Risk för könsstympning ger uppehållstillstånd

24 oktober, 2008

En 1-åring får stanna med sin mor och sin bror på grund av att svenska myndigheter inte tror att Eritrea, trots förbud mot könsstympning, kan skydda flickan. Praxis är därmed ändrad, risk för könsstympning ger alltså uppehållstillstånd.

SvD

Det finns ca 100 miljoner flickor i världen som riskerar könsstympning.


Svensk flyktingvåg?

12 september, 2008

Vilka svenskar kommer nu in masse att dra till Danmark?

”Tvistefrågan gäller anhöriga som vill flytta ihop med sina äkta makar. Våra grannars regler är skarpt åtstramade; män och kvinnor som försöker få asyl eller uppehållstillstånd nekas ofta – trots att de är gifta med danska medborgare.

Det har lett till att många prövar lyckan norr om Öresunds- bron. Där de lättare fått ja. På så vis lever paren åtskilda, men så tätt ihop de kan, utan att bryta mot några lagar.
Under juli hände dock saker med frågan. I en prejudicerande dom slog EU-domstolen fast att fyra amerikaner, som ingått äktenskap med irländska medborgare, skulle få bo i landet. Det öppnar dörren för andra i liknande situationer. Har man gift sig med någon från EU-området, måste det aktuella medlems- landet bevilja uppehållstillstånd. Oavsett vilken nationalitet den ansökande har.”

Danmark fruktar svensk flyktingvåg, DN.

Läs mer på bloggen Every Kinda People om Danmarks syn på äktenskap över gränserna, Kränkta ”medborgare”.
Danskarna är körda, Dragans Sd-blogg.


Nyfött barn till 12-årig flicka omhändertogs (Corren)

9 september, 2008

Vilken bra start i livet för en 12 åring från Afrika. Saxar ur Corren.

”Den 12-åriga flickan var gravid när hon kom till Sverige och Linköping.Beslutet att omhänderta det nyfödda barnet var rätt, anser länsrätten.Flickan, som är från ett land i centrala Afrika, anlände i mars i år.Drygt en månad efter att hennes mamma och två systrar kom hit.
Anledningen till att familjen kom till Linköping är att flickornas mamma vill förenas med en man hon varit åtskild från i 19 år. Under tiden har hon varit gift med den man som är pappa till hennes flickor. Familjen är trångbodd och från skolan har man också rapporterat att 12-åringen inte mår bra. Barnet föddes några veckor för tidigt och nästan omedelbart beslutade sociala myndigheter att omhänderta barnet. Ett beslut som den unga modern godtog. Nu har också länsstyrelsen fastställt beslutet.”

Helt plötsligt efter 19 år skiljer hon sig från flickornas far och åker till Sverige och sin ungdomskärlek???? Tror snarare att någon i släkten fått uppehållstillstånd och landet av mjölk och honung delar ut PUT till släkten av bara farten. Vilken lärdom till våran barbariska kultur denna gravida 12 åring är.

Tack till Svabben för tipset.


Att komma från norra Irak är inget asylskäl

5 september, 2008

”En man vars asylskäl ska prövas mot de förhållanden som råder i de KRG-styrda norra delarna av Irak får inte uppehållstillstånd i Sverige.”

Ingen hotbild mot man från norra Irak, Dagens Juridik.


Kuwait beviljar amnesti

31 augusti, 2008

Saxat från SvD:
”Kuwait beviljade på lördagen utländska medborgare som vistas olagligt i landet en sex veckor lång amnesti. Under perioden kan de som väljer att stanna i landet betala böter
och på så sätt göra sitt uppehälle lagligt. Emiratet tar ut två dinarer i böter, motsvarande 48 kronor, för varje dag som de har vistats i landet utan tillstånd. De som grips efter att amnestiperioden har gått ut kommer att förvisas och inte släppas in i landet igen, enligt dekretet.”

Kanske något för Sverige att ta efter istället för att dalta med de ekonomiska turister som finns i Sverige. I Kuwait finns inga sociala trygghetssystem att ta del av, där handlar det om att skaffa ett arbete. I Sverige får individer ta del av våra sociala försäkringssystem i princip direkt, även om de inte har skyddsbehov. Det märks mycket tydligt då de reser till de länder de flytt ifrån, redan innan de ens fått uppehållstillstånd, för att inte tala om hur resandet ser ut efteråt.

Lite oklar känns nyheten om Kuwaits åtgärd, hur är det tänkt att dessa sedan ska försörja sig?
För vi ska inte i Sverige göra svarta arbeten vita för att människor ska få stanna, som vissa föreslår. De har olagligen tagit sig in i landet, de ljuger för myndigheter och har inget som helst skäl att vistas i Sverige.
Amnesti till utlänningar i Kuwait, SvD.


Misshandlade hustrun för att få uppehållstillstånd

1 augusti, 2008

Från Dagens Juridik:
”Den första kränkningen skedde på hotellet efter bröllopsfesten. Mannen var då mycket ledsen över att han slagit hustrun, och lovade att det aldrig skulle hända igen. Detta löfte höll han inte, utan kränkningarna fortsatte även under den tid kvinnan väntande parets barn.

Kvinnan berättar att mannen försökt få det att se ut som om hon lider av psykisk ohälsa genom att bland annat fejka att hon är självmordsbenägen med målet att han ska erhålla uppehållstillstånd i Sverige. Sammanfattningsvis finner domstolen att gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och har varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Mannen döms därför för grov kvinnofridskränkning till åtta månaders fängelse.

Kan han inte bli utvisad också, efter avtjänat straff? Eller varför inte en utvisning direkt?


Adopterad av släkting för att få stanna i Sverige

1 augusti, 2008

Alla sätt är bra utom de dåliga, brukar det heta. Och utfallet i denna adoption blev inte det önskade. För det kräver den, får man förmoda, ”kränkta” personen skadestånd av Sverige på två miljoner kronor, eftersom det önskade uppehållstillståndet uteblev. Ett tag iallafall.

”År 2003 beviljades slutligen den sökande permanent uppehållstillstånd i Sverige. Som anledning angavs att det mot bakgrund av vad som hade framkommit i ärendet förelåg ett sådant be- roende förhållande mellan den sökande och hans adoptivfar att uppehållstillstånd borde beviljas.

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att mannen inte har visat att Statens invandrarverk gjort någon uppenbart oriktig bedömning genom att avslå ansökan om uppehållstillstånd, eftersom adoptionen kommit till för att kringgå svensk lagstiftning.”

Mer på Dagens Juridik.


Migrationsverket utreder misstanke om mutor, enligt DN

22 maj, 2008

Saxar ur artikeln. DN.

”En anställd vid Migrationsverket anklagas för att sälja uppehållstillstånd. En afghan i 20-årsåldern lovades uppehållstillstånd och betalade enligt egen uppgift 40.000 kronor till tjänstemannen. Migrationsverkets säkerhetsenhet påbörjade på onsdagen en utredning.- Det handlar om en person i en utsatt position. Vi ser extremt allvarligt på det här om det visar sig stämma, säger Mikael Ribbenvik, verksamhetschef på verket.För 85.000 kronor och upp till drygt 120.000 har personer som nekats asyl kunnat köpa sig uppehållstillstånd. Det uppger den Migrationsverksanställde i samtal med 20-åringen. Samtal som 20-åringen spelat in på sin mobiltelefon. ”

Detta visar att det är dags att stänga våra gränser, sedan börja utreda de sista årens uppehållstillstånd. Ruttet att utnyttja folk i nöd, ruttet mot dem som är riktiga asylsökande.


Tack för tipset om Skenäktenskap.

28 april, 2008

Fick ett tips i kommentars fältet om detta. Ur Sydsvenskan:

”Svenska myndigheter blundar för att tusentals utlänningar får uppehållstillstånd i Sverige via skengiften. Det hävdar polisintendent Marianne Paulsson i Halmstad, som driver ett maratonmål om köpta äktenskap.
– Jag har tipsat polisen i Skåne och Göteborg om det här. Men inget görs, säger hon.Sedan en dryg månad pågår en mastodonträttegång i Halmstad mot 35 invandrare av vietnamesisk härkomst. Dom faller i mitten av juni.Marianne Paulsson har i en förundersökning på 8000 sidor avslöjat hur skenäktenskap, falska födelseattester och dödsbevis varit effektiva redskap för att skaffa uppehållstillstånd.Den liga som styrt människosmugglingen har tjänat miljoner när enskilda vietnameser betalat tiotusentals kronor för att ingå falska äktenskap med svenska medborgare.Enligt Marianne Paulsson är hennes härva bara toppen av ett isberg. Hon ser skengiften som det vanligaste sättet att få uppehållstillstånd för personer som inte kan söka asyl i Sverige.
– Kan man inte komma hit som asylsökande kan man ta sig hit via skenäktenskap. Det är väldigt enkelt. Det har varit en vidöppen dörr in i Sverige i minst femton års tid, säger hon.Marianne Paulsson efterlyser en lagändring så att personer som ingår skenäktenskap inte hamnar i ”otäcka beroendeförhållanden”. Det är lätt för brottslingar att utnyttja giftermål för människosmuggling och kriminella syften.
– Jag kan namnge flera svenska kvinnor som behövt pengar och gift sig med flera asylsökande under årens lopp.Marianne Paulsson är besviken på kolleger i andra polisdistrikt som tar lätt på problemet. Hon har gett ”kanontips” till polisen i Malmö, Göteborg, Växjö och Karlskoga om kinesiska och vietnamesiska ligor som driver välorganiserad människosmuggling.Hittills har det inte lett till någon förundersökning.Rolf-Åke Pettersson är chef för utlänningspolisen i Skåne:
– Vi har fått informationen. Vi ska kika på den. Jag vet att skenäktenskap förekommer. Men jag ser det inte som ett större samhällsproblem. Vi får se hur det landar.Hans Littens är chef för utlänningspolisen i Göteborg:
– Vi samlar in tips, men har inte inlett någon förundersökning kring materialet från Halmstad. Vi stöter på skenäktenskap relativt ofta. Det är ett stort samhällsproblem. Det omfattar ju ofta fusk med socialbidrag.Skatteverket har farhågor att Sverige kan bli ett europeiskt center för skengiften. I en skrivelse till regeringen ställer verket krav på att den som gifter sig i Sverige också ska ha bott här.I påskas häktades fyra män i Örebro. De har i flera år arrangerat skengiften mellan indiska män och kvinnor från olika EU-länder. Kvinnorna får 20000–30000 kronor för besväret.Enligt Skatteverket ordnas det svenska skengiften också mellan tyska kvinnor och män från Pakistan samt mellan portugisiska kvinnor och män från Afrika och Asien.
Åtta av tio får ja. Migrationsverket fick i fjol in 20584 ansökningar om uppehållstillstånd i samband med ”nyetablerade anknytningar”, dvs nya äktenskap eller nya samboende, inklusive eventuella barn. Åtta av tio ansökningar beviljades. De gällde främst följande nationaliteter:
1. Thailand: 2166
2. Irak: 1741
3. Somalia: 1697
4. Serbien: 1483
5. Turkiet: 980
6. Kina: 631
7. Iran: 557
8. Ryssland: 528
9. Bosnien: 513
10. Filippinerna: 454
Källa: Migrationsverket ”