Ännu ett politiskt ställningstagande mot SDU ?

15 januari, 2013

Ungdomsstyrelsen, som årligen delar ut ekonomiskt stöd till olika ungdomsförbund, har nekat stöd till SDU, Sverigedemokraternas ungdomsförbund.
Men drygt 220 andra ungdomsorganisationer kommer att få dela på 258 miljoner kronor.

Beslutet är helt och hållet politiskt, säger SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand, när han läser lusen av den politiskt korrupta Ungdomsstyrelsen. (Läs mer).

EXTRABevis på att Ungdomsstyrelsen ljuger ?  Otäck läsning.

Sista ordet är inte sagt. SD-riksdagsmannen Thoralf Alfsson vill  göra en närmare granskning av Ungdomsstyrelsens förehavanden.
Det behövs verkligen. Inte bara för att de nekat stöd till SDU.

Kommentar:
SDU är chanslös så som Regleringsbrevet för Ungdomsstyrelsen är formulerat.
Om Ungdomsstyrelsen inte lyckas hitta formella fel i ansökan så kan de alltid hävda att SDU inte har rätt ”värdegrund”.
Det är som att påstå att Kasselstrand är häxa och flyger till blåkulla. Det är omöjligt att motbevisa.

SDU borde istället skaffa sig några stolliga nick-names som de kan använda sig av varje gång de söker bidrag.

Kan ”Smart Ungdom få 701 805 kr så borde ”Supersmart ungdom” kunna få ännu mer.
Kan ”Sveriges Hundungdom”  få 1 237 290 kr så kan ”Sveriges Valpförbund” vara ett lukrativt namn.
Kan ”Ung Pirat” få 917 020 kr så borde ”Ung och Laglydig” få ännu mer.

Eller gör som de andra -starta ett antal låtsasföreningar med påhittade eller dubbelregistrerade medlemmar. SSU vet hur man gör.

Eller ännu bättre. Starta en ny mystisk religion. Då finns det oändliga möjligheter att lura till sig bidrag från oss hårt ansatta skattebetalare. 

Men allra mest klirr i kassan blir det förstås om de kan åberopa en exotisk etnicitet, eller någon sexuell avart att exploatera.

//Elfyma+


62 mkr till våldsbejakande extremism

9 december, 2011

Regeringen presenterade på fredagen sin handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Sammanlagt satsar man 62 miljoner kronor fram till 2014 för att motverka extremism inom skolan, på internet och i samhället.

EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) presenterade på en presskonferens landets första handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Arbetet med handlingsplanen har pågått under tre års tid och bygger på flera utredningsuppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting, Brottsförebyggande rådet, Försvarshögskolan, Ungdomsstyrelsen och Säpo.

Regeringen har fokuserat på tre grupper: Vit-makt-miljön, den autonoma vänstern, och den våldsbejakande islamismen.

Birgitta Ohlsson säger att Taimour Abdulwahabs terrordåd på Drottninggatan i Stockholm förra året visade hur sårbart det svenska öppna samhället är. Hon nämnde också Anders Behring Breiviks terrodåd, Göteborgskravallerna och polismorden i Malexander.

För att förhindra att människor ansluter sig till våldsamma extremistgrupper får Ungdomsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till organisationer som förebygger att människor går med i extremiströrelser eller organisationer som stöttar vid avhopp från extrema rörelser. (Läs mer)

Kommentar:
Mer pengar till ”moderata” muslimer
som i det fördolda sympatiserar med och stöder Al Shabab, Al Qaida och andra terrornätverk.

Sveriges Unga Muslimer (SUM), som tillhör de flitigaste bidragssnyltarna, kommer att överösas med mer skattepengar.

SUM verkar för att muslimska ungdomar ”ska lära känna islam” och ”stärkas i sin muslimska identitet”, dvs motsatsen till integration, jämlikhet och demokrati.(Wikipedia).

Den autonoma vänstern, med kopplingar till Expo, omhuldas av kulturvänstern, under devisen ändamålet helgar medlen.
”De slåss ju för en god sak” när de misshandlar SD-politiker.
Ska Lars Ohlys ”utomparlamentariska grupper” och Expo få bidrag för att banka in rödsvart demokrati  i våra arma skallar ?

Vit makt-miljön får inte motsvarande bidrag för att svenska ungdomar ”ska lära känna nazismen” och ”stärkas i sin nazistiska identitet”.

Det ideologiska filtret gillar rött, svart och grönt,
men inte brunt som är en blandning av dessa färger.

//Elfyma+

Relaterat:


Parallell ”valrörelse” finansieras med statliga bidrag

10 augusti, 2010

Innan årets valrörelse officiellt ens startats pågår närmast i det fördolda en parallell ”valrörelse” där staten direkt eller indirekt finansierar en massiv satsning med enda uttalade mål att hålla Sveriges största oppositionsparti utanför riksdagen borta från maktens finrum.

Man kunde för en tid sedan läsa om hur den påstått politiskt fristående riksorganisationen Ungdom Mot Rasism dragit igång en kampanj som enligt organisationens websida ”syftar till att motverka en främlingsfientlig etablering på den politiska arenan.” Man kunde lika gärna direkt ha skrivit ”syftar till att med alla medel försöka hålla Sverigedemokraterna utanför riksdagen” , för det är vad det illa dolda syftet med kampanjen naturligtvis är. Man har dessutom den oerhört dåliga smaken att kalla initiativet för ”Rösta Demokratiskt!”, ett hån mot allt vad man normalt anser höra begreppet demokrati till.

UMR är en tung mottagare av olika statliga bidrag för att driva sin verksamhet. En del av dessa bidrag har man använt för att driva ovan beskrivna kampanj.
Man har anlitat propagandamegafonen och tankekontrollorganisationen EXPO (se not.) vars ”informationsspridande” oftast lämnar mycket övrigt att önska vad gällande saklighet och sanningshalt. EXPO lever gott på att organisationer med statlig finansiering anlitar dom när projekt liknande Ungdom Mot Rasisms skall genomföras.

Ett annat exempel på den parallella ”valrörelsen” är när Sveriges Hembygdsförbund (SHF), riksorganisation för den svenska hembygdsrörelsen, söker och beviljas sammanlagt 890.000 kronor från statliga Ungdomsstyrelsen och Kulturrådet för att fram till valet 2010 driva projektet Kulturarvet och toleransen”.
Observera här att man sätter den bortre tidsgränsen för genomförandet till valet 2010.
I sammanfattningen av projektets mål kan man läsa att syftet är att ”lyfta fram kulturarvet som en inkluderande gemensam samhällsangelägenhet och motverka intolerans, rasism och islamofobi.”
Hur nu detta på ett trovärdigt sätt kan kopplas till hembygdsföreningarnas normala verksamhet ställer jag mig mycket frågande till.

En förklaring får man dock när man läser om en utbildning som ingår i projektet. Från websidan:

”Nu finns det en utbildning som ger kunskap och beredskap för att hantera intolerans och främlingsfientlighet. Inom ramen för projekt Kulturarvet och toleransen har SHF tagits fram en tredagars utbildning tillsammans med Expo, en stiftelse som grundades i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska och rasistiska tendenser i samhället. Under de tre utbildningsdagarna blir det föreläsningar om hur främlingsfientliga och antidemokratiska krafter använder sig av begrepp som även hembygdsrörelsen använder sig av.”

Och ser man på, är inte EXPO återigen inblandade på ett hörn i ett projekt vars outtalade, men mycket tydliga mål är att förmå folk att inte rösta på Sverigedemokraterna. Varför skulle projektet annars pågå exakt fram till valet 2010? Kan man se något annat skäl?

Jag har vid flera olika tillfällen och i olika sammanhang varnat för att årets valrörelse kan komma att gå till historien som den smutsigaste någonsin. Det finns ännu så länge ingen som helst anledning att revidera den åsikten. Om det tillika drivs en mindre synlig, men trots det mycket uppenbar parallell ”valrörelse” där direkt eller indirekt skattefinansiering används för att försöka hålla ett demokratiskt och i kommunalpolitiken välrepresenterat politiskt parti utanför riksdagen så är den svenska demokratin riktigt illa ute. För det kan väl inte ligga i själva demokratins natur att staten skall finansiera propaganda ensidigt riktad mot Sveriges största parti utanför riksdagen? Ett parti som dessutom starkt ifrågasätter vissa mindre lyckade politiska företeelser som dom sju riksdagspartierna unisont ställer sig bakom ? .

GUSTAF JANSON OM VALET 2010 på Newsmill

Inlägget har tagits med i sin helhet, maa att Newsmill brukar radera politiskt inkorrekta inlägg, för att inte stöta sig med sina herrar.

Not.
AFA anses av många vara EXPO:s militära gren.
AFA (eller Antifa), angriper meningsmotståndare med våld och hot om våld, med nazisternas SA-trupper som förebild. Enskilda ”aktivister” kan även ingå  i andra konstellationer på vänsterkanten ex.vis RF, SUF, Djurrätts Fronten, Global Intifada, Ung Vänster, Grön Ungdom, Osynliga Partiet etc.
”Aktivisterna” säger sig företräda ”svaga grupper” i samhället, men de kommer själva ofta från akademikerfamiljer i välbärgade bostadsområden.
Dessa aktivister (=antidemokrater och terrorister) angriper främst Sverigedemokraterna (varför de stöds av PK-eliten), men även andra partier kan ibland drabbas av deras attacker.
KDU vill förbjuda AFA, efter att de själva blivit attackerade (sent skall syndaren vakna)..

//Elfyma+


Slapp kontroll av religiösa friskolor.

7 juli, 2010

Ungdomsstyrelsen: ”Lätt beslut att låta religiösa ungdomsförbund ha kvar statsbidrag”.

Att granska de religiösa ungdomsförbunden var en rutinåtgärd. Och slutsatsen att de inte diskriminerar sina medlemmar var lätt dra. Det menar Fredrik Wikström från Ungdomsstyrelsen som lett utredningen.

När radioprogrammet Kaliber gjorde en granskning av religiösa ungdomsförbund kom de fram till slutsatsen att de agerade odemokratiskt och diskriminerade homosexuella. Därmed borde förbundens statsbidrag dras in.

Vi har gått igenom föreningarnas formella dokument, vad föreningarna i demokratisk ordning kommit överens om. Det är bara de formella handlingar som vi granskar. Inte enskilda uttalanden, det skulle aldrig falla oss in.

Vad krävs för att bli av med statsbidragen?

– Det krävs att vi upptäcker i handlingarna, i stadgarna, att det finns idéer som strider mot demokratins idéer. Att man diskriminerar någon, bland annat på grund av sexuell läggning.

Och om man inte efterlever de dokument man tagit fram?

– Det kan alltid vara så att det finns enskilda personer som agerar odemokratiskt eller olagligt. Det är inte vår sak att bedöma, utan polisens.

Fredrik Wikström menar att det främst är medlemmarna själva som måste se till att man följer de dokument man tagit fram, att det man säger officiellt även överensstämmer med verkligheten.

– Annars måste medlemmarna reagera. Om man inte öppet redovisar sin verksamhet ska man ställa sig upp på årsmötet och fråga varför. (Dagen).

Kommentar:
Hur naiv och ansvarslös får man vara som statstjänsteman i Ungdomsstyrelsen ?
Är det PRAO-elever som sköter utbetalningar och låtsaskontroller ?
Varför skulle församlingsmedlemmar anmäla sig själva ?
Vi som gått ur statskyrkan och inte är med i något samfund, finansierar ett stort antal religiösa samfund via Ungdomsstyrelsen. De arbetar officiellt för integration och demokrati, men syftet är det motsatta- segregation och total underkastelse. Islamisterna får mest pengar.

Relaterat:

//Elfyma+


Mot fobier

10 oktober, 2009

Saxat från Ungdomsstyrelsens sida

Mot rasism och intolerans:

”Statsbidrag till verksamheter mot rasism och intolerans

Ungdomsstyrelsen fördelar statsbidrag till frivilligorganisationer eller stiftelser som vill bedriva verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamheter som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans, som bland annat:

  • islamofobi
  • afrofobi
  • antisemitism
  • antiziganism och
  • homofobi.

Ungdomsstyrelsen fördelar under 2009 totalt 10 742 000 kr.

Vem kan söka?

Ideella organisationer och stiftelser, som inte är statliga, kommunala eller vinstdrivande. Stöd kan inte ges till enskilda personer, kommun, företag eller statliga organisationer.”

Tack till Elfyma för tipset!

flygblad

http://www.ungsvenskarna.se/vagra/rasism.php

Vår ständige kommentatör Elfyma har fler förslag på intolerans som måste bekämpas:

”Ungdomsstyrelsen fördelar under 2009 10 742 000 kr till frivilligorganisationer eller stiftelser som vill bedriva verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

Nästa bidragsperiod kommer att vara under våren 2010. Stöd ges för ett år i taget.
Aktuella fobier (Den som vill föreslå fler fobier kan gå in på Ungdomsstyrelsens hemsida)

Islamofobi, kristofobi, afrofobi, eurofobi, antisemitism, antiziganism, homofobi, heterofobi, svennefobi, finnjävelfobi, norrbaggefobi, danskjävelfobi, samefobi, 08-fobi, journalistfobi, politikerfobi, tandläkarfobi, kvinnofobi, mansfobi, kattfobi, hundfobi, grisfobi, spökfobi, åskfobi och solfobi.”

images

Och ställer den mycket adekvata frågan nedan, med tanke på att vi inte längre måste spendera våra skattepengar på svenska kyrkan om vi inte väljer att vara medlemmar.

Idag måste vi betala för landets islamisering, som bekant.

”Men varför finns inget sätt att slippa finansiera muslimska organisationer ?

Gå in på denna länk och underlänkar så får du se vilka muslimska organisationer/verksamheter du i egenskap av skattebetalare finansierar på ett eller annat sätt.

Dags för revolution ?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Islam_i_Sverige”

counter-jihad_53536468

Intressant läsning på MXp:

Islams kulturella jihad har besegrat Riksdag och Sverige, MXp

…..

Homofobi och rasism är nästan samma sak, säger Mona Sahlin, Varjager

Mvh/:)Smileth


Om våld kan förklaras kan det förebyggas-AlmaEuropa

24 september, 2008

Jag har fått detta mail till mig två gånger nu och tänkte att kanske fler kan tänkas vara intresserade av att ta del av vad Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen gör att att stävja våldet i vårt svenska samhälle.

………….
Om våld kan förklaras kan det förebyggas, 2-3 oktober 2008, Stockholm

Varför är det nästan bara män som begår våldsbrott?
Hur påverkar obehandlade trauman folkhälsan och våldsnivån i samhllet?
Vilka offentliga insatser bidrar till att minska våldet?
Varför agerar ungdomar ibland i strid med sina egna värderingar?
Kan vi undvika att våra barn växer upp i socialt giftiga miljöer?
Hur kan polisen lyckas i sitt arbete att tillsammans med ungdomar motverka våld?
Vad säger statistiken?

Medverkande:
Susan Faludi, författare, USA
James Garbarino, PhD, USA
Suad Al-Saffar, Stockholms läns landsting
Karin Mossler, Socialstyrelsen
Eduardo Grutzky, ALMAeuropa
Carin Götblad, Länspolismästare i Stockholm
Felipe Estrada, BR

I samarbete med: Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen
Det här är en konferens för dig som arbetar inom utbildning, social verksamhet och rättsväsende och som i ditt yrke fattar beslut som påverkar barns och ungdomars uppväxtvillkor. Konferensen riktar sig till förtroendevalda med direktansvar för barn- och ungdomsfrågor, skolfrågor, sociala frågor och trygghetsfrågor.

Anmäl dig på ALMAeuropas hemsida:www.almaeuropa.org


Sveriges ansvar igen….

5 juli, 2008

Avdelningen ”kostnader för invandrade problem som svenskar ska skjuta skattepengar till”, en kartläggning av tvångsgiften i Sverige. Jag undrar om man räknar med detta i kostnaderna för invandringen, eller om det räknas under mäns våld mot kvinnor. Det mesta är ju som alltid Sveriges problem, och ska förmodligen sorteras under svenska beteenden. För det finns ju ingen särskilt hederskultur, det har Kurdo Baksi och hans syster Nalin Pekgul sagt, så det måste vi förstå!

”Regeringen har i nyligen gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige. Situationen för unga kvinnor och unga män upp till 25 år ska beskrivas. Kartläggningen ska ta sin utgångspunkt i de kunskaper och erfarenheter som finns inom forskning och praktisk verksamhet. Ungdomsstyrelsen ska också beskriva den kompetens som finns hos berörda myndigheter och identifiera eventuella kunskapsluckor och utvecklingsbehov på området. Myndigheten ska dessutom föreslå förebyggande åtgärder.

Myndigheten ska redovisa uppdraget senast den 1 maj 2009. Regeringen, integrations-och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, avser att tillföra Ungdomsstyrelsen 1, 3 miljoner kronor för att genomföra uppgiften.”