Expo belönas av Artister mot nazister

1 december, 2009

”Expo får 500 000 kronor med motiveringen: ”Expo har under lång tid gjort en utomordentligt betydelsefull insats i kampen mot nazismen i Sverige. Expo har satt ljuset på även de mörkaste skrymslena i den högerextrema tankevärlden. Genom sina opinionsbildande och rådgivande verksamhet, som även inneburit personligt risktagande, har man aktivt motverkat spridningen av högerextrema och rasistiska idéer och gett stöd och uppmuntran åt personer som på olika sätt konfronterat nazismen och högerextremismen.” Stipendiet är en del av det stipendium som tilldelades Expo år 2007 då stiftelsen beslutade att ge Stiftelsen Expo 500 000 kronor per år under en femårsperiod för fortsatt arbete mot nazism och högerextremism.”

Klicka och läs hela artikeln:

Arbete mot nazism belönades, Journalisten

Mvh/:)Smileth