Skuldbeläggning…..

6 juli, 2015

Malmö 3/7-2015

I programmet Debatt från Almedalen den 2/7 kunde man se och höra svenskhataren Behrang Miri uttala sig om att Sverige i princip har en skyldighet att ta emot alla som ”flyr” till Sverige från bl.a Mellanöstern, eftersom Sverige är ett vapenexporterande land och att Sverige p g a av detta skulle ha en skuld till alla dom vidrigheter som där utförs av de stridande parterna. Eftersom jag kom in i programmet i slutminuterna så uppfattade jag att Behrang Miri menade att det minsta Sverige kunde göra var att ta emot alla som ”flydde” därifrån.

Till detta vill jag kommentera följande; Det är ingen som tvingar någon att köpa svenska vapen och minst av allt tvingar Sverige dom stridande att begå vidrigheter som att skära halsen av motståndaren eller att skjuta den bakbundne motståndaren även om detta utförs med svensktillverkade knivar eller skjutvapen. Skulden till dessa vidrigheter ligger enbart på dom primitiva individer som utför detta.

Så Sverige har ingen som helst skuld i detta, Behrang Miri. Detta är bara ännu ett utfall av ditt mer eller mindre sjuka svenskhat. Ett hat som jag, som också har fått en fristad här i landet även om det snart är 60 år sedan, har svårt att förstå. Jag måste, Behrang Miri, tillstå att jag numera när jag ser vad dessa våldsbejakande varelser är kapabla att göra är synnerligen trött på allt vad islam, muslimer, jihadister, ISIS-anhängare och andra perversiteter oavsett vad dom kallar sig.

Det enda som jag är intresserad av är att så få, helst inte en enda, s k flykting från dessa områden kommer till vårt land. Och av en enda anledning, nämligen den att jag inte vill att Sverige skall sjunka till samma låga nivå som dom flesta länder befinner sig på i Mellanöstern och Nordafrika. Jag vill inte att vi även här i Sverige skall leva i ett land där alla konflikter och problem löses med våld och där det i princip alltid är krig. Men tyvärr så tar vi ett steg närmare detta med varje s k flykting som släpps in i landet från dom här länderna. Det verkar precis som folk komna från dessa primitiva kulturer och samhällsbildningarna har våldet i sina gener och att dom därför inte kan leva vid sidan av någon som inte helt delar både religion och seder och bruk med dom själva.

Jag uppfattade att du också i programmet riktade kritik mot dom som utmålade Malmö som en kriminell och farlig stad och att du var trött på detta skitsnack och att du mådde dåligt av att höra detta. Jag anser att Malmö är en kriminell stad och inte alls helt ofarlig att vistas i. Närmare bestämt så anser jag att Malmö är en mångkulturellt kriminell stad.

Jag har bott i Malmö sedan 1968 så jag vet skillnaden från den tiden innan mångkulturen infann sig i Malmö i den storleksklass som nu är rådande. Framför allt var våldskulturer komna från dom s k MENA-länderna på den tiden så gott som obefintligt i Malmö. På 60- och 70-talet, Behrang Miri, så var inte skjutning på öppen gata, butiksrån varje dag, sprängningar, anlagda bränder på både bilar och fastigheter en alldaglig företeelse., rån mot åldringar, ockupering av andras egendomar mm mm, något som skedde dagligen. Dessa saker och i synnerhet i den omfattningen som det nu sker samt att det nästan uteslutande sker i områden där det numera i princip bara bor invandrare visar med all önskvärd tydlighet att detta är ett resultat av att Malmö numera sedan länge är en mångkulturellt kriminell stad. Detta, Behrang Miri, mår jag illa av!

I din spalt i gratistidningen City frågade du för en tid sedan hur länge en invandrare eller flykting skall vara tacksam över att få ha blivit emottagen i Sverige. På detta vill jag svara helt kort: I hela ditt liv till ditt sista andetag. Och den tacksamheten skall du visa genom att göra rätt för dig så fort som möjligt i ditt nya land och inte ligga ditt nya land till last och framför allt inte ägna dig åt ovanstående saker och att du uppfostrar dina barn att likaledes inte ägna sig åt ovanstående. Detta Behrang Miri, är så förbannat självklara saker så att det skulle inte ens behöva nämnas.

Så tagga ner ditt svenskhat, Behrang Miri, och visa lite mer tacksamhet mot dom människor i Sverige som i motsats till invånarna i dom länder som har nämnts här ägnat sig åt att bygga upp sitt land och inte åt att ständigt kriga och rasera. Det är deras arbete och inställning som har gjort att både du och jag och många andra har fått en fristad här. Skuldbelägg dom som skuldbeläggas bör!

Sandor Herold, Malmö


Våldet i Malmö inget nytt fenomen

24 oktober, 2010

Uppdaterat 25/10-10 (Ny länk)

Vi hör varje dag om våldet i Malmö som nu även tycks ha drabbat invandrare.
Så länge våldet och kriminaliteten bara drabbade etniska svenskar blev det ingen uppståndelse.
Nu duggar manifestationerna tätt och ropen på massiva polisinsatser genljuder i alla media.
Låtsasforskare och ”expertis” försöker exploatera uppmärksamheten genom att tillskriva våldet i Malmö på Sverigedemokraternas framgångar i valet 2010.

Men om man får tro Malmö kommuns egen enkätundersökning år 2001, så var våldet och kriminaliten ett allvarligt problem redan för ett decennium sedan.
De som hade råd flyttade redan då till lugnare kranskommuner med färre invandrare och mindre kriminalitet.
Den bilden ger de nära sjuhundra utflyttade Malmöbor som besvarat enkäten.

”Att invandrarna ökat så kraftigt är en av anledningarna till flytten. Vi känner otrygghet i Malmö”, är en typisk kommentar.
Om de sjuhundra är representativa för alla de 3600 hushåll som slog sig ned i kranskommunerna förra året, skulle det innebära att över 600 familjer flyttade bland annat på grund av att man anser att invandringen haft så negativa konsekvenser både för Malmö och dem själva.

”Det är alarmerande att detta spelar så stor roll. Att flytta är ju ett stort steg i en människas liv”, säger projektsekreterare Anders Ardmar som tillsammans med sin kollega Kenneth Hvarvenius på avdelningen för strategisk utveckling på Malmö kommun, är ansvarig för undersökningen.

De personliga kommentarerna visar också att det allra vanligaste skälet till att folk flyttar från Malmö är att man vill bort från stadens våld och brottslighet.
I förra veckan skrev Sydsvenskan om enkäten där 2250 hushåll (nära 70 procent av samtliga utflyttare) fick svara på frågor om varför de flyttat till grannkommunerna.

De vanligaste svaret blev ”trygg miljö”. Vad som inte framgick av enkätsvaren var att ”trygg miljö” för många av de som svarade är lika med en miljö utan invandrare och brott.
I enkäten fanns inte ”invandrare” med bland flyttskälen.
Men i de personliga kommentarerna förklarar de utflyttade i detalj vad de menar.
Detta är första gången som en undersökning visar att känslorna mot invandrare är så starka att Malmöbor väljer att flytta från stan.

Av svaren framgår att utflyttarna inte känner igen sig i Malmö:
”Utan att vara rasist så börjar man som svensk känna sig som en minoritet”, är en återkommande kommentar.
Utflyttarna menar också att utflyttningsfaktorerna hänger ihop.

Den stora invandringen har, anser man, ökat kriminaliteten vilket inneburit att miljön blivit mindre trygg framförallt för barnen. Man anser också att invandringen haft negativ inverkan på Malmös skolor.

Undersökningen visar att nära fyrtio procent av utflyttarna till kranskommunerna hade stannat i Malmö om deras krav på trygghet och boende hade kunnat tillgodoses.
(Läs hela artikeln)  och Så tycker utflyttarna om invandrare.

Ingen vill idag kännas vid resultatet av denna undersökning.
Resultaten har blivit politiskt inkorrekta......

25/10-10: Beväpnade kriminella deltar i jaktenmed polisens goda minne. Det börjar likna inbördeskrig-den som skjuter först vinner.

Ilmar Reepalu (S), kommunpampen som skapat detta mångkulturella paradis som svenskar flyr från, har till råga på allt nominerats som en av 25 personer i världen att bli årets borgmästare 2010 !
Lika klyftigt som att utse Anita Dorazio till Årets Svensk,
eller att nominera Adolf Hitler till Nobels Fredspris.

//Elfyma+