Professor varnar för en brottsexplosion framöver pg av antalet ensamkommande män.

19 januari, 2016

I en artikel i  dagens Göteborgsposten varnar Professor Valerie M Hudson för att det blir ett framtida samhällsproblem med den abnorma mängd unga män som nu väller in i landet. För varje flicka som kommer hit går det samtidigt elva män vilket kommer att skapa en framtida brottsexplosion med ökande antal våldsbrott egendomsbrott och brott mot kvinnor. En orsak är våra generösa regler och bristande ålderskontroller enligt Hudson. I Kanada tas inte längre ensamkommande män emot om det inte finns synnerliga skäl t.ex homosexualitet. Är det någon som int etror att våldtäckter kommer bli vårat vanligaste brott i framtiden?

”Obalanserna i könsfördelningen i Sverige är inte ett nytt fenomen utan började långt före 2015, framförallt beroende på migrationen. 1995 var till exempel könsfördelningen 97,7 män per 100 kvinnor, 2014 hade andelen män ökat till 99,7. 1995 var könsfördelningen bland 15-19-åringar i Sverige relativt normal och låg på 105,0 men uppgick år 2014 till 106,8 och hade då övergått till att klassificeras som onormalt många pojkar i förhållande till flickor. Den extremt stora migrationen till Sverige 2015, där 71 procent var av manligt kön, har ökat dessa obalanser i könsfördelningen.

Ensamkommande barn och ungdomar har haft särskilt stora incitament att komma till Sverige på grund av goda villkor och avsaknad av medicinsk åldersbestämning (som regeringen nu vill införa), något som kraftigt ökat antalet asylsökande i den här gruppen. Bland ensamkommande under 2015 var könsfördelningen 11 pojkar per flicka. I genomsnitt anlände 90 ensamkommande pojkar varje dag under 2015, jämfört med åtta flickor.”

 

 

Varjager


Muslimsk mans våld mot sin 12-åriga hustru

30 november, 2009

En kort film där en tolvårig flicka berättar om det grova våld hon utsätts för av sin make.

Det går inte att ta in verkligheten bakom detta, och jag önskar att filmen vore fejkad, men så är inte fallet. Flickor, minderåriga, gifts bort, misshandlas och dödas, främst i MENA- länderna och Asien, det vet vi. Men när agerar FN och andra organ på allvar mot detta? Varför tillåter man detta fortgå och låter länderna själva styra sin lagstiftning runt äktenskap? Obegripligt, jag förstår inte detta! Jag känner mig så maktlös!

För att inte tala om de barngiften man accepterar i Sverige. Det fantastiska landet Sverige, världsbäst på allt i sina egna ögon!

Skrämmande nonchalans inför kulturella giften, Pophöger vs kulturvänster

Mvh/:)Smileth