Tolkningsföreträdet viktigare än sanningen

23 februari, 2017

De vänsterliberala förfasas nu över att en herre vid namn Donald Trump ryckt åt sig initiativet i opinionsbildningen trots ihärdig motpropaganda från etablissemangets megafoner.

Så länge de vänsterliberala hade tolkningsföreträdet, och alltid fick sista ordet, så var det inte så noga med sanningen. Sanningen blev relativ, något som bara alternativa media opponerade sig emot.

Men nu när USA:s President utnyttjar en liknande strategi för att vinna politiska poänger så är strategin plötsligt ”oacceptabel”. Det är som att ändra spelreglerna mitt i en fotbollsmatch om ”fel lag” håller på att vinna.

David Ernst skriver i The Federalist om Trumps förmodade strategi:

”Om våra motståndare tänker anklaga oss för att vara ondskefulla och trångsynta oavsett vad vi säger eller tänkar, vad är då poängen med att försöka övertyga dem om motsatsen?

Låt oss spela efter deras egna regler, relativism och subjektivitet, avvisa deras grundlösa påståenden och slå till hårt mot deras svagaste punkt: deras hyckleri.

För om den största dygden är autenticitet och den största synden falskhet, så är de politiskt korrekta och indignerade oerhört sårbara.”   (se Ledarsidorna).

Debaklet kring Granskning Sverige ska ses i ljuset av detta.
Makthavarna vill inte släppa ifrån sig tolkningsföreträdet.
De ändrar spelreglerna för att ”rädda demokratin”.
Fri opinionsbildning ”försvaras” numera med censur.
Det inverterade språket har blivit de vänsterliberalas signum.

Relaterat:
Det är inte de falska nyheterna som S vill stoppa

/Elfyma+


Katolska kyrkan+islam=sant

22 december, 2008

En katolsk kvinna försvarar muslimska kvinnor som vill klä sig i slöja. Även nunnor som inte vill leva ett liv med sexuell kontakt med män mobbas uppenbarligen.

I en märklig debattartikel på Newsmill skriver pressansvarig vid katolska kyrkan i Stockholm Maria Hasselgren:

”Idag tål inte de som i allmänhet har tolkningsföreträdet – den politiska och kulturella eliten – att någon tar avstånd från den sexuellt utlevande kultur som präglar vårt lands samhällsklimat sedan ett par decennier.

Att en kvinna aktivt och av fri skulle kunna söka frizoner där hon slipper ifrån det sociala tryck som råder på att vara sexuellt tillgänglig och aktiv i princip från 15-års ålder (med en viss tillvänjningsperiod dess för innan) till hon går i graven är något helt ofattbart.”

Det verkar som även katoliker har lite svårt att sätta sig in i vad islam handlar om. En religion som har Muhammed som förebild är inte en religion utan sexualitet, det är en religion där männen styr kvinnans sexualitet från det hon är ett spädbarn, en flicka kan giftas bort vid några månaders ålder, hon blir könsmogen vid nio års ålder och giftasåldern inträder. Därför måste hon bära slöja och stora tygsjok eller burka, för att inte fresta någon annan man än den hon är tänkt för, eller som hon redan är gift med.Islam är inget alternativ för kvinnor som vill vara utan sex, de måste nämligen skydda sig från männens sexualitet, underordna sig den och männens överordning i samhället.

Det ideal som florerar i det svenska samhället med kvinnan som sexobjekt finns lika mycket inom islam. Prostitutionen är enormt utbredd i muslimska länder, liksom barnprostitutionen. Barn-och tvångsgiften är mer regel än undantag. Hedersrelaterat våld, för att en flicka talat med en pojke som familjen eller klanen inte finner god nog, kvinnor som blir våldtagna, trots slöja, burka och enorma tygsjok,  sätts i fängelse eller mördas. Av sina egna fäder och bröder, men också av sina mödrar. Även i Sverige. Man skyddas inte från sexualiteten bara för att man bär det som artikelförfattaren inbillar sig, en slags muslimsk skyddsklädsel mot sexuella inviter.

Det finns många grupper i Sverige som inte stöder sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn, liksom många som ogillar synen på kvinnan som sexobjekt. Att klä av en kvinna inpå bara skinnet eller klä på en kvinna slöja och stora tygsjok för att styra hennes sexualitet är för mig detsamma, man ser kvinnan som ett sexobjekt som mannen ska styra. Även kvinnor klär av kvinnor och av män, och utnyttjar dem sexuellt, också i prostitution och alltid har gjort, liksom männen har gjort. Liksom de klär på dem, som inom islam.

Islam är religionen där kvinnan måste ”skydda sig själv”, enligt koranens påbud och de samhällsnormer som finns i muslimska länder och inom muslimska grupper i Sverige, från mannens sexualitet med slöja och stora tygsjok för att mannen inte kan hejda sina drifter. Är det också därför nunnor väljer att gå i kloster och klä sig i den speciella nunne-dräkten, för att slippa männens sexualitet, då är verkligen katolska nunnor lika sorgliga som muslimska kvinnor. Uppenbarligen är katoliker lika neurotiska till sexualiteten som muslimer, iallafall får man det intrycket i denna artikel.

Det är lågt av en kvinna i katolska kyrkan att försvara islams kvinnosyn och påstå att islam skyddar kvinnor från oönskad sexuell uppvaktning. För att få ge den svenska sexualmoralen en känga så tar man inom katolska kyrkan islamiseringen av Sverige och kvinnoförtrycket inom islam i försvar och det är rent bedrövligt att läsa det!

Nunnor och kvinnor med slöja – den som tar avstånd från sexualnormen blir utfryst i Sverige, Newsmill

Läs gärna min blogg Hedersrelaterat våld