Förtryck rimmar illa med demokrati

19 juni, 2022

Efter ett beslut i kommunfullmäktige ska det ryska språket begränsas i skolorna i den södra ukrainska staden Nikolajev – således inga klubbar, kurser, juniorklasser eller utbildningsdesign med ryska språket. Tillkännagivandet i Nikolajev kom efter att Ukrainas biträdande utbildnings- och vetenskapsminister Andrey Vitrenko tidigare denna månad avslöjade att myndigheterna planerar att ändra skolans läroplan i flera […]

Förtryck rimmar illa med demokrati

Demokratin är under attack!

31 december, 2021

vakenpunktse Mikael Cromsjö har ett viktigt meddelande om hur vår demokrati nu är under attack. Antidemokratiska krafter tar stormsteg fram och vi måste agera nu för att säkerställa vår framtid.

Demokratin är under attack!

Globalisternas kreatur jobbar hårt.

Varjager


Folkvilja i underläge II:II

7 oktober, 2021

När beslutet om en folkomröstning om flyktingmottagandet i Sjöbo i oktober 1987 blev känt skrev Iris Birath och Ann-Marie Strömberg, som båda satt i Stockholms kommunfullmäktige som representanter för Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) en motion, där de protesterade mot att en folkomröstning anordnades i flyktingfrågan. Därmed visade de att de inte visste vad demokrati var för […]

Folkvilja i underläge II:II

Folkvilja i underläge I:II

2 oktober, 2021

Som bekant har Sverige aldrig på riksplanet haft någon folkomröstning, när det gäller invandringen. På kommunal nivå hölls dock en år 1988, i skånska Sjöbo. Den väckte stor uppståndelse och de flesta 70plussare som är politiskt intresserade minns det nog rätt väl. Vad som hände ”efter Sjöbo” är emellertid mindre välbekant. För dem som likt […]

Folkvilja i underläge I:II

SLÅ VAKT OM DEMOKRATIN.

4 september, 2021

Många är anhängare av att EU ska slå vakt om demokratin och att bara demokratiska länder ska ha plats i EU. Det låter bra, men samma personer som vill att EU ska slå vakt om demokratin vill ofta också fastställa vilka ”demokratisk” beslut som ska fattas. Men demokrati handlar inte om vilka beslut som fattas utan hur besluten fattas.

Två av de länder som utsätts för att inte slå vakt om demokratin har faktiskt bland de mest demokratiskt förankrade regeringarna inom hela EU. I Ungern fick det nuvarande regeringspartiet Fidesz 59 procent av parlamentsplatserna i det senaste parlamentsvalet 2018. I Polen fick Lag och rättvisa 51 procent 2019. I Sverige fick den nuvarande regeringskoalitionen 33 procent i valet 2018. I alla tre länderna var det fråga om omval av den sittande regeringen.

För alla sanna demokrater är det högst rimligt att landet får styras av dem som utan fusk fått ihop mer än 50 procent av parlamentets platser. Sedan kan man naturligtvis ha synpunkter på vilka beslut som fattas. Men om de inte passar medborgarna i andra länder är det bara att inse att man som utlänning inte har med saken att göra. Vi skulle med rätta ha invändningar om andra länder hade synpunkter på vilka politiska beslut som fattas i Sverige, till exempel om irländarna skulle ha synpunkter på svensk abortlagstiftning (i en del fall har beslutsrätten enligt EU-fördraget överlåtits åt EU, men det är en annan fråga som vi inte ska fördjupa oss i denna vecka).

Det är framförallt inom två områden som ledande EU-länder har haft invändningar mot polsk och ungersk politik. Media och rättsväsendet. Anledningen till att samma länder inte kritiserar Sverige på samma punkter är svårgripbar.

I Polen har regeringen skaffat sig inflytande över ledningen för det statliga TV-bolaget. På samma sätt som den svenska regeringen har kontroll över Sveriges Television som kontrollerar två av de tre största TV-kanalerna i landet. Den tredje största kanalen TV4 ägs av Telia, där svenska staten är största aktieägare med 39,5 procent.

Vad gäller rättsväsendet försökte den polska regeringen bli av med gamla domare som utsetts av den tidigare kommunistregimen. Det skulle ske genom en sänkning av pensionsåldern från 70 till 65 år, vilket av många ansågs vara odemokratiskt. Polen backade så småningom på den punkten. De av diktaturen utsedda domarna fick sitta kvar. I Sverige utsågs domare av regeringen fram till och med 2008. Så sker formellt fortfarande, men regeringen får numer nöja sig med de förslag som kommer från Domarnämnden, en statlig myndighet under Justitiedepartementet. Metoden skulle knappast tolereras i något annat EU-land.


Vill vi att kvinnorna ska styra Sverige?

22 juni, 2021

Efter gårdagens misstroendeomröstning får vi höra många teorier om hur Sverige ska styras. Miljöpartiet säger idag att de är beredda att sätta sig vid förhandlingsbordet med V, S och C för att få till ett juniavtal. Hur skulle ett sådant avtal fungera? Stefan Löfven blev ju bortröstad pga misstroende mot honom. Han kan ju knappast […]

Vill vi att kvinnorna ska styra Sverige?

Direktdemokrati – något som vi i Sverige bara kan drömma om

14 juni, 2021

Schweiz har som bekant ett system med direktdemokrati, där man regelbundet med några månaders mellanrum har folkomröstningar på nationell, regional och lokal nivå. Så länge förslag från allmänheten samlar ihop minst 100.000 namnunderskrifter kan det ske en nationell omröstning. I helgen som gick röstade schweizarna nej till såväl omfattande klimatåtgärder som förbud av syntetiska bekämpningsmedel […]

Direktdemokrati – något som vi i Sverige bara kan drömma om

Demokrati

16 april, 2021

Det verkar rätt sannolikt att varken partiledare eller riksdagsledamöter vet vad demokrati betyder. Demokrati betyder folkstyre.

Tvekan inför att våra politiker förstått detta uppstår när man noterar vilket enormt inflytande ett parti med cirka 4 procents sympatier har på svenska politik. Och när det nästintill ska vara förbjudet att tala med representanter för ett annat parti med tjugo procents väljarstöd. Det verkar som om demokrati är något som är förbehållet vissa politiska åsikter och inte de svenska väljarna. Den innebörden har ordet demokrati inte.

Ungern, där regeringen får mellan 65 och 70 procents stöd i allmänna och fria val beskylls för att verka i strid med rättsstatens grunder, en av demokratins grundvalar. Det finns dock inget annat land i Europa där regeringen har ens tillnärmelsevis samma starka stöd, och det också efter nyval när mandatperioden på fyra år gått ut.

Inte ens Polen kommer i närheten av Ungerns situation, i Polen har regeringen drygt 45 procents stöd, medan oppositionen har knappt 45 procents stöd. Ska vi lyssna på svenska politiker och EU-politiker verkar det dock vara så att demokratiska rättigheter – att välja sina egna styresmän – inte gäller för polacker. Också polackerna ska låta sig styras på ett sätt som passar svenska och europeiska politiker, inte det polska folket.

Det är dags att vi lär oss vad ordet demokrati betyder. Och att andra folk kan välja helt andra representanter än de som svenskarna skulle välja. Och att vi faktiskt representerar avvikande åsikter. För övrigt inte bara i andra länder utan också i Sverige.

Från Contra

Varjager


Demokrati……

27 september, 2020

Varjager


Demokrati? Yttrandefrihet?

28 augusti, 2020

Rasmus Paludan avvisad vid gränsen – har fått ett tvåårigt inreseförbud
Den danske högerextremisten Rasmus Paludan avvisades på fredagseftermiddagen från Sverige. När han kom med bil till Lernacken möttes han av ett tiotal poliser och ett avvisningsbeslut från Malmöpolisen. Han nekas nu inresa under två år.

Han borde ha sagt att han sökte asyl.

Sverige har kapitulerat för effekten av massinvandringen.

Polisen har lämnat walk over till islamister.

Allt pga syltryggade politiker.

Varjager


Ytterligare ett sätt att försöka tysta kritiska svenskar.

23 augusti, 2020

Kriget mot Swish-hororna har inletts.

Svenska makthavare har fått nog av kritiska röster. Under senaste året har det klagats på de så kallde ”Swish-hororna”, det vill säga de fria skribenter som får ekonomiskt stöd genom gåvor från privatpersoner. Justitieminister Morgan Johansson har förgäves försökt inskränka yttrandefriheten, men utan att lyckas få igenom den önskade lagstiftningen. Men nu tycks man ändå ha hittat en väg att nå det önskade målet, även om det innebär att gå bakvägar. Samtidigt som Aron Flam inväntar rättegången där han står åtalad för upphovsrättsbrott och riskerar skadestånd och vite på en och en halv miljon kronor, ska frilansande och systemkritiska skribenter nu knäckas på samma sätt som Al Capone – med hjälp av Skattemyndigheterna.

Vi ser ett mönster i allt globalisterna gör. Hur alla kritiska svenskar skall tystas.

Läs resten här.

Varjager


Professor Arnstberg om makthavares syn på svenska folket.

14 augusti, 2018

Diskussionen i SwebbTV inleds med Fredrik Reinfelds uttalande om att det enda ursvenska är barbariet.

Arnstberg ger honom delvis rätt i den meningen att det kulturella utbytet alltid har förekommit men han förvånas över att Reinfeldt kunde uttrycka ett sådant förakt mot sitt folk och ändå sitta kvar som statsminister. Läs mer


”Demokrati” i en ”godhetsdiktatur”.

3 augusti, 2018

Relaterat – från landets huvudstad jan. 2016

/Elfyma+


Alternativ för Sverige gillar det finska valsystemet

27 april, 2018

Alternativ för Sverige förespråkar i sitt partiprogram ett nytt valsystem liknande det i Finland. Förslaget har väckt ont blod hos dem som värnar om det bestående, hos dem som värnar om makthavarnas möjligheter att värna sina positioner.

AfS skriver på sin hemsida.

”Det svenska personvalssystemet var tänkt som ett sätt att öka väljarnas möjlighet att påverka. Resultatet har dock inte blivit som tänkt. Sveriges personvalssystem kräver i dagsläget att en kandidat måste få minst 5 procent av partiets samtliga röster för att personkryssas.

Det innebär att det i praktiken är partierna som bestämmer vilka som blir riksdagsledamöter; de är partivalda, inte folkvalda.

Alternativ för Sverige vill öka den enskilde parlamentarikerns status genom att införa ett riktigt personvalssystem där väljaren måste personkryssa en kandidat och där de kandidater som sedan fått flest röster i absoluta tal blir valda.”

”Det är ett enkelt och rättvist system som skulle bryta partiernas toppstyre och minska klyftan mellan folket och politikerna. Det skulle också öka intresset för politiken, och göra det lättare för folk att följa upp om ens kandidat levt upp till förväntningarna, och om denne förtjänar en röst i kommande val.”

”Systemet möjliggör också en enda valsedel. Sveriges nuvarande system med egna valsedlar för alla partier är riggat för att gynna riksdagspartierna som har rätt att få sina valsedlar utlagda. Det inkräktar även på valhemligheten eftersom man tvingas ta partivalsedlar inför valförrättare och andra som befinner sig i vallokalen. Det inbjuder även till valsabotage där aktivister, ofta på vänsterkanten, stjäl valsedlar från partier de inte gillar, ” skriver AfS. Slut citat.

Kommentar:
Det finns demokratiska poänger i det finska valsystemet. Nackdelen är att systemet gynnar kändisar (artister, idrottsstjärnor etc) som lättare kan slå mynt av sitt kändisskap.

Men med färre riksdagsplatser (vilket AfS också föreslår) blir det å andra sidan lättare att syna de invaldas förehavanden och ställningstaganden i riksdagen. De som inte sköter sig blir då inte omvalda. Det personliga ansvaret blir större, vilket är bra.

/Elfyma+


Vad tycker Nils Funcke om att GS kanaler stängts ner ?

10 mars, 2018

Folkrörelsen Granskning Sverige har censurerats från Youtube/Google efter ett smaklöst drev från familjen Bonnier, där man hängde ut, mobbade och trakasserade Googlechefen Anna Wikland. (Uppdaterat 11/3-18)

Fredagen den 9 mars 2018 stängdes alla kanaler med Granskning Sveriges logga ned. Motivering. ”Mobbning och trakasseri” Nu har alltså journalistik definierats som ”mobbning & trakasseri” av Youtube.

Nils Funcke väljer att ligga lågt och passa.
Frågan är alltför känslig även för yttrandefrihetens försvarare.
Det har t o m blivit farligt att säga att mediamakthavarna har makt
– om man inte själv tillhör de oantastliga, de ”utvalda”.

Även för supergranskaren Janne Josefsson är ämnet tabu.
Och nu ska Simon Wiesenthalcentret ”utreda” Google.

Om Google och Facebook återigen viker sig för mediamakthavarnas påtryckningar så är det en bekräftelse på att yttrandefriheten satts ur spel.  Demokratin är hotad. Inte ens SD vågar försvara yttrandefriheten av rädsla för Bonniermedia.

Anna Hagwall, som jag gillade och som uteslöts från SD,  har nu en son i styrelsen för nystartade AfS. Ett parti som bl.a vill avskaffa presstödet. Kan det bli bättre ?

Man kanske skulle bli medlem och politiskt aktiv för första gången i sitt liv, innan det är dags att lägga näsan i vädret ? Om inte annat så för barnbarnens skull.