”Dom skall bort från gator och Torg”.

19 oktober, 2017

”Dom skall bort från gator och Torg”.

Som ett mantra upprepar Stefan Löfven i sin ordfattig-
dom och passivitet; ”Dom skall bort från gator och torg”.

Dessa sju ord säger mycket om Löfven. För det första
att han talar utan att tänka och för det andra att han
saknar engagemang och vilja i sin roll som statschef.
För hade han det så skulle han inte uttrycka sig så.
Då skulle han säga, att de skall infångas och få långa
straff och när strafftiden är slut skall de utvisas.

Men vi har ju nu länge, ja allt för länge sett att Löven
är en ordbajsare och orden aldrig följs av handling.
Men den som bär ansvaret för att ordningen i samhället
upprätthålles operativt – Dan Eliasson – är lika passiv.
”Det är ett hot mot samhället”. Vad hjälper dessa ord
att oskadliggöra förövarna? Båda dessas uttalanden
vittnar om passivitet och inte om handlingskraft.

Om alliansen i första hand hade Sveriges och svenska
folkets väl som främsta prioritet så skulle de självklart
göra gemensam sak med Sverigedemokraterna (SD)
och störta regeringen trots att valet är nära. Den ”rödgröna”
regeringen har ju tydligt visat att den inte
förmår upprätthålla statens suveränitet vad gäller
den invandrade brottsligheten. Jag är medveten om att

Alliansen har lika stor skuld till dagens katastrofsituation,
men jag vill åtminstone tro att de på åskådarplats tvingas
till insikt om nödvändigheten av omedelbara åtgärder för
att förhindra vårt samhälles sammanbrott.

Genom att ”Alliansen” nu passivt åser hur rättssamhället
faller samman, borde göra att inte bara
de som nu gått tillbaka till Moderaterna – utan också
alla andra röstberättigade medborgare – mer än tveksamma till att lägga sin röst på något annat parti än SD. Sverige är så gott som ett laglöst land i dag och
ingen medborgare kan känna sig trygg – allra minst
kvinnorna – skulden till detta är sjuklöverns.

För att lyckas återställa rättssamhället måste det själv-
klart hos de som har makten att göra detta, finnas inte
endast en lojalitet utan också viljestyrka, handlingskraft
och kärlek till sitt land och folk. Detta måste då också följas
av en beslutsamhet innebärande att alla som inte lever
efter lagarna och är invandrare skall utvisas efter av-
tjänat straff. Att använda silkesvantar och tassa på tå
för de barbarer som nu är på väg att göra ett av världens
tryggaste länder till ett inferno kan endast
resultera i en än mer omfattande grov kriminalitet som
slutar med ett sammanbrott för Sverige som civilisation.

Men för de som är beredda att ta över och lyckas med
återställande av det samhälle Sverige var före massinvandringen krävs också att den politiska korrektheten byts ut mot saklighet, realism, sanningslidelse och handlingskraft, i motsats till
dagens förljugenhet och godhetssyndrom.

PK-samhället.

Förruttnelsen i PK-samhället stinker lång väg. Avslöjanden
om de ädla värnarna av godhetssamhället
inom bl a media är på väg att bli en växande snöboll.
De som i skydd av PK-media i åratal kunnat ägna sig
åt att svärta ned medborgare av annan åsikt är nu avslöjade.
Men det är långt kvar till att all skit är utgödslad.

Hur länge till skall t ex Aftonbladet kunna fortsätta
med sin underlivsjournalistik som är så rå och kvinnokränkande att den slår den uslaste boulevardtidning.
Ingen annan ”tidning” överträffar Aftonbladet vad gäller att på ett torftigt, primitivt, grovt och
vulgärt sätt skildra och fantisera inom områden som
har med sexualitet att göra. Fantasierna rör sig kring
sådant som inte har något gemensamt med verklig erotik och sensualism.
För möjligheten att sälja lösnummer är man beredd till vilka eftergifter som helst
vad gäller god journalistik. Och de inom etablissemanget och den sk kultureliten, som gärna ger
avkall på allt vad bildning och kultur heter bara de får skriva i denna blaska skulle aldrig komma sig
för att kritisera sådant, med risk för att inte få skriva sina oftast meningslösa och enkelspåriga alster.

Tydligt är att regeringens brist på bildning också ger
utslag i medier liksom i public service. Regeringen
får ju inte tillsätta tjänster i dessa men kan ändå få
in de personer de önskar i dessa organ.

Genom utnämningsrätten av ordföranden för public
service har man kunnat placera en helt okunnig person
som chef för Sveriges radio/television. Men inte nog
härmed utan man har också lyckats med att göra en
redaktör för en boulevardtidning – Aftonbladets förre
chefredaktör Helin – till programdirektör på Sveriges
television! Därmed har man lyckats placera en av sina
främsta sympatisörer på en av de politiskt och propagandistiskt viktigaste tjänsterna på Sveriges radio/televisionen. Därför går det inte att undvika att se likheten mellan å ena sidan Aftonbladets undermåliga kulturella
och bildningsmässiga innehåll med Sveriges televisions
torftiga och vulgära utbud.

Regeringens, politikernas moraliska förfall sprider sig
i samhället.

Det moraliska, intellektuella förfall som regeringen
representerar fortplantas och sprids till den offentliga

verksamheten inom stats- och kommunalförvaltning.

Vi ser detta inte minst i de senaste årens många
”affärer” på statliga verk. Men vi ser det också på
regeringens utnämningar och tillsättningar av
chefer inom statsförvaltningen.
Det visar sig inte enbart genom bristande begåvning
och kompetens utan också på en moral som inte
nämnvärt skiljer sig från yrkesförbrytarens.
Självklart smittar statsledningens (regeringens)
undermåliga ledningsförmåga och
korrumperade förhållningssätt av sig på underlydande
chefer inom statsförvaltningen. Exemplen är många
varav flera gått som följetong i medierna.
Självklart har detta också att göra med att det är medelmåttorna som i dag går till politiken och för att hävda sig måste de agera oärligt och moraliskt förkastligt. Såväl Tage Erlander som Olof Palme som båda var lysande begåvningar varnade för sjunkande intellekt inom politikerkåren.

Vi ser i dag tydligt de negativa konsekvenserna av ett
alltmera förljuget och konformistiskt samhällsklimat.
Vi befinner oss i dag vad gäller regeringens, sjuklöverns och medias förhållningssätt till yttrande och åsiktsfrihet på samma nivå som i bla forna Sovjetunionen och DDR. De krav på likriktning inte minst i invandringsfrågor gör det omöjligt för klarseende
och realistiska medborgare att ge uttryck för sina
åsikter i de traditionella medierna.

Olle


VÄSTERÅS DYRASTE HYRESHUS – HYRORNA BETALAS AV SOCIALEN

4 oktober, 2017

”Sveriges Radio i Västmanland rapporterar: Nästan hälften av de som bor i Mimers nybyggda hus Parkflygeln på Nordanby Äng i Västerås saknar pengar till hyran, visar P4 Västmanlands granskning. Huset, som ägs av det kommunala bostadsbolaget Mimer, är ett av Västerås dyraste hyreshus. I Parkflygeln kostar en tvåa på 49 kvadrat drygt 8 000 kronor och en trea på 68 kvadrat kostar drygt 10 000 kronor. P4 Västmanland har genom Skatteverket granskat vilka som bor i det aktuella huset och samtidigt begärt in deras inkomster. Granskningen visar att 44 procent av hyresgästerna har så låga inkomster att de inte ens når upp till hyreskostnaden. Det blir alltså skattebetalarna som genom sociala insatser får betala hyrorna…”

Det är roligt att betala skatt…..

Varjager


Skamlöst..!

16 december, 2016
http://www.sydsvenskan.se/2016-12-16/hur-manga-fler-maste-do-innan-regeringen-och-polischefen-reagerar
Niels Paarup-Petersen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö:
Malmö håller på att förlora kriget mot de kriminella gängen. Förra veckan var det en nyutexaminerad tandläkare och hans familj som betalde priset. Hur många fler måste dö innan regeringen och polischefen reagerar?
http://www.sydsvenskan.se/2016-12-16/beklaga-sorgen-efter-min-mordade-van-ar-inte-nog
Yasmina Moussaoui Fazzaa (S), suppleant innerstadens stadsdelsnämnd:
Nu vill jag att Stefan Löfven gör något för mig. Jag vill att han talar om för oss hur han, tillsammans med inrikesminister Anders Ygeman och rikspolischef Dan Eliasson, ska skapa ett tryggt Sverige, ett tryggt Malmö. Vi vill se konkreta åtgärder från regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
……….
Ovanstående några av de oändligt många exemplen på hur ansvariga politiker “biter hu´vet av skam”..!
– Orsaken till att det skjuts och avrättas mer och oftare för varje dag på gator och torg är givetvis den massinvandringspolitik som bedrivits sedan tre decennier tillbaka. Något som i första hand Yasmina Moussaoui Fazzaas Socialdemokrater bär ansvaret för – men där Niels Paarup-Petersens Centerparti inte nöjer sig med en halvmesyr, utan verkar för ett totalt utbyte av svenska folket till fördel för kulturberikning från Mellanöstern och Afrika.
Jag är den förste som önskar att kriget ska upphöra i Malmö och på andra håll i Sverige, så att inte ännu fler oskyldiga svenskars liv skördas. Fram tills ett sådant “eld upphör” är det min förhoppning att kulorna ska hitta lämpliga mål – d v s de som är skyldiga till drivandet av vårt land mot oåterkallelig kollaps..!
Kenneth Sandberg

Fotograf utan perspektiv…

17 oktober, 2016
(5:20 in i sändningen)
Malmöfotografen Anders Hansson valdes i år till Årets fotograf och han har de senaste åren jobbat mycket med krig, konflikter och flyktingar. Bland annat gjorde han ett stort bildreportage som började i Kobane, Syrien och slutade vid gränskontrollen i Malmö.
Vi får siffror på människor som drunknar i Medelhavet. Vi pratar inte om de mänskliga ödena längre utan vi pratar snarare hur det kan påverka oss, inte hur det påverkar de människorna att vi faktiskt har stängt gränserna för.
Jag har svårt med den politiska utvecklingen som nu sker, med folks inställning till de här sakerna där man vill att vi ska stänga oss inne och sluta detta ute. Det tycker jag är helt obegripligt faktiskt. Vi lever i ett av världens absolut rikaste länder (sic) och att vi inte skulle ha plats i våra sinnen för människors problem, det tycker jag är vidrigt faktiskt, säger Anders Hansson.
Nu har Anders Hansson påbörjat ett nytt projekt hemma i Malmö.
– Jag har i åratal funderat på hur man ska skildra mångfalden på ett sätt som inte känns deprimerande. Här finns 174 nationaliteter från alla kulturer och religioner. Och de gifter sig. Det finns inget tillfälle där man så stolt manifesterar sin kulturella tillhörighet som under vigseln och bröllopsceremonin. Så jag bestämde mig för att fotografera bröllop.
…………………..
Fotograf Anders Hansson om vidriga svenskar!
Det senaste i PK-mediernas drev för öppnande av Sveriges gränser är inslagen och reportagen med Anders Hansson, fotograf på den judestyrda bonnierblaskan DN ( var annars..!). Med sin indignationsfyllda skildring av hur man försöker hindra “flyktingar” vid gränserna till Europa och hur vidrigt det är att  folket i ett av världens rikaste länder inte har plats i sina sinnen för deras problem, ikläder sig Anders Hansson den “godhetsgloria” som han delar med företrädarna för den hycklande 7-klövern och det övriga PK-etablissemanget.
Som fotograf har han förmodligen god kunskap om perspektivets betydelse. I sina uttalanden om den rådande situationen av folkvandringar är han dessvärre i total avsaknad av perspektiv, för att inte tala om distans till det kaos han befinner sig mitt i. Därför handlar hans budskap enbart om en del av symptomen som han upplever – inget alls om orsaker och drivkrafter till det han skildrar. Där hans ögon- och kameralinser dessutom fokuserar på en mindre andel av “flyktingströmmarna”, d v s barnfamiljer och åldringar. När det i verkligheten är till största del unga, starka och välmående män – utrustade med senaste mobilmodell och märkeskläder – som strömmar in över gränserna och upp till Sverige. Som om Anders Hanssons kamera visade deras beteende under de många upploppen vid gränserna skulle ge en helt annan bild än zoomandet på förtvivlade och gråtande barn.
Flera frågor borde ställas till Anders Hansson:
 • Skall alla de som nu från Mellanöstern och Nordafrika söker ta sig till Europa släppas in – därtill okontrollerat avseende identitet och asylskäl?
 • Om dessa, som för tillfället kan uppskattas till 2-3 miljoner, ges uppehållstillstånd här. Hur ska detta mottagande organiseras och klaras av ekonomiskt och socialt – boende, försörjning, skola etc – i t ex Sverige, där det sannolikt då skulle röra sig om flera hundratusen personer per år?
 • Och hur ska då EU/Sverige förhålla sig till övriga av de beräknade 60 miljoner som lever i misär kvar i olika flyktingläger inom eller utanför sitt land? Ska dessa också ges möjlighet att komma till Europa och Sverige..?
 • Dessutom; med dagens utvecklade kommunikationer och informationssystem kan utan överdrift antas att det handlar om ytterligare minst ett par miljarder människor i U-länderna som givetvis också de skulle göra sitt yttersta för att migrera till honungsländerna (visserligen nu under nedrustning) uppe i norra Europa. Löses frågorna med en sådan högst trolig folkvandring också genom att svenska folket öppnar sina sinnen för deras problem..?
 • Förespeglar det inte alls Anders Hansson att lösningen på de svåra problemen i U-länderna, vare sig de beror på krig och konflikter eller enbart överbefolkning och försörjningssvårigheter, rimligtvis måste bestå i att man från I-länderna prioriterar hjälp-till-självhjälp för att folken själv och på plats ska kunna utveckla de samhällen man önskar leva i..?
 • Vore det inte relevant att Anders Hansson reflekterade över vad och vilka som orsakar och ligger bakom de samhällskaos, krig och motsättningar som under senare år eskalerat i de nu “flykting”-producerande länderna. D v s huruvida USA systematiskt undanröjt och underminerat varje fungerande statsledning och styre i de länder – Irak, Libyen och Syrien m fl – som inte ställt sig till förfogande för USA´s intressen av olika slag. Vilket bl a resulterat i utvecklingen av IS och liknande rebellrörelser. Och till katastrof för den civila befolkning som om de sluppit detta kaos givetvis skulle försökt att göra det bästa för att kunna stanna i sitt hemland och skapa en framtid för sina barn.
Dessutom, Anders Hansson:
 • Kunde inte objekten för din kamera och ditt sociala patos vara de konsekvenser som redan den hittillsvarande invandringen under senare decennier fått för Sverige och svenska folket?
 • Är det oviktigt och ointressant för dig – och din arbetsgivare DN – att denna massinvandring ställt vårt samhälle helt över ända. Att välfärden – trots ditt påstående om “världens rikaste land” – krackelerar oerhört avseende sjukvård, äldreomsorg, skola etc. Samt att kriminaliteten, brottsligheten, “No go”-zonerna och kvinnoöverfallen – icke minst gruppvåldtäkterna – ökar lavinartat. Plus att det uppenbarligen strömmar in allt fler såväl aktiva som potentiella terrorister, helt beredda att ta med sig ett antal oskyldiga svenskar för att själva kvalificera sig för en färd upp till de 72 oskulderna i himlen..!
 • Och vad har denna tabubelagda politik fått för konsekvenser för demokratin och åsiktsfriheten i vårt tidigare föregångs-Folkhem.!? Är det på samma sätt med avsaknaden av perspektiv här, som befinnande dig inne i “åsiktskorridoren” där du är oförmögen/ovillig (?) att se vad som utvecklats under senare år i mediavärlden och det offentliga samtalet..?
Avrundningsvis, Anders Hansson:
 • Ponera att dina appeller om ett “öppet Sverige/EU” skulle bli verklighet: Är det verkligen så att du önskar detta samhälle och scenario för dina barn och barnbarn – om du nu har eller ämnar få sådana..?
 • Det skulle vara intressant om du i så fall ville berätta hur du ser på hur detta framtida Sverige skulle se ut och fungera. Och hur du föreställer dig att dina efterföljande skulle uppfatta och uppleva ett sådant “mångkulturellt” samhälle.
 • Intressant är också hur du konkluderar hur de 174 kulturerna och religionerna i Malmö manifesterar sin respektive tillhörighet. Inryms inte i detta faktum ett embryo till ifrågasättande av möjligheter och förutsättningar för ett sammanhållande, harmoniskt och fungerande samhälle…

Hyckleri!

17 oktober, 2016
Mycket typiskt och talande:
– De välutbildade och till synes skötsamma framhålls för att legitimera en generös “flykting”-politik i Sverige. Ingen PK-politiker/journalist knystar något om att dessa givetvis behövs bättre i sina hemländer/regioner för att där hjälpa till med att skapa fungerande samhällen!
//Kenneth S.
P.S Det är ingen som reflekterar att de sökts sig igenom hela Europa för att ta sig till landet av mjölk och honung.

STOR KATASTROF I HALLAND. Enligt de asylsökande.

24 augusti, 2016

Jenny ringer till Hallandsposten ang. alla säger de sig trivas på asylboendet Civilen eftersom där bara bor barnfamiljer, är gott om plats och nära till affärer. Men nu avvecklas det och i morgon flyttas alla till Piteå.

Dock är det lite oklart vad som är så hemskt med just Piteå.

På ett år uppmanas över 40 000 personer att flytta av Arbetsförmedlingen.
Den som vägrar kan förlora a-kassan.


Bilder med både frågor och svar.

9 augusti, 2016

Frågan är berättigad.

Bidrag

Vad är det för folk som kommer och vad bidrager de med?

 

effekten av bidrag

Enbart våra politiker och Journalister tror att de är vinstmaskiner.

Varjager

 


Kvinna vinner mot Migrationsverket – får bevislättnad om identitet. Migrationsöverdomstolen gör allt i dessa makt för att sätta landet i konkurs.

1 augusti, 2016

Migrationsöverdomstolen är en myndighet som skall stängas ner. De gör allt de kan för att Sverige skall sättas i konkurs.

”En kvinna från Somalia och hennes sju barn vinner mot Migrationsverket i Migrationsöverdomstolen. Domstolen slår fast att kvinnans intresse av att bo tillsammans med sin man, som redan har uppe-hållstillstånd, väger tyngre än Sveriges intresse av att kontrollera utlänningars inresa och vistelse i landet. Det faktum att mannen har beviljats tillstånd att bo i Sverige i egenskap av skyddsbehövande väger tungt vid bedömningen. När det gäller det sjunde barnet ska även hon enligt Migrationsöverdomstolen komma i åtnjutande av bevislättnadsregeln. Kvinnan i fallet är dock 20 år gammal.”

Detta innebär att 9 personer som måste försörjas i minst 10 år, och svenska skattebetalare ska betala utbildning, hemspråksundervisning, sanslösa barnbidrag (minst 12.000kr/månad), SFI, o.s.v. I artikeln står det att det är hennes 3:dje ansökan. För mig är det väldigt konstigt? Hade hon redan 4 barn vid 17 års ålder? Hur har de andra 3 blivit till om han har varit här som flykting?

Varjager


Fakta…………..

1 juni, 2016

Fakta

Behövs inte säga så mycket mer.

Varjager


Sensationellt avslöjande om ”världens äldsta” från Västerås

31 maj, 2016

Det här är den fascinerande storyn om världens äldsta människa, som kan ha lurat till sig upp mot 4 miljoner i felaktigt utbetald pension.


Ockupant-talan. Mannen som hittar rasister under varje sten.

10 maj, 2016
Kolumnartikel ur Metro papperstidning måndag 9 maj (ej utlagd på nättidningen):
– Polisen måste stoppa nazismen, skriver Tanvir Mansur med anledning av Nordiska Motståndsrörelsens 1:a maj-demonstration i Borlänge.
NMR är för tillfället det parti som mer än något annat företräder svenska folkets intressen. Detta genom sin kompromisslösa vilja att försvara Sverige och svenska folket mot den ockupation och det folk- och landsförräderi som vi varit utsatta för sedan drygt tre decennier tillbaka.
Tanvir Mansur är bara ett av alldeles för många exempel på människor som aldrig borde ha släppts in i Sverige.

Kenneth Sandberg


Vildar..!

13 april, 2016
http://www.friatider.se/invandrare-vagrar-utvisas-hotar-kasta-spadbarn-pa-polisen
Se hur vildarna beter sig!
Jag trodde först att det var en docka man hotade att kasta på poliserna, men det är faktiskt ett levande barn! En förälder som är kapabel att använda sitt eget barn på detta sätt är inget annat än en simpel vilde! Man kan ställa sig frågan vad han är kapabel att göra med andras barn, särskilt när detta är ett barn som har kristna föräldrar?
Dessa vildar måste hindras från att besudla europeisk mark annars är hela denna världsdels framtid satt ur spel –  vilket alla dessa bombattentat bara är början på.
Sandor Herold, Malmö

Nu skall vi jobba längre och betala mer skatt. Allt för att pensionsräddarna skall få allt serverat.

19 oktober, 2015

De finns just nu ingen hejd på dumheterna som 7 klövern presenterar för att vi skall betala massinvandringen. PK-kampanjerna går varma för att folket inte skall tro att vi spar pengar genom att stoppa massinvandringen. Enkel matematik. Tar vi inte emot 100000 tals människor som vill bli berikade på våran bekostnad. Ja då får vi mindre utgifter. Mer pengar över till pensionärer och skolor samt omsorg. De enda som inte ser detta är Pk-journalister och 7 klövern. Vi har ju hört Moderaterna prata om skärpning. Men samma moderater har aldrig uppfyllt ett enda av de kraven innan.

Höjd    Låna

Som sagt, dessa satans kreatur.

Varjager


Hur länge skall folk tro på lögnerna?

5 oktober, 2015

Vi ser mer och mer hur PK-media försöker ljuga och enbart spela på känslor. Vi har politiker som enbart vill bli av med det Svenska folket.

Hur kan folk inte se verkligheten då 99% av alla som dyker upp i Sverige är enbart ekonomiska migranter. Fina kläder och dyra mobiler. Endast Sveriges korkade 7 klöver politiker sticker huvudet i sanden och låtsas som att det faktikt är ”flyktingar”. Media matar oss med lögnerna varje dag. Men snälla Svenskar vakna!

Varjager


Hur länge kan de lura befolkningen.

14 juli, 2015

SD växer och 7 klöverns ”högra” sida försöker att locka tillbaka ”sina” väljare. Hur länge kan de fortsätta att ljuga och stoppa huvudet i sanden?

SD på 22% i vissa mätningar. GP börjar att skriva sanningar??? Länk1,Länk2, Länk3

 

Varjager