Bidrag ges trots diskriminering, när kan vi vänta oss en likadan granskning av de muslimska grupperingarna?

1 augusti, 2011

SvD har en artikel som riktar in sig på de kristna församlingarna. Varför gör de inte likadant med de  muslimska? Sedan kommer ju en fråga? Om vi har skilt staten från kyrkan, varför får de bidrag överhuvud taget?

”I en enkät som SvD skickat till samtliga 22 bidragsberättigade trossamfund i Sverige, och som 19 har svarat på, framkommer att flera av samfunden inte accepterar homosexualitet.

I våras avslöjade TV4:s Kalla fakta att Frälsningsarmén inte tillåter de som lever i homosexuella relationer att bli Frälsningssoldater. I enkätsvaren till SvD framgår att de inte är ensamma. Tio av samfunden uppger att det inte är förenligt med deras lära att leva i en homosexuell relation, och i åtta av samfunden kan människor i homosexuella relationer inte inneha alla positioner i församlingen – det handlar bland annat om pastorer, diakoner och kyrkoherdar.

Två av trossamfunden, ELM Bibeltrogna vänner och Sjundedags adventistsamfundet, går ännu längre än till exempel Frälsningsarmén genom att inte ens acceptera medlemmar som lever i samkönade relationer. ELM skriver i sitt svar bland annat att ”homosexualitet är en följd av att ondskan kom in i världen”.”

Varjager