Hyllade jätteskolan i Nyköping blev en rejäl flopp

16 november, 2017

I Nyköping lade man ner fyra skolor och byggde en jätteskola som skulle bli en smältdegel för elever med mycket skiftande motivation och förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.

Nyanlända analfabeter skulle blandas med infödda elever.
Tanken var väl att de svenska barnen skulle utnyttjas som hjälplärare för svagare elever. Alla blir lika dåliga i jämlikhetens namn.

Bildresultat för nyköpings högstadium

I Linköping vill man nu göra som Nyköping och bygger en jätteskola för 1800 elever. Men den så kallade Nyköpingsmodellen har hittills betytt lägre betyg, ökad personalomsättning och nedsatt kompetens bland lärare.

SVT har gått igenom Skolverkets betygsstatistik på ett stort antal mätpunkter, och Nyköpings högstadium når inte över rikssnittet på en enda – även om man på vissa punkter räknar bort de nyinvandrade eleverna.

– Det beror på att skolan socioekonomiskt ligger under rikssnittet, säger Kent Pettersson (S) ordförande i barn och ungdomsnämnden i Nyköping.

Ett fåtal resultat har blivit bättre jämfört med för tre år sedan då Nyköpingsmodellen inte fanns, men på många punkter har det blivit sämre. (SVT) Hela inslaget på SVT-Play).

Oppositionen, som stödde detta ”integrationsprojekt”, har nu fått kalla fötter när verkligheten kom ifatt dem.

/Elfyma+


Har vi fått det bättre i Sverige ?

5 februari, 2017

/Elfyma+


SD: ”Erkänn att volymer spelar roll”

18 november, 2014

Dagens Samhälle har nu gjort det otänkbara- släppt fram två Sverigedemokrater som ocensurerat får diskutera det tabubelagda ämnet volymer.

Det behövs ett systemskifte i svensk flyktingpolitik och det är dags att erkänna att volymer faktiskt spelar roll.

I dagsläget är det bara Sverigedemokraterna som står för en sådan politik, skriver Paula Bieler och Markus Wiechel, partiets integrations- resp. migrationspolitiska talespersoner i Dagens Samhälle.

Bieler, Paula (SD)Wiechel, Markus (SD)
Paula Bieler och Markus Wiechel, SD

Sveriges migrationspolitik, där asylprövningar sker efter alltmer generösa regelverk samt där nyanlända får tillgång till alltfler bidragssystem och stödinsatser, leder oundvikligen till att Sverige också hamnar i topp bland de länder som asylsökande migranter söker sig till.

Utvecklingen borde inte förvåna någon. Ändå har vi sett ett närmast nyvaket närmande av frågan hur detta mottagande ska gå till.

Jämförelser görs mellan mottagande i mindre orter och större, exempelvis här i Dagens Samhälle där Peter Santesson i en krönika konstaterat att Stockholm för att matcha Norberg borde ta emot över hundra tusen personer, skriver Bieler/Wiechsel.

Kommer media och det invandringsindustriella komplexet nu att kräva politikernas huvud på ett fat så som de gjorde med Tobias Billström ?

Kuriosa: Hela 98% håller med skribenterna. Bara 2% håller inte med. Man kan nästan tro att det bara är SD-väljare som läser DS. Så är det förstås inte, även om väljarkåren har breddats sedan valet 2010. Nu dominerar etablerad medelålders medelklass som kanske även läser DS (DN).

Relaterat:
Har Dagens Samhälle fel om invandringen ?

/Elfyma+


Invandringspolitiken som ingen får ifrågasätta

14 februari, 2012

Debatten om invandringspolitiken handlar om vad som får sägas, och framförallt, vad som inte får sägas i debatten.

Det är alltid rätt att skylla den havererade integrationen på svenskarna.  Gängkriminaliteten är ett ”påtvingat utanförskap”. Våldet beror på ”understimulans”. Och bidragssnyltandet  beror på ”strukturell diskriminering”.
Det är alltid fel att påstå att kriminaliteten i invandrartäta områden kan bero på invandringen/invandrarna, inte bara på elaka svenskar.
(Det går omkring en elefant i debattstudion).

Men sanningen är att redan för 20år sedan var det många assimilerade invandrare som inget hellre önskade än att få flytta till områden med mera svenskar. De tyckte att invandrarna förstörde deras bostadsområde, trots att de själva var invandrare.
Det är skillnad på invandrare och invandrare (Läs mer).

Bert Karlsson fick Hitler-stämpeln i pannan när han sa ”att något var fel på invandrings-/integrationspolitiken”.
Och Bengt Westerberg avsvor sig som vanligt allt personligt ansvar.

Se Janne Josefssons avslöjande i Uppdrag Granskning.

”Det har gått för långt -Sverigedemokraterna är de enda som lyssnar på oss”, säger en assimilerad invandrare. 339 610 väljare höll med honom i valet 2010.

//Elfyma+
(en av dessa assimilerade invandrare)


Vem ska vi tro på? Erik Ullenhag eller extremisten Reinfeldt ?

20 december, 2011

Erik Ullenhag bemöter Regeringens hemsida myter som sprids av ”extremister”.

Myt 3: Reinfeldt och Sahlin spred under valrörelsen myten om att Sverige håller på att bli ett muslimskt land.

De påstod att det fanns 400 000 muslimska väljare att ta hänsyn till, ”papperslösa” oräknat.

De vallfärdade till landets moskér, utlovade nya moskébyggen och nya koranskolor (muslimska friskolor) på skattebetalarnas bekostnad för att försäkra sig om imamernas stöd.

Imamerna utlovade 400 000 muslimska röster till det parti som var mest islamistiskt.

Mona Sahlin gick ut med löftet att bygga fler moskér

Reinfeldt kontrade med fler moskér och fler halalslakterier
(Moderaterna blev största parti i muslimtäta Rinkeby).

Även KD:s Göran Hägglund riktade blickarna mot Mecka i kampen om de 400 000 muslimerna som påstods finnas i Sverige.

Banker gick också på ”myten” och skapade shariafonder för att blidka de 400 000 muslimerna.

Det finns bara en tolkning av koranen säger Abdirisak Waberi (M).
ordf Islamiska förbundet, rektor för koranskola och riksdagsman.


Idag påstår Integrationsminister Erik Ullenhag att det är en myt att Sverige är på väg att bli ett muslimskt land.
”De muslimska trossamfunden har sammanlagt runt 110 000 medlemmar, och vi för av integritetsskäl inga register över religiös tillhörighet, kultur eller etnicitet i Sverige”.

Statsministern sprider extremistiska myter om islams utbredning i Sverige om man får tro Erik Ullenhag.
Kan vi ha en ”extremist” som Statsminister ?

Myter kan inte bemötas med myter, säger forskare. (SVT-play)

Lyssna på StudioEtt ikväll kl.17, när en annan ”extremist”, Jimmie Åkesson, debatterar mot Erik Ullenhag och Johannes Åman ledarskribent på DN.(Länk).

Vem ska vi tro på ?

  • Imamerna som lovade leverera 400 000 muslimska röster ?
  • Statsminister Reinfeldt som spred ”myten” och knäböjde ?
  • Mona Sahlin som spred ”myten” och närapå konverterade ?
  • Göran Hägglund som spred ”myten” och rullade ut bönemattan ?
  • Jimmie Åkesson (SD) som varnar för islamiseringen ?
  • Eller regeringens ”Bagdad Bob”, Erik Ullenhag ?

//Elfyma+

Relaterat:
13 myter som inte är myter utan verkliga
Ullenhags “nätmyter” är obekväma sanningar


Mångkulturalism hotar samhällsgemenskapen

24 januari, 2011

”Under 2010 och 2011 har tankesmedjan Timbro problematiserat mångkulturalismen och integrationsdebatten.
Timbros rapport, Assimilation eller integration – en utvärdering av svensk integrationsdebatt (Timbro: 2011), visar på att integration och assimilation är sammanlänkade i den svenska politiska diskursen. Således pekar Timbro på det faktum att politiker talar om integration i termer av assimilation, det vill säga att de blivande svenskarna skall anpassa sig till det normsystem som finns i Sverige”, skriver Sverigedemokraternas riksdagsledamot Erik Almqvist på Newsmill.

Skillnaden mellan integration och assimilation är således inte i den svenska politiska diskursen klar även om man kan skönja att ”integration” har med multikulturalism att göra och assimilation har med nationalism att göra.

Att tala om assimilering är inte kontroversiellt i utlandet men det förefaller att vara så i Sverige.
Detta visade bland annat rubrikerna orsakade av Folkpartiets förslag om språktest inför valet 2002.

I USA och Frankrike är dock assimilationspolitik inte något kontroversiellt.  Det är förväntat att de nya amerikanerna och de nya fransmännen lär sig det språk och de normer som återfinns i deras nya hemland.
Även Kanada, som är känt för politiskt multikulturalistiska policys, ställer krav på sina nya medborgare. (Wayland, Shara, 1997).
Tysklands Förbundskansler Angela Merkel fastslog förra året att ”multikulturalismen” som politisk doktrin är över.  De nya tyskarna skall anpassa sig till det ”tyska”.

Vi uppfattar att det finns två sätt att se på begreppet multikulturalism.
Dels kan multikulturalism förstås som beskrivande multikulturalism, det vill säga att samhället är mångkulturellt.
Dels kan multikulturalism förstås som normativ multikulturalism, vilket innebär att invandrare och minoriteter skall uppmuntras att behålla sin kulturella särart och än mer ges specifika särrättigheter.

Sverigedemokraterna erkänner att många samhällen kan beskrivas som mångkulturella. Men det innebär inte att alla kulturella uttryck skall beredas plats för i samhället.

Journalisten Dilsa Demirbag Sten och filosofen Per Bauhn kom härom året ut med boken ”Till Frihetens krav – en kritik av normativ multikulturalism”(2010). Där kritiserade de utifrån en liberal position den normativa multikulturalismen. Demirbag Sten och Bauhn menade att vissa kulturella yttringar helt enkelt är oförenliga med mänskliga rättigheter så som individuell frihet.

Att förespråka assimilering är på intet sätt rasistiskt, snarare är det en förutsättning för ett harmoniskt och fungerande samhälle.
Alla samhällen och alla kulturer verkar för viss socialisering av sina medlemmar – och alla samhällen sätter upp gränser för vad som är moraliskt rätt och vad som är moraliskt fel.

Demirbag Sten och Bauhn som är liberala kritiker av normativ multikulturalism kan inte undgå assimileringsprincipen eftersom man kan hävda att den liberala demokratin är assimilerande då den liberala demokratin förutsätter att människor måste adoptera vissa värden. Värden, så som individuell frihet, som är en förutsättning för den liberala demokratin.

Till och med multikulturalisterna måste acceptera att grupper internt praktiserar assimilering.  Hur vi än vänder och vrider på det kan vi inte undkomma begreppet assimilering även om konceptet artikuleras olika beroende i vilken kontext vi talar om det.

Fredrik Reinfeldt menade i sitt jultal (2010) att ett av de svenska värdena är ”mångfald”.
Sverigedemokraterna menar att det är omöjligt att ”mångfald” kan vara ett grundläggande svenskt värde.

Den konservativa kanadensiska författaren och journalisten Mark Steyn menar att om vårt högsta värde är mångfald innebär det att vårt högsta värde är att vi inte har något högsta värde. (Steyn, Mark. 2006) .  Att vara för mångkulturalism är liktydigt med att ta en position för nihilism hävdar Steyn.

SD är inte ett nihilistiskt parti utan ett nationalistiskt med en stark tror på naturrättsliga principer.
Vi menar att man måste skilja mellan immigration och mångkulturalism vilket är två skilda politiska diskurser.

SD är inte av princip emot immigration. Vi välkomnar invandrare till Sverige men vill vara tydliga med att de invandrare som kommer hit för att stanna också måste vara villiga att bli en del av vårt samhälle.
Det innebär att de blivande svenskarna måste adoptera vissa centrala bitar av vad det innebär att vara svensk. Dels vårt språk men även det vi uppfattar som svenska värderingar.

Vad är då svenska värderingar?
För att ta ett exempel så har Sverige en lång tradition av ett starkt djurskydd.
I Sverige är inte blodsporter tillåtna eftersom Sverige menar att det är ett uttryck för djurplågeri. Detta är så gott som alla riksdagspartier överrens om.
Trots detta menar våra politiska motståndare att skäktning skall legaliseras med motiveringen att det är en integrerad del i islam. Man tar alltså en multikulturalistisk position.

I vissa delar av världen är blodsporter en integrerad del av kulturen så som i Spanien, där tjurfäktning är en viktig kulturell sport.
Det är inte orimligt att det finns spanska invandrare i Sverige som anser att tjurfäktning är en viktig del av deras kulturarv.
Är det då rimligt att legalisera tjurfäktning i Sverige bara för att tjurfäktning är ett kulturellt uttryck i en etnisk grupp i Sverige?
Vart går gränsen? Skall vi avskaffa demokratin bara för att islamister anser att den bör upphävas och ersättas med teokrati?

Sverigedemokraterna är villiga att dra politiska gränser för vad som är moraliskt riktigt och vad som är moraliskt fel.  Vi vänder oss således emot blodsporter av denna typ i Sverige och mot den tilltagande islamismen – eftersom vi tror på någonting.
Våra politiska motståndare är oftast motvilliga att dra politiska gränser annat än gränser som inskränker på yttrandefrihet i syfte att skydda barbariska kulturella seder.

Mariam Osman Sherifay (S) skriver den 19 oktober 2009 att hon polisanmälde Aftonbladet för att de publicerat Sverigedemokraternas debattartikel (Aftonbladet: 2009-10-19) om det mångkulturella samhället eftersom Åkesson kritiserar ritualslakt och omskärelse av pojkar.
Osman Sherifay praktiserar multikulturalismens särskiljande logik där svenska värderingar skall åsidosättas för att ge utrymme för vissa invandrargruppers kulturella uttryck.

Detta går inte bara stick i stäv mot mänskliga rättigheter då vissa kulturella uttryck klart bryter mot dem men även mot alla människors lika värde då svenskarna förlorar kontrollen över sitt sätt att leva och således sin egen framtid, avlutar Erik Almqvist.

(Inlägget återges i sin helhet pga censurrisken).

//Elfyma+


Integrationsdebatten som skakar Europa

12 september, 2010

Tyskland skakas av en het integrationsdebatt som ekar genom Europa. Nästan var femte väljare i Tyskland skulle idag rösta på ett parti lett av Thilo Sarrazin som hävdar att landets kollektiva intelligens sjunker i takt med invandringen – främst från muslimska länder.

För det etablerade Tyskland har den 65-årige före detta finanssenatorn i Berlin och avgående medlemmen i ledningen för tyska centralbanken Bundesbank blivit ett rött skynke.
”Han skadar Tysklands anseende”, kritiserade häromdagen förbundskansler Angela Merkel och brännmärkte Sarrazins omstridda teser som ”absurda” och nedsättande för enskilda folkgrupper.

Helt annan är stämningen ute i landet. I bokaffärerna är Sarrazins bok redan slutsåld. ”Tyskland avskaffar sig självt” – enligt författaren på grund av den misslyckade integrationen och invandrarnas höga födelsetal – toppar försäljningslistan på tyska Amazon och ligger på plats ett på Spiegels läsarlista.

Biljetter till Sarrazins uppläsningar går inte att längre att få, trots att arrangörerna överallt byter till större lokaler. Samtidigt förbereder sig polisen på demonstrationer av vänstergrupper och invandrarorganisationer och har gett Sarrazin personskydd efter mordhot på webben.

I Tysklands största tidning Bild, som är känd för att ha sina känslospröt djupt nere i den tyska folksjälen, rasar debatten om Sarrazin under rubriken ”Inget talförbud”. Sarrazin framstår här som en obekväm sanningssägare som den politiska eliten försöker sätter munkavle på.

Ord som dessa måste det vara tillåtet att uttala, manar tidningen och nämner som exempel: ”Inte vi som måste anpassa oss till utlänningarna utan tvärtom” och ”Allt för många utländska ungdomar är kriminella.” (SvD)

Kommentar:
Sverige är snart ensamma om sin syn på invandring och integration.

//Elfyma+


Svenska rasister (?) kan inte integrera sig i Somalia

3 december, 2009

Oklart är varför en svenska, jag, som skriver på denna bloggen inte kan integreras i Somalia. Men vi får absolut inte tala om somaliers integration i Sverige för då kommer svenskföraktet fram, för somalier är svaga och kommer långt bort ifrån.

Kommentar inkommen idag under det mer än ett år gamla inlägget Somalier i Sverige;

”Fegt att alltid ge sig på de svaga, vi är en minoritet i Västvärlden! Du skulle inte klara av att integrera dig eller överleva i Somalia kan jag säga dig. Bara så du vet finns det många av oss som är integrerade, har jobb och försörjer sig själva på välbetalda jobb. Dessutom har vi läst på Universitet och har examen i olika områden. Jag säger bara att du är naive och förlitar dig på allt som står eller sägs i media. Visst har många av oss det svårt att blanda oss med andra och komma in i samhället, men det går inte att jämföra oss me andra invandrargrupper, dels för att Somaliska invandringen började så sent som 1990-talet . Och dels för att vi råkar faktiskt komma från långt långt bort!!! Om du vill ge Somalisk-Svenskarna en riktigt chans och se saker från ett helt annat perspektiv så tar jag dig gärna på en tour on my side of town!

//En stolt Somalier,Svensk, muslim och kvinna!

Tacksam för Sverige, men besviken att vissa Svenskar kan vädra sina åsikter på det här viset…men länge leve demokratin.”

Mvh/:)Smileth


Integrationspolitik, vad är det?

22 maj, 2009

Janne Josefsson har visst gjort sitt sista ‘Debatt’ i och med torsdagens program och vår invandringspolitik stod på dagordningen. ”Ett helt Sverige” är visst syftet med denna politik.

Från Debatts hemsida:

”Säsongens sista Debatt 21/5

Utegångsförbud i Rosengård och en lynchmobb som jagar bort flyktingar i Vännäs.
Har den svenska integrationsmodellen havererat helt? På torsdag kväll lyfter Debatt på locket och frågar ansvariga politiker hur visionen för att skapa ett helt Sverige ser ut.
– Man kan inte bara ha och ha. Ska jag respektera dom så måste dom också respektera mig, säger en av kvällens debattörer.

Janne Josefsson gör på torsdagkväll sitt sista Debatt för den här gången. Är du nyfiken på den nye programledaren så bör du kolla på torsdag kväll.”

Ofta kan man diskutera olika ämnen på Svt:s Forum, också detta program,

från Svt:s hemsida Forum svt.se:

”Integrationspolitiken

Utegångsförbud i Rosengård och en lynchmobb som jagar bort flyktingar i Vännäs. Har den svenska integrationsmodellen havererat helt?
På torsdag kväll lyfter Debatt på locket och frågar ansvariga politiker hur visionen för att skapa ett helt Sverige ser ut.

Diskutera programmet här!”

Jag tittade igenom en hel del inlägg och detta var väl värt att spara för eftervärlden på vår blogg:

”Futureproof:

”den svenska integrationsmodellen”

Har jag aldrig hört talas om, i sverige är det integration som gäller.”

.

På bloggen Fria Nyheter under ett inlägg under rubriken Den ultimata integrationsdebatten i SvT har kommentatören Dexter skrivit ned några rösters syn på vår integration.

För min del hoppas jag att han fattat fel, men går jag till mig själv och det jag ser runt mig så inser jag att det förmodligen är sant. Tyvärr!

”Några pärlor från kvällens Debatt med Janne J:

Janne J till den kvinnliga svenska pensionären som ännu inte flyttat från invandrarghettot: “men du låter ju som en Sverigedemokrat!”
(varpå den stackars kvinnan pressades att bekänna partisympati för sossarna i direktsändning, man är ju ingen rasist eller hur….?)

Afrikansk invandrarkvinna till annan “minoritetssvenska” som dagligen blir rasistiskt bemött av invandrare i ghettot:
“när du flyttar vill jag ha din 5-rumslägenhet!”

Annan muslimsk invandrarkvinna som tydligen inte skäms för att gå arbetslös:
“jag har varit i Sverige i 9 år och jobbat sammanlagt en månad!”

Och dessutom, varför fick inte Nalin Pekgul frågan om varför hon inte trivdes i Rinkeby och flyttade?”


Nudister får bada nakna i Turkiet, då får muslimska kvinnor bada utan män i simhallen

20 mars, 2009

Får en svensk bada nudistbad måste muslimska kvinnor få bada muslimskt med egna badtider där män inte kan se dem!

”Jag är en muslimsk man. Jag läste i tidningen idag och blev glad eftersom muslimska kvinnor kanske ska få ”låna simhallen” en dag i veckan. Men när jag läser era kommentarer på nätet blir jag så jäkla besviken! Eftersom de flesta av er inte törs stå upp med ert namn utan är anonyma. Bara då törs ni kasta skit. Till mitt land kommer turister, däribland massor av svenskar. Observera att jag kommer från ett muslimskt land. Turisterna har en nudist strand till sitt förfogande. De kan om de vill bada naken utan att någon stör. Självklart finns det folk som är emot detta, men samhället har bestämt att turisterna är fria att göra som de vill.

Om ni får bada naken i mitt land så har min fru och hennes vänner rätt att bada på badhuset en kväll i veckan.
Punkt slut.”

Hans hustru har också lämnat en kommentar:

”Jag har en fråga till alla er som tycker att man ska ta seden dit man kommer. Jag är född i Sundsvall, av föräldrar från Sundsvall. Jag är muslim, och jag råkar hålla med Maha. Var ska jag ta seden? Jag tycker att en simkväll för kvinnor som VÄLJER att inte simma tillsammans med män är en ypperlig idé! Hur ska man, som någon som inte verkar tänka längre än näsan räcker, kunna lära sig simma i badkaret?
Som så många andra säger; VAKNA! Detta är 2009 i SVERIGE! Är inte detta ett land som har religionsfrihet? Är inte detta ett land som låter kvinnor välja själv? Är inte detta ett land där ALLA har rätt att lära sig simma? Där ALLA har rätt till sin plats i samhället? Som alla ”kristna” i Sverige har rätt till sin tro och sin övertygelse, så har också jag och alla andra muslimska kvinnor rätt till vår tro och vår övertygelse i vårt land; Sverige. Jag vill, som alla andra, också lära mig att simma. Det är min rätt att få välja om jag vill göra det tillsammans med män eller ej! GO MAHA!”

En annan kommentatör:

”I din make Tareks hemland betalar man skatt för att turister skall kunna nakenbada, har väl knappast något med integration att göra. Utan det är så klart en del i att locka turister för att få inkomster till landet.”

Från kommentarerna Sundsvalls Tidning om särskilda badtider för muslimska kvinnor

Sosseislamismen styr kommuner, Varjager


Svenskarna är inte integrerade med Rosengårdsborna

27 februari, 2009

“Men så pratar man om integration, som att Rosengårdsborna inte är integrerade. För det är de. Det är snarare svenskarna som inte är integrerade med Rosengårdsborna.

I Hammarkullen i Göteborg där jag bor och jobbar med ungdomar pratar palestinska ungdomar somaliska, kurdiska ungdomar firade Kosovos självständighet tillsammans med kosovoalbanerna och skrek ”Länge leve Kosovo” högre än kosovoalbanerna själva. Romerna pratar arabiska lika bra som araberna och alla dansar kurdisk folkdans som om de var uppvuxna på dansgolven. Och alla pratar svenska ibland och alla pratar alla andra språk ibland.

Det är för mig ett tydligt tecken på integration. Och det är ett tydligt tecken på respekt gentemot deras identitet. Att censurera ens språk är att censurera ens identitet.”

Proffstyckaren på Metro talar samma språk som Mona Sahlin iallafall!

“Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka

Mona Sahlin i P1-morgon i Sveriges Radio P1 den 17 maj 2001.”

Sossarnas nya partiledare säkrar mångfalden, Varjagerbloggen

Tipstack till Midgårdsjarlen!


Tidningen Svensk polis om illegala flyktingar

31 januari, 2009

Saxat från Leffe 45:s Weblog:

”De instanser som skall upprätthålla vår demokrati monteras i allt snabbare takt ned nu. Endast bidragen till föreningar med västfientlig agenda är bibehållna.
Tidningen Svensk polis skriver.

Varje år förs omkring 20.000 flyktingar illegalt in i Sverige. Majoriteten av dem får hjälp att ta sig över gränserna hela vägen från, framförallt, Irak.
Men assistansen är långt ifrån gratis.
Taxan för att ta sig till Sverige är 7.000–15.000 dollar. Människosmuggling har blivit ett “populärt” brott, där vinsterna är höga och risken för att åka fast har varit minimal.
Arbetet mot människosmugglare är kostsamt. Notan för att nysta upp den senaste härvan i Västra Götaland slutade på 3,5 miljoner kronor.

När polismyndigheten nu tvingas spara, läggs verksamheten på is. Myndigheten ska knapra in 100 miljoner (Västra Götaland)kronor med alla möjliga medel under det kommande året. I kärva tider måste man se över all verksamhet, menar länsordningspolisens chef Erik Nord.

– Vid så här stora besparingar måste vi i första hand koncentrera oss på att klara den lagstadgade verksamheten, säger han.

Ett sådant åtagande för gränspolisens del är den yttre kontrollen vid gränserna. Här har problemen periodvis varit stora, på grund av att det saknats personal, berättar Erik Nord.”

Ytterligare slag mot demokratin, Leffe 45:s Weblog


Invandrarföreningar-en medborgarrörelse för integration?

17 januari, 2009

Saxat från nyaste Linköpings Universitets nyhetbrev, LIU-Nytt:

”Filosofiska fakultetens återkommande föreläsningsserie Strimman belyser under våren invandrare och utanförskap.

Vet din plats! – Om invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Så heter den första föreläsningen som handlar om olika sätt att se på relationen mellan invandring och arbetsliv. Måste invandrare tvingas eller hjälpas in på den svenska arbetsmarknaden? Tisdagen den 17 februari hålls denna föreläsning av Anders Neergaard som bland annat forskar om rekrytering och diskriminering på arbetsmarknaden.

”Invandrarföreningar” – en medborgarrörelse för integration? Aleksandra Ålund, professor i etnicitet, ifrågasätter i sin föreläsning invanda synsätt på ”invandrarföreningar” och ”invandrarkvinnor”. Den här typen av föreningar kan ses som ett tecken på att ett slags medborgarrörelse för integration håller på att växa fram i Sverige. Föreläsningen hålls tisdagen den 17 mars.

Var finns utanförskapet? Vem är utanför vad? Susanne Urban som bland annat forskar om storstadspolitik, föreläser den 21 april om vad som avses med begreppet utanför och hur ett bostadsområde kan befinna sig utanför. Vilka problem är det som kan uppstå på grund av geografisk koncentration? Tid för föreläsningarna: Klockan 15.30 – 17.00 Plats: Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket, hus D, Campus Valla

Värd för programmen är REMESO, Institute for research on migration, ethnicity and society.”

Om REMESO på Varjagerbloggen från den 11 december 2008:

Linköpings Universitet startar forskarskola om migration och etnicitet

“För ett år sedan startade Remeso, Institut för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Remeso är efterföljaren till Tema etnicitet, och har också tagit över Tema etnicitets doktorandutbildning.

LIU-Nytt”

Invandrarföreningar och integration låter inte som något som hör ihop direkt, inte när man ser på hur föreningarna arbetar och vilka stadgar och mål de har. Men det är kanske detta som är just integration:

Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor

Muslimfeministisk agenda

Muslimer i sjukvården

Viktigt att få leva i både den gamla och nya kulturen

Islam i Sverige

Vägen till sharia genom demokrati

Rättigheten att bli dömd enligt sharia i Sverige

4. Att arbete för fred och försonings arbete bland somalisk-svenska så att de kan fungera som demokrati ambassadörer ”(Min fetning)

Stadgar för svensksomalisk riksförbundet


Mer priser för ”gott arbete med integration”

17 december, 2008

Eftersom alla invandrare hamnar i utanförskap för att svenskar inte bryr sig om dem, måste vissa kämpa hårt för att skapa en bra miljö i det ogästvänliga Malmö:

”Aktiv Ungdom får priset för att ha ”skapat goda mötesplatser för barn och ungdomar från hela Malmö. Barnen upplever delaktighet, tillfredsställelse och glädje av eget skapande genom dans, teater, musik och språk, och annat skapande genom bild, form och design”.

Priset till den populäre läraren och fritidsledaren ”Mille” Petrovic lät såhär: ”Mille är en person som med sitt lugna och harmoniska sätt i många år genom bland annat fritidsaktiviteter motiverar våra ungdomar att tro på sig själva och att det finns en framtid för dem också”.

I den andra kategorin, som går till en kommunal verksamhet, var det Agnesfrids gymnasium som valdes bland de 23 nominerade med motiveringen: ”Skolan har utvecklat ett positiv interkulturellt perspektiv som främja en jämlik och dynamisk kommunikation mellan människor. Dessa möten genomsyras av värden som respekt, tolerans, empati, solidaritet och vänskap.””

De får Malmö stads integrationspris, Sydsvenskan


Malmös Lucia sprider ljus åt alla kulturer

13 december, 2008

Trevlig Lucia på er alla läsare!

Jag steg upp ganska tidigt idag och tittade på Lucia 2008 i Svt 2 från Malmö. Lucia var alldeles pk-vald, hon var nämligen en mörk ung kvinna som arbetade med integration, med människor från alla kulturer. Nu skulle hon få sprida ljus till alla.

Musikstycken och rytmer som inte hörde ihop med Lucia framfördes. Lite back-stage-scener och scener från framträdanden med luciaföljet lades in i programmet. 280 hemlösa barn finns det i Malmö, fick vi också veta. Man hade tänt marschaller för dem i mörkret. Varför dessa är hemlösa i vårt fina Sverige skulle jag vilja veta.

Lucia med följe kom till Malmö i en långbåt i början av programmet. Det var riktigt trevligt, Malmö ligger vid havet. Men sedan började jag fundera och då man läste upp skälen till varför lucian hade valts, för att hon värnade om alla kulturer, fick båtfärden en annan betydelse för mig. Ska vi passa oss nu för att påstå att vi är svenskar då vi själva är invandrare på denna kalla del av världen, vårt lilla Sverige? Jag tror för all del inte vi svenskar kom hit i båt, men symboliken kändes märklig. Politikerna säger att de ekonomiska flyktingarna som kommer till Sverige, först har riskerat livet på båtar från Afrika under färden över Medelhavet.

Eller, så är jag så miljöskadad att jag inte kan se ett luciafirande där man talar om invandring och integration utan att se symbolik. Det svenska luciafirandet kanske är ett minne blott nu. Malmös Lucia kanske var starten för ”integrationslucior” i åratal framåt…