Betala eller bär tjuvskylten!

16 februari, 2011

Ledningen för den norrländska butikskedjan Dollarstore har infört en modern variant av skampålen. Den som snattar kan få jobba av boten genom att bära skylten ”Jag är en tjuv”

Butiker har rätt att ta ut en administrativ avgift på 1.500 kronor för att hålla kvar en ertappad snattare till dess att polisen kommer, men Dollarstore erbjuder en alternativ lösning.

-Hela handeln har ett problem med svinn, men vi tycker att det inte är någon som pratar om det, om hur mycket pengar det egentligen är frågan om, säger Yngve Karlsson, administrativ chef på Dollarstore.

Bara i Dollarstores butik i Svenstavik i Jämtland stjäls det för två miljoner kronor per år och Yngve Karlsson beklagar att svinnet bara omnämns i procentsatser.

Tjuvplakatet är en väg att sätta fokus på snatterierna, men Yngve Karlsson tänkter inte tvinga någon att bära skylten.

-Kanske jag erbjuder honom i stället att komma hit en lördag eller en söndag och jobba av det. (Se inslaget i SVT-Play).

Kommentar:
En strålande idé. När får vi se politiker och fackpampar bära tjuvskyltar, efter att ha ertappats med fingrarna i syltburken ?

//Elfyma+