Malmö ger fullt bidrag till illegala. På Svenskens bekostnad.

2 januari, 2014

Då Malmö går back varje år utan statsbidragen så kan man funderar på vilka som skall betala detta sjuka utspel? Är det dags att mer Skolor och sjukvårdsinrättningar skall snåla in? Är det så att de inför en snabbare ättestupa för äldre Svenskar?

”I Malmö ska barn till papperslösa få socialbidrag enligt full norm och papperslösa barnfamiljer ska få bostaden betald. Malmö gör därmed en annan tolkning av lagen än Göteborg och Stockholm.

– Vi visar att vi tar barnkonventionen på allvar, säger Malmös kommunalråd Carina Nilsson (S).”

Man kan fråga sig när dumheterna tar slut.

Varjager

 


Frågan är?

4 november, 2012

Hur kan medelsvensson missa alla de kostnader de står för när det gäller asylturismen? Hur kan de stilla se på när deras föräldrar får radikalt sämre service på ålderns höst? Hur kan de missa att det är våra barn som åsidosätts när asylturisterna skall få allt serverat?

Varjager


Nästa år beräknas biståndsramen till 38 miljarder kronor, en ökning med drygt två miljarder.

23 september, 2012

Sveriges egen befolkning går på knäna pga av alla invandrare. Men det finns alltid mer pengar till att hjälpa andra. Nu är jag för bistånd, om vi inte släppte in så många bidragsbehövande kunde vi hjälp miljontals mer.

”Regeringen fortsätter att ta allt mer pengar ur biståndsbudgeten för att använda till andra saker. Främst till flyktingmottagning i Sverige, där anslaget ökar från 3,5 till nästan 4,5 miljarder kr nästa år. Utvecklingen oroar Annica Sohlström, som är generalsekreterare för Forum Syd, en paraplyorganisation för 160 svenska biståndsorganisationer.”

Detta öppnar upp för min andra fråga. Varför behöver 160 st biståndsorganisationer en general sekreterare? Vad kostar hon i månaden? Pratar vi Röda Korset löner här?

”Men det innebär ju samtidigt att det är världens allra fattigaste människor som får betala för flyktingmottagningen i Sverige.
– Det är världens allra fattigaste som drabbas av krig och förtryck. Det är världens allra fattigaste som många gånger inte får komma till tals och det är också de som är mest sårbara. Och då flyr människor många gånger, och då har vi en skyldighet att hjälpa till, påpekar Gunilla Carlsson biståndsminister”

Jag vill påpeka för alla dessa att det är Sveriges befolkning som betalar för alla dessa skojare.

Varjager