Lägg ner migrationsdomstolarna.

27 juli, 2013

Se istället till att ansökningarna bedöms på fakta istället för på känslor. För det är en massinvandring som pågår. Samtidigt är Svenska politiker och journalister tomma i skallen. Så de ser lögnerna men bryr sig inte. Vi skapar lagar och regler och enligt sju-klövern gäller dessa lagar enbart etniska svenskar. Resten kan kalla sig ”papperslösa” och få allt.

”För sju år sedan beslutade riksdagen att i grunden förändra den svenska asylprocessen. Huvudnumret i den nya lagstiftningen var nedläggningen av Utlänningsnämnden och införandet av migrationsdomstolar. Samtidigt ändrades lagen så att det skulle bli lättare att av humanitära skäl ge uppehållstillstånd till asylsökande.
När migrationsdomstolarna infördes den 31 mars 2006 var ett av de främsta målen att fler flyktingar skulle acceptera ett negativt besked på asylansökan och självmant återvända hem. Statistik från Migrationsverket visar att det blev tvärtom.
Migrationsminister Tobias Billström håller i dag fast vid att återvändandet för asylsökande som fått avslag är en viktig del i asylprocessen men han är försiktig i sina uttalanden. Det är inte mer än några månader sedan som hans uttalanden om papperslösa i Reva-debatten skapade en storm av protester. ”

Varjager


Beslut om ”fri invandring” till Sverige ?

3 mars, 2011

Regeringens överenskommelse med MP om migrationspolitiken innebär i praktiken fri invandring till Sverige. De få som fortfarande får avslag kan välja att stanna kvar i landet och parasitera på vår välfärd utan att betala en krona i skatt.  (SVT)

De får alla rättigheter gratis, och behöver inte ta på sig några skyldigheter mot samhället...

Beslutet kostar oss skattebetalare 1700miljoner kr, eller mer beroende hur många som gömmer sig i Sverige (SVT).

Gratis sjukvård för illegala invandrare betalas genom höjning av högkostnadsskyddet med 400kr för sjuka svenskar, om KD:s Göran Hägglund får som han vill.

Foto: Scanpix
Juntan (de fems gäng) håller presskonferens

Det hade varit hederligare att finansiera beslutet genom att lägga ner Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen när de inte längre har någon uppgift att fylla. Juntan väljer i stället att inrätta en fjärde migrationsdomstol !
Varför fortsätta detta spel för gallerierna som ingen längre tror på ?

Det är Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet som genomdrivit beslutet.
Moderaterna spelar med, för att som Reinfeldt säger, ”stänga dörren för Sverigedemokraterna”, och för att splittra de rödgröna.
(Kuppmakarna körde också över S och V).

Maud Olofsson säger att ”Det är länder som har en generös arbetskraftsinvandring som också lyckas bäst med integrationen” (DN).
och att Invandringen ska rädda centerpartiet.

Juntan vill med beslutet öppna dörrarna för alla invandrare, och utestänga SD och deras väljare från allt inflytande.
Vad som återstår av den reglerade invandringen är det ingen som vet längre..


Tobias Billström. Överflödig Migrationsminister.


Erik Ullenhag. Överflödig Integrationsminister.


Socialministern vinnare -får mer av våra pengar

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är besviken över regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken och menar att den får ”en negativ effekt på det svenska samhället” (SR-Ekot).

Anställda på Migrationsverket reagerar mot beslutet..
Lars Ohly:Regeringen massavvisar flyktingar”, trots att vi enl. Ohly inte har  någon ”massinvandring”.

Sveriges statsskuld: 1 113 778 404 310kr

//Elfyma+

Relaterat:
Kommunerna ska tvingas ta emot skäggbarn
Så lite får du i pension (gissa varför?)
Svenskar tvingas utvandra för att få jobb


Utvisade vägrar åka hem- får ändå bidrag.

19 juni, 2010

Nu har det gått drygt ett år sedan familjen Uka fick sitt beslut om utvisning till hemlandet Kosovo. Eftersom man motsätter sig utvisning tvingas familjen, som har två gravt hjärnskadade döttrar, leva på 3000 kronor i månaden.

I april förra året kom Migrationsdomstolens besked. Döttrarnas sjukdom anses inte vara livshotande, och därför finner man ingen anledning att bevilja uppehållsstillstånd för familjen.

Vanligtvis har en person med utvisningsbeslut två veckor på sig att lämna landet. Varför familjen Uka hittills har fått stanna i över ett år sedan beslutet togs kan Kristina Kranjcevic på Migrationsverket inte uttala sig om (Nt)

Kommentar:
Sverige har ingen reglerad invandring längre, om asylsökande efter utvisningsbeslut kan stanna kvar och fortsätta leva på bidrag så länge de vill.
Vi borde i så fall lägga ner Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen !
Vi slipper åtminstone försörja ett stort antal byråkrater och jurister som parasiterar på oss skattebetalare.

//Elfyma+


Migrationsdomstolens agenda

24 september, 2009

Terrorist-wannabe, kriminell, regimkritiker, vem du än är så stanna i Sverige, vi tillåter allting bara du blivit torterad och kanske riskerar döden så är det synd om dig.

”Migrationsdomstolen har beslutat att upphäva Migrationsverkets beslut frånn 2007 om att utvisa Haile Mareyam Getachew och istället ge honom permanent uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument. På grund av sitt engagemang för den politiska oppositionen i Etiopien har han förföljts, frihetsberövats och torterats.”

Etiopisk regimkritiker får stanna i Sverige, tidningen Journalisten

Förutom alla andra som får stanna eftersom Sverige numera är världens socialbyrå och sjukhus. Särskilt för människor från MENA-länderna, som bekant. Intet behov är för litet eller för stort än att Sverige kan fylla det.

Missnöjd kund, det är bara att börja bränna och slå sönder svenskar och landet så får du ännu mer!

Servicen säkras på Migrationsverket, Varjager

.

Sverige en del av al-Qaidas terrornätverk, Varjager

Mvh/:)Smileth


Dra valser och lögner, stanna i Sverige

3 september, 2009

Sveriges invandringspolitik är ett skämt, och ännu en som drar lögner om sin bakgrund får stanna:

”Migrationsdomstolen konstaterar att mannens berättelse i vissa delar är behäftad med oklarheter och trovärdighetsbrister; särskilt redogörelsen för hur fadern kunde äga en restaurang och ett jordbruk trots sin klantillhörighet. Vidare konstateras att säkerhetsläget i Mogadishu är mycket allvarligt och att det där råder svåra motsättningar – även om det för tillfället inte föreligger en väpnad konflikt.”

Somalier får stanna i väntan på ny praxis, Dagens Juridik

.

Varjager:

För alla er som tror att Moderaterna vill skärpa till kraven för invandring

Svensk-argentinare göre sig ej besvär

Svenskar tillhör ‘arbetarklassen’

Bidragsberoende svenskar

Mvh/:)Smileth


Journalist från Zimbabwe får PUT

31 januari, 2009

”Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut om utvisning av en journalist från Zimbabwe. Migrationsdomstolen anser att journalisten riskerar att bli förföljd om hon återvänder till hemlandet och hon beviljas därför permanent uppehållstillstånd.”

Tidningen Journalisten


Rädsla för maffia asylskäl?

24 september, 2008

”Mannen, som tidigare utvisats, uppger att han en vän till honom och dennes kollega blivit dödade och att ytterligare en person försvunnit. Den organisation som bedriver narkotika- och vapenaffärerna i hans hemregion ingår i ett nätverk med förgreningar över hela landet. Enligt Migrationsverket framstår inte mannens berättelse som självupplevd eller trovärdig.

Migrationsdomstolen finner att mannen genom sin berättelse gjort sannolikt att han känner en välgrundad fruktan för att straffas med döden eller utsättas för tortyr eller omänsklig behandling eller bestraffning vid ett återvändande. Mannen beviljas permanent uppehållstillstånd.”
Vittne till ryska maffiaaffärer får stanna i Sverige, Dagens Juridik

Hur kan man känna sig trygg i Sverige med tanke på hur den ryska maffian agerar i Sverige? Finns det ingen annan del av Ryssland, där han kan gå säker? Även om just denna maffiaorganisation har förgreningar i Ryssland, så når de väl Sverige lika lätt? Och varför inte Estland eller något annat land där man förstår ryska och den ryska kulturen, eller fick han inte komma dit? Varför inte Finland, det landet borde väl klara av att skydda honom? Varför till Sverige, detta värdelösa och kränkande land?


Migrationen positiv för välståndet

27 augusti, 2008

Ännu en rapport om hur bra invandringen är för Sverige, speciellt som vi påstås få hit välutbildade i en stor omfattning. Jag funderar på hur goda utbildningar dessa människor verk- ligen har. Dessutom finns redan i Sverige system där man värd- erar utbildningarna och ger enorma bidrag för att dessa männ- iskor ska platsa på arbetsmarknaden. I andra fall sänker man kraven, som exempelvis då det gäller polisutbildningen, som det nu röstas om i polisstyrelser runt om i landet.

Det är för mig obegripligt att det är bra för oss svenskar att få hit dessa ”välutbildade” människor, och vad har deras hem- länder för nytta av att de bor här? Att de skickar hem våra svenska skattepengar till sina anhöriga, eller att de får ta hit sina anhöriga till Sverige?
Varför är inte dessa välutbildade kvar i de egna hemländerna och lyckliggör sina landsmän med sina fina utbildningar. I norra Irak byggs nya hotell för att öka turismen, varför satsar man inte på universitet där man kan utbilda ännu fler väl- utbildade människor? Och bygger sjukhus för att vårda alla de skadade människor runt om Irak, då de nu har välutbildade läkare och tandläkare? Eller vanliga skolor för barn? Då kan man anställa alla de välutbildade i hemlandet som nu istället kommer till Sverige.

Vad för slags fördelar föreställer sig man ska infinnas sig? Varför har dessa fantastiska fördelar inte märkts av i andra länder med massinvandring? Beror på det verkligen på utan- förskapet och oförståelsen för andra kulturer hos svenskarna, och att dessa människor får låga löner vid anställning? Är det inte i linje med alliansens låglönemarknad, den som de vill driva igenom?

Institutet för Framtidsstudier;
”Sedan 1980 har invandringen till Sverige ökat i genomsnitt tre procent per år. Om ökningen fortsätter förväntas 200 000 människor årligen flytta till Sverige inom tre decennier. Detta kan jämföras med att det föds ungefär 100 000 barn i Sverige varje år. Inom en snar framtid kommer migration att betyda mer för den svenska befolkningens förnyelse än barnafödandet.

Det finns mycket som talar för att internationell migration är ekonomiskt fördelaktigt för världen. Rapporten ”Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld” tydliggör hur flyttningar och återflyttningar skapar kontaktytor mellan länder vilka i sin tur för med sig en förståelse för andra kulturer.
Migration av högutbildade personer från fattigare delar av världen till rikare kan mycket väl bidra till fördelar för båda sidor, åtminstone på sikt. Det stora problemet för Sverige är att den inflyttade kompetensen inte tas till vara. Men det går inte att blunda för att internationell migration också innebär svårigheter. Enligt författarna har t ex den svenska arbetsmarknaden problem med utanförskap och lägre lönenivåer för nyanlända.

Läs mer: Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld, Regeringen.
Invandring viktigare för Sverige än barnafödande, DN.


Måste åka hem

12 augusti, 2008

Det är en märklig bedömning som görs hos Migrationsverket. Vem av alla dessa så kallade flyktingar har rätt att stanna i Sverige, med tanke på de premisser som de nu utvisar denna mannen?

”Migrationsdomstolen i Stockholm konstaterar att det gått närmare sju och ett halvt år sedan mannen lämnade Bangladesh. Domstolen anser det mot den bakgrunden inte sannolikt att han är eftersökt av myndigheterna där eller att det föreligger en verklig och förutsebar risk för att han ska utsättas för tortyr vid ett återvänande.

Då mannen inte är att anses om flykting eller skyddsbehövande i övrigt och några synnerligen ömmande omständigheter heller inte anses föreligga avslås överklagandet.”

Dagens Juridik