Ökad kriminalitet ökad trycket på Domstolarna

21 augusti, 2008

”Domstolsverket varnar för att besparingsåtgärder kommer att behöva vidtas omgående om anslaget inte höjs. Förutom långa handläggningstider varnar nu Barbro Thorblad för att an- ställningsstopp kommer att införas redan under hösten. Uppsägningar och minskade kompetensutvecklingsinsatser kan också bli nödvändiga. Ett av skälen till det ökade behovet är enligt Domstolsverket att måltillströmningen ökat kraftigt de senaste åren. Enbart brottmålen väntas ha ökat med 11 000 mål vid årets utgång.”

Läs mer: Domstolsverket varnar för uppsägningar, Dagens Juridik.

Annonser