Resistent tuberkulos följer med massinvandringen

15 september, 2011

Resistent tuberkulos som få ­läkemedel biter på sprids snabbt i Europa.
Omkring 80.000 personer insjuknar varje år, varav 10.000 bär på motståndskraftiga bakterier.

London är den mest drabbade huvudstaden med 3.500 tbc-fall per år, enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen, WHO.
Ökningen oroar Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

– Vi har ungefär 600 fall av tuberkulos per år i Sverige och det har skett en successiv ökning sedan början av 2000-talet. Det är förhållandevis få fall om man jämför med andra länder i Västeuropa. Vi har heller ingen spridning i landet och bara en handfull fall av multiresistenta tbc-bakterier per år än så länge.

– Det är främst immigranter som bär på tbc, framför allt från länder som Somalia i Afrika.
De bär på sjukdomen när de kommer hit eller smittas här av andra somalier.
Vi har ofta svårt att nå fram med hälsokontroller till den här gruppen.

Fram till 1950-talet hade vi 40.000–50.000 fall om året i Sverige.
I dag bär ganska få äldre svenskar fortfarande på latent tbc i kroppen.

Men nu är sjukdomen så ovanlig att läkare lätt missar den.
Därför finns också risken att vi får en ny spridning i landet.

– Ökningen har mycket att göra med den tilltagande flyktingströmmen.
Det är också vanligt med tbc på fängelser i till exempel Ryssland.

Vi har några få preparat som fortfarande biter på de multi­resistenta bakterierna.

Europa måste också ta den pågående mässlingspridningen på allvar.
Mässling kan få en latent tbc-sjukdom att blossa upp i kroppen.(DN).

Kommentar:
”Vi har ofta svårt att nå fram med hälsokontroller till den här gruppen”, säger Annika Linde.
Varför har det blivit så svårt nu ?

På 50-talet gällde obligatorisk kontroll av finländare som kom hit.
Då var det inte politiskt korrekt att mörklägga invandringen.

Dagens enfaldiga politiska korrekthet kan kosta oss livet.

//Elfyma+

Relaterat:
Mässling och andra sjukdomar följer med massinvandringen


Mässling och andra sjukdomar följer med massinvandringen

3 april, 2011

Förra året dog 25 personer av mässling i Europa, den högsta siffran på många år och för närvarande pågår större mässlingsutbrott i Schweiz och Frankrike.
Omkring 4 000 personer har drabbats under årets första två månader, men mörkertalet är stort, rapporterar franska medier

– Det borde inte finnas mässling i Europa överhuvudtaget, säger Johan Giesecke, vetenskaplig chef vid europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Det är en sjukdom som går att utrota och som borde vara utrotad i Europa. Man har lyckats i Amerika och det finns ingen anledning att vi inte skulle lyckas här också.

Den mycket smittsamma barnsjukdomen, som de flesta vuxna svenskar har haft eller är vaccinerade mot, kommer nu tillbaka på bred front i Europa. I Frankrike har närmare 4 000 människor fått mässling bara under januari och februari och det är de högsta siffrorna på tio år. Och orsakerna är flera.

– En orsak är att fattiga människor i östra Centraleuropa har en dålig täckning av mässlingsvaccin. Illegala invandrare, som det finns miljoner av i Europa, har också ofta dålig täckning. Där kan mässling finnas hela tiden och ibland spridas till andra grupper också.

I Frankrike har ungefär 90 procent av alla barn vaccinerats, men det räcker inte för att stoppa större utbrott. I Sverige är 96 procent av alla barn vaccinerade och då minskar risken för större utbrott avsevärt.

Redan 1971 infördes mässlingsvaccin i det svenska barnvaccinationsprogrammet och en fullständig vaccination beräknas ge mer än 90 procents skydd. Ändå har sex svenskar smittats av mässling i år. Reser man utomlands bör man skydda sig, säger Johan Giesecke.

– Ja, är man ovaccinerad så finns det ju en klar risk att få mässling. Det säger vi ju till alla som reser även till utvecklingsländer att mässlingsvaccin är ett av de viktigaste vaccinen att se till att man har innan man åker.

Den här helgen samlas mikrobiologer och läkare till möte om vacciner och folkhälsa i Prag och i dag ska man diskutera vem som bär ansvaret för att européerna inte lyckas med försöken att utrota mässlingen.

Mässling hos barn är ofta ganska lindrig och ger sällan komplikationer, men hos ungdomar och vuxna kan den ge allvarligare följder, till exempel inflammation i öron, lungor eller hjärna. Den kan också ge livslånga handikapp.

– Det är inte en ofarlig sjukdom och vi hade ett stort utbrott över flera länder i Europa förra året med 10 000 fall och 25 barn som dog. Man kan få en hjärninflammation, som kan göra att man blir invalid för resten av livet och i värsta fall kan dö av den. (SR/Ekot).

Vi kan förvänta oss en mässlingepidemi i Sverige

Mässlingsvaccination har tidigare utpekats som en möjlig utlösare av autism hos somaliska barn i Sverige, något som har avvisats av vetenskapssamhället.

Men inte desto mindre vill många sverigesomalier ta det ”säkra före det osäkra” varför vi kan förvänta oss en mässlingsepidemi i Sverige när nu många avstår ifrån vaccination av rädsla för att utlösa en autism.

Men enl. vetenskapen kan för lite solljus kan vara en avgörande faktor bakom den dramatiska ökningen av autism i Sverige.
Halva befolkningen i Sverige lider av brist på D-vitamin.

somalier_1208077813_1610876
Somalier på föräldramöte med effektivt ”solskydd” över huvudet.
Autism hos somalier fyra gånger vanligare än hos andra.

Genom att använda solskydd och undvika solljus, som ger oss ett nödvändigt tillskott av D-vitamin, utsätter man sig för en ökad risk för ohälsa trots att målet är det motsatta. Mörkhyade människor är mer drabbade, eftersom det krävs mer solljus för att D-vitaminet ska bildas i huden.

Skillnaderna i sol mellan Sverige och Somalia kan mycket väl vara orsaken till att autism bland somaliska barn har blivit så mycket vanligare i Sverige än i det gamla hemlandet. (Läs mer DN).

Antalet fall av tuberkulos i Sverige ökade kraftigt under 2009.
Främst handlar det om utlandsfödda personer som smittats innan de kom till Sverige. Smittskyddsläkaren Ingela Berggren tycker att man ska ta ökningen på allvar.

Förra året upptäcktes 643 fall av tuberkulos i Sverige. Det är en ökning med 16 procent från 2008, då antalet fall var 554. Sjukdomen minskade från mitten av 1990-talet och framåt, men började öka igen 2004, och är nu tillbaka på 80-talsnivåer.

På 80-talet var de flesta som fick tbc äldre svenskar som burit på smittan sen barndomen. Nu är de flesta unga vuxna mellan 20 och 40, och 80 procent är födda utomlands, säger biträdande smittskyddsläkaren i Stockholm, Ingela Berggren.

– Det är framförallt från de länder där det finns mycket tuberkulos som man har en väldigt stor risk att vara smittad med tuberkulos när man kommer hit.

Somalier är den enskilt största gruppen som drabbas, och för att nå de i riskgruppen gör smittskyddsläkarna i Stockholm särskilda informationsinsatser. (SR/Ekot)

//Elfyma+

Relaterat:
Sjukdomsinformation om mässling
Somalier oroliga för autism
Med flyktinginvandringen får vi tuberkulos tilbaka


Afrikanska kvinnor vill ha hälsovård

8 augusti, 2009

De afrikanska kvinnorna vill ha hälsovård, men de får den inte, enligt en studie från Karolinska sjukhuset.

”Veronica Svedhem Johansson, överläkare vid infektionskliniken och biträdande smittskyddsläkare, gick tillsammans med läkarkandidaten Karin Egnell igenom samtliga journaler för patienter vid sjukhuset med nyupptäckt hiv år 2007. Det visade sig att mer än en tredjedel av de 34 sent diagnoserade patienterna hade sökt sjukvård tidigare för sjukdomar som hepatit B, hepatit C och tuberkulos.”

”Enligt en annan rapport, från Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och som behandlade hela Sverige, fick bara i genomsnitt 40 procent av alla asylsökande en hälsoundersökning under 2007. Detta trots att delmål för den nationella strategin mot hiv/aids är att hivinfektion hos nyanlända flyktingar och anhöriginvandrare ska identifieras inom två månader.”

”Tidigare studier har visat att de som erbjuds hälsosamtal i princip aldrig tackar nej. Inte heller tackar flyktingarna nej till hivtest. Staten betalar för läkarkontakten, men det är landstingen som har ansvaret för att patienterna erbjuds kontakten.

På Socialstyrelsen är man medveten om de mycket allvarliga missförhållandena inom flyktingvården. Enhetschefen för tillsynsavdelningen Elisabeth Wall Bennet menar att vi kan vänta oss mer tillsyn även om ingen är inplanerad för tillfället.

Att vi ska ha en jämlik vård för alla människor är mycket viktigt. Det är oanständigt att människor ska få sina hivbesked så sent.”

Flyktingar dör i aids efter missade hivtest, DN

.

Var bor tuberkulosen?, Varjager

Våra pensionsräddare från Somalia, Varjager


Tuberkulosen sprids

6 januari, 2009

Svenskarna satsade miljoner kronor i början av 1900-talet på att utplåna tuberkulosen. Våra politiker satsar miljoner på att ta hit människor smittade med tuberkulos. Utan kontroller eller tester får de vistas var som helst, arbeta var som helst, göra vad de vill. När de smittat andra då testar man, men inte förr:

”Det är en person som vistats på skolan en begränsad tid och som varit i kontakt med barn i två klasser och vissa ur personalen. Det är dessa vi ska testa, säger skolans rektor Daniel Rask till Corren på nätet.

Globalt sett är tuberkulos en mycket vanlig infektionssjukdom. I Sverige rapporteras cirka 500 fall årligen varav ungefär vart femte inom den svenskfödda delen av befolkningen, enligt Smittskyddsinstitutets statistik.” Motala TT

SvD

Var bor tuberkulosen? Varjagerbloggen


Bloggen Ansiktsburk(a)

26 september, 2008

Måste flagga för mycket intressanta inlägg på bloggen Ansiktsburk(a) om vårt Nya Sverige:

Göteborg-Muslimerna kräver halalslaktat kött i skolorna
”I den invandrartäta skolan i Biskopsgården har de kränktas kör börjat ställa än mer krav.
Inte nog med att bamban i Svartedalsskolan serverar fläskfri kost i skolan, nu kräver muslimerna att köttet ska vara halalslaktat.”

”Kvinna med tbc jobbade bland nyfödda
Socialstyrelsen kritiserar Universitetssjukhuset i Lund för att det låtit en tuberkulossmittad städerska arbeta bland nyfödda barn och deras mammor.

Trots att kvinnan kommer från ett land där tuberkulos är vanlig hade hon inte genomgått någon hälsokontroll, skriver Sydsvenskan på nätet.”

En specialkurs i städning och svenska ska ge invandrare jobb.
”Tre dagars teori och två dagars praktik. På det viset ska Safia Mohammed och Rahma Abdi lämna skolan och hemmet till förmån för vad som i framtiden kan bli ett första jobb på svensk mark.”

Ytterligare en pensionsräddare har anlänt
”Mannen var frustrerad och tyckte att han fick för lite hjälp av staten. Därför krossade han fönsterrutor för en kvarts miljon.
Det var mitt på dagen den 3 juni i år som mannen kastade sten genom 21 fönsterrutor på Migrationsverkets lokaler i Kållered. Dessutom slog stenarna sönder tre datorer.
Mannen som är i 40-årsåldern greps av polis och erkände omgående sitt brott.
Han förklarade sitt handlande med att han inte fick några pengar och att han vid tillfället även hade ont i magen.”

Mer om smittspridning och hygien:
Rasistiska socialstyrelsen med sitt ”vetenskap och beprövade erfarenhet”, UltraV-bloggen.
Var bor tuberkulosen?, Varjagerbloggen


Var bor tuberkulosen?

8 juli, 2008

Om man kan få somalier att söka hjälp för den tuberkulos de smittar andra med genom teater- föreställningar, varför kan man inte göra teaterpjäser för muslimska kvinnor där de får lära sig att de faktiskt smittar människor med allsköns smittor, då de till varje pris ska ha långa ärmar inom vården, mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Och sedan springa till DO för att de inte får utöva sin religion som det passar dem, och DO står bakom och påstår att det är rasism?

Saxat från Smittskydd-Smittskyddsinstitutets tidskrift;
”Med teaterföreställningar, tv och informationsblad har somaliska föreningar i Stockholm informerat invandrare med somaliskt ursprung om tuberkulos. Det handlar om att bryta tabun och ta bort stigmatiseringen för att få ner antalet smittade.

De senaste åren har allt fler fall av tuberkulos konstaterats i Stockholm. Under år 2005 skedde en markant ökning och en av de mest utsatta grupperna är personer med somaliskt ursprung. Sedan 1994 står de för cirka 20 procent av alla som insjuknar i tuberkulos i Stockholms län. Förra året genomförde fyra somaliska föreningar olika informationskampanjer för att öka kunskapen om tuberkulos, hur den smittar och varför det är så viktigt att tidigt diagnostisera sjukdomen och att fullfölja behandlingen. Projekten finansierades av Stockholms läns landsting. Bakom ett av projekten står Somaliland Women Relief Organisation och Somaliska kulturföreningen i Skärholmen.
Projektet var en möjlighet för oss att nå ut med information på flera sätt. Man ska komma ihåg att bland somalier är det oerhört stigmatiserande att vara sjuk i tuberkulos. Därför drar sig många för att söka upp sjukvården, säger Ali Sheikh, projektledare från Somaliska kulturföreningen i Skärholmen.

Under projektet genomfördes bland annat teaterföreställningar, föreläsningar och tv-sändningar och under- visningsmaterial producerades till hemspråkslärare.
Det som hade väldigt stort genomslag var TV-sändningarna. Många somalier som kommer till Sverige har bristfälliga kunskaper i att läsa och skriva. Men många tittar på TV – och att få muntlig information genom ett TV-program, som man kan ta del av i hemmet, är ett bra sätt att nå ut på. Dessutom har många kvinnor svårt att komma hemifrån, så för dem är TV:n ibland det enda sättet att ta del av information, säger han.
Programmet sändes på somaliska i öppna kanalen vid fyra olika tillfällen och vid varje tillfälle medverkade en psykolog och en läkare tillsammans med programledaren. Under programmets gång ringde tittarna och ställde frågor kring tbc direkt till experterna.

Det som förutom tv-sändningarna visade sig vara en fungerande informationskanal var uppsättningen av en teaterpjäs. Pjäsen är realistisk, den skildrar vår kultur och hur vi lever – ofta ganska tätt tillsammans. Och den tar tydligt upp problemet med stigmatisering och vad det leder till. Därför var det lätt för åskådarna att identifiera sig med det som händer i pjäsen, säger Ali Sheikh. Pjäsen skildrar enligt Ali ett inte ovanligt scenario. När ett barn upptäcks ha tuberkulos larmar förskolan och hela barnets familj ombeds att testa sig. Mannen i familjen vägrar dock först att infinna sig för provtagning och det är först efter övertalning av en vän som han kommer till läkare. Det visar sig då att mannen i familjen är smittad och är den ursprungliga smittkällan. Enligt smittskyddslagen måste man om man är smittad meddela andra i sin omgivning som kan tänkas ha blivit smittade. Mannen i pjäsen tvekar inför att informera vidare, men när han själv efter en tids behandling möter en vän som inte verkar frisk tar han sin vän till en läkare.

Såväl pjäsens skådespelare som regissör är välkända för den somaliska publiken och var ett sätt att bryta tabut mot att prata om tuberkulos – om skådespelarna på scenen kunde prata om tuberkulos så kan väl alla. I Somalia är tuberkulos ofta en dödlig sjukdom. Den är tabu att prata om och den är ett stort stigma att bli smittad. Väldigt få söker hjälp innan det är för sent. Därför är det så oerhört viktigt att bryta barriären och börja prata om tuberkulos, hur den smittar och vikten av att behandla den, säger Ali Sheikh.”