SÅ SKA SVERIGE RÄDDAS!

26 november, 2012

Att vi står vid avgrundens rand begriper nog dom allra flesta och likaså att det krävs hårda nypor för att rädda landet och få det på rätt köl igen.

Den regim vi i dag lider under bekymrar sig inte det allra minsta för framtiden, utan fyller Sverige med muslimer och negrer medan svenskarna trängs undan.

Ungefär så här skulle en räddningsplan för Sverige kunna se ut   -och den som tror sig ha lösningen hur vi ska genomföra denna omfördelning är välkomna med förslag!

1. Gränsen stängs för alla asylsökande!

2. Omedelbar utvisning av pågående asylärenden och en genomgående granskning av tidigare PUT.

3. Sverige inför folkomröstning inför alla viktigare frågor, där folket själv skall ha avgörandet i snabba och enkla processer.

4. Antalet riksdagsmän minskar med 75% och deras löner sänks med 50 %

5. En fyrfilig motorväg byggs från Hälsingborg till Haparanda.

6. Skatten på drivmedel sänks med 5:- per liter och den obligatoriska kontrollbesiktningen för personbilar blir frivillig.

7. Lägsta pensionen för enskild pensionär blir 10.000:- per månad och den skall vara helt skattefri.

8. Satsa mer på kärnkraft och export av el. Norge har sin olja och vi har el.

9. Gratis sjukvård och tandvård för pensionärer.

10. Satsningar på ungdomar, utbildning, idrott, föreningsliv, arbete etc.  Ungdomar är vår framtid!

11. Hårdare straff för brottslingar och arbetsplikt i fängelser. Efter avtjänat straff skall dock vederbörande få samma status som en ostraffad!

12. Politiker, tjänstemän etc. är våra tjänare och inte våra herrar, tjänstefel och ohörsamhet bestraffas. Presstödet tas bort!

PS. behöver jag säga att alla moskéer i landet rivs eller byggs om till ungdomsgårdar, danspalats eller varför inte offentliga pissoarer.

Vänligen

Janne

Vad väljer Ni?


Tyken 12 åring får en örfil. Då är det domstol som gäller.

17 december, 2009

Man undrar ju vad denna pojkes föräldrar är? Efter som han har sådan dålig respekt för de äldre.Ur GP. Men misshandel och rån av gäng ger samhälls tjänst ? Sverige vart är vi på väg????

”-Pojken cyklade på en golfbana, som han inte fick göra, och skrek gubbjävel efter mig. Då blev jag förbannad. När han sedan kom tillbaka och cyklade uppe vid serveringen, klämde jag till honom. Jag anser att det var pojkens fel att jag slog honom och då ska han stå för det och inte jag.”

Mvh Varjager


Var 5 ung ”svensk” tror att Bush låg bakom 11/9 attacken.

1 november, 2009

Jag är inte förvånad, då svensk PK media är väldigt vänster och skriver enbart negativt om USA. Men sedan kommer en fråga till från mig. Hur många av dessa under 30 har bakgrund i mellanöstern?

”Nästan var femte svensk under 30 år tror att USA:s regering under ledning av George W Bush låg bakom terrorattackerna i landet den 11 september 2001, enligt en undersökning av Novus Opinion.”

Fundera på det.

Mvh Varjager


Öppna upp Biskopsgården för ungdomarna

25 september, 2009

Ett arbete fullt i klass med Anna Odells i grenen ”öppna upp slutna rum’, pågår i Biskopsgården i Göteborg. Biskopsgården måste bli ännu mer öppet annars trivs inte ungdomarna där, med känt resultat.

”Fler samlingslokaler som är öppna också kvällstid, fler engagerade personer ute i stadsdelen och en mer öppen attityd till ungdomar i stadsdelen. Det är några idéer för att få fler ungdomar att trivas i Biskopsgården”

Arbete för ett öppnare Biskopsgården, GP

Mvh/:)Smileth