Hälsar du på min fru då kränker du mig!

22 maj, 2009

En man i Toronto, Kanada, hälsade på grannens fru i trappan och det föranledde ägaren av kvinnan att lämna i ett klagomål till hyresvärdinnan. Värdinnan sa att mannen hade brutit ett tabu.

”The incident started an awkward feud which has involved warnings not to repeat my indiscretion and one face-to-face shouting match, which included allusions to my impending death.”