KORREKT OCH INKORREKT KULTUR

28 december, 2010

För kännedom: En kommentar i TANJA BERGKVISTS blogg 2010-XII

KORREKT OCH POLITISKT INKORREKT KONST OCH KULTUR


Vill Sverigedemokraterna förbjuda all  ”progressiv” och ”gränsöverskridande” och ”normbrytande” och ”samhällskritisk” konst? All ”god” konst, med andra ord.

Ja, så sägs det. ”Sveriges” radio förfasar sig häröver åtminstone i något program någon gång varje vecka. Kulturetablissemanget tar i ord och handling samfällt avstånd från Sverigedemokraternas påstådda fientlighet mot all ”kultur” som inte med hemtovade knätofsar från Mora kliar de borgerliga reaktionärerna på ryggen.

Tiina Rosenberg skräder inte orden: ”I Sverigedemokraternas kulturella vision ska konsten sprida glädje och skönhet, inte uppröra eller provocera. – – – Att hylla kärnfamiljen och heterosexualiteten kan vara en sak, det gör redan samhället i stort. Men kopplas detta ideal till en helvit och blåögd utopi i folkdräkt handlar det om nazism.” (”Konst som splittrar nationen”, tidn. Bang 2010-11-30.)

Samiska dräkter är kultur. Zigenarkjolar är kultur. Svenska folkdräkter är nazism.

Det ordnas en svensk poesifestival med utländska poeter på Kungl. Dramatens stora scen, inför vilken arrangören, Madeleine Grieve, på en reklamaffisch river sönder en hakkorsflagga och samtidigt uppmanar Jimmie Åkesson att ”hålla för ögonen”.  En kulturfestival, vars enda syfte är att protestera och demonstrera mot ett visst partis s.k. kulturrasism och traditionsfascism.

Anna Odells spelade självmordsförsök gör henne över en natt till Sveriges mest omtalade och hyllade konstnär. Normbrytande! Samhällskritiskt! Den som ifrågasätter det konstnärliga värdet i att låta skattebetalare bekosta avsiktliga bedrägerier mot samhället (polisutryckning, ianspråktagande av sjukhusplats och ett flertal sjukhusanställdas tjänstetid osv.) benämns nazist med bruna rötter.

En utländsk, radikalfeministisk HBT-kvinna bjuds in och arvoderas högt för att i ett stort uppmärksammat, svenskt konstevenemang pissa stående offentligt. Normbrytande! Gränsöverskridande! Progressivt!

VAD SÄGER SVERIGEDEMOKRATERNA SJÄLVA?


Normalt får ju  inte Sverigedemokraterna tillfälle att redogöra för sin egen uppfattning. Nyligen hittade jag i alla fall några uttalanden på nätet av Jimmie Åkessons taktiskt anställda sekretererska, ALEXANDRA BRUNELL, 20 år. I sin politiska blogg besvarade hon ett antal kommentatorfrågor:

*Vill du avskaffa stöd för samhällskritisk konst?²

”- Någon sådan hållning finns inte. Vi har däremot kritiserat att våra skattepengar går till rent anstötlig konst med t.ex. en bild på en kvinna som har handen uppförd i de privata delarna på en häst.”

[ANM.: Här syftas på en ”normbrytande” utställning av den ”världsberömde” postmodernisten Andres Serrano, visad på flera svenska konstmuseer, bl.a. Kulturen i Lund.

”Andres Serrano, född 15 augusti 1950 i New York, är en amerikansk fotograf och konstnär. Olika kroppsvätskor, som urin, blod och sperma, är återkommande motiv i Serranos fotografier.

Han är bland annat känd för det kontroversiella konstverket Piss Christ, ett fotografi av ett krucifix nersänkt i konstnärens eget [= egen] urin. Till andra kända verk hör Blood and Semen III och Piss and Blood, vilka användes på skivomslagen till Metallicas album Load respektive ReLoad.” (Källa: Wikipedia.)]

*Varför vill ni ta bort genuspedagogiken ur dagordningen?”

”- Jag tycker att genuspedagogik är en konstlad föreställning. Jag anser att flickor ska få vara flickor, pojkar ska få vara pojkar, män ska få vara män och kvinnor ska få vara kvinnor. Jag, och mitt parti, lägger tyngden vid könet som en fysisk snarare än en social konstruktion. Det finns skillnader mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. Vad som däremot anses tjejigt eller pojkigt bestäms av den för tillfälligt rådande sociala kontexten.”

INVÄNDNINGAR

För att inte Alexandra Brunell ska få stå oemotsagd citerar jag här ur bloggen Bengtssons frestelser, som drivs av ALEX BENGTSSON. Alex, f.d. ordf. för Ung Vänster i Halland, nu Expo-anställd, Sd-hatande bokförfattare, skriver den 28/11:

”Jag kan inte riktigt släppa det som hände i onsdags när Sverigedemokraternas ungdomsförbund stod utanför Dramaten och läste ”svensk poesi”. Den sverigedemokratiska vurmen för ”svensk kultur” är inte bara historielös och inkonsekvent. Den är så strategiskt fel att varje antifascist i det här landet borde skåla i både fulöl och lönehelgsgroggar för att fira Sverigedemokraternas högtravande stolleri.”

PER WIRTÉN, Dagens Arena, Expressen, Sveriges radio, Sydsvenskan, skriver i sin blogg d. 25/11:

”SD:s förvirring om Moberg är betecknande. De verkar inte se det Sverige de hela tiden talar om. Sverigedemokrater är som främlingar i sitt eget land. De har ju noll koll på sin egen kärnfråga: Sverige och svenskhet. När jag rör mig i min hembygd, i Huddinge, möter jag ett universum av berättelser, minnen, språk och världsbilder. Det är Sverige.

Jimmie Åkesson lever i ett land [Sverige] som inte finns.”

”DE ÄR FASCISTER”  lyder rubriken på Sam Carlshamres och Daniel Strands uppviglingsartikel i Aftonbladet 2010-09-30:

”För att beskriva Sverigedemokraternas sammelsurium av främlingsfientlighet, kulturkonservatism och allmänborgerlig politik bör man tala om fascism snarare än om rasism. – – – Bakom hans [Åkessons] högtravande tal om ²ansvar² för den politiska situationen döljer sig en fascistisk fantasi om ett homogent Sverige tömt på politiska konflikter. Det förklarar också Sverigedemokraternas ständiga tal om en återgång till folkhemmet, som för partiet är sinnebilden av det fridfulla och harmoniska svenska samhället.

Sverigedemokraterna är fascister.

Först genom att kalla dem vid deras rätta namn kan man blottlägga kopplingarna mellan etnisk chauvinism och ekonomiska klyftor och förstå hur lågkonjunkturen, arbetslösheten och utförsäkringarna gjort partiets visioner om ett konfliktlöst Sverige så attraktiva.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vänlig hälsning
Ulf


”Genuscertifiering”

5 mars, 2009

Från Tanja Bergkvists blogg:

Universitetsstyrelsen vid Lunds Universitet fattade år 2007 beslutet att tillsätta en projektgrupp (med Tiina Rosenberg som ordförande) för att arbeta med ”genuscertifiering” av bland annat utbildningsprogram och kurser. Målsättningen är att  genusperspektivet ska vara integrerat i all utbildning. I detta syfte ska kurserna vid varje institution ”genuscertifieras” , dels genom en ”utvidgad självdeklaration” från institutionerna sida, och dels bör ”en tredjepart finnas som kontrollenhet för att ge trovärdighet och stöd i arbetet med genuscertifiering på institutionsnivå.” Detta kommer direkt ur slutrapporten från projektgruppen för genuscertifiering från 31 mars 2008 (Dnr PE 2007/428-0).

Det pågår därför nu ett inledande pilotprojekt vid Lunds Universitet med denna ”genuscertifiering”. Man kan räkna med att metoden kommer att exporteras ut till alla andra lärosäten så fort det (frivilliga) pilotprojektet är avslutat. Tanken med genuscertifiering är att varje kurs vid varje institution ska genomsyras av genusperspektivet, och det gäller inte bara som man skulle kunna tro (eller önska) undervisningsformerna, utan även det konkreta innehållet i utbildningen!”

Läs hela blogginlägget: Genuscertifieringen vid Lunds Universitet

Jämställdhet och trygghet och rättssäkerhet för kvinnor och barn är en sak, men att Tiina Rosenberg ska säkra att man ser det mesta på Lunds universitet med genusglasögon och dessutom är eländet tänkt att sprida sig runt Sverige till andra universitet, jag fattar inte att detta är verklighet. F!:s galna politik ska marschera in på universiteten, herregud!


Förlöjliga familjen

24 juni, 2008

Ännu en artikel om F!

”Då jag var barn hade vi en kortlek som kallades ”Löjliga familjerna”. Familjerna bestod av fyra medlemmar, pappa, mamma och en pojke och en flicka.
Nationalencyklopedin berättar följande;
”Löjliga familjerna, den i Sverige mest kända versionen av de kortspel som går ut på att samla sviter om oftast fyra kort genom att från medspelarna begära de kort man saknar i sviten. I detta fall gäller det ”familjer” med namn, utseende och accessoarer som anknyter till och förlöjligar yrken eller sysselsättningar, och personerna är i regel groteskt tecknade. (____) Den äldsta versionen av varianten ”löjliga familjerna” torde vara den 1860 i Storbritannien utgivna ”Happy Families” med teckningar av John Tenniel.”

RFSL spelar också ett spel, men det kallas ”Förlöjliga familjerna.” Många är förundrade över de homosexuellas hat mot heteronormativiteten och mot familjerna, och jag kan inte för mitt liv begripa hur män och kvinnor som njuter av sin heterosexualitet och sitt barnafödande kan väcka sådan avsky hos dessa.

Under ledning av professor Don Kulick, bedrivs ”genusforskning” vid Centrum för genusstudier, vid Stockholms universitet. Han tolkar bland annat queer-teorin och anser att en ”torsk” är det mest queera som finns. Kulick säger vidare att ”det som vi tycker om manligt och kvinnligt och sexualitet är inte naturligt, det har inte skapats av naturen, Gud eller något annat”. För Don Kulick är heterosexualiteten ett stort problem och anser den ”förtrycker hela samhället”.
Död åt familjen och heteronormativiteten är ett av målen för Queerteoretikerna.

Dessutom har vi har fått en ny helig familj i samhället; mamma-mamma-barn familjen. Den lesbiska familjen är den lyckliga familjen. Som inte får analyseras eller ifrågasättas utan att vissa skriker homofobi och antifeminism. Helst ska domstolarna få lagföra alla som vågar andas en fundering över homosexuella och deras krav. För den som inte är med oss är emot oss, iallafall enligt F!:s sätt att hantera frågor om det obegripliga samhälle de vill skapa.

På F!:s årmöte (2005) menade de lesbiska att de skulle få bilda familjer och ansåg att de hade rätt till det, en lika självklar rätt som heterosexuella par. Eller, kanske inte.
Tiina Rosenbergs utspel får mig att undra vad en familj är egentligen? Hon talade i en tv-serie om F! att hon tror inte på familjer. Eller, så menar hon den heterosexuella familjen.
Hon lever med en kvinna och har sina barn, som hon fått med sin f d make, hos sig emellanåt. Det är antagligen inte en familj för henne.

Jag har tyvärr ingen kännedom om hur hennes barn mår, men hon vet desto mer om oss heterosexuella och vår förmåga att bilda goda familjer. Vilket vi inte kan, vi bör helst inte ens försöka oss på ett sådant dödfött projekt.
Hon däremot delar sitt föräldraskap med mannen, som kallas hennes medförälder och det är kanske denna familjekonstellation som hon föredrar. Män och kvinnor gör barn tillsammans och bor sedan på varsitt håll med valfritt kön på den nya partnern. Bara inte den man och den kvinna som fått barnen tillsammans, också bor tillsammans.”


Tiina Rosenberg får gråta ut i media (Sydsvenskan)

3 juni, 2008

I sydsvenskan får hon gråta ut och försöka skaffa sig en martyr roll i händelsen.

”– Det kanske finns för många som inte har någon naturlig hemvist på universitetet, som inte är inlemmade i den akademiska kulturen och som inte kan koderna. Hade jag varit en äkta lundensare hade jag kanske förstått att det här var något fint och det är mycket möjligt att det var min arbetarklassmässiga vänsterpolitiska ryggmärg som reagerade och som vanligt ledde mig fel i sådana här sammanhang. Men frågan som jag har tänkt på hela helgen är varför jag bara inte kunde hålla min käft.
-Jag lyssnade först på den och de hade valt att göra en parodi på vänsterns sånger. Hon blev provocerad av texten, stormade upp, avbröt sången och svor mot gruppen.
– Å andra sidan kände jag att texten var direkt förolämpande och ska jag bara sitta där och applådera efteråt? ”

Är det någon som tror att Tiina hade accepterat att någon hade ställt sig upp på hennes förläsningar och sagt att hon har fel? Vad hade Tiina sagt då?
Hon är pinsam och media är pinsamma som förösker skapa en martyr roll i detta fall åt henne.
Konstigt nog verkar det som om dessa Fi facister är närmast heliga i media. Det kan gälla hot, fusk och plagiat. Det rinner av dem som vatten på en gås.


Tiina Rosenberg fick utbrott. Rektorn orolig för att det påverkar hennes forskning (Sydsvenskan)

2 juni, 2008

Ärligt talat vad är det för korkad rektor? Rabiat lesbisk feminist fanatiker med vänster rus. Viktig Genusforskning?? Saxat ur Sydsvenskan.

”Det var under promoveringsmiddagen i fredags som genusvetaren och professorn Tiina Rosenberg fick sitt utbrott. A Capellakvartetten Last Call framförde sin sång ”Folkets rättigheter”, som skojar med både 68-rörelsen och 70-talisterna, när Tiina Rosenberg rusade fram till scenen. Enligt Last Call-sångaren Henrik Béen skrek hon: ”Hur vågar ni!”, anklagade sångarna för att de ”trampade på vänsterrörelsen” och avslutade det med ett trefaldigt ”Fuck you” innan hon lämnade middagen. Kvar i Stora salen i AF-borgen satt en förstummad publik.
Göran Bexell hoppas att uppståndelsen kring Tiina Rosenbergs utbrott ”ska blåsa förbi” och han ”vill inte förstora det här”.
– Jag hoppas att det här inte går ut över hennes verksamhet, för det är en väldigt bra verksamhet som pågår på Centrum för genusvetenskap. ”

Och vad är det för verksamhet???? Skapat för att omstrukturera samhället bort från kärnfamiljerna. Löjligt. Ur Expressen saxar vi texten som fick Tiina att gå i taket.

”Låten som fick Tiina Rosenberg att tappa fattningen
Folkets rättigheter
Vi har sovit för länge. Vi har vaggats till sömn
Av medias visor och maktens lögn
Men morgonen rodnar för rättvisans profeter
Svenska folket kräver sina rättigheter
Alla ska ha rätt att äta sig mätt.
Alla ska har rätt till bostad
Alla ska ha rätt till arbete, även i en småstad
Vi är svenska folkets kör och vi ska sjunga så dom hör
Vi måste säga stopp så att det hörs ditopp
Alla ska få välja utbildning och vården ska va fri
Alla ska ha rätt till stereo i en demokrati
Alla ska ha rätt till snö i jul och ha en hobby som är kul
Innan våran rygg går av måste vi ställa krav
Alla ska ha rätt att köra bil av ganska ny modell
Alla ska ha rätt till kyckling när det blir fredagskväll
Alla ska ha rätt att ha en villa annars mår vi psykiskt illa
Vi sitter i samma båt. Tillsammans hjälps vi åt
Alla ska ha rätt till Gucci-skor och röka cigarill
Alla ska ha rätt till lite sex med vem man vill
Alla ska få bilda en regering annars är det faktiskt segregering
Sluta vara slav. Börja ställa krav
Vi måste sjunga ut. Förtrycket ska få ett slut
Alla ska få bo och dö på Lidingö
Alla har rätt att få suga fett
Har man betalat skatt får man ha sommarkatt
Alla ska få ha hotell och en fru som är modell
Alla borde ha bassäng och en Hästens säng
Det vackraste vi vet ärVåra rättigheter! Text & musik: H Widegren”

Tiina är nog humorlös…