två år hos fosterfamilj i Broby
Haddile föddes i juni 2010 på Universitetssjukhuset i Lund av sin algeriska mamma. När Haddile var tjugo dagar gammal försvann mamman och lämnade dottern hos sin fästman.
Fyra månader senare fördes Haddile till sjukhus, undernärd och med hjärn- och ögonskador.
I oktober 2012 trädde en ung algerisk lärarinna fram och påstod sig vara Haddiles biologiska mamma.

Ny typ av brott mot äldre, kan det vara det berömda folkslaget denna gången med?

23 oktober, 2012

Alla varningsklockor ringer.

”Efter de så kallade ”barnbarnsbrotten” mot äldre har polisen nu sett en ny typ av brott där äldre luras på pengar.
Mats Wahlberg är kriminalinspektör i polisens särskilda enhet specialiserad kring brott mot äldre.
–Vi har fått information om brott i södra Sverige, från Stockholm och söderut, där oftast en kvinna söker upp en äldre person på gatan och frågar efter vägen till sjukhus. I nästa skede lockar man med åldringen in i bilen, säger han.

De äldre luras in i bilen under förespeglingen att de ska hjälpa till att hitta till sjukhuset, men istället luras de på pengar, berättar kriminalinspektör Mats Wahlberg.
– Inne i själva bilen så vill man låna pengar, för att någon släkting eller bekant har drabbats av en trafikolycka eller sjukdom och man behöver pengar till en operation.

Polisen har hittills sett två vågor av den här nya typen av bedrägeri mot äldre, en i våras och sedan igen nu under hösten.
– Det vi har samlat in nu visar att det är ganska omfattande, det är många orter som drabbats, säger Mats Wahlberg.”

Kan det vara det berömda folkslaget denna gången med? Barnbarnsbrotten har vi ju belägg för. Så det är väl inte osannolikt att detta är en utveckling av åldersrånen.

Varjager


Journalisten och radikalfeministen Johanna Langhorst,tycker invandringskritik=rasism. Flydde själv från Tensta då hennes son blev rånad för ofta.

23 oktober, 2012

Det var i ett reportage förra lördagen som public service-programmet Medierna kritiserade hur svenska politiker och journalister hanterar invandringsfrågan.

Reportaget antydde bland annat att media, såväl som de politiska partierna, har en tendens att sopa alla problem som följer i den massiva invandringens spår under mattan av rädsla för att anklagas för rasism. Istället använder de sig av moraliska floskler som de aldrig skulle komma undan med i debatter om andra frågor.

Journalisten och radikalfeministen Johanna Langhorst, som själv varit medarbetare på Medierna, konstaterar i det senaste programmet att reportaget från hennes tidigare redaktion helt enkelt var rasistiskt. Att över huvud taget diskutera problem med invandringen är rasistiskt, enligt Langhorst.

Samma kvinna i ett tidigare radioprogram.

”Journalisten Johanna Langhorst och hennes familj tvingades mot sin vilja att flytta ifrån Tensta, en förort utanför Stockholm, efter att äldsta sonen blivit rånad två gånger och inte längre vågade gå hem från tunnelbanan.”

Frågan är hur spänt är det vid frukost bordet då mamman i princip hänger ut sin son som en fegis, för det är väl inte mångkulturen han är rädd för? För den är ju det bästa i världen enligt mamma Langhorst. Hur kan man tro att man behåller någon som helst trovärdighet då man kritiserar alla som tar belyser invandringsproblemen när man själv flyttar till följd av dem??

Varjager


Dan Parks polisanmälan mot muslimskt böneutrop i media.

21 oktober, 2012

Provokatören Dan Park polisanmäler Jonathan Pye för hets mot folkgrupp. Pye monterade nyligen högtalare i Lars Vilks konstverk Nimis, ur vilka böner ropas ut sex gånger om dagen. Dan Park skriver på sin blogg att ljudystemet ”utgör en djup kränkning och missaktning mot muslimer (…) och är ett förlöjligande av folkgruppen muslimers okränkbara tro”.

Dan Park dömdes tidigare i år själv för hets mot folkgrupp och förtal efter att ha spridit kränkande montage föreställande Afrosvenskarnas riksförbunds ordförande Jallow Mamodou i samaband med den uppmärksammade slavaktionen på Hallands nation.”

Där ser man, jag gillar speciellt denna kommentar.-förlöjligande av folkgruppen muslimers okränkbara tro.

Varjager

 


Mr Bean, Rowan Atkinson, står upp för yttrandefriheten mao mot ”elitens” och islams försök att tysta kritiker !!!

21 oktober, 2012

Use it ! Or loose it !

 

http://gatesofvienna.blogspot.se/
The Creeping Culture of Censoriousness

The British actor Rowan Atkinson — better known to many of his fans as “Mr. Bean” — gave a much-noted speech a few days ago on behalf of the “Reform Section 5” campaign, which aims to overturn the provisions of British law that allow people to be criminally prosecuted if their words cause insult (or might cause insult) to someone.

Anticipating the need for translated and subtitled versions of the speech, Vlad Tepes has transcribed it, and used the transcript to subtitle Mr. Atkinson’s words in English:

If I’m not mistaken, a German translation is in the works.

 

Videolänk:
http://www.mrctv.org/videos/rowan-atkinson-england-and-freedom-speech
Mvh Kurt

Die dummen (=idioten) Schweden

20 oktober, 2012

Ett ypperligt exempel på vilka konsekvenser det har fått att Sverige styrs av Idioter som går i massmedias strypkoppel..!
Hade Jimmie Åkesson et consortes minsta lilla ambition – vid sidan av sina egna karriärer och platser vid köttgrytorna – så hade dylika flagranta exempel naturligtvis från riksdagens talarstol kunnat användas som argument för att dylika “kulturberikare” snarast skulle repatrieras (d vs hela familjen/släkten). Och som exempel på en invandringspolitik som definitivt måste vridas vridas 180 grader så att primitiva förlagor till människan överhuvudtaget aldrig släpps in vid Sveriges gränser.

http://www.sydsvenskan.se/malmo/domd-pappa-vardar-valdsam-son/
25-åringen med autism har slagit och sparkat utan att dömas.
Nu reagerar Socialstyrelsen på att 25-åringen bor med och får personlig assistans av sin pappa, som är dömd för vålds- och narkotikabrott.
I början av oktober fattade Socialstyrelsen beslutet att kräva in uppgifter från det assistansbolag som sedan i våras ansvarar för 25-åringens dagliga omsorg.

Har assistenterna den kompetens som krävs för att arbeta med en man med grav autism?
– Alla har skrivit under att de har fått utbildning hos en tidigare arbetsgivare. Jag kan inte kontrollera den uppgiften vidare, säger vd:n.
25-åringen har efter beslut i tingsrätten god man, men assistansbolaget har haft svårigheter att nå den gode mannen.

Kenneth


Död man krävs på tre kronor!

19 oktober, 2012

En död man krävs på 3 kronor och 46 öre av Sandvikens kommun för obetald ränta på en hemtjänsträkning!

Och eftersom han (av naturliga skäl) ej betalt så har nu kommunen anlitat ett inkassoföretag för att driva in skulden, en skuld som nu stigit till 160:- kronor! (förövrigt ett påslag på 4600%)

En liten undran?

Finns det i dag inte gnuttan av det allra minsta lilla sunda förnuft kvar hos stats och kommunanställda?

Eller är det ett systematiskt beteende skapat av idiotiska byråkrater för att pappersförflyttande parasiter skall kunna föda försörja och frammana nya fågelholksgapande parasiter?

 

En undran till?

Hur många kronor och ören har Försäkringskassan fått tillbaka av dom 81 millioner som Hassan Charkas bluffade till sig?

Eller från Samir Ali Hussein Ehsan:s tre millioner som han lurat till sig genom att spela handikappad? Dourmouch Iachar Mestan är skyldig försäkringskassan 7,8 millioner när han påstod sig blivit förlamad.

Han erhöll också en personlig assistent vid namn Chadie Mestan…

“CP skadade” Ali Rahdi Raheem erhöll 180.000:- per månad i tre år trots att han kunde gå, springa och spela tennis!

CP skadan satt nog snarare i hjärnan   -på hela bunten!

 

Ekonomichef Kerstin Ryding säger också att det är fullt normalt att skicka räkningar till dom döda!

Det har vi gjort tidigare och det kommer vi att fortsätta med.

Och ett %-påslag på 4600% anser hon vara fullt normalt och skäligt.

3 kronor och 46 öre, ja det gäller att prioritera rätt!

Vänligen

Janne

Kerstin Ryding


Jesusbarnet inte välkommet på Fredriksdals.

18 oktober, 2012

Tjänstemännen hävdar att det inte passar in med tanke på kommunenskrav på religiös och politisk obundenhet. Så detta måste innebära att halahkött ej får serveras i svenska kommuner.

Varjager