Vardagsbrott och PK media.

17 april, 2011

Gp tar idag upp vardagsbrott som bensin stöld på bensinstationer. Men som vanligt tar GP och täcker över förövarens reg nummer. Det är klart man vill väl knappast hjälpa till att stoppa brotten egentligen?  För det är ingen som helst tvivel på att mannen i bilen stjäl bensinen. Titta på filmen och titta på när mannen passerar reg skylten.

”Förra året stal tjuvarna bensin för 60 000 kronor på hans station. Ibland händer det att en privatperson blir vittne till stölden och försöker stoppa tjuven som t ex den 6 januari 2010 – se filmen.
– Som personal får vi inte ingripa men det händer att privatpersoner gör det, säger Johan Magnusson.

I genomsnitt stjäls bensin vid tre-fyra tillfällen varje vecka – trots skyltarna om kameraövervakning. Alla stölder filmas och polisanmäls.
– Det hjälper inte även om vi har bilnumret och ett tydligt ansikte på filmen, det händer inget ändå, och så här är det på flertalet stationer, säger Johan Magnusson.

Gunnar Freij, inspektör vid Kortedalapolisen skriver numera av anmälningarna omedelbart.

– I de flesta fall går det inte att identifiera gärningsmännen, den som kör bilen är ofta inte ägaren till bilen. När vi i enstaka fall gripit någon hävdar personen att hon eller glömt betala.
Då är det svårt att bevisa uppsåt och då faller misstanke om brott, säger han.”

I vissa fall har myndigheterna till och med dubbla roller, de delar ut skyddade identiteter till folk som hävdar att de är under ”hot”.

”Men en bensintjuv som trots att hon fastnat på film är svårfångad. Det är en kvinna som åtminstone stal bensin vid två tillfällen under förra året, den 22 mars och den 10 juni, är svårfångad. Kvinnan har skyddad identitet och hennes uppgifter i bilregistret är inte offentliga. – Ja, då är det inte mycket man kan göra än att polisanmäla, säger Henke Grüner.”

Wow polisen försöker verkligen i det nya Sverige att stoppa buset.(eller hjälpa dem?)

Varjager


Tyken 12 åring får en örfil. Då är det domstol som gäller.

17 december, 2009

Man undrar ju vad denna pojkes föräldrar är? Efter som han har sådan dålig respekt för de äldre.Ur GP. Men misshandel och rån av gäng ger samhälls tjänst ? Sverige vart är vi på väg????

”-Pojken cyklade på en golfbana, som han inte fick göra, och skrek gubbjävel efter mig. Då blev jag förbannad. När han sedan kom tillbaka och cyklade uppe vid serveringen, klämde jag till honom. Jag anser att det var pojkens fel att jag slog honom och då ska han stå för det och inte jag.”

Mvh Varjager


”Skärp straffen för återfall”(SvD)

5 november, 2008

Det låter som en dröm, äntligen ett förslag som är vettigt. Man tycker att det är en självklarhet men i Sverige där flum attityden styrt har det varit omöjligt. Men jag saxar ur dagens SvD.

Skärp straffen för dem som ständigt återfaller i vardagsbrott, anser polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (m), som vill lagstifta om ”plusstraff”. Brotten skulle halveras om gruppen yrkeskriminella satt längre tid bakom lås och bom.

Men jag vill nog påpeka för SvD att det är inte som de skriver ”Kalle, 39 år” som är det stora bekymmret. Men det är klart, vi kan ju inte peka ut pensionsräddarna som överrepresenterade i brotts statistiken. Dessutom ett förslag som Jerzy Snickisnaki inte gillar måste gynna Sverige.

”Kriminologen Jerzy Sarnecki håller med om att den här gruppen av ”kända vardagsbrottslingar”, som ofta har någon form av missbruk, utgör ett problem. Men att låta dem sitta inlåsta under längre tid är helt fel.

–En kraftig ökning av fång­populationen har prövats i flera länder, inte minst i USA, där antalet fångar har mångdubblats. Beräkningar i amerikansk forskning visar att det minskar brottsligheten något men det rör sig om marginella effekter.”

Vänta lite nu Jerzy, det ger effekter, men du gillar det ändå inte. Whats new?

Mr Snickisnacki är ju urtypen för den fördummning av brott och straff som styrt våra domstolar de senaste 50 åren….