Survival of the fittest!

5 augusti, 2009

Jag lägger upp ett blogginlägg från 31 januari i år för att visa hur mångkulturförespråkarna har tänkt sig att lösa problemen då den svenska kulturen möter andra kulturer; genom darwinismens Survival of the fittest!

Väl värt att läsa igen och fundera en stund över, tycker jag.

”Saxat från bloggen Rakryggad, Ben Dan har ordet: Mångkultur vs Monokultur:

Weine skrev 28e jan: “massinvandring per definition gör svenskar till minoritet och i förlängningen utraderas vi”. Det är ju helt fel. Invandring gör ju per definition att antalet svenskar blir fler. För att Sverige ska vara framgångsrikt även i framtiden så är det dessutom absolut nödvändigt med invandrare som utsätter den svenska kulturen för prövningar. Survival of the fittest!

De områden där det traditionellt svenska visar sig vara bäst kommer inte att påverkas, de områden där det traditionellt svenska visar sig vara näst bäst eller sämre kommer förändringar att ske. Det gäller precis allt och alla. Från svenska språket till traditioner, utbildning och styrelseskick. Allt!

Så när Sverigedemokraterna och andra xenofober propagerar för att bevara svensk kultur på grund av att den är just svensk, så gör man Sverige en otjänst. Man gör Sverige sämre förberett att vara framgångsrikt även imorgon. Konkurrensutsätt svensk kultur. Bevara det som överlever och glöm resten. Utvecklingen är inte skonsam mot bakåtsträvare.(Min fetning av stilen)

Läs hela inlägget, klicka på länken ovan, det är värt en genomläsning eftersom receptet är att “konkurrensutsätta kulturen“: invandring och mångkultur är absolut nödvändigt för ett framgångsrikt Sverige 2.0.

Månne detta är det som händer runt i Sverige där invandrare kastar sten, förstör tunnelbanestationer, rånar banker och privatpersoner, angriper polis och räddningstjänsten, misshandlar sina klasskamrater och bränner ner skolor och andra byggnader. Våldtar svenska flickor då de inte är vana att se kvinnor utan slöja och burka och gå utan manligt sällskap. De våldtar för att svenska kvinnor är omoraliska och horor och förtjänar inte bättre, enligt imamer och den politiska propagandan från Mellanöstern, som de tar med sig hit.

De unga skolkar och missköter skolan som anses vara en viktig del av den svenska kulturen, utbildningsväsendet som enligt svensk kultur banar väg för framtiden. Där muslimska kvinnor kräver att få ha sin religiösa och kulturella klädsel, trots att den är ohygienisk och obekväm för de flesta arbetsuppgifter på den svenska arbetsmarknaden. Muslimer kräver egna vårdcentraler för att deras tro och kultur inte tillåter annat. Man könsstympar och tvingar sina döttrar till mödomshinneoperationer för att hennes värde som brud inte ska sjunka om hon haft föräktenskapligt sex. Man hedersmördar sina döttrar och systrar för att heders-och klankulturen kräver detta.

Osv, osv…

Det handlar om att konkurrensutsätta den svenska kulturen med den kultur vi kan se dessa bedriva i sina hemländer.

Det handlar om den som passar bäst in: Survival of the fittest!”

Lösningen på problemet Sverige: Survival of the fittest!, Varjager


Svensk glesbygd konkurrensutsätts

4 februari, 2009

Återigen handlar det om Survival of the fittest, och glesbygden överlever inte!

Ett tv-tips för kvällen Uppdrag Granskning Samhället överger svensk glesbygd klockan 20.00 i Svt 1:

”Ikväll – en resa i ett Sverige som snart är borta

ONSDAG 4 FEBRUARI: Nedlagda skolor och långt till polis och sjukvård – steg för steg överger samhället den svenska glesbygden. Uppdrag gransknings reportrar Hasse Johansson och Nicke Nordmark har gjort en resa i ett Sverige som håller på att försvinna.”


Lösningen på problemet Sverige: Survival of the fittest!

31 januari, 2009

Saxat från bloggen Rakryggad, Ben Dan har ordet: Mångkultur vs Monokultur:

Weine skrev 28e jan: “massinvandring per definition gör svenskar till minoritet och i förlängningen utraderas vi”. Det är ju helt fel. Invandring gör ju per definition att antalet svenskar blir fler. För att Sverige ska vara framgångsrikt även i framtiden så är det dessutom absolut nödvändigt med invandrare som utsätter den svenska kulturen för prövningar. Survival of the fittest!

De områden där det traditionellt svenska visar sig vara bäst kommer inte att påverkas, de områden där det traditionellt svenska visar sig vara näst bäst eller sämre kommer förändringar att ske. Det gäller precis allt och alla. Från svenska språket till traditioner, utbildning och styrelseskick. Allt!

Så när Sverigedemokraterna och andra xenofober propagerar för att bevara svensk kultur på grund av att den är just svensk, så gör man Sverige en otjänst. Man gör Sverige sämre förberett att vara framgångsrikt även imorgon. Konkurrensutsätt svensk kultur. Bevara det som överlever och glöm resten. Utvecklingen är inte skonsam mot bakåtsträvare.(Min fetning av stilen)

Läs hela inlägget, klicka på länken ovan, det är värt en genomläsning eftersom receptet är att ”konkurrensutsätta kulturen”: invandring och mångkultur är absolut nödvändigt för ett framgångsrikt Sverige 2.0.

Månne detta är det som händer runt i Sverige där invandrare kastar sten, förstör tunnelbanestationer, rånar banker och privatpersoner, angriper polis och räddningstjänsten, misshandlar sina klasskamrater och bränner ner skolor och andra byggnader. Våldtar svenska flickor då de inte är vana att se kvinnor utan slöja och burka och gå utan manligt sällskap. De våldtar för att svenska kvinnor är omoraliska och horor och förtjänar inte bättre, enligt imamer och den politiska propagandan från Mellanöstern, som de tar med sig hit.

De unga skolkar och missköter skolan som anses vara en viktig del av den svenska kulturen, utbildningsväsendet som enligt svensk kultur banar väg för framtiden. Där muslimska kvinnor kräver att få ha sin religiösa och kulturella klädsel, trots att den är ohygienisk och obekväm för de flesta arbetsuppgifter på den svenska arbetsmarknaden. Muslimer kräver egna vårdcentraler för att deras tro och kultur inte tillåter annat. Man könsstympar och tvingar sina döttrar till mödomshinneoperationer för att hennes värde som brud inte ska sjunka om hon haft föräktenskapligt sex. Man hedersmördar sina döttrar och systrar för att heders-och klankulturen kräver detta.

Osv, osv…

Det handlar om att konkurrensutsätta den svenska kulturen med den kultur vi kan se dessa bedriva i sina hemländer.

Det handlar om den som passar bäst in: Survival of the fittest!