Terrorresor tas inte på allvar.

4 maj, 2013

Det är klart att de inte tass på allvar. Det gäller ju ”fredens religion”. Då kan man ju inte döma ut dessa filmer eller träningsläger. Då är man ju islamofob..

”De långsiktiga effekterna av att personer från Sverige väljer att resa utomlands för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska extremistgrupper och att i deras regi delta i träning och strid har av Säkerhetspolisen identifierats som det allvarligaste potentiella hotet mot Sverige. Det är hög tid att samtliga inblandade aktörer inom det förebyggande arbetet ser till att ta ett helhetsgrepp kring denna typ av reseproblematik och samarbeta mer.
 Runtom i Europa bevittnar vi en dramatisk ökning av utländska stridande (”foreign fighters”) som för närvarande reser till framför allt Syrien för att ansluta sig till islamistiska grupperingar kopplade till al-Qaida, och har i flera fall gjort sig skyldiga till grova övergrepp mot civila.

När de återvänder till sina hemländer sker det med nyvunna kunskaper inom till exempel vapenhantering och sprängmedel, med breddade internationella nätverk och med en potentiellt förhöjd status inom den egna gruppen – något som kan leda till att de även blir inspirationskällor för andra personer. De riskerar även att komma tillbaka med allvarliga trauman och sänkt våldströskel.
 Tidigare forskning och erfarenhet visar att personer som deltagit i terrorträning eller stridit utomlands utgör en kritisk faktor för att en terrorgrupp ska lyckas med attentat i väst. I en aktuell studie granskades 32 terrorplaner med fällande domar i Europa under perioden 2004–2012. Det framkom att i 20 av 32 undersökta fall hade personer genomgått utbildning i träningsläger för terrorism utomlands.

I rapporten konstateras att det i de studerade EU-länderna finns en bred variation av förebyggande åtgärder mot resor av detta slag, samt även mot våldsbejakande islamistisk extremism generellt.

I likhet med tidigare studier bekräftas att det fortfarande saknas specifika åtgärder mot våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige.

För det är islamofobi att påpeka att islamister mördar andra människor.

Varjager


Unga européer blir islamister i terrorceller

13 september, 2008

Nyheter om vita, unga män som konverterar till islam och deltar i terroristceller och terroristbrott är ett inslag i den europeiska kriminaliteten idag.
Två exempel nedan, ett från Storbritannien om ett planerat attentat mot brittiska premiärministern Gordon Brown, och ett från Tyskland där en ung tysk planerat ett omfattande våldsdåd som skulle kräva så många liv som det bara var möjligt.

News
27.08.08
”A police source said officers were investigating threats to kill Prime Minister Gordon Brown.It is understood no actual plot was in place but that officers discovered a written threat on an extremist jihadi website earlier this year.”
PM threat suspect ‘white convert’ Evening Standard.

”För exakt ett år sedan arresterades tre militanta islamister. Deras avsikt var att bygga en bomb som dödade så många som möjligt. ”As many casualties as possible, that is the goal of the simple plan that Fritz Gelowicz is discussing on this summer day in July of last year with Adem Yilmaz, his closest confidant and presumed co-conspirator.”
Ledaren för gruppen var inte bara född och uppvuxen i Tyskland, han hade sina rötter i Europa.”
De nya islamisterna, bloggen Islamofoben.