Den svenska valprocessen -några svar

25 september, 2018

Hans-Ivar Swärd på Valmyndigheten bekräftar många av de problem som Sven Valerio har lyft fram och att systemet bygger på att man till röstmottagare har utsett personer som är lämpliga och 100% pålitliga.

Därför är det märkligt att röstmottagare utses utan att det finns generella krav på att de kan tala svenska, har svenskt medborgarskap och är laglydiga.

Det blir även märkligt att de utses av de politiker som är helt beroende av valresultatet. Hans-Ivar berättar också att det inte är något hinder att röstmottagarna bär slöja. Slöjan anses inte vara en politisk symbol medan exempelvis en moderatjacka eller annan partisymbol är otillåten. Resonemanget håller inte eftersom det finns flera partier som står i skarp motsättning mot islam och eftersom slöjan även är en politisk symbol.

I nästa del får vi även höra väljare berätta att han kände sig obekväm att ta valsedlar när han övervakades av en kvinna i slöja. Oärliga personer som arbetar i valprocessen har alltså möjlighet att påverka utgången.

Det måste dock ske på många ställen för att få större genomslag på valresultatet. Processen har också ett antal svaga punkter som enkelt kunde åtgärdas om viljan finns. Detta är något vi tar upp i nästa del med slutsatser och ytterligare några personers erfarenheter från valprocessen.