SVT vill utöka sitt avgiftsmonopol även till Internet

22 februari, 2011

Media: Nu formas villkoren för framtidens public service.
Direktiven till en ny utredning skrivs just nu på kulturdepartementet.

Vad krävs då för att SVT framgent ska kunna bidra till att främja det svenska mångkulturella samhället, språket och kulturen ?
skriver SvT:s Vd Eva Hamilton i en lång debattartikel i DN..

Om public service fortsatt ska kunna följa med sin tid måste verksamheten själv ha förmåga att förnya sig. Men det är ytterst riksdagen som beslutar om förutsättningarna. Hur ett nytt sändningstillstånd som sträcker sig fram till år 2019 utformas blir därför avgörande för public service existens.

Ingen kan veta hur medielandskapet ser ut 2019, men det kan vara rimligt att anta några saker:
• Internets betydelse ökar än mer.
• Vi får ännu fler sätt att ta emot tv-program och tjänster.
• Den kommersiella delen av medie­sektorn kommer att fortsätta växa.
• Utländska programformat och tjänster från mediegiganter som Google och Murdoch kommer att utmana nationell tv-produktion.

Den svenska kulturen stärks om vi kan finna en lösning för att öppna SVT:s arkiv. Det omfattar såväl program som är trettio år gamla, till exempel Hemsöborna, och de som är trettio dagar gamla, såsom Klass 9 A. Redan i dag erbjuder SVT webbpublicering av rättighetsklarerat innehåll – men vi skulle kunna ge så mycket mer!

I ett modernt public service-uppdrag bör tjänsterna på det öppna internet vara en självklar del av kärnverksamheten och därför bekräftas i det nya uppdraget. Självklart ska verksamheten på internet ha samma inriktning och genomsyras av samma värderingar som verksamheten i TV.

Den nuvarande tv-avgiften fungerar bra. Men på sikt kommer det att krävas en modifiering. Kopplingen mellan innehav av en tv-mottagare och avgiftsplikt kan upplevas som mindre självklar när fler tar emot tv-program via datorn eller mobilen.

För att hålla rågången fri är det också viktigt att public service-bolagen – inte Skatteverket – fortsatt har ansvaret att samla in avgiften.

I Tyskland har man nyligen beslutat om en helt ny typ av avgift som ska införas 2013. Hushållen betalar en månatlig avgift för möjligheten att ta emot ett kvalificerat public service-innehåll och avgiften är oberoende av vilken teknisk utrustning som används.

För att hålla rågången fri är det också viktigt att public service-bolagen – inte Skatteverket – fortsatt har ansvaret att samla in avgiften.

Regeringen bör utreda om en liknande modell ska införas i Sverige, skriver Eva Hamilton,  i sitt hopplösa försvar av ett ”politiskt oberoende” som aldrig existerat.(Hela artikeln). Inlägg på SVT.

Kommentar:
Ja det är viktigt att SVT/SR är politiskt obundna och politiskt neutrala i sin verksamhet, inte minst under valrörelserna.
Men hur kan SVT/SR vara politiskt obundna när deras styrelser är partipolitiskt tillsatta ?
Nya partier och opinioner som inte är företrädda och tongivande i styrelserna missgynnas eller blir motarbetade.

”Att främja det mångkulturella samhället” är ett tydligt politiskt ställningstagande, som visar att public service främst är en megafon för dagens makthavare och politiserande journalister.  De som är intresserade av den svenska kulturen får nöja sig med 30 år gamla arkivfilmer.

SVT kallas Pravda-TV i folkmun . Pravda var det sovjetiska kommunistpartiets tidning. Pravda betyder sanning (den enda tillåtna) på ryska.

Programutbudet och den politiska vinklingen påverkas knappast av vem som inkasserar TV-avgiften.

Men om vi istället inför Betal-TV så skulle vi få ett nytt medialandskap med förhoppningsvis verklig konkurrens och större yttrandefrihet.

Vi kan då själva välja om vi vill se (och betala för) tjatig åsiktsjournalistik, alternativt zappa över till mer objektiva nyhetskanaler.

Vi får en självsanering. De som inte respekterar sina tittare får färre tittare och därmed mindre pengar.

Nyhetsrapporteringen från brittiska BBC och finska YLE är ett under av objektivitet jämfört med SVT/SR/UR.
TV4 är tyvärr stöpta i samma form som SVT, dvs. Journalisthögskolan (även kallad Kommunisthögskolan).
Vi kanske borde importera journalister från de nordiska länderna för att öka mångfalden ?

Riksdagen: Mattias Karlsson (SD) om public service,
FNL-demonstrationen som ockuperar SVT-huset.
V(PK) värnar om de sina.

Vad tycker läsarna ?

//Elfyma+