HDI (human development index) Sverige har nu passerats av länder som Israel, Slovenia, Chile, Mexico, Bulgarien, Libyen, Cuba, Costa Rica m.fl.

4 december, 2012

HDI (human development index)

Är ett mätinstrument som tas fram av FN och som mäter inte bara BNP utan även ländernas utbildningsnivå, livslängd, kvalite´ mm.

I mätningen som gjordes 2010 låg Australien, Canada och Norge i top. Och Sverige på 15:e plats.

l den nya prognosen som tagits fram för 2030 så har en del förändringar skett. Toppen ser ungefär likadan ut, förutom att Japan nu tagit första platsen! Canada och Norge delar 5:e plats.

 

Sen kommer något mycket intressant!

Sverige har nu passerats av länder som Israel, Slovenia, Chile, Mexico, Bulgarien, Libyen, Cuba, Costa Rica m.fl.

Så trots alla ingenjörer, läkare, professorer, forskare, och vetenskapsmän som Sverige massimporterar från MENA länderna, så hamnar vi ändå sist i mätningen:

Sverige är nu ett U-land!

Jag tror dock att FN har gjort en liten missbedömning, förmodligen så  hamnar vi på sista plats redan om 10-15 år.

 

Vänligen

Janne
PS: Snart blir det slagsmål om tomburkarna!

Minolta DSC

 


Import av analfabeter kan inte rädda våra pensioner

12 februari, 2012

Invandringens betydelse ignoreras i pensionsdebatten, skriver Karin Zelano som arbetar som samordnare för FORES migrationsprogram.
FORES anser att invandring inte bara är bra för Sverige – den är helt nödvändig (Hemsida)

Denna verklighetsfrånvända (uppenbarligen överbetalda) donna från FORES sågas jäms med fotknölarna av läsarna på Newsmill

Zelano påstår bl.a:
”Det räcker att kasta en blick på Sveriges befolkningspyramid för att se vilken roll invandringen spelar för befolkningstillväxten i allmänhet och storleken på den arbetande delen av befolkningen (åldrarna 20-64 år) i synnerhet.

Enligt SCB:s befolkningsframskrivningar är det i stort sett bara invandringen som bidrar till befolkningsökningen efter 2030.

Tvärtemot vad debatten ofta ger sken av behöver Sverige arbetskraft av ett slag som den nuvarande befolkningen inte förmår fylla, oberoende om fler kommer i arbete eller inte. (slut citat).

En av många kommentarer på inlägget:

”När det kommer till invandring så undrar jag seriöst om det verkligen är så många utbildade som kommer.

– Tysklands IT verksamhet hade enorma problem att rekrytera kompetens trots över 2 miljoner främst turkiska muslimer i landet.

Industrin tvingade regeringen att utfärda 50 000 greencards där industrin själva fick välja efter kompetens.
Närmast enbart asiater och indier antogs.

Detta fick Frankfurter Allgemeine att konstatera på sin ledarsida.

– ”Vi måste ta in fler hinduer och buddister
– hur skall vi annars kunna försörja alla muslimer?”

Om man listar de bästa 500 universiteten i världen så ligger inget av dem i ett muslimskt land.
En del universitet i arabländerna undervisar i teknik på 80-talsnivå.

Även att läsa till läkare, fysiker, kemist ex på arabiska blir svårt.
Mig veterligen finns ingen litteratur på arabiska i de ämnena trots giganstiska opljeinkomster.
Utbildning och forskning är alltså inget högprioriterat i den kulturen.

(Anm. Inte ens hårdföra islamister som Osama Bin Laden tror på de muslimska ländernas utbildningssystem).

Välutbildade från U-länderna söker sig främst till USA, Kanada och Australien. De outbildade åker till Sverige.

Man kan fråga sig vem som finansierar FORES.
Det tycks vara väldigt södermalmsgrönt i alla fall, avslutar ”Olle Svensson” sin kritiska kommentar  (Newsmill).
FORES tros ha kopplingar till Centerpartiet.

Relaterat: Om ekonomi och hoten mot välfärden

//Elfyma+


Brist på yrkeserfarna arbetssökande.

8 december, 2010

Nu kommer min fråga?

Var kommer Somalier, Irakier, Afghaner och alla de andra dagdrivarna med för yrkeserfarenhet som gör att våra gränser måste stå öppna?

”Trots att det ljusnar på arbetsmarknaden och jobben blir fler ser Arbetsförmedlingen att det finns en särskild utmaning när det gäller två grupper där arbetslösheten har ökat kraftigt de senaste två åren: funktionsnedsatta och utrikes födda.
Gemensamt för de grupper som har svårast att få arbete är en svag utbildningsbakgrund. Antalet personer som saknar ett jobb och som har grundskola som högsta utbildning har ökat med 40 000 på två år, varav gruppen utrikes födda och funktionsnedsatta står för närmare tre fjärdedelar.”

Så vilken nytta har vi av ”arbetskrafts invandringen” som det pratas och pushas för så mycket? Är det högskole utbildning som krävs för att hacka lök i en pizzeria?

Varjager


Fler högutbildade med SD i Riksdagen

8 oktober, 2010

I den gamla riksdagen hade bara sju ledamöter en ingenjörsutbildning. Nu är de 15 visar Ny Tekniks genomgång.

Sverigedemokraterna har starkt bidragit till ökningen. Partiet, som bland annat vill bygga nya kärnkraftverk och se över FRA-lagen, har fyra riksdagsledamöter som är ingenjörer. Bland dem finns partisekreteraren Björn Söder som är civilingenjör i kemiteknik.

Som ingenjörskollegor i riksdagen får Sverigedemokraterna sällskap av nio moderater och två miljöpartister.
Fem av moderaterna satt även i den tidigare riksdagen.

Av svaren på Ny Tekniks frågor framgår att det är olika frågor som engagerar ingenjörerna. För moderaten och gymnasieingenjören Eva Bengtson Skogsberg är det hur byggandet kan bli billigare så att människor har råd att bo i nyproducerade bostäder.

Sverigedemokraten och civilingenjören Lars Isovaara vill få fler ingenjörer att starta och driva företag.

Ingen av riksdagens ingenjörer anger kärnkraften som den viktigaste teknikfrågan. Men debatterna lär bli heta mellan miljöpartisterna som vill avveckla och de övriga som inte ser det som möjligt.

I flera andra frågor som om Sverige ska satsa på höghastighetståg eller godkänna genmodifierad mat går meningarna isär.

Men en sak förenar.
Tekniska favoritprylen är datorn eller mobilen (inte unikt)
(Läs även de intressanta kommentarerna i Ny Teknik).
Tidningen Ny Teknik ägs av ett finländskt mediaföretag.

Kommentar:
Ännu en förljugen myt om Sverigedemokraterna har punkterats av Sveriges största ingenjörstidning Ny Teknik.

Hur länge har vi inte hört ”statsvetare”, sk. ”experter” och journalister fabulera i media om att den typiske Sverigedemokraten är en lågutbildad lantis ? (Underförstått, lite korkad).

Anmärkningsvärt är att endast 2% procent (4,3% efter SD:s inträde) av Riksdagens ledamöter är ingenjörsutbildade.  Alla har inte ens fullföljt sin ingenjörsutbildning eller haft något riktigt ingenjörsarbete.

Detta i ett exportberoende högteknologiskt samhälle som Sverige. Och det är ännu värre inom mediavärlden som styrs av politrucker och bidragsberoende ”kulturarbetare”, vilket återspeglas i samhällsdebatten.

Det har gått så långt att det gamla U-landet Kina numera har avsevärt fler (upp till 50%) ingenjörsutbildade i sin politiska ledning. Inte konstigt att de håller på att konkurrera ut västvärlden på världsmarknaderna.

Symptomatiskt är att när nobelpristagarna utses så blir det enorm uppståndelse när litteraturpristagaren utses. Radio, TV och tidningarna översvämmas av intervjuer och analyser från horder av kulturnissar som lever gott på att skriva och orera mycket om ingenting. Många köper sedan nobelpristagarens böcker för att imponera på sin omgivning- få orkar läsa de ofta trista böckerna.

Och när fredspriset delas ut, vanligtvis till någon krigsherre, så blir det nästan lika stor uppståndelse i media. Årets pristagare är en regimkritiker som krigar mot regimen i Kina, varför han inte längre kan försörja sig som skattefinansierad litteraturprofesser.
I Sverige nöjer vi oss inte med yrkesförbud. Här uppmuntrar regimenkyrkan och media ”godhjärtade” vänsterextremister och kriminella gäng att specialbehandla dissidenterna så att de skräms till tystnad och lämnar sina förtroendeuppdrag. Endast lillebror Danmark har kritiserat Sverige för bristande demokrati och yttrandefrihet, men det är inget att bry sig om. Här har Kina mycket att lära av Sverige.

Men när de verkliga vetenskapliga bedrifterna utses, lyser media med sin frånvaro. Det brukar landa i en pliktskyldig notis författad av Ingenjörsvetenskapsakademin, Karolinska Institutet eller TT. Analyser och fördjupningar saknas alltför ofta.

Förklaringen är enkel. Media har gjort sig av med vetenskapsjournalisterna och i stället satsat på lågutbildade trams-journalister som Annika Lantz, Åsa Lindeborg, Jan Helin, Ann-Charlotte Marteus m.fl.

Med SD:s intåg i Riksdagen hoppas jag att besluten grundas mer på vetenskap än på myter och politiskt önsketänkande.

//Elfyma+

Relaterat: