Hur tolkar man nyheter på Göteborgs Universitet?

20 november, 2009

Hur läser dessa studenter tidningarna egentligen, och vad har de för synsätt på Göteborgs Universitet?

”I pressen kopplas Svenska kyrkan till trevliga evenemang.  Anhängare av islam utmålas som fanatiska terrorister. Det visar en färsk undersökning av Jenny Nordlander och Madelene Engstrand Andersson på Göteborgs universitet.”

I svensk press: Kristendom svalt, islam hett, tidningen Journalisten

Ett tips till studenterna, läs de unga muslimernas bloggar och gör en analys av de åsikter som presenteras där. Ta också och studera kristna människors bloggar och fundera över skillnaderna så kommer mediernas bild av islam vara betydligt mer begriplig.

Bloggen Allahu Akbar har ett urval med muslimska bloggar som bara bekräftar alla de ‘fördomar’ om muslimer som någon kan tänka sig att ha. Det är verkligheten som dessa muslimer lever i, de beskriver själva sin tillvaro och sin tro.

Bekräfta dina fördomar om muslimer, Varjager

Unga muslimers yttrandefrihet saknar motstycke, Varjager

Mvh/:)SmilethPTS av granatgevär och haubitsar

31 januari, 2009

Nu har jag hittat förklaringen till varför vårt försvar läggs ner, det handlar förmodligen om en hälsofråga för unga svenskar:

”Hjärnan kan skadas av de ljud som uppkommer när till exempel granatgevär och haubitsar avfyras. Efter att forskare vid Sahlgrenska akademin visat på vilka skador som kan uppstå har Sveriges Försvarsmakt infört begränsningar för hur många avfyrningar per dag som svenska soldater och befäl får utsättas för.

Ett antal studier har under senare år visat att hjärnan är mycket känslig för höga ljudtryck.

I USA har forskarna funnit att hjärnskador är mycket vanliga hos krigsveteraner från Afghanistan och Irak och att orsaken sannolikt är att de utsatts för de tryckvågor som alstras vid explosioner. Soldaterna har till exempel drabbats av minnesstörningar, emotionella problem, sömnproblem samt syn-, hörsel- och talsvårigheter. Symtomen kan likna de som ses vid post traumatiskt stressyndrom, en psykiatrisk åkomma som kan utlösas av extrema stressituationer.”


Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet:

*

”Försvarsminister Sten Tolgfors är mycket nöjd med ÖB:s förslag till ett bantat försvar. Men ÖB varnar för att Sverige kan få svårt att militärt hantera en kris i Östersjöområdet. SvD

Ja, men skulle inte Sverige få hjälp av NATO vid kris, det räknar iallafall regeringen med mig veterligt! Och det är farvattnet vid Schengen som gäller, vi har nya gränser för Sverige och försvaret numera som bekant.